۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث
  • تاریخ تولد : 1341
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 647
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901336
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : memari@isr.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - فقه ومبانی حقوق اسلامی 1364 1367 دانشگاه فردوسی مشهد ---
2 کارشناسی ارشد - علوم قرآن و حدیث 1368 1370 دانشگاه تهران ---
3 دکتری - علوم قرآن و حدیث 1371 1377 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی الهیات(علوم قرآن وحدیث) 1371 دانشگاه حکیم سبزواری- شهیدچمران ---
2 کارشناسی ارشد(علوم قرآن وحدیث) 1386 دانشگاه حکیم سبزواری- شهیدچمران ---
3 کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه 1387 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علوم قرآن- علوم حدیث- نهج البلاغه- تفسیر- نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فقه الحدیث ---
2 علوم ومعارف قرآن ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» 1385 مرکز رشد فناوری و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز نمایش پیوند
2 شرکت در کارگاه آموزشی- پژوهشی پژوهانه (Grant) 1385 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه نمایش پیوند
3 حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع «علم و دین»، «آداب تعلیم و تربیت در اسلام» 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایش پیوند
4 شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی 1390 سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 حضور در «طرح ضیافت اندیشه استادان» تابستان 91 با موضوع «اخلاق حرفه‌ای» و «اندیشه سیاسی اسلام» 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 شرکت در دوره آموزشی توجیهی- حفاظتی با موضوع امنیت ملی (1) 1391 سازمان حراست کل استان نمایش پیوند
7 شرکت در کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه اساتید 1392 معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 شرکت در «طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی» 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 دورهICDLدرجه2-1 1395 مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
10 آشنایی با تهدیدات، آسیب ها و فرصت ها در سفرهای خارجی 1396 حراست محترم دانشگاه نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایگاه ومبانی نقد متن در علوم حدیث 1377 1377 مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  دریافت فایل Download ---
2 مبانی فقه الحدیثی ملاصدرا 1388 1388 مطالعات قران وحدیث دانشگاه امام صادق ---
3 مفسران شیعه ونقد روایات تفسیری 89/8/25 89/11/4 مطالعات تفسیری ---
4 گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت 1390 ادیان وعرفان(مجله علمی-پزوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 علامه مجلسی وفهم حدیث 91/2/1 کتاب ماه دین ---
6 اسلوب منطوق و مفهوم و نقش آن در تبیین معارف قرانی 1393 سراج منیر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 مفسران قرآن و فهم روشمندانه از متن 1393 سراج منیر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 خشم و مدیریت آن در قرآن کریم 1394 سراج منیر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 ازتقلیدتاتحقیق،ترسیمی قرآنی وروایی ازنقشه راه دانش پژوهی 91/2/3 91/4/13 پژوهش های علم ودین  دریافت فایل Download ---
10 احوال گنج قارون( بررسی تطبیقی داستان قارون درقرآن وکتاب مقدس) 91/10/17 92/4/24 سراج منیر ---
11 گونه شناسی ترس ازمنظرقرآن کریم 92/7/21 92/9/19 سراج منیر ---
12 امام خمینی واحادیث عرفانی،روایت ودرایت 1392 1393 حکمت معاصر  دریافت فایل Download ---
13 اسلوب خطاب ونقش آن درتبیین معارف قرآنی 1392 1393 پژوهشنامه ادبی قرآنی  دریافت فایل Download ---
14 روشها و معیارهای نقد روایت در تفسیر فی ظلال القرآن 1394 مطالعات فهم حدیث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 Comparative Analysis of Qarun Story in Quran and Bible 1395 journal of politics and law  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 تحلیل فقه الحدیثی روایات نهی تعلیم کتابت به زنان 1395 مطالعات فهم حدیث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 رویکرد علمی به تفسیر علمی قرآن، اضطرار یا ضرورت 1396 پژوهش های علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 اسلوب تقدیم و تاخیر و نقش آن در تبیین معارف قرآنی 1396 تنعیم نمایش پیوند
19 نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح(ع) 98/9/10 پژوهش های ادیانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 جایگاه و نقش روایات در تفسیراطیب البیان 97 آموزه های حدیثی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 نقدسندروایات درتفسیراطیب البیان 98 آموزه های حدیثی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
22 سنن ابی داود 97 دانشنامه جهان اسلام، جلد25  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 مولفه های رهبری ولایی(کاریزماتیک)و نقش آن در پیشرانی تمدن اسلامی پژوهش های انقلاب اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 اندیشوران مسلمان و تعلیل تنوع دین ورزی 99 پژوهش های علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 انعطاف مومنانه درر مواجهه با ابتلائات(تحلیل فقه الحدیثی روایت خامه الزرع) 99  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بودونمودقرآن وحدیث درافکاروآثارآقانجفی قوچانی 1384 1384 بزرگداشت آقانجفی قوچانی  دریافت فایل Download ---
2 تصویرهنرمندانه ازدین 1385 1385 همایش بین المللی هنرنبوی اصفهان  دریافت فایل Download ---
3 Spiritual Life in Upanishads ana Holy Quran 2009 2009 The Indian Philosophical Congress ---
4 مسرفین وآسیب شناسی پدیده ی اسراف 1388 1388 بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم  دریافت فایل Download ---
5 عدالت وپویایی ارمان عاشورایی 1388 1389 چهارمین کنگره ی سراسری عاشوراپژوهی ---
6 هم دلان ناهم زبان(جستاری دراندیشه ی وحدت گرایانه ی امام خمینی 1388 1389 همایش بررسی اندیشه های فرهنگی واجتماعی امام خمینی دانشگاه تربیت معلم تهران  دریافت فایل Download ---
7 خدابین بود وتکلیف گرا 88/12/1 89/2/1 همایش بررسی اندیشه های فرهنگی واجتماعی امام خمینی ---
8 ازاعتدال تاعدالت ،نقشه راه نظام مردم سالارعلوی(ع) 1391 1392 سومین همایش ملی نظریه مردمسالاری دینی  دریافت فایل Download ---
9 تحلیل انتقادی آرا یوسف حداد دراثبات نصرانیت قرآن 1394 اولین کنگره بین المللی علوم قرآن وحدیث نمایش پیوند
10 امام خمینی واحادیث اخلاقی روایت ودرایت 1395 اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 گردش شوهر بر مدار جاذبه زن 1395 پنجمین کنفرانس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 عاقبت اندیشی به مثابه الگوی قرآنی تفکر 1395 اولین کنفرانس بین المللی مطالعات فرهنگی اجتماعی وپژوهش های دینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 نقشه راه تربیت دینی کودک 1395 اولین کنفرانس بین المللی مطالعات فرهنگی اجتماعی وپژوهش دینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 نشوز شوهر وحقوق زن 1395 اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره، خانواده وتعلین وتربیت اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 اضلاع تمدن نوین اسلامی و راه پایدار سازی و پابرجایی آن 1395 دومین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 آموزه های قرآنی در تبیین لغزشگاه های تفکر 1396 ششمین کنفرانس ملی تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 نقش حاکمان مستبد در انحطاط جوانع و تمدن بشری 99 اولین همایش ملی اخلاق و تربیت علوی(ع)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 تحلیل فقه الحدیثی روایت فضیلات مادری از منظر علوی(ع) 99 اولین همایش ملی اخلاق و تربیت علوی(ع)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 روش علامه جعفری در تبیین معارف اخلاقی نهج البلاغه 99 اولین همایش ملی اخلاق و تربیت علوی(ع)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی وروش های نقدمتن حدیث ازدیدگاه اندیشوران شیعه 1384 1500 بوستان کتاب قم  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ قرآن 1371 تاکنون حکیم سبزواری - شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
2 علوم قرآن 1371 تاکنون حکیم سبزواری- شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
3 تفسیرقرآن 1371 تاکنون حکیم سبزواری -شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
4 تاریخ حدیث 1383 تاکنون شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
5 آشنایی باادیان بزرگ 1371 تاکنون حکیم سبزواری -بین المللی امام خمینی ---
6 درایة الحدیث 1373 تاکنون حکیم سبزواری -شهیدچمران-بین المللی امام خمینی ---
7 کلام 1373 تاکنون حکیم سبزواری -بین المللی امام خمینی ---
8 متون فقهی وتفسیری 1374 کنون حکیم سبزواری- شهیدچمران-بین المللی امام خمینی ---
9 مبادی فقه واصول 1371 1383 حکیم سبزواری ---
10 تاریخ زبان وفرهنگ عربی 1371 1386 حکیم سبزواری وشهیدچمران ---
11 ترجمه ی عربی به فارسی وفارسی به عربی 1373 تاکنون حکیم سبزوای -شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
12 معارف عمومی 1371 تاکنون دانشگاه های ازادوتربیت معلم سبزواروامام خمینی قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علوم قرآن1 1385 تاکنون حکیم سبزواری -شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
2 علوم قرآن2 1386 تاکنون حکیم سبزواری -شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
3 علوم قران3 1386 تاکنون شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
4 تاریخ قرآن 1385 تاکنون شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
5 فقه الحدیث 1386 تاکنون حکیم سبزواری- شهیدچمران -بین المللی امام خمینی ---
6 بررسی آراونظریات جدیددرحوزه قرآن وحدیث 1387 تاکنون حکیم سبزواری- بین المللی امام خمینی ---
7 علوم نهج البلاغه 1 1387 91 بین المللی امام خمینی ---
8 علوم نهج البلاغه 2 1387 91 بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 علامه جعفری و واکاوی گزاره های علمی در نهج البلاغه 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 علامه جعفری و فهم و حدیث 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تلازم اعتدال فردی و عدالت اجتماعی با تاکید بر نهج البلاغه بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 89 آسیه عطانژاد/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 نقد و تحلیل مناقب و مطاعن در منابع روایی بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 89 احمد زمانی اصل/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 بررسی مبانی اخلاقی حقوق بشر با تاکید بر نهج البلاغه بین المللی امام خمینی (ره) بهار 90 زهرا زارع خفری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
4 نقش و راهکارهای حکومت د رتربیت دینی مردم از دیدگاه امام علی(ع) بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 90 طیبه راهی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
5 مبانی و روش های نقد متون احادیث فقهی با تکیه بر وسایل الشیعه بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 90 خدیجه طاهری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 روش شناسی علامه مجلسی در نقد متن حدیث بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 90 مهدی پرتوی بروجنی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
7 بررسی خطابات قرآنی و نقش آن در تبیین معارف دینی بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 90 زهرا غلام زاده/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 مبانی نقد متن حدیث از دیدگاه اهل سنت بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 90 زهرا عباس زاده قره تکان/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 شیطان در قرآن و کتاب مقدس بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 91 آسیه سادات مرزانی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 گزارشی از معیارهای نقد متون اخبار تاریخی حاکی از سیره معصومین (علیه السلام) بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 91 علیرضا رضاپور/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 الگوی تفکر و فرآیند آن در قرآن و روایات بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 91 خدیجه عباسعلی زاده/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 بررسی تطبیقی داستان قارون در قرآن - کتاب مقدس و منابع تاریخی بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 92 مژگان آقائی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 گزارشی از مبانی و معیارهای نقد متون احادیث عرفانی بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 92 رامین بینانمین/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 بررسی و نقد القرآن دعوه نصرانیه بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 92 ریانه باستانی پاریزی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 مورد صدور و نقش آن در تبیین دلالت حدیث بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 92 صغری طاهرپور/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 " اسلوب منطوق و مفهوم و نقش آن در تبین دلالت آیات و روایات " بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 93 سجاد ابراهیمی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
17 اسلوب تقدیم وتاخیر و نقش آن در تبین دلالت آیات قرآن" بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 93 حیدر الجعباوی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
18 فقه الحدیث روایات تربیت دینی کودک بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 94 منور محمدی آبی سفلی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 مبانی نقد روایات در تفسیر اطیب البیان فی تفسیر القرآن بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 94 جلال مصطفایی اجلالیه/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 تبیین فقه الحدیثی روایات حق و تکلیف زن در نظام خانواده بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 95 پروانه صفدری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 گونه شناسی گناه و آثار وضعی و دنیوی آن در روایات معصومین (ع) بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 95 طیبه ضرابی نژادفرد/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 جایگاه فلاح در هندسه هدایتی قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 96 مجید ملکی دیزبنی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 بررسی و نقد نقش تفسیر علمی قرآن در احیا و شکوفایی تمدن نوین اسلامی بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 96 رضا رفیعی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
24 بررسی تطبیقی تفسیر سوره العادیات در منابع فریقین؛ نقد مبانی واتجاهات بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 97 سعید عبداللهی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
25 مبانی اخلاقی اصلاح حاکمیت سیاسی در سیره علوی(ع) بین المللی امام خمینی (ره) اسماعیل مرادی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
26 نقش عوامل اخلاقی در پایداری و انحطاط تمدن ها از منظر آموزه های علوی(ع) بین المللی امام خمینی (ره) زینب اسدی نژاد/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
27 مبانی و روش علامه جعفری در شرح معارف اخلاقی نهج البلاغه بین المللی امام خمینی (ره) اکرم اکبری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
28 نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع) بین المللی امام خمینی (ره) مریم قلی پور/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیرگروه علوم قرآن وحدیث 1386 1387 دانشگاه شهیدچمران ---
2 مدیرگروه علوم قرآن وحدیث 1387 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 معاون آموزشی دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 سرپرست دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 عضوشورای انتشارات دانشگاه 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مشاورانجمن علمی دانشجویان گروه 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 عضو هیات تحریریه نشریه دوفصلنامه مطالعات فهم حدیث 1393 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 عضو گروه پژوهشی آینده پژوهی اجتماعی-فرهنگی 1394 ادامه دارد نمایش پیوند
9 معاون آموزشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 94 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 1392 1397 وزارت علوم و فناوری نمایش پیوند
11 نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه های دانشکده 1396 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 عضو کارگروه جذب گروه علوم قرآن وگروه معارف عمومی 1393 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی درگروه سال91 معاون آموزشی دانشگاه ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاوره/ تلازم حق و تکلیف در نظام سیاسی اسلام با تکیه بر اندیشه و سیره علوی زمستان 89 بین المللی امام خمینی (ره) مرتضی دیندارلو نژاد نمایش پیوند
2 مشاوره/ بررسی انتقادی وجوه و نظایر در تفاسیر قرآن مرداد 90 بین المللی امام خمینی (ره) اعظم خلخالی نمایش پیوند
3 مشاوره/ مدیریت هیجان در قرآن وحدیث زمستان 91 بین المللی امام خمینی (ره) رسول زمردی نمایش پیوند
4 مشاوره/ قرآن و کارکردهای هدایتی زمان در متن پاییز 94 بین المللی امام خمینی (ره) زهرا نشاط دوست زنجانی نمایش پیوند
5 مشاوره/ تحلیل جایگاه حدیث،کارکردها و روشهای نقد آن در تفسیر من وحی القرآن زمستان 94 بین المللی امام خمینی (ره) منیژه دلاوری فر نمایش پیوند
6 مشاوره/ آموزه های قرآنی و روایی در حوزه روابط گفتاری تابستان 95 بین المللی امام خمینی (ره) مینا یوسفی نمایش پیوند
7 مشاوره/ کارکرد امثال در تبیین معارف اعتقادی قرآن کریم تابستان 95 بین المللی امام خمینی (ره) سعیده اسماعیلی نمایش پیوند
8 مشاوره/ آسیب شناسی دینداری از منظر قرآن کریم تابستان 95 بین المللی امام خمینی (ره) بیتا میرزانیا نمایش پیوند
9 مشاوره/ مبانی ادبی ترجمه قرآن آیه الله صادقی تهرانی زمستان 95 بین المللی امام خمینی (ره) کبری جمالی سوسفی نمایش پیوند
10 مشاوره/ سیره امام سجاد علیه السلام در مواجهه با پدیده جعل حدیث تابستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) اکرم جعفری سروجهانی نمایش پیوند
11 مشاوره/ شیوه های استقرار عدالت اجتماعی (قسط) در نهج البلاغه تابستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) سکینه خدایی نمایش پیوند
12 مشاوره/ تحلیل خشونت در قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان پاییز 96 بین المللی امام خمینی (ره) کوثر حلال خور نمایش پیوند
13 مشاوره/ بررسی شیوه های « تفسیر روز» در جهت کاربردی کردن قرآن در زندگی پاییز 96 بین المللی امام خمینی (ره) محمدهادی مقدم نمایش پیوند