۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1343
  • نشانی : 34149 -16818
  • شماره اتاق : 409
  • شماره تلفن دفتر : 33901156
  • وبگاه شخصی : http://www.armansedghi.com
  • رایانامه : sedghi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

متخصص در زمینه مواد مهندسی پیشرفته شامل کامپوزیتهای زمینه سرامیکی دمای بالا، تقویت کننده ها و زمینه های سرامیکی ، ابر خازن های کربنی ، مواد ابررسانا، شیشه های زیست فعال

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1362 1366 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1366 1369 دانشگاه تهران ---
3 دکتری 1370 1375 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لنت های ترمز کامپوزیتی 1383 1383 راه آهن جمهوری اسلامی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ساخت نانو لوله های کربنی با استفاده از روش قوس الکتریکی در فاز مایع 1390 1392 - شرکت پیام آوران نانوفن آوری فردا نگر- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 ساخت نانوذرات فریت W 1389 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 ساخت نانو کلسیم هیدروکسی آپاتیت بروش ژل احتراقی 1390 1391 دانشگاه آزاد اسلامی ---
4 بهینه سازی کامپوزیتهای فلزی با تقویت کننده الماس جهت ساخت تیغچه های ارزان برش سنگ 1388 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ---
5 ساخت نانو اکسید تیتانیم بروش ژل احتراقی 1388 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 ساخت نانو نانوسیلیکا بروش های شیمیایی و حرارتی و مقایسه خواص محصولات 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 ساخت نانو کامپوزیتهای Max phase بروش SHS 1388 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 بررسی تاثیر مواد عملیات سطحی الیاف PAN تجاری برشرایط ساخت و خواص الیاف کربن 1387 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 بررسی ساخت پودر TiB2 بروش کربوترمال و بهینه سازی آن 1386 1389 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
10 ساخت الیاف کربن ارزان قیمت و سایر مواد کربنی بر پایه قیر های زغال سنگ ایرانی 1386 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 پژوهش پیرامون ساخت ابرخازن های با ساختاز هیبرید برپایه گرافن 2016 2021 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 ژوهش پیرامون ساخت ابرخازن های بر پایه ساختارهای MOF 1397 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ساخت گرافن 1393 1395 تجهیزات شیمایی و کوره های دمای بالا ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The structural, magnetic, and pinning features of Bi-2223 superconductors: Effects of SiC nanoparticles addition 2019 2022 Ceramics International نمایش پیوند
2 Effect of Ti3SiC2 on the ablation behavior and mechanism of Cf-C-SiC-Ti3SiC2 composites under oxyacetylene torch at 3000° C 2018 2019 Ceramics International Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 777-785 نمایش پیوند
3 ynergic effect of physically-mixed metal organic framework based electrodes as a high efficient material for supercapacitors 2019 2021 Journal of Energy Storage Volume 44, Part A, 1 December 2021, 103248 نمایش پیوند
4 Comparison of electrical properties of zinc oxide varistors manufactured from micro and nano ZnO powder 2009 2011 Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 12, No. 6, pp. 752~755 (2011) ---
5 The effect of processing parameters in the carbothermal synthesis of titanium diboride powder 2012 2012/3 Advanced Powder Technology, Vol.23,pp. 234-238 ---
6 The Effect of the Pyrolysis Furnace type on the Yield of Silicon Carbide Whiskers Produced from Rice Husks 2011 2011/4 Defect and Diffusion Forum Vols. 312-315 (2011) pp 346-35 ---
7 Influence of TiCl4 Treatment on Structure and Performance of Dye-Sensitized Solar Cells 2013 2013/7 Japanese Journal of Applied Physics, Vol.52,No.7R, 075002-1 - 075002-5 ---
8 Influence of TiO2 Electrode Properties on Performance of Dye-Sensitized Solar Cells 2012 2012/12 Int. J. Electrochem. Sci., 7 (2012) 12078 - 12089 ---
9 Modeling impact resistance of aluminum–epoxy-laminated composites by artificial neural networks 2012 2012/6 Journal of Composite Materials 46(13) 1593–1605 ---
10 Manufacturing of low cost MoSi2/Al2O3 composites by microwave activated self propagating high temperature Synthesis 2013 2013/1 Journal of Ceramic Processing Research,vol.14,No.1, 41-44 ---
11 Fabrication of A356 composite reinforced with micro and nano Al2O3 particles by a developed compocasting method and study of its properties 2012 2012/1 Journal of Alloys and Compounds 511 (2012) 226– 231 ---
12 Amino-Functionalization of Multiwall Carbon Nanotubes and Its Use for Solid Phase Extraction of Mercury Ions from Fish Sample 2013 2013/6 ISRN Nanotechnology Volume 2013, Article ID 674289, pp.1-8 ---
13 Improving Carbon Fibers Quality Characteristic by Using Statistical Modeling 2004 2004/1 International Journal of Applied Mathematics & Statistics IJAMAS; Vol. 2, No. M04, 2004; 60-71 ---
14 Fabrication of carbon fibers from wet-spun commercial polyacrillonitrile fibers 2006 2006/9 Fiber chemistry,Vol.38,No.5, pp.383-386 ---
15 Effect of thermal characteristics of commercial and special polyacrylonitrile fibres on the fabrication of carbon fibres 2006 2006/10 Materials Science and Technology, Vol. 22, No. 10, 1235-1239.2006 ---
16 Optimisation of carbon fibres made from commercial polyacrylonitrile fibres using the screening design method 2007 2007/1 Materials Science-Poland, Vol. 25, No. 1, P.113, 2007 ---
17 The effect of commercial polyacrylonitrile fibers characterizations on the produced carbon fibers properties 2008 2008/3 journal of materials processing technology 198, pp.60–67, 2008 ---
18 The effect of platinum and aluminum deposition by sputtering – ion beam technique on the formation and microstructure of platinum aluminide coating 2005 2005 IUST international journal of engineering science ISSN:1686-066x,vOL.16,nO.4,PP.47-51 ---
19 fabrication of Al-Pt coating on Ni-Based superalloys by sputtering – ion beam technique under argon plasma 2002 2002/7 Journal of Plasma and fusion research series ISSN 1883-9630, Vol.5,pp.242-244 ---
20 Fabrication of carbon fibers from commercial wet spin polyacrylonitrile fibers 2005 2005 Iranian journal of material science and engineering,Vol.3.No.2.pp.2-25, 2005 ---
21 Synthesis of titanium oxide nano powder by a novel gel combustion method 2011 2011 Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 6, No 4, October-December 2011, p. 1457-1462 ---
22 بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف کربن ساخته شده از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری و ویژه 1384 1384 مکانیک هوافضا،جلد 1، شماره 2، 87-94 ،1384 ---
23 Conversion of Modified Commercial Polyacrylonitrile Fibers to Carbon Fibers 2007 2007/11 World Academy of Science, Engineering and Technology ISSN:2010-376X E-ISSN: 2010-3778,vol.11,pp.226-229 ---
24 FT-IR Study of Stabilized PAN Fibers for Fabrication of Carbon Fibers 2009 2009/2 World Academy of Science, Engineering and Technology ISSN:2010-376X E-ISSN: 2010-3778,Vol.26,pp.363-366 ---
25 Fabrication of Al2O3/(ZrB2+TiB2) composite by MACS and microwave 2013 2014/6 Metall and Mat Trans A (2014) vol.45, No.7, 3125-3129 ---
26 Effect of Multi Walled Carbon Nanotubes as Counter Electrode on Dye Sensitized Solar Cells 2014 2014/4 International Journal of Electrochemical Science, Vol.9,No.4, pp.2029-2037 ---
27 تاثیر پارامتر های مختلف بر خواص الیاف کربن تولید شده از الیاف پلی اکریلونیتریل 1383 1383 مهندسی متالورژی،زمستان 1383، صفحات 12-20 ---
28 Effect of chemical composition and alumina content on structure and properties of ceramic insulatorsEffect of chemical composition and alumina content on structure and properties of ceramic insulators 2014 2014/4 Bull. Mater. Sci., Vol. 37, No. 2, April 2014, pp. 321–325. ---
29 Effect of Graphene Nanosheets Content on Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Matrix Composite Produced by Cold Pressing and Sintering 2018 2019 Nanomaterials 2018, 8(12), 1024 نمایش پیوند
30 Facile and scalable fabrication of graphene/polypyrrole/MnOx/Cu(OH)2 composite for high-performance supercapacitors 2017 2018 Journal of Solid State Electrochemistry نمایش پیوند
31 Effects of ZrC content on the synthesis of MAX phase and mechanical properties of Cf-C-SiC-Ti3SiC2-ZrC composites 2017 2018 Ceramics International Volume 44, Issue 15, 15 October 2018, Pages 18039-18047 نمایش پیوند
32 Comparison of copper compounds on copper foil as current collector for fabrication of graphene/polypyrrole electrode 2017 2018 Journal of Energy Storage Volume 19, October 2018, Pages 201-212 نمایش پیوند
33 Effect of Ti3SiC2 on the ablation behavior and mechanism of Cf-C-SiC-Ti3SiC2 composites under oxyacetylene torch at 3000 °C 2017 2019 Ceramics International 45 (1), 777-785 نمایش پیوند
34 Comparison of the effect of nickel and cobalt cations addition on the structural and magnetic properties of manganese-zinc ferrite nanoparticles 2017 2019 Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 474, No. 15, pp. 56-62, 2019 نمایش پیوند
35 Facile Fabrication of Graphene/ Mn3O4/Cu(OH)2 on Cu Foil as an Electrode for Supercapacitor Applications 2016 2019 Russian Journal of Electrochemistry, Vol. 55, No. 5, pp. 429–437, 2019 نمایش پیوند
36 Synergistic effect of Ni-based metal organic framework with graphene for enhanced electrochemical performance of supercapacitors 2019 2019 Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30(13), 12351-12363, 2019 نمایش پیوند
37 Microstructure and mechanical properties of Al matrix nanocomposites reinforced by different amounts of CNT and SiCW 2016 2019 Composites Part B: Engineering, Vol.175, 107081 نمایش پیوند
38 EVALUATION OF THE ENFUANCE OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES ON THE STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF BI2SR2CA2CU3O10+ Θ 2017 2021 Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal) نمایش پیوند
39 High-performance supercapacitor electrode materials based on chemical co-precipitation synthesis of nickel oxide (NiO)/cobalt oxide (Co3O4)-intercalated graphene nanosheets 2020 2021 Diamond and Related Materials Volume 114, April 2021, 108313 نمایش پیوند
40 Impact of functionalized SiC nano-whisker on the flux pinning ability and superconductor features of Bi-2223 ceramics 2017 2021 Ceramics International Volume 47, Issue 3, 1 February 2021, Pages 3706-3712 نمایش پیوند
41 Cobalt based Metal Organic Framework/Graphene nanocomposite as high performance battery-type electrode materials for asymmetric Supercapacitors 2020 2021 Journal of Energy Storage Volume 33, January 2021, 101925 نمایش پیوند
42 Effect of glycine molar ratios on structural and magnetic properties of combustion synthesized W-type Barium hexaferrites nanocrystalline 2016 2021 OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS Vol. 15, No. 1-2, January-February 2021, p. 92 - 98 نمایش پیوند
43 Structural properties and supercapacitive performance evaluation of the nickel oxide/graphene/polypyrrole hybrid ternary nanocomposite in aqueous and organic electrolytes 2020 2021 Energy Volume 214, 1 January 2021, 118950 نمایش پیوند
44 Synthesis of CuNiF and CoMnF nano ferrites by sol-gel combustion method and their catalytic influence on thermal decomposition behavior of ammonium perchlorate nanoparticles 2019 2020 ranian Journal of Manufacturing Engineering Volume 7 Issue 10 Pages 26-33 نمایش پیوند
45 Investigation of the effect of MAI and PbI2 concentrations on the properties of perovskite solar cells 2018 2020 Bulletin of Materials Science Volume 43 Issue 1 Pages 1-7 نمایش پیوند
46 Synthesis of nano Mn-Zn ferrites by gel combustion method with three different fuels and investigation of their structure and properties 2018 2020 Materials Science-Poland Volume 38 Issue 2 Pages 350-358 نمایش پیوند
47 Effect of Zn and Mg additives on the fabrication of SiCp/Al2O3+Al composite by Directed Metal Oxidation (DIMOX) of aluminum 2014 2020 Ceramics International Volume 46, Issue 14, 1 October 2020, Pages 22307-22312 نمایش پیوند
48 Effect of fuel type on the combustion reaction behavior, phase structure and morphology of Ni0:5Co0:5Fe2O4 nanoparticles 2018 2020 Materials Science-Poland Volume 38 Issue 2 Pages 341-349 نمایش پیوند
49 One-step electrodeposition synthesis of high performance Graphene/Cu2O nanocomposite films on copper foils as binder-free supercapacitor electrodes 2019 2020 Solid State Sciences Volume 106, August 2020, 106336 نمایش پیوند
50 Synergic effect of flower-like Cu-based metal-organic framework/graphene nanostructures on electrochemical performance of supercapacitors 2019 2020 ranian Journal of Manufacturing Engineering Volume 7 Issue 2 Pages 33-41 نمایش پیوند
51 Synergic effect of physically-mixed metal organic framework based electrodes as a high efficient material for supercapacitors 2018 2021 Journal of Energy Storage Volume 44, Part A, 1 December 2021, 103248 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ساخت الیاف کربن از الیاف پلی اکریلونیتریل، خصوصیات و کاربردهای آن ها 1386 1386 ششمین کنگرة سرامیک ایران ---
2 EFFECT OF DRYING CONDITION AND THICKNESS OF TIO2 ELECTRODE ON PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF DYE SENSITIZED SOLAR CELL 2010 2011 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ULTRAFINE GRAINED AND NANOSTRUCTURED MATERIALS ---
3 SYNTHESIS OF TI2ALC AND TI3ALC2 MAX PHASES BY MECHANICALLY ACTIVATED SELF-PROPAGATING HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS 2011 2012 THE FIRST INTERNATIONAL AND THE SIXTH JOINT CONFERENCE OF IRANIAN METALLURGICAL ENGINEERING SOCIETY AND IRANIAN FOUNDRYM ---
4 سنتز کامپوزیت MOSI2/AL2O 3 به روش احتراقی با استفاده از ماکروویو 1389 1389 چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران ---
5 CARBON FIBERS- POLYMER COMPOSITE IN HUMAN BODY 2004 2004 THE EUROPEAN MATERIALS CONFERENCE –FALL MEETING ---
6 Effect of pyrolysis on the structure and properties of carbon-carbon composites 1993-1996 2005 SAMPE'05 conference ---
7 FABRICATION OF CARBON FIBER S FROM DRY AND WET SPUN TEXTILE PAN FIBERS 2004-2007 2009 FIRST ASIAN CARBON COFERENCE ---
8 STUDY OF MECHANICHAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF CARBON FIBERS FABRICATED FROM COMMERCIAL WET SPIN POLYCRYLONITRILE FIBERS 2006 2007/2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN COMPOSITE MATERIAL(ICRACM2007) ---
9 Feasibility study for production of carbon, Basalt and glass fibers in Iran 2006 2005/7 ICMAT 2005 ---
10 بررسی اثر سیلیس بر ساختار و خواص فیزیکی و الکتریکی مقره های پرسلانی 1388 1389/8 بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران ---
11 The effect of precursor content on the structure and properties of two dimensional carbon-carbon composites 2002 2003/11 THE EIGHT JAPAN INTERNATIONAL SAMPE SYMPOSIUM ---
12 ساخت الیاف کربن از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری 1381 1382/7 هفتمین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
13 استخراج و بازیابی فلزات نجیب با الیاف کربن 1383 1383/9 نخستین همایش فراوری مواد معدنی ایران ---
14 تولید الیاف کربن از پلی اکریلونیتریل تجاری با ترکیب شیمیایی اصلاح شده 1383 1384/8 نهمین کنگره سالانه انجمن متالوژی ایران ---
15 بررسی خواص و ارتقای کیفی الیاف کربن 1376 1377/7 دومین کنگره انجمن مهندسی متالوژی ایران ---
16 فناوری نوین استفاده از الیاف کربن در صنایع نفت ایران و جهان 1383 1383/10 دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت چالش ها و راهکارها ---
17 The Effect of Fluxes on Alumina Silicate Porcelain Insulator Properties and Structure 2011 2012/1 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECOLOGICAL, ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (ICEEBS'2012) ---
18 Comparison of structure and properties of nano silica particles fabricated from rice husk by Chemical and thermal methods 2009 2010/12 The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2) ---
19 THE INFLUENCE OF ZN ON THE TENSILE PROPERTIES OF EXTRUDED IN-SITU AL-15MG2SI-0.3LI (WT. %) COMPOSITE 2011 2012/5 SAMPE 2012 ---
20 بررسی اثر نسبت استوکیومری و فشار پرس بر ساخت کامپوزیت MoSi2/Al2O3 به روش احتراق مایکروویوی 1390 1391/4 همایش ملی مهندسی مواد ---
21 ساخت قطعات کامپوزیت MoSi2-Al2O3 و بررسی خواص آن 1390 1391/4 همایش ملی مهندسی مواد ---
22 تولید نانوپودر نیترید آلومینیوم به روش انفجار الکتریکی سیم آلومینیوم (EEW) 1390 1391/4 همایش ملی مهندسی مواد ---
23 سنتز نانو ذرات اکسید روی بدون آگلومراسیون به روش شیمیایی رسوبی با کمک اوره 1390 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
24 سنتز پودر مولایت به روش ژل احتراقی با استفاده از Silica fumeو بررسی شرایط ساخت بر خواص آن 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
25 بررسی اثر نوع سوخت بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی هگزا فریت باریم (BaZn1.5Co0.5Fe16O27) 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
26 تهیه ی نانو مولایت با استفاده از خاکستر سبوس برنج به روش سل- ژل احتراقی 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
27 ساخت و بررسی خواص قطعات نانو اسپینل MgAl2O4ساخته شده به روش سل – ژل احتراقی 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
28 Fourier transform infrared study on types of acrylic fibers for production of carbon fibers 2007 2008/8 2nd international conference and exhibition on composite materials and nano structures (IC2MS08) ---
29 Effect of Densification Parameters on the Structure and Properties of Two Dimensional Carbon- Carbon Composites 1997 2010/9 7th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (HT-CMC7) ---
30 Fabrication of Nano Silica Synthesized From Rice Husk / Epoxy Resin Nano Composites and Study of Their Mechanical properties 2010 2011/8 PPS 2011 Asia/Australia Regional Meeting ---
31 THE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON THE ROPERTIES OF CARBON FIBERS FABRICATED FROM COMMERCIAL DRY SPIN ACRYLONITRILE FIBER PRECURSORS 2004 2005/11 The Ninth Japan International SAMPE symposium ---
32 The relationship between microstructure and electrochemical behaviour of mixed RuO2-TiO2 coating on titanium substrate for Cl2 production 1997 1998/11 13th International power system conference(PSC98) ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواص مکانیکی مواد 1384 1500 نگارش علوم ---
2 مواد حافظه دار 1392 1000 آرنا ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سینتیک مواد 1369 1392 دانشگاه تهران - دانشگاه علم وصنعت ایران- دانشگاه امیرکبیر - دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تئوری دیفوزیون 1372 1374 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 مواد دیرگداز 1378 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 خواص مکانیکی مواد 1379 1382 دانشگاه آزاد ساوه- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 روش انتقال مطالب علمی و فنی 1379 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 : شکل دادن فلزات (1) 1379 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 شکل دادن فلزات (2) 1379 1385 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
8 استخراج فلزات (2) 1379 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 زبان تخصصی 1379 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 خواص حرارتی سرامیکها 1377 زمان حال دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
11 خواص الکتریکی و نوری مواد 1377 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
12 مواد پیشرفته 1376 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 ساختار سرامیکها 1381 1384 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
14 پلیمر پیشرفته 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سرامیکهای مهندسی غیر اکسیدی 1375 1382 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ---
2 تئوری نابجایی ها 1384 1392 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
3 خواص مواد پیشرفته 1386 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 تئوری، خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها 1386 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مواد کامپوزیت 1387 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه ---
6 پلیمر پیشرفته 1388 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 روش تحقیق 1389 1391 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
8 طراحی مواد مهندسی 1392 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 سرامیکهای مهندسی اکسیدی 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی روشهای ساخت و خواص ابرخازنهای کربنی (EDLC) 1376 1378 شرکت ساپتا ---
2 ساخت پودر کامپوزیت MoSi2-Al2O3-Aluminum بروش S.H.S و فعال سازی با استفاده از امواج ماکروویو 1377 1380 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 - شناسایی خصوصیات قیر زغال سنگ ایرانی و تحقیق جهت ساخت بدنه های گرافیتی با آن 1380 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ساخت و کنترل کیفیت کفشکهای ترمز کامپوزیتی نوع K و LL 1379 1385 راه آهن جمهوری اسلامی ---
5 ساخت نانو کامپوزیتهای با زمینه پلیمری با تقویت کننده های نانو سیلیکا و نانو رس و بررسی خصوصیات آنها 1385 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه ---
6 ساخت و تست صنعتی نازلهای اسپینلی برای کاربردهای صنعت متالورژی (طرح تعاون تحقیقات بین دانشگاهی) 1380 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشگاه علم ئ صنعت ایران ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ساخت کامپوزیتهای SiC(p)/Al2O3بروش DIMOX (Lanxide) 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 ساخت کامپوزیتهای Cf/SiC بروش LPI و بررسی خواص آن 1392 1394 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر مواد عملیات سطحی الیاف PAN تجاری برشرایط ساخت و خواص الیاف کربن 1387 1389 فاطمه رضا نژاد- کارشناسی ارشد ---
2 ساخت نانو نانوسیلیکا بروش های شیمیایی و حرارتی و مقایسه خواص محصولات 1388 1389 سحر بیگلری- کارشناسی ارشد ---
3 ساخت نانو اکسید تیتانیم بروش ژل احتراقی 1388 1390 مائده برخورداری-کارشناسی ارشد ---
4 ساخت خواص پوششهای Pt-Al بروش PVD بر روی سوپر آلیاژهای پایه نیکل و بررسی خواص آن 1380 1380 حمیرا پرچمی- کارشناسی ارشد ---
5 مطالعه و بررسی کاربرد باطله های معدن زغال سنگ سنگرود به عنوان مواد اولیه مصالح ساختمانی 1387 1388 مجید محسنی ---
6 تاثیر افزودنی نانو کامپوزیت پلیمر استایرن بوتادین لاستیک ب پایه نانو رس بر پدیده عریان شدگی مخلوط های آسفالتی گرم 1388 1389 نیما معروفی فتح پور ---
7 اثر افزودنی نانو کامپوزیت لاستیک SBR بر پایه خاک رس بر خواص قیر و مقاومت کششی غیر مستقیم و حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی 1388 1389 محمد جواد رجب بلوکات ---
8 سنتز نانو پودر- دی بورید تیتانیم توسط فرایند احیایی منیزیم ترمی 1388 1390 سامان نعمت ---
9 ساخت سلول خورشیدی نانو ساختار حساس شده با رنگدانه و بررسی اثر مواد افزودنی (نانولوله های کربنی روی خواص آن) 1388 1390 هدی نورمحمدی میانکوشکی ---
10 ساخت کامپوزیت های زمینه آلومینیومی با استفاده از تقویت کننده های بورایدی و بررسی خواص آن ها 1388 1390 فرانک فرهادی نیا ---
11 سنتز نانو پودر هگزا فریت باریم به روش سل –ژل احتراقی و بررسی پارامتر های مواد اولیه و شرایط ساخت بر خواص و ساختار آن 1389 1391 الهام امینی ---
12 تهیه و بررسی خواص فیزیکی پوشش های سد حرارتی FGM نانو ساختار YSZ/Al2O3 1390 1392 آتنا نجار زاده بنادکی ---
13 ساخت کامپوزیت های زمینه آلومینیومی با تقویت کننده ذرات maxphase و بررسی خواص آن 1389 1391 رضوان واحد ---
14 بررسی تاثیر میزان Al2O3 بر خواص مکانیکی و الکتریکی مقره های پرسلانی آلومینا سیلیکاتی 1386 1388 ناصر حمید نژاد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه مهندسی مواد 1387 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اولین فارغ التحصیل دکترای مهندسی مواد از دانشگاههای ایران 1375 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری اسلامی و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ---
2 اول نمره فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1369 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری اسلامی و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سوالات نمونه- سینتیک مواد 88-89 دوم کارشناسی مهندسی مواد گرایش سرامیک  دریافت فایل Download ---
2 سوالات نمونه - سینتیک مواد 89-90 دوم کارشناسی مهندسی مواد گرایش سرامیک  دریافت فایل Download ---
3 خواص حرارت سرامیک ها 90-91 اول کارشناسی مهندسی مواد گرایش سرامیک  دریافت فایل Download ---
4 فایا ارائه بخش میکروسکوپ الکترونی 1395-96 اول کارشناسی ارشد -روش های نوین آنالیز مواد  دریافت فایل Download ---
5 فایل ارائه خواص الکتریکی و نوری مواد 1395-96 اول خواص الکتریکی و نوری مواد -کارشناسی  دریافت فایل Download ---
6 سوالات نمونه -سینتیک مواد 90-91 اول کارشناسی مهندسی مواد -گرایش سرامیک  دریافت فایل Download ---
7 نمونه سوالات - روشهای نوین آنالیز مواد 90-91 اول مهندسی مواد - گرایش سرامیک  دریافت فایل Download ---
8 طراحی مواد مهندسی -قسمت اول 96-97 دوم دکتری ---
9 طراحی مواد مهندسی -قسمت سوم 95-96 دوم دکتری  دریافت فایل Download ---
10 طراحی مواد مهندسی-قسمت دوم 95-96 دوم دکتری ---