۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1338
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 427
  • شماره تلفن دفتر : 02833901124
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : razaghian@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی/ مهندسی متالورژی 1358 1365 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد/ شناسایی و انتخاب مواد 1365 1368 دانشگاه تهران ---
3 دکتری/ مهندسی متالورژی 1370 1374 استرالیا/ دانشگاه ولونگونگ ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید قطعات کوچک آلومینیومی با کیفیت بالا در حالت نیمه جامد از طریق فرآیند اکستروژن جانبی 1390 1391 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 کامپوزیت های پایه فلزی ---
2 اصلاح ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم و کامپوزیتها ---
3 جوشکاری FSW آلیاژ آلومینیوم و کامپوزیت ها ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Fracture behaviour of a SiC-Particle reinforced Aluminium alloy at high temperature. A.Razaghian, D. Yu and T.Chandra Composite Science and Technology, volume 58,1998, pp. 293-298. ---
2 Tensile and Fracture Characteristics of a SiC-Particle reinforced 7075 Aluminium alloy. A.Razaghian, D. Yu and T.Chandra Iranian Journal of Materials Science and Engineering, volume 2, Number 3, summer 2005,pp.1-7. ---
3 Static Recrystallization behaviour of a SiC-Particle reinforced Aluminium alloy after hot deformation, A.Razaghian and T.Chandra Iranian Journal of Materials Science and Engineering, volume 4, Number 1,2, winter and spring 2007,pp.16-22. ---
4 The effect of Fe-rich intermetallics on the weibull distribution of tensile properties in a cast Al-5%Si-3%Cu-1%Fe-0.2%Mg. H.Zahedi, M.Emamy, A.Razaghian,M.Mahta, J.Campbell and M Metalluurgical and Materials Transaction A, volume 38A, March 2007,pp. 659-670 ---
5 The effect of Al-5Ti-B on the microstructure, hardness and tensile properties of AL2O3 and SiC-containing metal matrix composites. M.Emamy, A. Razaghian, H.R. Lashgari and R.Abbas Materials Science and Engineering A,485(2008),pp.210-217 ---
6 Sr effect on the microstructure and tensile properties of A357 aluminum alloy and Al2O3/SiC-A357 cast composites, A. Razaghian, M. Emamy, A.A. Najimi, S.H. Seyed Ebrahimi , Materials Charactrization, 60(2009) 1 3 6 1 – 1 3 6 9 ---
7 Statistical analysis of tensile properties of cast A357/Al2O3 MMCs, M. Emamy, A. Razaghian, S. Kaboli1 and J. Campbell Materials Science and Technology 2010 VOL 26 NO 2 ---
8 The effect of strontium on the microstructure, porosity and tensile properties of A356–10%B4C cast composite, ) H.R. Lashgari, M. Emamy , A. Razaghian, A.A. Najimi Materials Science and Engineering A 517 (2009) 170–179 ---
9 The influence of Li on the tensile properties of extruded in situ Al–15%Mg2Si composite, A. Razaghian, A. Bahrami, M. Emamy Materials Science and Engineering A, 532(2012) 346-353 ---
10 The effect of Zr on the microstructure and tensile properties of hot-extruded Al- Mg2Si composite, A. Bahrami, A. razaghian, M. Emamy. R. Khorshidi Materials and Design,36(2012) 323-330 ---
11 The influence of Cu-15P master alloy on the microstructure and tensile properties of Al-25 wt% Mg2Si composite before and after hot-extrusion, S.E. Vaziri Yeganeh, A. Razaghian, M. Emamy Materials Science and Engineering A, 566(2013) 1-7 ---
12 The effect of strain-Induced melt activation process on the microstructure and mechanical properties of Ti-refined A6070Al alloy, M. Emamy, A. Razaghian, M. Karshenas Materials and Design,46(2013) 824-831 ---
13 Microstructure and Tensile properties of Al- 15%Mg2Si Composite after Hot Extrusion and Treatment, Bahrami, A. Razaghian, M. Emamy, H.R. Jafari, G.S. Mousavi Key Engineering Materials, 471-472(2011) 1171-1176 ---
14 microstructures and tensile properties of hot-extruded Al matrix composites containing different amounts of Mg2Si, M. Emamy, S.E. Vaziri Yeganeh, A. Razaghian, K. Tavighi Materials Science and Engineering A, 586(2013)190-196 ---
15 The influence of Ti on microstructure and tensile properties of cast Al-4.5Cu-0.3Mg alloy, H. kamali, M. Emamy, A. Razaghian Materials Science and Engineering A, 590(2014) 161-167 ---
16 .Microstructures and tensile properties of hot-extruded Al matrix composites containing different amounts of MG2SiM.Emamy,E.Vaziry yegane,A.Razaghian,K.Tavighi 2013 materials science and engineering a-structural materials properties microstructure and processing نمایش پیوند
17 Effect of Bifilm Oxides on the Dry Sliding Wear Behavior of Fe-Rich Al-Si AlloysN.Akaberi,R.Taghiabadi,A.Razaghiyan 2017 JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME نمایش پیوند
18 Effect of friction hardening on the surface mechanical properties and tribological behavior of biocompatible Ti-6Al-4V alloyF.Shahryari,R.Taghiabadi,A.Razaghiyan,M.Mahmoodi 2018 Journal of Manufacturing Processes نمایش پیوند
19 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند پرس در کانالهای زاویه دار همسان (ECAP) بر چقرمگی آلیاژ آلومینیوم 7075,محمد تلافی نوغانی،محمد حسن شاعری ،ارزو اسماعیلی، احد رزاقیان 2018 مجله مهندسی مکانیک مدرس نمایش پیوند
20 بررسی تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیم A520 تولید شده به روش ریخته گری معمولی و نیمه جامد، محمد حسین شاعری، احمد رزاقان، رضا احمدی 2017 پژوهشنامه ریخته گری (انجمن علمی ریخته گری ایران) نمایش پیوند
21 Synthesis of Cu-CuO and Cu-Cu2O Nanoparticles via Electro-Explosion of Wire MethodR.Ahmadi,A.Razaghian,Z.eyvazi 2018 International journal of nanoscience and nanotechnology (IJNN) نمایش پیوند
22 Effect of Fe-impurity on tribological properties of Al-15Mg(2)Si compositeA.Nadim,R,.Taghiabadi,A.Razaghian,M.Noghani,M.Qonche 2018 TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA نمایش پیوند
23 Fatigue behavior of AA7075 Aluminium alloy severely deformed by equal channel angular pressingA.Esmaeeli,M.shaeri,M.Noghani,A.Razaghian 2018 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS نمایش پیوند
24 Effect of friction hardening pre-treatment on increasing cytocompatibility of alkali heat-treated Ti-6Al-4V alloyF.Shahryari,R.Taghiabadi,A.Razaghian,A.peyrivi,A.Amini 2018 SURFACE and COATINGS TECHNOLOGY نمایش پیوند
25 Effect of Mn Modification on the Tribological Properties of In Situ Al-15Mg(2)Si Composites Containing Fe as an ImpurityA.Nadim,R.Taghiabadi,A.Razaghian 2018 JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME نمایش پیوند
26 Weibull analysis of the effect of T6 heat treatment on the fracture strength of AM60B magnesium alloyA.Shevidi,A.Razaghian,R.Taghiabadi 2017 TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA نمایش پیوند
27 تاثیر فرایند کرنش اعمالی جهت فعال سازی مذاب بر روی ریزساختار و خواص کششی آلیاژ آلومینیم جوانه زایی شده با آمیژان.حامد کریمی،احمد رزاقیان،مسعود امامی 2014 پژوهشنامه ریخته گری (انجمن علمی ریخته گری ایران) نمایش پیوند
28 بررسی افزودن درصدهای گوناگون کلسیم بر خواص ریزساختاری و مکانیکی آلیاژ ریختگی منیزیم-روی-زیرکونیوم، سمیرا مراد نژاد، احمد رزاقیان ، مسعود امامی،رضا تقی آبادی 2016 ریخته گری نمایش پیوند
29 The Electrolytic Ionic Strength Effect on Corrosion Resistance and Crystallinity of Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) Coating Developed on Ti6Al4V 2019 protection of metals and physical of surfaces نمایش پیوند
30 Investigation of Ca in the Microstructural Evolution and Porosity Analysis of ZK60 alloy in as-cast and extruded conditions 2019 Iranian Journal of Materials Forming نمایش پیوند
31 Texture evolution and wear properties of a frictionally stir processed magnesium matrix composite reinforced by micro graphite and nano graphene particles 2019 Materials Research Express نمایش پیوند
32 Effect of Oxide Bifilms on the Fracture Behavior of AM60B Mg Alloy 2019 TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS نمایش پیوند
33 Effect of Ca additions on evolved microstructures and subsequent mechanical properties of a cast and hot-extruded Mg-Zn-Zr magnesium alloy 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY نمایش پیوند
34 Effect of Tool Pin Profile on the Microstructure and Tribological Properties of Friction Stir Processed Al-20 wt% Mg2Si Composite 219 JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME نمایش پیوند
35 JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 2020 Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces نمایش پیوند
36 Microstructural evolution and mechanical properties of thermomechanically processed AZ31 magnesium alloy reinforced by micro-graphite and nano-graphene particles 2020 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS نمایش پیوند
37 Effect of cell imprinting on viability and drug susceptibility of breast cancer cells to doxorubicin 2020 Acta Bio materialia نمایش پیوند
38 Role of Mg2Si particles on mechanical ,Wear and corrosion behaviors of friction stir welding of AA6061-T6 and Al-Mg2Si composite 2020 Journal of composite materials نمایش پیوند
39 Enhancing the mechanical and tribological properties of Mg2Si-rich aluminum alloys by friction stir processing 2020 Journal of Materials chemistery and physics نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Deformation behavior of SiC particulate reinforced 7075Al alloy at high temperatures, A. Razaghian, D. Yu, T. Chandra International conference on advanced materials, Advanced Composites 93, Australia, Wollongong, 1993, 1067-1071 ---
2 The effect of Sr on the tensile properties of Al2O3 and SiC- containing metal matrix composites, K.Abedi, M.Emamy and A. Razaghian IOM East Asia, 6th Materials Processing, Properties and Performance (MP3) Conference, 13-16 September,2007 Beijing, Chin ---
3 Influence of Ti and Zr on the microstructure and tensile properties of Al2O3 and ُُSiC containing compoaites, M.Emamy, A.Razaghian and H.R.Lashgari IOM East Asia, 6th Materials Processing, Properties and Performance (MP3) Conference, ---
4 ("Effect of Al-5Ti-1B and Al-5Zr master alloys on structure and tensile properties of A713 alloy",A. Razaghian1, M. Saghafi, M. Emamy, A. Sadeghi, Sh. Zangeneh International Aluminum Conference (IIAC2009), 2009, Tehran, IRAN ---
5 Effect of Chromium, Cobalt, Manganese and Strontium on fluidity in Fe-containing A319 die casting, A. Azizi Ghahrudi, M. Emamy, M. Razaghian, H. Zahedi Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Mechanical & Materials Engineering, May 2005, Kual ---
6 The effect of Ti on mechanical properties of extruded in-situ Al-15%Mg2Si composite, ) N. Soltani, A. Bahrami, M.I. Pech-Canul, A. Razaghian, M. Emamy TMS2013 Annual Meeting Supplement Proceedings,2013,1111-1118 ---
7 ) ٍEffects of hot extrusion ratio on microstructure of Al-25%Mg2S in-situ metal matrix composite, S. E. Vaziri Yeganeh, A. Razaghian, M. Emamy, Kourosh Tavigh The first international and the sixth joint conference of Iranian foundrymen’s society,6-8 Dec 2012, University of Tehra ---
8 The effect of Al-5Ti-1B and Al-15Zr master alloys on the microstructure and tensile properties of extruded AA2014 Al alloy, P. Inanloo, A. Razaghian, M. Emamy, S. E. Vaziri Yeganeh The first international and the sixth joint conference of Iranian foundrymen’s society,6-8 Dec 2012, University of Tehra ---
9 بررسی تاثیر کسر حجمی آلومینا بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختار کامپوزیت‌های A356/Al2O3 ،بهمن اقتداری، علی محمد طاهری، احمد رزاقیان چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته‌گری، 24 و 25 آبان 1389، تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران، ---
10 تاثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستینینی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسط، عباس پولادی، مرتضی زند رحیمی، احمد رزاقیان آرانی، حسین عباس زاده یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و نوزدهمین سمینار انجمن علمی ریخته‌گری، 1و 2 آبان 1386، اصفهان، ایران ---
11 بررسی اثر افزودن لیتیم و فرایند اکستروژن داغ به صورت همزمان بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al-15wt%Mg2Si، امین بهرامی، مسعود امامی، احمد رزاقیان پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، 3 و 4 آبان ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. ---
12 بررسی اثر درجه حرارت ریختگی و عملیات حرارتی روی ساختار و خواص فولاد آستنیتی منگنزی، کیانوش طاهرخانی ، احمد رزاقیان . اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران ، 18-16 آبان 1391، دانش ---
13 )” تأثیر پارامترهای ریخته گری بر سیالیت کامپوزیت های ریختگی ذره ای Al/SiC تهیه شده از روش بهمزدنی (Stir casting)” مسعود امامی، بابک شهریاری ، رامین عباسی و احمد رزاقیان دهمین سمینار سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ،مشهد، آبانماه1385. ---
14 بررسی تاثیر فیلمهای اکسیدی دوگانه محبوس بر مکانیزم سایش لغزشی آلیاژهای آلومینیم-سیلیسیم در شرایط ریختگی و عملیات حرارتی.نوشین اکابری، رضا تقی آبادی، احمد رزاقیان 2013 دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران نمایش پیوند
15 The effects of Cu addition on the microstucture and tensile properties of Al-13 mg2Si eutectic alloy after hot - extrusionN.Matlabi,H.Majdi,A.Razaghian,M.Emami 2014 سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورزی نمایش پیوند
16 evaluation of microstructure and wear behavior of friction stir processed Al-Mg2Si metal matrix compositeA.Moharami,A.Razagian,M.Emami 2014 سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی نمایش پیوند
17 The effect of hot extrusion on microstructure and tensile properties of Al-2.2Cu-1.5Mg-1LiN.Matlabi,A.Razaghian,M.Emami,H.Majdi 2014 سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی نمایش پیوند
18 Microstructure and mechanical properties of dissimilar friction stir welded joints between Al-Mg2Si MMC and AA60601-T6 alloyA.Moharami,A.Razaghian,M.Emami 2014 AMPT2014 نمایش پیوند
19 The effects of Cu addition and solutionizing heat treatment on the microstructure and wear properties of hot-extruded Al-Mh2Si eutectic alloy 2014 AMPT2014 نمایش پیوند
20 Effect of Cu-P master alloy on the microstructure and wear behaviour of Al-25wt Mg2Si metal matrix compositeE.Vaziri,A.Razaghian,M.Emami,A.Akrami 2016 Iran International Aluminium Conference (IIACo2014) نمایش پیوند
21 Effect of Al-Zr master alloy on the microstructure of a 2007 aluminum alloy produced by strain-induced melt activation SIMA processH.Karimi,A.Razaghian,M.Emami 2014 Iran International Aluminium Conference (IIACo2014) نمایش پیوند
22 Influence of welding parameters on microstructure and mechanical properties of friction stir welded Al-Mg2Si metal matrix compositeA.Moharami,A.Razaghian,M.Emami 2014 Iran International Aluminium Conference (IIACo2014) نمایش پیوند
23 Influence of tool pin geometry on microstructure and mechanical properties of friction stir welded Al-Mg2Si metal matrix compositeA.Moarami,A.Razaghian,M.Emami 2014 Iran International Aluminium Conference (IIACo2014) نمایش پیوند
24 Influence of phosphorus addition on the microstructure of in-situ Al-25wt Mg2Si compositeE.Vaziri,A.Razaghian,M.Emami 2012 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران نمایش پیوند
25 The effect of hot extrusion on tensile properties of Al-25wt Mg2Si compositeE.Vaziri,A.Razaghian,M.Emami 2012 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران نمایش پیوند
26 تاثیر سرعت کشش بر میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسطعباس پولادی، مرتضی زند رحیمی، احمد رزقیان، حسین عباس زاده 2007 یازدهمین کنگره ی سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران نمایش پیوند
27 Fatique behaviour of ultrafine grained Al-7075 alloy produced by equal channel angular pressing (ECAP)A.Esmaeeli,M.T.Noghani,M.H.Shaeri,A.Razaghian 2015 5th international biennial conference on ultrafine grained and nanostructured materials UFGNSM نمایش پیوند
28 Investigation of Ca on the microstructural evolutionS.Moradnejad,A.Razaghian,M.Eami,R.Taghiabadi 2016 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
29 Effects of Calcium Addition on mechanical properties of Mg-6 Zn-0.7 Zr Alloy in As-cast conditionS.Morafdnejad,A.Razaghian,M.Emami,R.Taghiabadi 2016 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران نمایش پیوند
30 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند پرس در کانال های همسان زاویه دار (ECAP) بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیومA520کاظم بهزادپور،محمد حسین شاعری، احمد رزاقیان، رضا احمدی 2017 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
31 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند فورج چند جهته (MDF) بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AM60، کامران میرزاوند، احمد رزاقیان، رضا احمدی 2017 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
32 surface properties of Ti6Al4V modified by simple thermo-chemical modificationsF.ShahryariT R.TaghiabadiTA.Razaghian 2018 8th international conference on advances in engineering and technology (RTET-2018) نمایش پیوند
33 تاثیرپارامترهای نورد سرد برخواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ تیتانیم 4 -6(98190-52929) 2019 هشتمین کنفرانس بینن المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمن کنفرانس مشترک انجمن مهنسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران و بیست و سومین کنگره سالانه نجمن مهندسین متالورژی ایران نمایش پیوند
34 بررسی پارامترهای فرایند بر سنتز اکسید نیکل-کبالت به روش هیدروترمال جهت کاربردهای ابرخازنی(52929-98190) 2019 هشتمین کنفراس بین المللی مواد و متالورژی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواص فیزیکی مواد چاپ اول 82/چهارم 92 2000 دانشگاه امام خمینی(ره) و نگارش علوم ---
2 خواص مکانیکی مواد چاپ اول 1384/دوم 92 1500 نگارش علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مقدمه ای براصول نابجایی ها و مکانیزم های استحکام بخشی 1391 1000 جهاد دانشگاهی استان قزوین ---
4 رفتار شکست مواد مهندسی 1395 300 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 مواد مهندسی، خواص و کاربردهای فلزات و آلیاژها زمستان1398 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی فیزیک مواد 1376 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ترمودینامیک مواد 1376 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 خواص مکانیکی مواد 1379 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 خواص فیزیکی مواد 1 1377 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 خواص فیزیکی مواد 2 1377 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 عملیات حرارتی 1380 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 آلیاژهای غیر آهنی 1386 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1382 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترمودینامیک پیشرفته مواد 1388 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 تئوری نابجایی ها 1388 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 خزش 1390 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تاثیر عوامل جوانه زا (LI-ZR-TI-B) بر خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی کامپوزیت AL/15mgsi در شرایط اکسترود شده بین المللی امام خمینی(ره) 1392 امین بهرامی/ کارشناسی ارشد ---
2 بررسی تاثیر بهساز (زیر کنیوم و تیتانیم بور)و میش متال ها در خواص کششی وریز ساختارهای آلیاژهای فوق مستحکم آلومینیوم بین المللی امام خمینی(ره) 1390 سید محمد حسینی/ کارشناسی ارشد ---
3 بررسی اثر فسفر بر ریز ساختار - خواص کششی و سایشی کامپوزیت AL-MG2Siدر شرایط اکسترود شده بین المللی امام خمینی(ره) 1391 سید احسان وزیری یگانه/ کارشناسی ارشد ---
4 بررسی تاثیر عناصر Tiو Zrبر ساختارو استحکام کششی آلیاژ آلومینیوم AA2014اکسترود شده بین المللی امام خمینی(ره) 1391 پیمان اینانلو/ کارشناسی ارشد ---
5 بررسی تاثیر آهن بر خواص مکانیکی و تربیولوژیکی کامپوزیتهای درجای آلومینیوم AL-15%wtmg2 بین المللی امام خمینی(ره) 1391 آیدا ندیم/ارشد ---
6 تاثیر عناصر Ti و Zr و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی آلیاژ Alcu4pbMg تهیه شده توسط فرایند SIMA بین المللی امام خمینی(ره) 1392 حامد کریمی جعفری/ کارشناسی ارشد ---
7 بررسی اثر نیکل و مس بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ یوتکتیک AL-Mg2Si در شرایط اکسترود شده بین المللی امام خمینی(ره) 1393 هژیر مجدی/ کارشناسی ارشد ---
8 بررسی فرایند جوشکاری اصطکاکی – اغتشاشی بر ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت AL20%Mg2S بین المللی امام خمینی(ره) 1393 علی محرمی/ کارشناسی ارشد ---
9 بررسی تاثیر لیتیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al-3% Cu-0.12%Zr در شرایط اکسترود شده بین المللی امام خمینی(ره) 1393 نسترن مطلبی/ کارشناسی ارشد ---
10 بررسی اندر کنش فیلم های اکسیدی دو گانه محبوس و ترکیبات بین فلزی غنی از آهن و تاثیر آن بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک AL-SI بین المللی امام خمینی(ره) 1392 نوشین اکابری/ارشد نمایش پیوند
11 تاثیر عناصر Ti و Zr و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی آلیاژ Alcu4pbMg تهیه شده توسط فرایند SIMA بین المللی امام خمینی(ره) 1392 حامد کریمی جعفری/ارشد نمایش پیوند
12 اثر بهینه سازی عناصر La-Mn-Cr-Ti بر خواص کششی و استحکام کامپوزیت AL-Mg2Si اکسترود شده در دمای بالا . بین المللی امام خمینی(ره) 1394 علی اصغر اخلاقی/ارشد نمایش پیوند
13 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرایند پرس در کانال های زاویه دار همسان ECAP)) بر رفتارخستگی آلیاژ آلومینیوم 7075 . بین المللی امام خمینی(ره) 1395 آرزواسماعیلی/ارشد نمایش پیوند
14 بررسی پارامتر های ریخته گری بر خواص کششی آلیاژ منیزیمAM60Bحاوی برلیم . بین المللی امام خمینی(ره) 1395 امیر حسین شویدی/ارشد نمایش پیوند
15 تاثیر فرایند همزن اصطکاکی بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ Az91 بین المللی امام خمینی(ره) 1396 هادی رضا زاده/ارشد نمایش پیوند
16 تاثیر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار آلیاژ A520. بین المللی امام خمینی(ره) 1395 مونا طیبی/ارشد نمایش پیوند
17 تاثیر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی و ریزساختارجوش آلیاژهای A520و A356 بین المللی امام خمینی(ره) 1395 حمیدرضا ساکت پور/ارشد نمایش پیوند
18 اثر افزودن عنصر کلسیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم- روی- زیرکونیم بین المللی امام خمینی(ره) 1396 سمیرا مراد نژاد/ارشد نمایش پیوند
19 بررسی تغییرشکل پلاستیک شدید به وسیله فرایند فورج چندگانه (MDF) بر خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم 60AM بین المللی امام خمینی(ره) 1396 کامران میرزاوند/ارشد نمایش پیوند
20 بررسی اثر تغییرشکل پلاستیک شدید به وسیله ECAP و MDF بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 520A تهیه شده به روش ریختگی و نیمه جامد بین المللی امام خمینی(ره) 1396 کاظم بهزادپور/ارشد نمایش پیوند
21 بررسی اثر فرایند ECAP بر خواص دمای بالای آلیاژ آلومینیوم 7075 بین المللی امام خمینی(ره) 1396 حمید جهانبخش/ارشد نمایش پیوند
22 بررسی تحولات ریز ساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31تقویت شده با نانو ذرات گرافن فراوری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی بین المللی امام خمینی(ره) 1396 فهیمه واحدی/ارشد نمایش پیوند
23 تاثیر گاز ایندوترمیک بر عملیات حرارتی کربونیتروره فولاد27CD4 ( 1.7218) بین المللی امام خمینی(ره) 1397 سام صابری پور/ارشد نمایش پیوند
24 بررسی اثر پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر تحولات ریز ساختاری، خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی آلومینیوم 2024 بین المللی امام خمینی(ره) 1397 سورن کشکولی/ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت گروه مهندسی مواد 1377 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیریت گروه مهندسی مواد و سرامیک 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر فرآوری فیزیکی شیمیایی و الگودهی سلولی مواد مهندسی (آلیاژ Ti-6Al-4V ،پلیمر GelMA)بر رفتار سلول های انسانی 1397 بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه شهریاری/ دکتری نمایش پیوند