۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1335
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 410
  • شماره تلفن دفتر : 0283390111
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : noghani@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی / مهندسی مواد متالورژی استخراجی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد/ شناسایی و انتخاب مواد 1365 دانشگاه تهران ---
3 دکتری/ مواد 1372 1374 لیدز/ انگلستان ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی خوردگی ناشی از جریانهای سرگردان در سیستمهای حمل و نقل ریلی شهری 1383 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 محیط زیست وبازیابی مواد ---
2 ریزدانه کردن مواد ---
3 سایش مواد ---
4 متالورژی پودر ---
5 کامپوزیت ---
6 خوردگی فلزات و مواد ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Academic consultant for Casting Research Center, School of Metallurgy and Materials 1997 1998 Iran University of Science and Technology ---
2 Member of Conference Referee for “International Railway Transportation Conference and Exhibition 1998 up to now Tehran ---
3 Member of Conference Referee for “4’th National Seminar on Safety and Prevention of Rail Incidents 2000 Tehran ---
4 Participation in, “Educational Workshop of Teaching Method Skills”, Imam Khomeini Int 2000 Qazvin ---
5 Member of Conference Referee, “1’st Conference in Metallurgy and Materials 2000 NajafAbad Azad Univ ---
6 Member of Research Team for Stray Current Corrosion Control in Electrified Rail Transportation System for Esfahan Metro, Co-operation project between Iran Univ. of Science and Tech. and Imam Khomeini Int. Univ., Sponsored by Management & Planning Organization 2001 Management & Planning Organization ---
7 Member of Research Committee, “Iranian Islamic Republic Railways 2002 2008 Tehran ---
8 Member of Training Committee, “Iranian Islamic Republic Railways 2002 2008 Tehran ---
9 Member of the “High Commission for Incident Prevention”, Iranian Islamic Republic Railways 2002 2008 Tehran ---
10 Member of Conference Referee for “Sixth National Seminar on Safety and Prevention of Rail Incidents 2004 Tehran ---
11 Deputy Chairman of the Governing Board for Iran ANB, Iranian Welding Research & Engineering Centre 2005 2009 Tehran ---
12 Member of Conference Referee, “8’th International Conference & 12’th National Annual Conference in Mechanical Engineering, ISME2006 2006 Tarbiat Modares Univ., Tehran, Iran ---
13 Member of Establishing Committee, Materials and Metallurgy Engineering Authorized Organization (Nezam Mohandesi Mavad) 2008 ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 An Overview of Stray Current Control in DC Railway Systems 1385 علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی  دریافت فایل Download ---
2 پوشش کم تخلخل و نازک پودر زیر کنیا بر روی فلز تیتانیم به روش الکتروفورز 1385 امیرکبیر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دریافت فایل Download ---
3 بررسی عوامل موثر بر پدیده جریان های سرگردان در سیستم حمل و نقل ریلی برقی 1384 فصلنامه زنگ ---
4 مقایسه پودرهای مس و اکسید مس برای تولید آلیاژهای آهن-مس به روش اتصال دیفوزیونی 1384 مجله بین المللی علوم مهندسی ---
5 بررسی دستور العمل بازسازی چرخهای منو بلوک فولادی با بهره گیری از فرایند جوشکاری قوس زیر پودری 1384 ویژه نامه کنفرانس ملی جوش و بازرسی ---
6 Wear Reduction of Wheels of Ukrainian Open-top Cars 2000 Magazine of Faculty of Eng ---
7 Corrosion Caused by Stray Current Contact Voltage in Electrified Railway Systems and Methods for Control 2007 Journal of Environmental Sciences and Tech ---
8 Grain refinement of steel by oxidic second phase particles 1999 Material science and technology ---
9 The Effect of La-Intermetallic Compounds on Tensile Properties of 2015 Procedia Materials Science 11 ( 2015 ) 55 – 60  دریافت فایل Download ---
10 Effect of Mn addition on Fe-rich intermetallics morfology and dry sliding wear investigation of hypereutectic Al-17.5%Si alloyes 2015 journal of material research and technology ---
11 The Effect of Removing Worn Particles by Ultrasonic Cleaning on the Wear Characterization of LM13 Alloy 2014 SURFACE ENGINEERING AND APPLIED ELECTROCHEMISTRY ---
12 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بوسیله فرآیند پرس در کانالهای زاویه دار همسان ECAP بر چقرمگی آلیاژ آلومینیوم 7075 1396 مجله مهندسی مکانیک مدرس نمایش پیوند
13 Effect of carbon nanotube (CNT) content and duble-pressing double-sintering (DPDS) method on the tensile strength and bending strength behavior of CNT reinforced aluminum composites 2016 journal of materials research نمایش پیوند
14 تاثیر عملیات حرارتی و مس بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژهای Al-7Si-0.35Mg-XFe 1396 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد نمایش پیوند
15 properties of Al/(Al2O3TiB2ZrB2)hybrid composite manufactured by powder metallurgy band hot pressing 2017 jpurnal of applied mechanicsand technical physics نمایش پیوند
16 synthesis of Aluminum-CNTs Composites Using Double-Pressing Double-Sintering Method(DPDS) 2016 Journal of Nanostructures(JAN) نمایش پیوند
17 Effect of Fe-impurity on tribological properties of Al-15 Mg2Si composite 2017 Transactions of nonferrous metals society of china نمایش پیوند
18 The Effect of Sintering Temperature on Cu-Cnts Nano Composites Properties Produced by Pm Method 2018 Science of Sintering  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 Fatigue behavior of AA7075 Aluminum alloy severely deformed by Equal channel angular pressing 2018 Journalof alloyes and compound نمایش پیوند
20 بررسی ریز ساختار، خواص مکانیکی و الکتریکی آلیاژ برنج cu-30 zn تولید شده به روش فورج چند گانه 2019 مهندسی مکانیک مدرس نمایش پیوند
21 Effect of processing parameters on the mechano-chemical synthesis of nano crystalline Mo-Cu/Al2O3 composite 2018 Journal of ultra fined grained and nano structuered materials نمایش پیوند
22 Mechanical activation of MoO3-CuO/C powder mixture to synthesis nano crystalline Mo-Cu alloy 2018 Journal of ultra fine grained and nanostructured materials نمایش پیوند
23 بررسی خواص باکتری کشی آلیاژ نانو کریستالی مس- قلع تولید شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی 1397 نشریه علم و مهندسی سرامیک نمایش پیوند
24 عوامل موثر در خوردگی ناشی از جریانهای سرگردان و ولتاژ تماسی در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی و روشهای کنترل آنها 1386 فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست نمایش پیوند
25 Mechano-chemical activation of MoO 3-CuO/C powder mixture to synthesis nano crystalline Mo-Cu alloy 2018 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
26 Hydrogen evolution activity of NiMo-MoO2 produced by mechanical milling 2019 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
27 Production and characterization of high-performance cobalt-nickel selenide catalyst with excellent activity in HER 2020 Journal of Materials Research and Technology نمایش پیوند
28 Synthesis, Characterization and Investigation of Hydrogen Evolution Activity of Ni-Mo/Al2O3 Composite 2020 ChemistrySelect نمایش پیوند
29 بررسی اثر الکترولیت بر رفتار صوتی پوششهای سرامیکی ایجادشده به شیوه اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیوم 1399 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران نمایش پیوند
30 مقایسه تجربی افت تراگسیل صدای فوم‌های آلومینیوم خالص و کامپوزیت آلومینیوم با 3 درصد وزنی نانولوله کربنی و نانو صفحه گرافن 1400 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران نمایش پیوند
31 investigation of electro catalic activity of NiMo-MoO2 nano alloy produced by oxide precursor reduction(NiO-MoO3) with graphite 2019 journal of Materials chemistry A نمایش پیوند
32 Production and characterization of cobalt-nickel selenide catalyst nanostructured synthesized by hydrothermal method and evaluation of its activity in hydrogen evalution reaction 2020 journal of matercial hemistery A نمایش پیوند
33 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس مس خالص به فولاد زنگ نزن 316 2020 مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
34 effect of various microstructures obtained from heat treatment on machinability behavior of the Ti-6Al-4V alloy 2021 International journal of Engineering نمایش پیوند
35 Effect of heattreatment on drilling behavior of the Ti-6Al-4V 2020 Metals and materials international نمایش پیوند
36 بررسی خواص الکترشیمیایی الکترد نانو ساختار فسفوسلنید کبالت در فرایند آزادسازی گاز هیدروژن 2021 فصلنامه علمی-پژوهشی مواد نوین نمایش پیوند
37 بررسی عملکرد الکتروشیمیایی کاتالیست نانو ساختار فسفوسلنید نیکل در فرایند آزادسازی هیدروژن 2021 نانو مواد نمایش پیوند
38 Evaluation of microstructure texture and mechanical properties of varios brass alloys processed by multi directional forging 2021 Materials science and engineering A نمایش پیوند
39 Antibacterial activity of the Iron-Zinc Oxide nanoparticles synthesized via electric discharge method 2021 Materials Reserch Bulletin نمایش پیوند
40 Multi directional forging of brass alloy with different content of Zn element 2 2019 results in physics نمایش پیوند
41 c properties of the iron oxide nanoparticles prepared via electeric discharge methodEffect of synthesis conditions on the morphology composition and magneti 2021 journal of magnetism and magnetic materials نمایش پیوند
42 creep behavior of solid solutioned and annealed Al-7075 alloy processed by equal channel angular pressing 2019 Materials science and engineering A نمایش پیوند
43 Tensile properties and hot tearing susceptibility of cast Al-Cu alloys containing excess Fe and Si 2020 International journal of Minerals, Metallurgy and Materials نمایش پیوند
44 Bactericidal properties of copper-Tin Nanoparticles on Escherichia coli in a liqid environment 2020 Plasma نمایش پیوند
45 Investigation of the effect of electrolyte on acoustical 2020 Journal of Acoustical Engineering Society of Iran نمایش پیوند
46 تاثیر نانو لوله کربنی بر افت تراگسیل صدای فوم آلومینیوم مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران نمایش پیوند
47 مقایسه تجربی افت تراگسیل صدا در فومهای آلومینیوم خالص و کامپوزیت آلومینیوم با 3درصد وزنی نانولوله کربنی و نانوصفحه گرافنی 1400 1400 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران نمایش پیوند
48 The Effect of the Amount of Ferrous Sulfate in the Electrolyte on the Hardness of the Ni-Fe Alloy Coating Generated by Electrical Deposition Method 2022 2022 Journal of Environmental Friendly Materials نمایش پیوند
49 Effect of Various Microstructures Obtained from Heat Treatment on Machinability Behavior of Ti-6Al-4V Alloy 2022 2022 Int. Jou. of Engineering نمایش پیوند
50 Evolution of mechanical properties, microstructure and texture and of various brass alloys processed by multi-directional forging 2022 2022 Materials Science and Engineering: A نمایش پیوند
51 Effect of Zinc addition on the microstructure and antibacterial properties of Iron Oxide nanoparticles prepared via electric discharge in liquid 2021 2021 Journal of Iranian Ceramic Society نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی جریانهای سرگردان و خوردگی و عوارض ایمنی ناشی از آن در سیستم های حمل و نقل برقی 1381 پنجمین همایش ارتقا، ایمنی و پیشگیری از سوانح  دریافت فایل Download ---
2 کنترل دانه بندی در فولادهای آلیاژ شده به طریق مکانیکی 1379 چهارمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران  دریافت فایل Download ---
3 DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR OF CRYOGENIC TREATED GEARS MANUFACTURED BY POWDER METALLURGY 2013 4th international conference on Integrity,Reliability and Failure  دریافت فایل Download ---
4 Stray Current Survey, Corrosion and Safety Effects on Electrified Transportation Systems 2002 5’th Conf. on Safety Improvement and Prevention of Incidents  دریافت فایل Download ---
5 Vibration and Noise Reduction Technology in Metro 2010 4th Conference on World Environmental Day ---
6 Study of Phase transformation due to cold rolling on the metastable austenitic stainless steel 2007 11th annual Congess, Iran Metallurgical Engineers Society, Esfahan, Zobe Ahan Co ---
7 Effect of grain refining and modification on mechanical properties of Al-Si-Mg alloys with different Fe content 18-19 Nov., 2014 8th Congress & 3th International Engineering Materials & Metallurgy Conference  دریافت فایل Download ---
8 Investigation of hydriding and dehydriding properties of La Ni 5 hydrogen storage alloy 18-19 Nov., 2014 . 8th Congress & 3th International Engineering Materials & Metallurgy Conference ---
9 The Effect of La Addition on the Microstructure and Tensile Properties of Hot-Extruded Al–15%Mg2Si Composite 2015 iMat2015  دریافت فایل Download ---
10 Fatigue behaviour of ultrafine grained Al-7075 alloy produced by 2015 5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials,  دریافت فایل Download ---
11 Improving the Tribological Properties of 316L ASS through Friction-Based Severe Plastic Deformation 2015 iMat2015  دریافت فایل Download ---
12 بررسی تاثیر عنصر بر روی هدایت الکتریکی هادی های آلومینیومی 1392 همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مهندسی  دریافت فایل Download ---
13 The effect of La-intermetallic compounds on tensile properties of Al-15 Mg2Si in-situ composite 2014 ---
14 بهبود خواص تریبولوژیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با بهره گیری از فرایند تغییر شکل پلاستیک شدید بر پایه اصطکاک 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژیIMAT نمایش پیوند
15 ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو لوله های کربنی به روش نوین پرس و تف جوشی مجدد 1395 دومین کنفرنس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی نمایش پیوند
16 بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو لوله کربن به روش پرس و تف جوشی 1395 دومین کنفرنس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی نمایش پیوند
17 Influence of temperature and pressure on mechanical properties ogf CNTs reinforced aluminium nano-composites fabricated by double-pressing double-sintering method 2016 Iran International conference IIAC2016 نمایش پیوند
18 Al-CNTs Nano-Composite Produced Via Double-pressing Double-sintering Method 2016 Iran International conference IIAC2016 نمایش پیوند
19 سنتز و مشخصه یابی آلیاژ مولیبدن-نیکل نانو ساختار تولید شده به روش آسیاکاری مکانیکی 1396 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
20 مطالعه رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار 1386 یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران نمایش پیوند
21 wear reduction of the wheels of Ukranian open top cars in isfahan حمل و نقل اوکراین نمایش پیوند
22 بررسی خواص باکتری کشی آلیاژ نانو کریستالی مس-قلع تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی 1397 اولین کنفرانس میکرو/نانو فناوری نمایش پیوند
23 بررسی تاثیر همزمان عناصر بهساز کننده و ریز دانه ساز بر خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si-Mg با مقادیر آهن متفاوت 1393 هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی نمایش پیوند
24 بررسی خواص جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن لانتانید نیکل 1393 هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی نمایش پیوند
25 بررسی دستوالعمل بازسازی چرخهای منوبلوک فولادی با بهره گیری از فرایند جوشکاری قوس زیر پودری 1384 ویژه نامه هفتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی نمایش پیوند
26 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سطحی Al6061/CNT تولید شده با فرایند همزن اصطکاکی 1397 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT نمایش پیوند
27 بررسی اثر شرایط سطحی بر رفتار سایش آلیاژAl-Si یوتکتیکLM13 (آلیاژ پیستون) 1394 شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح نمایش پیوند
28 بررسی مبانی قرآنی، تاریخی و متالورژیکی سد ذوالقرنین 1389 همایش کوروش هخامنشی و ذوالقرنین نمایش پیوند
29 سنتز و مشخصه یابی آلیاژ مولیبدن-نیکل نانوساختار تولید شده به روش آسیاکاری مکانیکی 1396 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی موادومتالورژی نمایش پیوند
30 سنتز نانوذرات سلنید نیکل روی فوم نیکل به روش هیدروترمال و ارزیابی خواص الکتروکاتالیستی آن در آزادسازی هیدروژن)(HE 1398 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
31 تاثیر مقدار سولفات آهن در الکترولیت بر خواص پوشش آلیاژی Ni-Fe ایجاد شده به روش رسوبدهی الکتریکی 1398 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
32 بررسی آزادسازی گاز هیدروژن توسط الکتروکاتالیست فسفید کبالت سنتز شده به روش هیدروترمال در فرآیند الکترولیز آب 1399 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
33 سنتز نانو ذرات مولیبدن فسفید روی فوم نیکل به روش هیدروترمال و بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آن در آزادسازی هیدروژن 1399 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
34 سنتز و مشخصه یابی کاتالیست نانو ساختار فسفید نیکل به روش هیدروترمال و بررسی اثر دمای سنتز در عملکرد الکترو شیمیایی آن 1399 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
35 مطالعه تجربی افت تراگسیل و جذب صدای ساختار فومی و تودهای آلومینیوم تولیدشده به روش متالورژی پودر 1399 هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران نمایش پیوند
36 جذب صدا در مواد متخلخل 1399 هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران نمایش پیوند
37 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سطحیAl6061/CNT تولید شده با فرایند همزن اصطکاکی 1397 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل ترمودینامیکی حیات 1383 1500 نگارش علوم  دریافت فایل Download ---
2 آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد 1393/چاپ دوم 500 فدک ایساتیس  دریافت فایل Download ---
3 جریانهای سرگردان و خوردگی ناشی از آنها در سیستم حمل ونقل ریلی برقی 1387 1000 جهاد دانشگاهی واحد تهران  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریخته گری1 1377 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 خوردگی 1376 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 طراحی و اصول کوره های صنعتی 1378 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 اقتصاد و مدیریت صنعتی 1378 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 متالورژی پودر 1378 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 استخراج فلزات1 1379 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 آزمایشگاه ریخته گری 1378 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 پدیده های انتقال 1378 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 خواص مکانیکی مواد2 1379 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 خواص فیزیکی مواد 1379 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 علم مواد 1384 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 متالورژی پودر پیشرفته 1389 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مدیریت محیط زیست 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 مباحث ویژه در مهندسی سطح/ویژه دانشجویان دکتری 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو لوله کربن به روش پرس و تف جوشی مجدد . بین المللی امام خمینی(ره) 94 اکبر یار احمدی/ارشد ---
2 تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری آلیاژTi64 بین المللی امام خمینی(ره) 1395 امید مقدم نمایش پیوند
3 ریزساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های Al7075-Al2O3 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی بین المللی امام خمینی(ره) 1395 میثم روزبه نمایش پیوند
4 بررسی آماری عملکرد وانادیم و نیکل بر بهسازی ترکیبات بین فلزی غنی از آهن در آلیاژهای هیپو یوتکتیک Al-Si بین المللی امام خمینی(ره) 1396 هیمن مرادی نمایش پیوند
5 بررسی اثر فرآیند ECAP بر خواص دما بالای آلیاژ آلومینیوم بین المللی امام خمینی(ره) 1395 حمید جهانبخش موالو نمایش پیوند
6 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری (اتصال ذوبی) مس خالص به فولاد زنگ نزن316 بین المللی امام خمینی(ره) 1396 احمد میری نمایش پیوند
7 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرایند فورج چندگانه MDF بر خواص مکانیکی آلیاژهای مس-روی بین المللی امام خمینی(ره) 1396 زیبا زارعی نمایش پیوند
8 سنتز و مشخصه یابی آلیاژ مولیبدن-نیکل نانو ساختار تولید شده به روش آسیاکاری مکانیکی بین المللی امام خمینی(ره) 1396 وحید سالاروند نمایش پیوند
9 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سطحی Al6061-CNT تولید شده با فرایند همزن اصطکاکی بین المللی امام خمینی(ره) 1396 ابوالفضل اکبری نمایش پیوند
10 بررسی اثر نیکل و مس بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ یوتکتیک Al-Mg-2Si در شرایط اکسترود شده بین المللی امام خمینی(ره) 1393 هژیر مجدی نمایش پیوند
11 بهبود خواص تریبولوژیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با بهره گیری از فرایند تغییر شکل پلاستیک شدید بر پایه اصطکاک بین المللی امام خمینی(ره) 1394 علیرضا خاکساران نمایش پیوند
12 بررسی اثر حکاکی عمیق و لیزر سطحی بر خواص تریبولوژیکی فولادها بین المللی امام خمینی(ره) 1394 فائزه سلطانی فعله کری نمایش پیوند
13 بررسی رفتار سایشی آلیاژ فولادی Astaloycrm تولید شده از طریق متالورژی پودر با روش پین روی دیسک بین المللی امام خمینی(ره) 1390 محمد امین مرادی نمایش پیوند
14 تاثیر فشار فضای ریخته گری بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 356 بین المللی امام خمینی(ره) 1392 آرش آصفی نمایش پیوند
15 بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومینیوم-سیلیسیم پیستون خودرو بین المللی امام خمینی(ره) 1391 مهسا حاجی قاسمی نمایش پیوند
16 اندرکنش ناخالصی آهن با ذسیلیسیم و تاثیر آن بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر آلومینیوم-مس بین المللی امام خمینی(ره) 1393 خلیل گنجه فرد نمایش پیوند
17 بررسی خواص جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن لانتانید نیکل بین المللی امام خمینی(ره) 1393 مریم عبدی کلیشمی نمایش پیوند
18 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند پرس در کانالهای زاویه دار همسانECAP بر چقرمگی آلیاژ آلومینیوم 7075 بین المللی امام خمینی(ره) 1395 آرزو اسماعیلی نمایش پیوند
19 اثر بهینه سازی عناصر La-Mn-Cr-Tiبر خواص کششی و استحکام کامپوزیتAl-Mg-2Si اکسترود شده در دمای بالا بین المللی امام خمینی(ره) 1394 علی اصغر اخلاقی نمایش پیوند
20 بررسی تاثیر آهن بر خواص مکانیکی و تریبولوزیکی کامپوزیتهای در جای Al-15Mg2Si بین المللی امام خمینی(ره) 1391 آیدا ندیم نمایش پیوند
21 ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیوم با استفاده از تقویت کننده های بورایدی و بررسی خواص آنها بین المللی امام خمینی(ره) 1390 فرانک فرهادی نیا نمایش پیوند
22 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی در جوشکاری فولاد ابراز سرد کار SPK دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1397 مهدی آقاسی/ارشد نمایش پیوند
23 ساخت الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد از نوع زیرکونیا به روش الکتروفورز تربیت مدرس 1384 عصمت آشنا نمایش پیوند
24 مقایسه پودرهای مس و اکسید مس برای تولید پودر آلیاژی آهن- مس به روش اتصال دیفوزیونی تربیت مدرس 1381 اسماعیل بینایی باش نمایش پیوند
25 تولید نانو کامپوزیت های زمینه مس تقویت شده با نانو تیوبهای کربنی و بررصسی خواص و ساختار آن بین المللی امام خمینی(ره) 1394 مرجان دارابی/ ارشد نمایش پیوند
26 بررسی تاثیر توزیع دانه بندی پودر آهن بر خواص نهایی قطعات تولیدی به روش متالور ژی پودر تربیت مدرس 1381 محمد حسن عمرانی نوش آبادی/ارشد نمایش پیوند
27 تاثیر پیشگرمایی و پسگرمایی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری شده فولاد 4145 (42Cr Mo4) بین المللی امام خمینی(ره) 1397 علی زارع/ارشد نمایش پیوند
28 بررسی پارامترهای موثر بر سنتز مکانوشیمیایی الیاز مولیبدن- مس نانو ساختار بین المللی امام خمینی(ره) 1397 علی نجاری/ ارشد نمایش پیوند
29 سنتز نانو ذرات آلیاژی مس- قلع به روش آلیاژسازی مکانیکی بین المللی امام خمینی(ره) 1397 محمد رضایت/ارشد نمایش پیوند
30 خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پایه آلومینیومی با فازهای تقویت کننده ذره ای سنتز شده به صورت درجا توسط آسیابکاری و عملیات حرارتی بین المللی امام خمینی(ره) 1395 مرتضی رشوند/ارشد نمایش پیوند
31 بررسی پارامترهای موثر بر سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت مولیبدن-مس /الومینای نانوساختار بین المللی امام خمینی(ره) 1397 شیوا مرادی/ارشد نمایش پیوند
32 سنتز هیدروترمال اکسید سه تایی نیکل کبالت منگنز و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن 1401 1401 فاطمه طالبی/ارشد نمایش پیوند
33 تهیه و مشخصه یابی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1401 مرتضی تراب پور/ارشد نمایش پیوند
34 تهیه و مشخصه یابی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/زیرکونیا به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1401 امیر محمد شه پناه/ارشد نمایش پیوند
35 بررسی خواص سایشی و خوردگی سوپر آلیاژ پایه نیکلی اینکونل 738 تهیه شده توسط روکش کاری لیزری با پودر اینکونل 625 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 امیر محمد ابوترابی/ارشد نمایش پیوند
36 تولید و مشخصه‌یابی کاتالیست نانوساختار فسفو سلنید کبالت به روش هیدروترمال و بررسی فعالیت الکتروشیمیایی آن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 نفیسه سادات میران/ارشد نمایش پیوند
37 سنتز نانو ذرات فسفوسلنید مولیبدن و بررسی تاثیر کاتالیسی آن روی الکترولیز آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 علی یوسفی فر/ارشد نمایش پیوند
38 سنتز و مشخصه یابی کاتالیست نانو ساختار فسفید نیکل به روش هیدروترمال و بررسی عملکرد الکترو شیمیایی آن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 شاداب عیوض خانی/ارشد نمایش پیوند
39 بررسی مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Co/Al2O3 ایجاد شده به روش رسوبدهی همزمان الکتریکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1399 بیژن بستانی/ارشد نمایش پیوند
40 بررسی مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Fe/Al2O3 ایجاد شده به روش رسوبدهی همزمان الکتریکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1399 امیر آقا جعفری/ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندس تولید و تکنولوژی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع 1365 1369 سازمان گسترش و نوسازی ---
2 مدیر نصب و کارشناس ارشد 1369 1372 طرح ریخته گری و آهنگری اسفراین ---
3 مدیر کل واگنهای باری راه اهن 1376 1379 راه آهن جمهوری اسلامی ایران ---
4 معاون ناوگان راه اهن 1379 1387 راه آهن جمهوری اسلامی ایران ---
5 قائم مقام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش 1387 1393 شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش ---
6 عضو هیات موسس انجمن مهندسی حمل نقل ریلی ایران 1377 انجمن مهندسی حمل نقل ریلی ایران ---
7 عضو انجمن مهندسین متا لورژی پودر امریکا 1373 1390 ---
8 عضو سابق جامعه ریخته گران ایران ---
9 مجری طرحهای مختلف مر بوط به صنعت حمل نقل ریلی کشور ---
10 عضوسابق هیات امنای مرکز ملی مهندسی جوش ایران ---
11 عضو هیات علمی داوران کنفرانسها و سمینارهای متعدد ملی و بین المللی در زمینه های ---
12 عضو هیئت مدیره 1381 1382 شرکت احیاء صنعت ادوات ---
13 عضو هیئت مدیره 1382 1384 شرکت لکوموتیوسازی ایران ---
14 عضو هیئت مدیره صندوق نسوز کاوه 1391 1394 شرکت صنعتی کاوه ---
15 ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دی ماه 1396 1400بهمن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 1 94-95 اول دانشجویان ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---
2 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 2 94-95 اول دانشجویان ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---
3 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 3 94-95 اول دانشجویان ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---
4 روشهای پیشرفته مطالعه مواد5 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---
5 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 6 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---
6 روشهای پیشرفته مطالعه مواد7 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---
7 روشهای پیشرفته مطالعه مواد8 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل Download ---