۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد : 1344/09/27
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 433
  • شماره تلفن دفتر : 02833901133
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : malekibijan@yahoo.com;maleki@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی معدن 1362 1367 دانشگاه تهران ---
2 ارشد مهندسی معدن 1367 1370 دانشگاه صنعتی امیر کبیر ---
3 دکترا ی مهندسی نفت - اکتشاف 1379 1384 دانشگاه دولتی مسکو ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیر دروس ریاضی وفیزیک درپایه های اول تا چهارم ومدرس کلاس های فیزیک کنکور 1366 1370 ناحیه 14 آموزش وپرورش تهران ---
2 دوره های آموزشی برای مدیران تعاونیهای خدماتی و تولیدی ومعدنی شامل: مدیریت وکنترل پروژه، آشنایی باقوانین ومقررات بخش تعاون، اقتصاد معدن پیشرفته 1378 1379 اداره کل تعاون استان تهران ---
3 دوره های آموزشی برای مسئولین فنی معادن در نظام مهندسی معدن شامل: روش های استخراج سطحی، استخراج سنگهای ساختمانی 1389 1391 سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل شبکه ها تهویه معادن با روش نیوتن- رافسون بر اساس معادلات∆Q (سیدحسن مدنی، بیژن ملکی) 1385 1386 نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
2 تحلیل شبکه های تهویه معادن بر اساس معادلات H در روش نیوتن- رفسون(سیدحسن مدنی، بیژن ملکی) 1386 1387 نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن ---
3 جغرافیای سیاسی نفت وگازمنطقه دریای خزر(مشترک) 1382 1382 مجله انجمن اسلامی دانشجویان ایران درمسکو ---
4 “Persian Gulf Basin: Historical Geology, Formation of Sedimentation, Oil & Gas Fields”- Maleki, Bijan- Kaniokhov, A.I 2005 2006 Lithology and Mineral Deposits Journal--In Russian ---
5 ."The Persian Gulf Basin: Geological history, sedimentary formations, and petroleum potential"- A. I. Konyuhov and B. Maleki 2005 2006 ISSN 0024-4902,Lithology and Mineral Resources, Volume 41, Number 4 / July, 2006, Springer ---
6 ."Comparative analysis of the geological structure, sedimentation conditions, and petroleum potential of the Mesopotamian and Terek-Caspian Foredeeps"- A. I. Konyukhov and B.Maleki 2006 2007 ISSN 0024-4902,Lithology and Mineral Resources, Volume 42, Number 5 / September, 2007, Springer ---
7 Optimization of the Cost Function in the Drilling of Oil Well Network by Balas Algorithm -Bijan Maleki, Kamil Ahmadi, Abdolazim Jafari 2013 2014 Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology ---
8 برنامه ریزی تولید کوتاه مدت معادن سنگ آهن خواف با استفاده ازمدل MIP اصلاح شده الگوریتم درختی(سروش خزائی، بیژن ملکی، محمدامین زارعی درمیان) 1394 خرداد 1394 ماهنامه توسعه معادن ---
9 تخمین نفوذپذیری محیط متخلخل بتن برای مشتقات نفتی بااستفاده از روش "محفظه سیلندری"(م. نادری، ب. ملکی، ا. فلاح امینی) 1393 1395 مجله علمی پژوهشی شریف ---
10 یک مدل برنامه‏ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای طراحی تولید انرژی زیست توده‌ای(ع. مظفری، ب. ملکی) 1394 1394 انرژی های تجدید پذیر و نو ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Gas Prospective Areas in the Zagros Domain of Iran”(In English) 2004 2004 12th Iranian Researchers Conference in Europe ---
2 “Structure and Process of Hydrocarbons Sedimentations in North( Precaucasian) and South(Zone of Zagros) of a Closure of Tethys Ocean”- Kaniokhov,A.I- Maleki, Bijan. (In Russian) 2004 2004 New Ideas in Geology and Geochemistry of oil and Gas-Moscow State University ---
3 “Complex Structure of Petroleum Source Rocks, Reservoir and Cap Rocks l Parts of Mesopotamian Fore deep”- Maleki, Bijan-(In Russian) 2004 2004 New Ideas in Geology and Geochemistry of Oil and Gas-Moscow State University ---
4 برنامه ریزی تولید وبهینه سازی عیارهای حد درمعدن مس سونگون با استفاده از نرم افزار (وحیداکبری فر، بیژن ملکی) NPVScheduler+MFO 1390مهر 1390مهر اولین کنگره جهانی مس ---
5 بکار گیری موج استونلی برای تخمین تراوایی سازند دریکی ازمیادین جنوب غربی ایران(پیمان اصغری، مجیدنبی بیدهندی، بیژن ملکی، نادرثابتی) 1391 1391 پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ---
6 کاربردمدل برنامه ریزی خطی دربهینه سازی شبکه تهویه معادن(ابوالفضل حاجی قربانی، بیژن ملکی، فرهنگ سرشکی، رضاشکورشهابی) 1392 1392 اولین کنفرانس بین المللی معدنکاری، فرآوری معدنی، متالورژی، ومهندسی محیط زیست ---
7 پیش بینی نرخ نفوذTBM به تفکیک واحدهای زمین شناسی درتونل انتقال آب گلاب قطعه1(امیرحسین نوری زاده، بیژن ملکی، مهدی حسینی) 1390 1390 سی امین گردهمایی علوم زمین ---
8 بررسی تاثیرالگوهای منظم ونامنظم آرایش چاه ها درفرآیند تزریق امتزاجی دی اکسیدکربن برروی بازیافت نفت(احسان صالحی، بیژن ملکی، رامین اکرمی) 1391 اسفند1391 دومین همایش ملی نفت، گاز، وپتروشیمی ---
9 شبیه سازی عملکردتزریق گازدی اکسیدکربن به منظورازدیادبرداشت برروی یکی ازمخازن نفتی ایران(احسان صالحی، بیژن ملکی، رضامعصومی) 1391 اسفند 1391 دومین همایش ملی نفت، گاز وپتروشیمی ---
10 Sensitivity Analysis of Effective Parameters on WAG Project and Possible Scenarios(Reza Masoomi, Bijan Maleki) 1392 آبان 1392 اولین همایش ملی نفت و گاز ---
11 استراتژی تهویه به هنگام حریق در تونل ها-مطالعه موردی تونل گندمکار (مصطفی پیری، بیژن ملکی، سیدنجم الدین الماسی، عالیه ساعدی) 1393 1393 پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ---
12 ابزار ام دی تی: اهمیت وکاربردها، مطالعه موردی دریکی از چاه های نفتی جنوب ایران(شقایق اسماعیل زاده، بیژن ملکی، مجیدنبی بیدهندی، فرهادخوشبخت) 1393 1393 دومین همایش ملی نفت وگاز ایران ---
13 تعیین ناهمسانگردی سازنددریک مخزن کربناته شکافدار با استفاده از نگار تصویرگر دوقطبی برشی (شقایق اسماعیل زاده، بیژن ملکی، مجیدنبی بیدهندی، فرهادخوشبخت) 1393 1393 دومین همایش ملی نفت وگاز ایران ---
14 طراحی و تحلیل سیستم تهویه معدن سرب وروی انگوران با استفاده از نرم افزار Ventsim(مصطفی پزین، رضاشکورشهابی، بیژن ملکی) 1393 1393 چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی ---
15 کاربردروش ریزش ثقلی به کمک بخارآب برای استخراج نفت سنگین دریکی ازمخازن ایران(بیژن ملکی، مسعودنعمت الهی، شهرزادسیدسجادی) 1393 بهمن 1393 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت وگاز(دانشگاه صنعتی شریف) ---
16 بررسی تزریق آب وگازغیرامتزاجی در ازدیاد برداشت یکی از مخازن نفتی شکافدارایران(بیژن ملکی، حمیدرضارحیمی) 1393 بهمن 1393 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت وگاز(دانشگاه صنعتی شریف) ---
17 تعیین پارامترهای رابطه آرچی برای تعیین اشباع آب درناحیه انتقالی(امیرابوعلی، بیژن ملکی، بهنازجمشیدی) 1393 بهمن 1393 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت وگاز(دانشگاه صنعتی شریف) ---
18 ساخت مدل مکانیکی سنگ دریکی ازچاه های نفتی جنوب غرب ایران(امیرابوعلی، بیژن ملکی، بهنازجمشیدی) 1393 بهمن 1393 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت وگاز(دانشگاه صنعتی شریف) ---
19 بررسی پایداری چاه با کنترل گل حفاری دریکی ازمیادین گازی ایران(بیژن ملکی- اسماعیل صدر ممتاز) 1393 اردیبهشت 1394 اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت(پژوهشگاه صنعت نفت) ---
20 کاربرد شکست هیدرولیکی برای افزایش تولیددر یکی از میادین نفتی جنوب ایران با استفاده از نرم افزار FracproPT(بیژن ملکی- یاسین نامی) 1393 اردیبهشت 1394 اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت(پژوهشگاه صنعت نفت) ---
21 ارائه خواص ژئومکانیکی در یکی از چاه‌های جنوب ایران با استفاده از لاگ‌های تصویری(عبدالله مرادی- بیژن ملکی- فرهاد خوشبخت) 1393 اردیبهشت 1394 اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت(پژوهشگاه صنعت نفت) ---
22 ارائه مدل استاتیکی بخشی از مخزن کربناته شکافدار براساس داده‌های FMSو VSP(عبدالله مرادی- بیژن ملکی- فرهاد خوشبخت) 1393 اردیبهشت 1394 اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت(پژوهشگاه صنعت نفت) ---
23 شبیه سازی تاثیرموقًعیت چاه ها دربازده روش های مختلف تزریق در یکی از مخازن نفتی(بیژن ملکی، محمدعلی ذوالفقاری) 1394 مهرماه 1394 سومین همایش ملی نفت وگاز ایران(دانشگاه باهنرکرمان) ---
24 شبیه سازی روش های کنترل مخروط شدگی در چاه های تولیدی نفت در یکی ازمیادین جنوب غرب ایران(بیژن ملکی، مسعودآئینی یگانه) 1394 مهرماه 1394 سومین همایش ملی نفت و گاز ایران(دانشگاه باهنرکرمان) ---
25 Determine the structural discontinuities in fractured carbonate reservoirs using FMS and VSP logs in the one of oil fields on West of Zagros-Abdollah Moradi, Bijan Maleki, Nazir Anvar Mofakheri 2015 2015.10.06 The Second Geological Conference of Kurdistan(Soleymaniyeh) ---
26 استفاده از فناوری نوین شبیه سازی درمدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز: مطالعه موردی تزریق آب وکربن دی اکسید به یکی از مخازن نفتی ایران(محمدعلی ذوالفقاری، بیژن ملکی) 1394 تیر 1394 دومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری(دانشگاه آزاداسلامی کرمان) ---
27 Estimation of the costs of energy for commercially available dewatering technologies in aggregate industry- Ezatollah Mozaffari, Bijan Maleki, Amin Zargaran, Sara Jalili 2015 2015 Water Efficiency Conference 2015 ---
28 پردازش داده هایVSP و بهره گیری از آن برای کنترل مسیر حفاری(محمدندری، بیژن ملکی) 1394 1384 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین ---
29 تحلیل ساختارهای زیرسطحی به کمک ابزار FMS در یکی از چاه های جنوب ایران(محمدندری، بیژن ملکی) 1394 1394 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین ---
30 نگرشی بر فرایند تولید سرب و روی در معدن انگوران با هدف کاهش آلایندگی(ع. مظفری، ب. ملکی، ع. مهری) 1395 1395 سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در علوم شیمـی و مهندسـی شیمـی ---
31 بررسی فرآیند کانی زایی و مطالعه مناطق امیدبخش در منطقه رامند، جنوب قزوین(س. عباس زاده، ب. ملکی، س.ر. مهرنیا، س. سنماری) 1394 1394 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ---
32 بررسی افت فشاربرای مدلهای مختلف رئولوژی گل حفاری وسرعت سیال درفضای آنولوسی دریکی از میادین نفتی جنوب غربی کشور(حسین صابری ممبینی، بیژن ملکی) 1396 مرداد1396 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی نمایش پیوند
33 بررسی پارامترهای موثر برسرعت بحرانی سیال حفاری در فضای آنولوسی دریکی از میادین نفتی جنوب غربی کشور(حسین صابری ممبینی، بیژن ملکی) 1396 مرداد1396 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی نمایش پیوند
34 تغییرات غلظت حجمی ذرات در پاشنه فضای حلقوی برای سرعت های تزریقی مختلف دریکی از میادین نفتی جنوب غربی کشور(حسین صابری ممبینی، بیژن ملکی) 1396 مرداد1396 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی نمایش پیوند
35 بررسی تاثیرزاویه انحراف برسرعت ته نشست ذرات در فضای حلقوی دریکی از میادین نفتی جنوب غربی کشور(حسین صابری ممبینی، بیژن ملکی) 1396 مرداد1396 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی نمایش پیوند
36 تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس به منظور تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه( سیدمسلم علویان، بیژن ملکی، سیدرضامهرنیا، سعیده سنماری) 1395 آبان 1395 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی(لندن) نمایش پیوند
37 بررسی تاثیر بکارگیری سیستم گاززدایی در میزان تصاعد متان در معدن زغال سنگ 1 مکانیزه پروده طبس به روش CART(محمدامین زارعی درمیان، بیژن ملکی، الیاس مرادی، سروش خزاعی، سروش، فرامرز امین) 1395 آبان 1395 چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران(تهران) نمایش پیوند
38 تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه چارک نمکین(جنوب ایران) به روش تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس( سیدمسلم علویان، بیژن ملکی، سیدرضامهرنیا، سعیده سنماری) 1395 مرداد1395 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و فناوری(ترکیه) نمایش پیوند
39 بررسی عوامل موثر در تعیین پراشنمای کانسارها(موسی محسنی، بیژن ملکی، سعیده سنماری) 1396 اردیبهشت 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور(تبریز) نمایش پیوند
40 تخمین ذخیره کانسار مس سونگون به کمک روشهای زمین آماری(موسی محسنی، بیژن ملکی، سعیده سنماری) 1396 اردیبهشت 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور(تبریز) نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آزمون های فیزیک(دوجلد) 1375 3000 نشرپندار؛ تهران ---
2 شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل(مشترک) 1378 3000 نشر رویکرد؛ تهران ---
3 معدن از اکتشاف تا بهره برداری(مشترک) 1379 3000 نشر رویکرد؛ تهران ---
4 اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی(مترجمان: دکترعلی اکبررحمانی، دکتربیژن ملکی) پائیز1393 500نسخه آلای اندیشه ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس علوم پایه دوره کارشناسی شامل: ریاضی 2، فیزیک الکتریسیته ومغناطیس، فیزیک موج وارتعاش 1370 1371 دانشگاه آزاد محلات ---
2 دروس اصلی دوره کارشناسی شامل: نقشه کشی صنعتی، استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات 1372 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دروس تخصصی کارشناسی معدن شامل: آبکشی وآبرسانی در معادن، تهویه، خدمات فنی، نقشه برداری معدنی، معادن روباز، روشهای استخراج زیر زمینی، پژوهش عملیاتی، اقتصاد معدن، سنگ های ساختمانی، تونل زنی، اصول حفاری، آتشباری درمعادن، HSE درمعادن 1372 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس کارشناسی ارشد معدن شامل: معادن روباز پیشرفته، پژوهش عملیاتی پیشرفته، اقتصاد مهندسی پیشرفته، تهویه پیشرفته، اصول مهندسی حفاری، مباحث ویژه(مدیریت اکتشاف)، مدیریت وکنترل پروژه 1386 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 دروس کارشناسی ارشدمهندسی اکتشاف نفت شامل:ژئوشیمی پیشرفته نفت وگاز، ارزیابی حوضه های رسوبی ، حفاری پیشرفته، ژئواستاتیستیک نفت وگاز، پژوهش عملیاتی درنفت وگاز 1387 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 استفاده از بیومارکرها در مطالعه محیط رسوبی منطقه نفت و گاز خیز زاگرس 1384 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 استاد راهنمای بیش ازشصت پروژه کارشناسی استخراج معدن 1376 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 راهنمایی سمینار دوره های کارشناسی ارشد آموزش محور وپژوهش محور در زمینه مهندسی معدن ونفت 1387 تاکنون(1392) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 آینده پژوهی درتوسعه صنایع نفت وگاز منطقه دریای خزر(طرح تحقیقاتی) آذر1393 آذر1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 طراحی و بهینه سازی محدوده پیت نهایی معدن طلای موته چاه خاتون) با استفاده از نرم افزار npvstmfo وdatamine) (مشترک بادکترفضلوی) بین المللی امام خمینی(ره) 1389 محسن میرشکاری-کارشناسی ارشد ---
2 تعیین سیاست کامل عیارهای حد بهینه در معدن مس سونگون(مشترک بادکتررشیدی نژاد) بین المللی امام خمینی(ره) 1389 وحید اکبری فر-کارشناسی ارشد ---
3 برآورد تعداد بهینه جبهه کارهای استخراجی ذخیره در معدنکاری روباز با استفاده از فرآیند های تصادفی در معدن سرب و روی انگوران (مشترک بادکترجلالی) بین المللی امام خمینی(ره) 1390 فریدون مولایی-کارشناسی ارشد ---
4 طراحی سیستم تهویه تونل های راه گندمکار و ترشان در بزرگراه خرم آباد- پل زال بین المللی امام خمینی(ره) 1390 مصطفی پیری-کارشناسی ارشد ---
5 طراحی سیستم تهویه حین بهره برداری تونل های بزرگراهی پارسیان(راه ارتباطی مجتمع نفتی عسلویه به پالایشگاه پارسیان) دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران 1390 سیدسهیل طالبی- کارشناسی ارشد ---
6 مدلسازی بهره وری TBM در حفاری تونل انتقال آب گلاب بین المللی امام خمینی(ره) 1390 امیر حسین نوری زاده-کارشناسی ارشد ---
7 کاربردمدل های پرت و بورگس دربرنامه ریزی حفاری و تسطیح منابع پروژه احداث تونل نوسود بین المللی امام خمینی(ره) 1391 سیروان مرادی-کارشناسی ارشد ---
8 تعیین شبکه مقدماتی استخراج معدن زغال سنگ سبزک در استان هرات افغانستان بین المللی امام خمینی(ره) 1391 مهدی سعیدی-کارشناسی ارشد ---
9 عملکرد متدهای استفاده شده در میادین فلات قاره و انتخاب مته بهینه در هر چاه از میادین مذکور(مشترک بادکتر عقیقی) بین المللی امام خمینی(ره) 1390 داریوش جوانی-کارشناسی ارشد ---
10 مدل سازی حرارتی با استفاده از روش لوپاتین در فروافتادگی دزفول بین المللی امام خمینی(ره) 1390 علی صالحی-کارشناسی ارشد ---
11 بهینه سازی تابع هزینه- زمان در مدیریت حفاری شبکه گمانه های اکتشافی با استفاده از چاههای جهت دار- مطالعه موردی یکی از مخازن نفتی در خلیج فارس بین المللی امام خمینی(ره) 1390 کامل احمدی-کارشناسی ارشد ---
12 بررسی امکان سنجی حفاری زیرتعادلی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران بین المللی امام خمینی(ره) 1390 اشکان معصومشاهی-کارشناسی ارشد ---
13 بررسی امکان به کارگیری گل های حفاری پایه آبی جدیددر شرایط دما و فشار بالا در میادین نفتی و گازی ایران بین المللی امام خمینی(ره) 1390 محمد امین آل بویه-کارشناسی ارشد ---
14 کاهش صدمه به چاه با تغییر مناسب خصوصیات گل حفاری و بررسی بر روی یکی از حوضه های نفتی ایران بین المللی امام خمینی(ره) 1391 اسماعیل صدر ممتاز-کارشناسی ارشد ---
15 بهینه سازی تولید از مخازن نفت سنگین با استفاده از شبیه سازی فرایندهای ریزش ثقلی به کمک بخار آب (SAGD) ، مطالعه موردی : مخزن کوه موند آزاداسلامی امیدیه 1390 مسعود نعمت الهی-کارشناسی ارشد ---
16 آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای موثر ازدیاد برداشت در روش تزریق متناوب آب و گاز و سناریوهای ممکن آزاداسلامی امیدیه 1390 رضا معصومی-کارشناسی ارشد ---
17 شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی در یک میدان نفتی در ایران آزاداسلامی امیدیه 1391 احسان صالحی -کارشناسی ارشد ---
18 مینیمم سازی هزینه های حفاری اکتشافی حوضه های نفتی با الگوریتم های بالاس ومونت کارلو بین المللی امام خمینی(ره) 1391 عبدالعظیم جعفری-کارشناسی ارشد ---
19 استفاده از مواد شیمیایی کاهش دهنده کشش سطحی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی آزاداسلامی امیدیه 1391 مهدی تقی زاده -کارشناسی ارشد ---
20 کاربرد شکست هیدرولیکی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران به منظور افزایش تولید با استفاده از نرم افزار Fracpro PT آزاداسلامی امیدیه 1391 یاسین نامی-کارشناسی ارشد ---
21 تعیین عیار حد بهینه در معدن مس سرچشمه با تکیه بر الگوریتم لین چهار بخشی بین المللی امام خمینی(ره) خرداد1392 محمد جواد مهدوی پور-کارشناسی ارشد ---
22 مطالعه و بررسی عوامل ایجاد پدیده مخروط شدگی در چاه های تولیدی نفت و شبیه سازی روش های کنترل آن در یکی از میادین جنوب غرب ایران آزاداسلامی امیدیه شهریور1392 مسعود آیینی یگانه- کارشناسی ارشد ---
23 کاربرد مدلهای شبکه ای پژوهش عملیاتی در تهویه معادن (مطالعه موردی : معدن زغال سنگ پابدانا)-(مشترک بادکترسرشکی) بین المللی امام خمینی(ره) آبان 1392 ابوالفضل حاجی قربانی- کارشناسی ارشد ---
24 طراحی سیستم تهویه هوشمند معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران(مشترک بادکترشکورشهابی) بین المللی امام خمینی(ره) بهمن1392 مصطفی پزین - کارشناسی ارشد ---
25 ارزیابی نفوذپذیری در مخزن کربناته شکافدار با استفاده از نمودار‌های تولیدی (PLT) بین المللی امام خمینی(ره) 1393 افشین حسینی همت- کارشناسی ارشد ---
26 شبیه سازی تزریق غیر امتزاجی آب وگاز به منظور افزایش بازدهی در یکی از مخازن نفتی در ایران آزاداسلامی امیدیه شهریور1393 حمیدرضا رحیمی- کارشناسی ارشد ---
27 ارزیابی ناهمسانگردی سازند در یک مخزن کربناته شکاف دار با استفاده از داده های استاتیک و دینامیک(مشترک بادکترنبی بیدهندی ازدانشگاه تهران ) بین المللی امام خمینی(ره) دی 1393 شقایق اسماعیل زاده- کارشناسی ارشد ---
28 تعیین ساختار مخازن شکافدار به کمک داده های FMI و VSP بین المللی امام خمینی(ره) بهمن 1393 محمد ندری- کارشناسی ارشد ---
29 ارائه مدل استاتیکی بخشی از مخزن کربناته شکافدار براساس داده های FMI و VSPبا استفاده از نرم افزار Petrel بین المللی امام خمینی(ره) بهمن 1393 عبدالله مرادی- کارشناسی ارشد ---
30 اثر آب با شوری کم مواد شیمیایی مورد استفاده در ازدیاد برداشت آزاداسلامی امیدیه 1394 مجید چراغی- کارشناسی ارشد ---
31 بررسی پارامتر های موثر بر پدیده مخروطی شدن و ارزیابی آن در یکی از مخازن گازی ایران با نرم افزار اکلیپس300 آزاداسلامی امیدیه 1394 میثم قنبری- کارشناسی ارشد ---
32 بررسی تزریق آب و گاز نیتروژن جهت افزایش بهره وری یکی از مخازن نفتی آزاداسلامی امیدیه 1394 موحد کریمی- کارشناسی ارشد ---
33 تزریق غیرامتزاجی گاز های متان و CO2 ، و مقایسه آن با تزریق آب در یکی از مخازن نفتی آزاداسلامی امیدیه 1394 محمد علی ذوالفقاری- کارشناسی ارشد ---
34 تخمین خصوصیات استاتیک و دینامیک مخزن با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی و تلفیق آن با نتایج آزمایشات مغزه در یکی از میادین جنوب غربی ایران(مشترک بادکترسلطانی ازدانشگاه صنعت نفت اهواز ) بین المللی امام خمینی(ره) شهریور1394 امیر ابوعلی- کارشناسی ارشد ---
35 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی فرایند تزریق دوره ای بخار (CSS) با استفاده از چاه های افقی و بررسی پارامترهای مخزن در یکی از مخازن نفت سنگین شکاف دار ایران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارس شهریور1394 فرزادرضایی کیا- کارشناسی ارشد ---
36 شبیه سازی فرآیند سیلابزنی پلیمری به منظور ازدیاد برداشت نفت و بررسی فاکتورهای موثر بر آن آزاداسلامی امیدیه شهریور1394 احسان قنواتی- کارشناسی ارشد ---
37 مدلسازی و بهینه سازی هیدرولیک حفاری چاه های انحرافی با زاویه زیاد با رویکرد افزایش سرعت حفاری(ROP) با بررسی موردی یکی از چاه های خلیج فارس آزاداسلامی امیدیه بهمن 1394 میر مهران ربانی نژاد- کارشناسی ارشد ---
38 بررسی تاثیر مشخصات ظاهری و فیزیکی خرده های سازند(Cutting) روی هیدرولیک و سرعت حفاری آزاداسلامی امیدیه خرداد1395 سعید ابید- کارشناسی ارشد ---
39 تاثیر شکست هیدرولیکی در افزایش بهره دهی چاه ها در یکی از مخازن نفتی ایران با نرم افزارFracproPT آزاداسلامی امیدیه خرداد1395 سینا عیدی شیخ رباط- کارشناسی ارشد ---
40 استفاده از نمودارهای چاه پیمایی در زون بندی و ارزیابی پتروفیزیکی در یک سازند مخزنی در جنوب ایران آزاداسلامی امیدیه تیر1395 امیرمحمدی- کارشناسی ارشد ---
41 مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های مرسوم در فرازآوری مصنوعی در مخزن مسجد سلیمان آزاداسلامی امیدیه تیر1395 امیر رضاکارگری-کارشناسی ارشد ---
42 بکارگیری الگوریتم فازی در شناسایی پتانسیل های معدنی با استفاده از داده های زمین شناسی و GIS در منطقه رامند استان قزوین (مشترک با دکترمهرنیا) بین المللی امام خمینی(ره) خرداد 95 سعید عباس زاده - کارشناسی ارشد ---
43 تلفیق داده های GIS و زمین شناسی با هدف بررسی تغییرات میدانی گرانی و اکتشاف حوزه های نفتی در منطقه نمکین استان هرمزگان(مشترک با دکترمهرنیا) بین المللی امام خمینی(ره) شهریور 95 سید مسلم علویان - کارشناسی ارشد ---
44 بکارگیری ژئورادار (GPR) در شناسایی تله های نفتی محدوده گنبد نمکین هرمزگان با استفاده از نرم افزار Reflexw(مشترک با دکترمهرنیا) بین المللی امام خمینی(ره) دی 95 اقبال امینی- کارشناسی ارشد ---
45 بکارگیری تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در انتخاب ماشین حفاری مناسب در عملیات حفاری اکتشافی کانسارهای آهن(منطقه بافق یزد) بین المللی امام خمینی(ره) بهمن 95 محمد امینی نیا- کارشناسی ارشد ---
46 تخمین ذخیره کانسار مس معدن سونگون به کمک روش های زمین آماری بین المللی امام خمینی(ره) بهمن 95 موسی محسنی - کارشناسی ارشد ---
47 تعیین نشانگرهای IP/RSمرتبط با مقادیر عیار و تخمین عیار در کانسار هماتیت – منگنز چاه باشه با استفاده از تکنیک شبکه عصبی(مشترک با دکترعلیمرادی) بین المللی امام خمینی(ره) بهمن 95 احمدکریمی - کارشناسی ارشد ---
48 مطالعه موردی استفاده از مدل‌های T&D به منظور آنالیز تنش های وارد بر رشته حفاری در یکی از میادین نفت ایران آزاداسلامی امیدیه بهمن 95 علی کرمی - کارشناسی ارشد ---
49 بررسی آزمایشگاهی اثر امواج آلتراسونیک بر ویسکوزیته نفت حاوی ذرات آسفالتین در خطوط انتقال آزاداسلامی امیدیه بهمن 95 امید عبادی- کارشناسی ارشد ---
50 بررسی پارامترهای موثر بر سرعت بحرانی سیال حفاری در فضای آنالوسی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی کشور آزاداسلامی امیدیه شهریور96 حسین صابری ممبینی- کارشناسی ارشد ---
51 بررسی آزمایشگاهی تاثیرپذیری ویسکوزیته ی نفت آسفالتینی، از اعمال میدان های مغناطیسی در خطوط لوله نفتی آزاداسلامی امیدیه شهریور96 افشین رئوفی - کارشناسی ارشد ---
52 استفاده از مدلسازی هوشمند در تعیین حداقل فشار امتزاج پذیری آزاداسلامی امیدیه شهریور96 مسعود عبدالهی- کارشناسی ارشد نمایش پیوند
53 ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک، راه اندازی مجدد معدن سنگ آهن سرخه دیزج بین المللی امام خمینی 1396 محمدی محرمعلی- ارشد نمایش پیوند
54 بکارگیری روشهای تصمیم گیری چند معیاره در تعیین عیار کانسارها (مطالعه موردی: سرب و روی انگوران) بین المللی امام خمینی 1397 فرامرزی مهدی- ارشد نمایش پیوند
55 مقایسه روش های آماری کلاسیک و فراکتالی در بررسی مطالعه پیوستگی و گسترش کانی سازی سرب و روی انگوران با استفاده از داده های ژئو الکتریک(مشترک بادکترهمتی) بین المللی امام خمینی 1397 شریفی فر سیدمسعود- ارشد نمایش پیوند
56 کاربرد برنامه ریزی غیرخطی در پتانسیل یابی ذخایر گاز شیل بر اساس روشهای مختلف اکتشافی بین المللی امام خمینی 1397 رضایی مهرتاش- ارشد نمایش پیوند
57 مدیریت ساخت مغاره برای ذخیره سازی نفت وگاز(مطالعه موردی: محدوده شهرستان گناوه) بین المللی امام خمینی 1397 قنبری مصطفی- ارشد نمایش پیوند
58 برنامه ریزی استخراج کارگاه با عیار بالاتر با استفاده از روش پرت به منظور تطابق با سایر کارگا هها، برای تامین خوراک کارخانه فرآوری در معدن انگوران بین المللی امام خمینی 1397 تاراسی موحد محمدرضا- ارشد نمایش پیوند
59 ارزیابی و مدیریت خطای انسانی در استخراج معادن با استفاده از روش شرپا (مطالعه موردی معدن زغال سنگ طبس) بین المللی امام خمینی 1397 شاه محمدی مجتبی- ارشد نمایش پیوند
60 شبیه سازی رسوب آسفالتین بااستفاده ازنرم افزار PVT-SIM آزاد اسلامی ماهشهر 1397 خلیل رضازاده- ارشد نمایش پیوند
61 مدیریت وکنترل پروژه حفاری چاه های نفتی با استفاده از روش گرت (مطالعه موردی: در یکی ازمیدان های نفتی ایران)-(مشترک بادکترهمتی) بین المللی امام خمینی 1398 پیرویسی عدنان- ارشد نمایش پیوند
62 شبیه سازی و مطالعه حفر چاه چند شاخه در یکی از مخازن ترکدار جنوب باختری ایران به منظور ارزیابی پارامترهای کلیدی و موثر در تولید(مشترک بادکترهادئی) بین المللی امام خمینی 1398 مهرشاد محمد- ارشد نمایش پیوند
63 شبیه سازی شکست هیدرولیکی اسیدی به منظور بررسی اثر آن بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن در یکی از میادین نفتی ایران(مشترک با دکترخوشبخت) بین المللی امام خمینی 1398 شیرینکام چوری محمد- ارشد نمایش پیوند
64 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشاءاحتمالی در شرق حوضه خزر جنوبی(مشترک با دکترسنماری) بین المللی امام خمینی 1398 سعید احسان- ارشد نمایش پیوند
65 ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی و بازسازی تاریخچه تدفین سنگ منشاء هیدروکربن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران(مشترک بادکترمیرحسن موسوی) بین المللی امام خمینی 1398 یوسف زاده محمدجواد- ارشد نمایش پیوند
66 طراحی سیال حفاری مناسب جهت پایداری چاه درسازندهای شیلی باکمک روش های عددی (مطالعه موردی دریکی از میادین نفت وگازایران در خلیج فارس)-(مشترک با دکترهادئی) بین المللی امام خمینی 1398 جهانگیری فر یوسف- ارشد نمایش پیوند
67 ژئوشیمی نهشته های پالئوژن یکی از چاه های میدان نفتی پازنان و مقایسه آن با یکی ازچاه ها در میدان نفتی دهلران(مشترک با دکترسنماری) بین المللی امام خمینی 1398 مرادی مسلم- ارشد نمایش پیوند
68 طراحی الگوی انفجار کنترل شده به منظور بهبود پایداری دیواره نهایی معدن سرب و روی انگوران(مشترک با دکترهادئی) بین المللی امام خمینی 1398 نجفی حسین- ارشد نمایش پیوند
69 مدیریت و کنترل پروژه معادن روباز با استفاده از روش گرت ( مطالعه موردی : معدن سرب و روی مهدی آباد )- (مشترک بادکترسیدمهردادحیدری) بین المللی امام خمینی 1398 خاکی جوان میثاق- ارشد نمایش پیوند
70 اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانوکامپوزیت های شیمیایی بر تراوایی نسبی آب و نفت(مشترک بادکترعباس خاکسار) بین المللی امام خمینی 1398 امیری نژاد جمال- ارشد نمایش پیوند
71 ارزیابی سینتیکی زایش نفت از سنگ منشا با استفاده از داده های پیرولیز حرارتی در جنوب غربی ایران(مشترک با دکترسنماری) بین المللی امام خمینی 1398 ابوذربازوندی- ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیرگروه معدن 1374 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیر گروه معدن ونفت 1384 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---