۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد : 1351
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 432
  • شماره تلفن دفتر : 33901170
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mahdi_hosseini@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای ژئومکانیک 1380 1384 دانشگاه گرونوبل 1 - کشور فرانسه ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الف) تدریس دروس زیر در مقطع کارشناسی :استاتیک، مقاومت مصالح، مبانی مکانیک سنگ، نگهداری در معادن، ژئوتکنیک، آزمایشگاه مکانیک سنگ، چالزنی و انفجار و حفر چاه و فضاهای زیرزمینی ب) تدریس دروس زیر در مقطع کارشناسی ارشد : مکانیک سنگ پیشرفته، آتشباری پیشرفته، ژئو تکنیک پیشرفته، مکانیک سنگ عمران گرایش خاک و پی و آزمایشهای صحرایی و ابزار بندی و رفتار سنجی، حفاری مکانیزه، مباحث ویژه، طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی، مکانیک محیط های پیوسته، مهندسی دیواره های شیب دار پیشرفته . 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخمین مقاومت تراکم تک محوری سنگهای آهکی با استفاده از روش غیر مخرب دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
2 اثر نسبت تنش افقی به قائم و زاویه درزه بر روی مقدار تمرکز تنش حول حفریات زیرزمینی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
3 اثر ساخت و بافت بر ویژگیهای مهندسی سنگ توف دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
4 تحلیل ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
5 ارائه برنامه کامپیوتری برای پایداری سطوح شیب دار سنگی 1378 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 طراحی سلول و کالیبره کردن دستگاه آزمایشگاه برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعائی سنگها 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ارزیابی خصوصیات مهندسی سنگ مارن براساس ترکیب کانی شناسی آن 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ارائه رابطه تجربی بین چقرمگی شکست مود I و مقاومت کششی سنگ توف سازند کرج 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 ارزیابی ارتباط بین مقاومت کششی و مقدار سایش سنگ ها 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی به کمک سلول تغییر یافته هوک(مطالعه موردی: ماسه سنگ لوشان) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 ارائه رابطه تجربی بین سرعت امواج واندیس دوام وارفتگی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 اثر درجه حرارت و فشار جانبی بر روی چقرمگی شکست موادسنگ مطالعه موردی ماسه سنگ لوشان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 اثر درجه حرارت و سیکل گرم شدن - سرد شدن روی خواص سنگ 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
14 مدلسازی عددی برای بررسی اثر پارامترهای مدل برگر بر روی رفتار خزش در تشکیلات نمکی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تحلیل پایداری حفریات زیرزمینی، تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی، حفاری مکانیزه، ژئومکانیک نفت، نشست زمین، خردایش سنگهای حاصل از آتشباری، تحلیل لرزش حاصل از آتشباری و تحلیل دینامیکی سازه های سطحی و زیرزمینی ناشی از زلزله ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی برای تخمین نفوذپذیری شعاعی سنگها همراه با تغییرات تنش موثر مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ---
2 Un dispositif expérimental pour modéliser le puit de pétrole oil and gas science and technology revue de lIFP ---
3 طراحی و ساخت دستگاه آزمایش برای بررسی پایداری حفریات زیر زمینی نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن ---
4 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تقاطع تونلهای آب بر با مخازن ضربه گیر سد گوتوند علیا نشریه علمی، پژوهشی مهندسی معدن ---
5 تحلیل برگشتی مغار نیروگاه سد سیاه بیشه با استفاده از داده های حاصل از ابزار دقیق نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن ---
6 تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل در قطعه شرقی- غربی خط 7 متروی تهران مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ---
7 بدست آوردن روابط تجربی برای تعیین مدول دگر شکلی توده سنگهای جنوب غربی ایران نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن ---
8 انتخاب مناسب ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد 1391 زمین شناسی مهندسی (انجمن زمین شناسی ایران) نمایش پیوند
9 بررسی تاثیر حفاری تمام مقطع تونل مترو بر روی ساختمان های مجاور (مطالعه موردی خط یک متروی تبریز) 1391 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نمایش پیوند
10 تخمین خصوصیات مهندسی سنگ مارن با استفاده از آزمایش پانچ 1391 فصلنامه زمین شناسی کاربردی نمایش پیوند
11 Analysing the Ground Vibration Due to Blasting at AlvandQoly Limestone Mine 2013 International Journal of Mining Engineering and Mineral Processing نمایش پیوند
12 تحلیل دینامیکی تونل خط هفت متروی تهران با استفاده از روش اندرکنش زمین -سازه با استفاده از نرم افزار FLac3D 1392 مهندسی معدن نمایش پیوند
13 تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم افزار UDEC 1392 زمین شناسی مهندسی (انجمن زمین شناسی ایران) نمایش پیوند
14 پایداری مغار سنگی با نرم افزار FLAC3D، برای طراحی اولیه مخزن زیرزمینی ذخیره سازی گاز فشرده شهر اردبیل 1392 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نمایش پیوند
15 تحلیل روند تغییرات و مقایسه پارامترهای اساسی برای روشهای مختلف طراحی الگوی آتشباری سینه کارهای تونلی 1392 مهندسی معدن نمایش پیوند
16 Experimental and numerical studies for determining the mode I critical stress intensity factor using thick-walled hollow cylindrical marly specimens 2015 Arabian journal of geosciences نمایش پیوند
17 AN ESTIMATE OF THE TENSILE STRENGTH BASED ON P-WAVE VELOCITY AND SCHMIDT HARDNESS REBOUND NUMBER 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY نمایش پیوند
18 مطالعات آزمایشگاهی و عددی در تعیین اثر عرض ترک بر چقرمگی کست حالت اول نمونه های استوانه ای جدار ضخیم 1393 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نمایش پیوند
19 ارائه رابطه جدید برای پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تی بی ام سنگ 1394 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر نمایش پیوند
20 THE RELATIONSHIP BETWEEN P-WAVE VELOCITY AND SLAKE DURABILITY INDEX 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY نمایش پیوند
21 Laboratory studies of creep behavior on thick-walled hollow cylindrical salt rock specimens 2015 Arabian journal of geosciences نمایش پیوند
22 مدل سازی عددی نمونه های استوانه ای توخالی جدارضخیم اثرشرایط تنش های اعمال-شده بر روی تغییرشکل و نحوه گسیختگی 1394 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نمایش پیوند
23 The Design of the Large Blastholes Pattern by Analyzing of Fragmentation of Blasted Rocks in Sarcheshmeh Copper Mine 2017 GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING نمایش پیوند
24 تخمین چقرمگی شکست مود یک سنگها با استفاده از اندیس شکنندگی 1395 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر نمایش پیوند
25 تخمین شاخص شکنندگی سنگ با استفاده از آزمایش بار نقطه ای(مطالعه موردی سنگ توف کرج) 1395 زمین شناسی مهندسی (انجمن زمین شناسی ایران) نمایش پیوند
26 مدلسازی عددی رفتار چاه نفت در تشکیلات نمکی (مطالعه موردی یکی از چاه های نفت میدان کوپال) 1396 پژوهش نفت نمایش پیوند
27 Numerical Modeling for Determining Optimal Depth of Grout Curtain in Foundation and Abutments of Karun 4 Dam 1396 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نمایش پیوند
28 ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین چقرمگی شکست مود I سنگ حاصل از آزمایش روی نمونه SCB با استفاده از مقاومت کششی 1396 زمین شناسی مهندسی نمایش پیوند
29 Analysis of blasted rocks fragmentation using digital image processing (case study limestone quarry of Abyek Cement Company 1396 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-ENGINEERING نمایش پیوند
30 مدل سازی فیزیکی چاه های نفت هنگام حفاری با استفاده از سلول سه محوری طراحی شده 1396 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر نمایش پیوند
31 Effect of temperature as well as heating and cooling cycles on rock properties 2017 JOURNAL OF MINING AND ENVIRONMENT نمایش پیوند
32 Numerical modeling of hydraulic fracturing in carbonate rocks of Bangestan reservoir 2018 JOURNAL OF MINING AND ENVIRONMENT نمایش پیوند
33 ارائه مدلی برای تخمین فشا شکست هیدرولیکی در سنگ های کربناته چاه های نفت ایران 1397 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
34 Effects of temperature and confining pressure on mode II fracture toughness of rocks (Case study Lushan Sandstone 2018 JOURNAL OF MINING AND ENVIRONMENT نمایش پیوند
35 مدلسازی عددی رفتار چاه نفت در تشکیلات شیلی با روش تفاضل محدود (مطالعه موردی: یکی از چاه های نفت میدان مارون) 1397 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نمایش پیوند
36 بررسی کارایی مدل های رفتاری متداول خاک در پیش بینی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل در خاک های درشت دانه به روش اجزای محدود 1397 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
37 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی شکست هیدرولیکی در ماسه سنگ های لوشان 1397 زمین شناسی مهندسی نمایش پیوند
38 Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A 1397 زمین شناسی مهندسی نمایش پیوند
39 تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان 1397 زمین شناسی مهندسی (انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) نمایش پیوند
40 اثر فرآیندهای یخبندان- ذوب و گرمایش-سرمایش بر نفوذپذیری ماسه سنگ لوشان 1397 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
41 Effect of freeze-thaw cycle on strength and rock strength parameters (A Lushan sandstone case study) 2019 JOURNAL OF MINING AND ENVIRONMENT نمایش پیوند
42 تاثیر سیکل های تر شدن - خشک شدن بر خواص فیزیکی، مکانیکی و گسیختگی ماسه سنگ 1398 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
43 مدلسازی عددی برای تعیین عوامل موثر بر فشار شروع شکست در عملیات شکست هیدرولیکی 1398 زمین شناسی مهندسی (انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) نمایش پیوند
44 مطالعه آزمایشگاهی اثر تنش حرارتی بر فشار شکست هیدرولیکی ماسه سنگ لوشان 1398 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
45 اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد 1398 زمین شناسی مهندسی نمایش پیوند
46 مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ 1398 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی نمایش پیوند
47 اثر سیکلهای تر شدن - خشک شدن بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی ملات سیمان 1398 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی نمایش پیوند
48 اثر چرخه های حرارتی روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن الیافی و مقایسه آن با بتن بدون الیاف 1399 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی نمایش پیوند
49 Effects of Temperature and Confining Pressure on the Mode I and Mode II Fracture Toughness of Cement Mortar 2019 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند
50 Effects of number of freeze-thaw cycles and freezing temperature on mode I and mode II fracture toughness of cement mortar 1399 2019 Journal of Mining and Environment نمایش پیوند
51 A Criterion for Estimating the Minimum Drilling Mud Pressure to Prevent Shear Failure in Oil Wells 2020 Geotechnical and Geological Engineerinig نمایش پیوند
52 Effect of freezing temperature and number of freeze-thaw cycles on mode I and mode II fracture toughness of sandstone 2020 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند
53 The Effect of Heating-Cooling Process on Mode I Fracture Toughness of Rocks 2020 زمین شناسی مهندسی نمایش پیوند
54 Effect of wetting-drying cycles on mode I and mode II fracture toughness of cement mortar and concrete 2020 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند
55 Effect of wetting-drying cycles on mode I and mode II fracture toughness of sandstone in natural (pH=7) and acidic (pH=3) environments 2020 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند
56 أثیرتغییرات دما ناشی از آتش سوزی و سرد شدن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ تراورتن 1399 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
57 Effect of polypropylene fibers on the mode I, mode II, and mixed-mode fracture toughness and crack propagation in fiber-reinforced concrete 2020 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند
58 تاثیر باران های اسیدی بر خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ تراورتن 1400 مهندسی منابع معدنی نمایش پیوند
59 Experimental Study of Effect of Glass Fibres on Properties of Concrete Containing Micro-silica and Limestone Powder 1400 Journal of Mining and Environment نمایش پیوند
60 استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره 1400 مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
61 Experimental study of effect of number of heating-cooling cycles on mode I and mode II fracture toughness of travertine 2022 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد نرم افزار Phases در پایداری حفریات زیرزمینی 1378 اولین کنفرانس زمین سناسی مهندسی ایران ---
2 کاربرد نرم افزار Examine در پایداری حفریات زیرزمینی 1378 سومین کنفرانس انجمن زمین شناسی ایران ---
3 آنالیز گوه ای تونل انحراف آب سد تبارک آباد 1379 چهارمین کنفرانس انجمن زمین شناسی ایران ---
4 ارائه برنامه کامپیوتری برای تحلیل پایداری سطوح شیبدار سنگی 1379 چهارمین کنفرانس انجمن زمین شناسی ایران ---
5 کاربرد روش تجربی برای تحلیل سطوح شیبدار سنگی 1379 چهارمین کنفرانس انجمن زمین شناسی ایران ---
6 تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای 1380 اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ---
7 اثر جریان شعاعی سیال منفذی بر روی پایداری چاههای نفت 1385 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
8 Rapid assessment of stability of under 1999 9th. Int. Cnogress on rock mechanics ---
9 Stability analysis of Maydook copper mine 2000 9th. Symposium on mine planning & Equipment selection ---
10 Design of optimum dip Angouran open cast mine 2001 Frontiers of rock mechanics and sustainable development in 21st century ---
11 Etude experimentale de la deformation et rupture en paroi de forage dans une roche synthetique tres poreuse 2005 17eme. Congres francais de mecanique ---
12 Development of an experimental device to carry out tests on thick-walled hollow cylinders 2006 Eurock 2006 ---
13 اثر زاویه درزه بر روی تمرکز تنش حول حفریات زیرزمینی 1386 سومین کنگره مهندسی عمران ---
14 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل زاگرس 1386 بیست و ششمین همایش علوم زمین ---
15 تهیه برنامه رایانه ای برای پیش بینی نرخ پیشروی ماشین های تونل زنی تمام مقطع 1388 بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین ---
16 بررسی تاثیر پرده آب بند بر خطوط جریان و توزیع فشار منفذی در سد کارون 4 1389 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ---
17 تاثیر ساخت وبافت سنگهای آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها 1390 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ---
18 بررسی اثر شیب وطول ترک بر روی چگرمگی شکست 1390 چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران سنگ ---
19 ، بررسی ناهمسانگردی در مقاومت تراکم تک محوری و خواص الاستیک استاتیک و دینامیک ماسه سنگ اطراف لوشان 1390 هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ---
20 مطالعات اولیه امکان سنجی جهت تعیین روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز فشرده در شهر اردبیل 1390 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
21 طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفاده از چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای 1390 اولین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل نمایش پیوند
22 ستفاده از روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مکانیزه قطعه شرقی- غربی تونل خط هفت متروی تهران 1390 اولین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل نمایش پیوند
23 برآورد تجربی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی با سپر (مطالعه موردی خط 2 متروی مشهد) 1390 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
24 تحلیل نشست ناشی از حفاری تونل خط یک متروی تبریز به کمک روشهای تحلیلی 1390 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
25 تحلیل پایداری تونل های آب بر نیروگاه سد خرسان 3 1391 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران نمایش پیوند
26 تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 1392 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
27 تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای روشهای مختلف پیش بینی نرخ نفوذ ماشین تونل زنی تمام مقطع در سنگ 1392 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
28 بررسی اثر سختی برشی، سختی نرمال و نسبت تنش افقی به قائم بر میزان دبی آب ورودی به تونل با استفاده از نرم افزار UDEC 1392 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
29 بررسی انواع ریزش دیواره چاه هنگام حفاری 1392 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
30 مروری بر متداولترین آزمایشهای چقرمگی شکست مود اول اجرا شده بر روی نمنه های سنگ 1392 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
31 بررسی اثر خصوصیات دیواره گسل بر رفتار مغارهای زیرزمینی 1392 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران نمایش پیوند
32 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی به کمک سلول سه محوری هوک تغییریافته 1393 نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی نمایش پیوند
33 تخمین میزان سایش سنگ با استفاده از خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آن 1393 نخستین همایش ملی مکانیک خاک و مهندسی پی نمایش پیوند
34 بررسی اثر گردگوشگی و تعداد سیکل های ترشدگی- خشک شدگی بر روی شاخص دوام وارفتگی 1393 نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی نمایش پیوند
35 بررسی تاثیر شیب سطح زمین بر روی پروفیل نشست سطح زمین دراثر تونلسازی با استفاده از نرم افزار FLAC2D 1393 هیجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
36 مروری بر عملیات شکست هیدرولیکی در صنعت نفت و گاز 1394 دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی نمایش پیوند
37 بررسی تاثیر سرعت امواج طولی و چگالی خشک بر روی چقرمگی شکست مود یک سنگها 1394 دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی نمایش پیوند
38 مروری بر مشگلات حفاری چاه های نفت در سازندهای شیلی 1394 کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد نمایش پیوند
39 تخمین چقرمگی شکست مودI سنگ ها با استفاده از اندیش بار نقطه ای 1395 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
40 تعیین سیستم نگهداری تونل شماره 16 راه آهن میانه_اردبیل 1395 نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران نمایش پیوند
41 بررسی اثر بارگذاری متناوب روی مقاومت کششی سنگ 1395 چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران نمایش پیوند
42 بررسی اثر نرخ بارگذاری روی چقرمگی شکست مود یک سنگ با استفاده از آزمایش خمش سه نقطه ای بروی نمونه های نیم دایره ای و استوانه ای شکل 1395 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک نمایش پیوند
43 مروری بر متداول ترین آزمایشات چقرمگی شکست مود دوم اجرا شده بر روی نمونه های سنگ 1396 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
44 بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در زمینه تحلیل دینامیکی فضاهای زیرزمینی در اثر بارهای ناشی از انفجار 1396 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران نمایش پیوند
45 عوامل موثر بر فشار شکست هیدرولیکی 1396 چهارمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته نمایش پیوند
46 مدلسازی عددی برای بررسی اثر پارامترهای مدل برگر بر روی رفتار خزش در تشکیلات نمکی 1396 چهارمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته نمایش پیوند
47 تحلیل پایداری تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روی زه آباد به کمک مدلسازی عددی 1396 سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران نمایش پیوند
48 تحلیل پایداری بخشی از سطوح شیبدار مشرف به مخزن ذخیرهسازی آب سد آزاد 1397 اولین کنفرانس مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته نمایش پیوند
49 مروری بر مطالعات گذشته در خصوص اثر یخبندان-ذوب بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ 1397 اولین کنفرانس مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته نمایش پیوند
50 مروری بر مطالعات گذشته در زمینه اثر سیکلهای تر شدن خشک شدن روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ 1397 اولین کنفرانس مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته نمایش پیوند
51 تحلیل پایداری تقاطع رمپ غربی معدن سرب وروی زه آباد به کمک طبقه بندی مهندسی سنگ ها 1397 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران نمایش پیوند
52 تحلیل پایداری و تعیین فشار بهینه گل حفاری در یکی از چاه های مناطق نفت خیز جنوب ایران 1397 سومین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک ایران نمایش پیوند
53 مروری بر مطالعات گذشته در موضوع اثر درجه حرارت روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم سنگ ها 1398 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک نمایش پیوند
54 عیین سایندگی سنگ های توف به کمک آزمایش LCPC 1399 دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
55 اثر هوازدگی شیمیایی بر خواص فیزیکی و مقاومت کششی ملات سیمان 1399 هفتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران نمایش پیوند
56 بکارگیری سیستم استتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تونل (TBM) 1399 دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه ای بر مکانیک سنگ 1385 ایده گستر ---
2 مسائل کاربردی در مکانیک سنگ 1379 پایگان ---
3 اثرهوازدگی فیزیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 اثر عوامل محیطی بر چقرمگی شکست سنگ و بتن 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک، مقاومت مصالح، مبانی مکانیک سنگ، نگهداری در معادن، ژئوتکنیک، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، چالزنی و انفجار، آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک سنگ پیشرفته، آتشباری پیشرفته، مباحث ویژه، ژئو تکنیک پیشرفته، مکانیک سنگ عمران گرایش خاک و پی و آزمایشهای صحرایی و ابزار بندی و رفتار سنجی، حفاری مکانیزه، طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی، مکانیک محیط های پیوسته، مهندسی دیواره های شیب دار پیشرفته . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تخمین مقاومت تراکم تک محوری سنگهای آهکی با استفاده از روش غیر مخرب دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
2 اثر نسبت تنش افقی به قائم و زاویه درزه بر روی مقدار تمرکز تنش حول حفریات زیرزمینی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
3 اثر ساخت و بافت بر ویژگیهای مهندسی سنگ توف دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
4 تحلیل ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
5 ارائه برنامه کامپیوتری برای پایداری سطوح شیب دار سنگی 1378 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 طراحی سلول و کالیبره کردن دستگاه آزمایشگاه برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعائی سنگها 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ارزیابی خصوصیات مهندسی سنگ مارن براساس ترکیب کانی شناسی آن 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ارائه رابطه تجربی بین چقرمگی شکست مود I و مقاومت کششی سنگ توف سازند کرج 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 ارزیابی ارتباط بین مقاومت کششی و مقدار سایش سنگ ها 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی به کمک سلول تغییر یافته هوک(مطالعه موردی: ماسه سنگ لوشان) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 ارائه رابطه تجربی بین سرعت امواج واندیس دوام وارفتگی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 اثر درجه حرارت و سیکل گرم شدن - سرد شدن روی خواص سنگ 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 اثر درجه حرارت و فشار جانبی بر روی چقرمگی شکست موادسنگ مطالعه موردی ماسه سنگ لوشان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
14 مدلسازی عددی برای بررسی اثر پارامترهای مدل برگر بر روی رفتار خزش در تشکیلات نمکی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
15 مطالعه آزمایشگاهی برای بررسی اثرتنش حرارتی بر روی فشار شکست هیدرولیکی (مطالعه موردی ماسه و سنگ لوشان) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
16 اثر فرایند یخبندان -ذوب بر روی مقاومت و پارامترهای مقاومت سنگ مطالعه موردی ماسه و سنگ لوشان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
17 اثر فرایند یخبندان -ذوب و گرمایش -سرمایش بر روی نفوذ پذیری سنگ ( مطالعه موردی ماسه و سنگ لوشان) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ---
2 تحلیل پایداری تونل های آب بر سد گتوند با استفاده از نرم افزار FLAC 3D عماد معینی ---
3 مدلسازی عددی تراوش آب از پی و تکیه گاه سد کارون 4 با استفاده از نرم افزار FLAC شیروان سازنده ---
4 بررسی رفتار مغار نیروگاه سد سیاه بیشه به روش آنالیز برگشتی با استفاده از داده های حاصل از ابزار دقیق احمد رضا افضل آقایی ---
5 بدست آوردن روابط تجربی جهت تععین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگهای جنوب غربی ایران مهدی علامی ---
6 تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل خط 7 متروی تهران با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی میثم رازی فر ---
7 تحلیل پایداری تونلهای آب بر نیروگاه سد خرسان 3 مریم ابوالفتحی ---
8 تحلیل دینامیکی تونل و ایستگاه خط هفت متروی تهران با استفاده از روش اندرکنش زمین - سازه مریم مرادی ---
9 برآورد نشست ناشی از تونل سازی و تاثیر آن بر روی سازه های سطحی با استفاده از روشهای عددی و تحلیلی (مطالع موردی : متروی تبریز) رامین عباسی ---
10 برآورد عددی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی با سپر EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد عباس نوری نژاد ---
11 انتخاب مناسب ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد مهدی نیک منش ---
12 اصول و مبانی طراحی مخازن زیرزمینی گاز فشرده ( مطالعه موردی: مخزن تحت فشار شهر اردبیل) حسین ایمانی ---
13 تجزیه و تحلیل لرزش زمین و خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک الوند قلی کارخانه سیمان کردستان مهدی سیفی باغی خانی نمایش پیوند
14 تحلیل مطالعات ژئومکانیکی مخازن کشورهای حوزه ی خلیج فارس جهت تحلیل و اعمال روش و یافته ها در میادین هیدرو کربوری ایران شهرزاد سیدسجادی نمایش پیوند
15 تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم افزار UDEC رخساره نقدی نمایش پیوند
16 طراحی بهینه الگوی چال های انفجار قطر بزرگ با تجزیه و تحلیل خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه زهرا نادری نامور نمایش پیوند
17 تحلیل پایداری شیروانی مشرف به ساختگاه کارخانه کانه آرائی معدن مس سونگون تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم افزار UDEC وحید بالاگر نمایش پیوند
18 تعیین سیستم نگهداری تونل شماره 16 راه آهن میانه- اردبیل با استفاده از نتایج حاصل از ابزار دقایق مصطفی فرهادی نمایش پیوند
19 ارائه روابطی برای پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری ماشین TBM (مطالعه موردی: تونل انتقال آب زاگرس 1 ) سید جلال حسینی نمایش پیوند
20 مطالعات آزمایشگاهی رفتار خزش بر روی نمونه های استوانه های توخالی جدار ضخیم سنگ نمک شکوفه رحیمی نمایش پیوند
21 مطالعه آزمایشگاهی جهت تعیین چقرمگی شکست مود اول در نمونه های استوانه ای تو خالی جدار ضخیم سنگ آهک هوتن سدیفی نمایش پیوند
22 مطالعات آزمایشگاهی تغییر شکل و شکست در دیواره چاههای نفت هنگام حفاری سونیا آقایی نمایش پیوند
23 بررسی و بهبود خردایش سنگ های حاصل از انفجار به کمک پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از نرم افزار Split desktop (مطاله موردی : معدن سنگ آهک کارخانه ی سیمان آبیک) علیرضا توکل الهی نمایش پیوند
24 تخمین مدول تغییر پذیری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی : توده سنگهای جنوب غربی ایران) مهناز اصلان زاده نمایش پیوند
25 مدلسازی آزمایشگاهی و عددی شکست هیدرولیکی در سنگهای کربناته مخزن بنگستان عباس اکرمی نمایش پیوند
26 مدلسازی عددی رفتار چاه نفت در تشکیلات شیلی سینا شهبازی نمایش پیوند
27 بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه با سپر متعادل کننده فشار زمین EPB(مطالعه موردی خط Aمتروی قم) میلاد معصومی اقدم نمایش پیوند
28 مدلسازی عددی رفتار چاه نفت در تشکیلات نمکی . مازیار میرالی نمایش پیوند
29 مطالعات آزمایشگاهی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمکی شکست مواد Iسنگ احمد جباری نمایش پیوند
30 تحلیل پایداری تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روی زه اباد با استفاده از مدلسازی عددی سیدمحمد منصوری اصفهانی نمایش پیوند
31 مطالعه آزمایشگاهی اثر درجه ی حرارت برروی خزش سه محوری سنگ نمک حسین جلالیان نمایش پیوند
32 اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد فاطمه ابطحی نمایش پیوند
33 مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر ژئومتری ترک ایجاد شده در دیواره چاه بر روی فشار شکست هیدرولیکی صادق حصاری نمایش پیوند
34 ارائه رابطه ای برای تخمین فشار شکست هیدرولیکی به کمک مدلسازی عددی و تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره (مطالعه ی موردی:سنگهای کربناته) مهدی آریا نمایش پیوند
35 مدلسازی عددی و آنالیز برگشتی تونل های شهری (مطالعه موردی:تونل آرش ـ اسفندیار ـ نیایش قطعه شرقی) فرزاد کامکار نمایش پیوند
36 بررسی تاثیر درجه حرارت و سیکل گرم شدن و سرد شدن بر روند آغاز و گسترش ترک ها در نمونه های سنگی تحت بارگذاری با استفاده از روش انتشار آوایی محسن ندری نمایش پیوند
37 پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تی بی ام (TBM) با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) (مطالعه موردی: تونل زاگرس 1) علی زرآبادی پور/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
38 ارائه رابطه ای برای تخمین فشار بهینه گل حفاری در چاه های نفت (مطالعه موردی: مناطق نفت خیز جنوب ایران) ناصربهنام/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
39 اثر فرایند یخبندان -ذوب بر روی چقرمگی شکست مود I وIIسنگ(مطالعه موردی ماسه سنگ لوشان وبتن) کوروش عبدالغنی زاده /کارشناسی ارشد نمایش پیوند
40 اثر خواص سنگ ها روی ضریب سایشی LCPC تقی زاده انصاری میلاد/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
41 استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره میلاد قاسموند/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
42 بررسی آزمایشگاهی اثر درجه حرارت و فشار محصورکننده روی چقرمگی شکست مود 1 و 2 (مطالعه موردی ماسه سنگ لوشان و بتن) نوید قنبری بوسجین /کارشناسی ارشد نمایش پیوند
43 اثر سیکل های تر شدن-خشک شدن روی چقرمگی شکست مود I و مود II (مطالعه موردی ماسه سنگ لوشان و بتن) آرش دهستانی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
44 طراحی الگوی آتشکاری در معدن آهن گلالی با در نظر گرفتن خردایش سنگهای حاصل از انفجار و پرتاب سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی کیوان ظفری ظفرآباد/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
45 رائه رابطه ای برای تخمین سایندگی ماسه سنگ با استفاده از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی اسفندیاری مرتضی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
46 مطالعه آزمایشگاهی اثر تعداد سیکل های گرمایش- سرمایش روی چقرمگی شکست مود I و مودII سنگ تراورتن ابراهیمی ریحانه/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
47 بررسی اثر تنش حرارتی بر روی فشار شکست در عملیات شکست هیدرولیکی شریعت زاده آرش/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
48 طالعه ی آزمایشگاهی اثر فرآیند انجماد - ذوب روی چقرمگی شکست مود I و مود II و پارامترهای مقاومتی سنگ تراورتن نظامی وندچگینی فردین/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
49 مطالعه آزمایشگاهی اثر باران اسیدی روی چقرمگی شکست مود I و مود II سنگ تراورتن حسن پور محمدرضا/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
50 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف ترکیبی شیشه و پلی پروپیلن بر چقرمگی شکست حالت I، حالت II و حالت ترکیبیI-II بتن و بتن حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک فخری دانیال/کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی ومهندسی 1384 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیر گروه مهندسی معدن 1387 اردیبهشت 93 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
3 از اعضای موسس و عضو هیات مدیره انجمن مکانیک سنگ ایران از زمان تاسیس 1380 نمایش پیوند
4 دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مهندسی منابع معدنی 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 دبیر دومین کنفرانس مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته 1399 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند