۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 202
  • شماره تلفن دفتر : 02833901226
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : zarrabi@ENG.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد - علوم باغبانی دانشگاه تهران ---
3 دکتری - علوم باغبانی دانشگاه تهران- فیزیولوژی و اصلاح درختان ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی- اصول و روش های ازدیاد گیاهان- گیاهان زینتی 1و2 - درختان و درختچه های زینتی- گیاهشناسی کاربردی(ارشد معماری منظر)- فیزیولوژی تنش در گیاهان (ارشد گیاهان دارویی) از بدو تاسیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist 1375 مجله علوم کشاورزی نمایش پیوند
2 ارزیابی کمی علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون 1380 زراعت(پژوهش و سازندگی) نمایش پیوند
3 Simultaneous determination of sucrose and trehalose in olive leaves by spectrophotometry utilizing partial least squares method 2009 acta physiologiae plantarum نمایش پیوند
4 A comparative analysis of ISSR and RAPD markers for studying genetic diversity in Iranian pistachio cultivars 2010 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
5 مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره ای آی اس اس آر 1391 نشریه علوم باغبانی نمایش پیوند
6 pwodery mildew of tomato in qazvin province of iran host range morphological and molecular charactrrization 2012 Journal of crop protection نمایش پیوند
7 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بربرخی فاکتورهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی،و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی اسطوخودوس 1394 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
8 A New Approach for Olive (Arbequina cv.)Micropropagation Effect of Dikegulac Light and Carbon Source 2107 International Journal Of Horticultural Science And Technology نمایش پیوند
9 مقایسه اثر آبیاری با آب معمولی و مغناطیسی بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت تحت شرایط تنش خشکی 1396 فیزیولوژی گیاهان زراعی نمایش پیوند
10 تاثیر تغذیه با کود زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) 1396 فناوری تولیدات گیاهی نمایش پیوند
11 Therapeutic target enzymes inhibitory potential antioxidant activity and rosmarinic acid content of Echium amoenum 2018 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY نمایش پیوند
12 بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) 1397 پژوهش های سلولی و ملکولی نمایش پیوند
13 مفهوم شفابخشی در ایران 1396 منظر نمایش پیوند
14 تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلرید سدیم و جیبرلیک اسید بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی 1392 پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نمایش پیوند
15 The role of osmotic adjustment on drought stress of some olive cultivars 2012 Indian Journal of Science and Technology نمایش پیوند
16 نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی 1389 AAPS JOURNAL نمایش پیوند
17 اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک وآناتومیک چند رقم زیتون 1388 مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران) نمایش پیوند
18 ارزیابی برخی از جنبه های رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت هندوانه رقم چارلستون گری پیوندی و غیر پیوندی تحت شرایط تنش شوری 1396 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
19 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیتهای مهارکنندگی آنزیمهای آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونهسای البرزی )racemosa Nepeta) 1397 دو ماهنامه طب جنب پژوهشکده زیست پزشکی نمایش پیوند
20 ارزیابی تاثیر غنی سازی بستر کاشت با مکمل های شیمیایی و زیستی بر برخی ویژگی های کیفی و عملکرد قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) 1398 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
21 بررسی امکان جایگزینی جزئی کود اوره با کودهای زیستی در تولید گیاه دارویی شوید 1398 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
22 سایت موزه کشاورزی راهبردی آموزشی جهت ارتقای محیط شهری 1398 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست نمایش پیوند
23 In Quest of Today’s Life in Traditional GardensAn Analysis of Molla Khalila Park Design in azvin 2020 Manzar نمایش پیوند
24 تاثیر آلودگی هوای ناشی از خودرو ها بر ویژگی های آناتومیکی برگ انواعی از درختان مثمر (مطالعه موردی:باغ های سنتی قزوین) 1399 مجله سلامت و محیط زیست نمایش پیوند
25 شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل تعدیل یافته ASIIG راهکاری برای تجمع اثرات سازگاری و عملکرد زیتون 99 مجله پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
26 مدل سازی مقدار رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی (CWSI) در کشت ذرت آبیاری و آب ایران 99 آبیاری و آب ایران نمایش پیوند
27 سنجه های کیفی منظر شهری با توجه به باغ های سنتی مطالعه موردی:(شهر قزوین) 1401 دو فصلنامه اندیشه معماری نمایش پیوند
28 اصلاح الگوی کاشت فضای سبز مبتنی بر اصول منظرپردازی کم آب با هدف کاهش مصرف آب در کلان شهرها 1401 آب و توسعه پایدار نمایش پیوند
29 مستند نگاری بررسی نظام پوشش گیاهی باغ تاریخی دورۀ صفویه نمونه موردی: کاخ چهل‌ستون قزوین 1401 انسان و محیط زیست نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش تنظیم کننده های اسمزی در تنش خشکی برخی از ارقام زیتون 1388 اولین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهی ایران نمایش پیوند
2 study of some physiological behaviors in few olive cultivars under drought stress conditions 2009 fifth International scientific conference of Iran and Russia on agricultural development problems نمایش پیوند
3 the use of bioinformatics in DNA fingerprinting of pistachio cultivars 1388 سومین همایش بیوانفورماتیک ایران نمایش پیوند
4 انگشت نگاری ارقام بسته ایرانی با نشانگرهای ISSRو RAPD 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران یازدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
5 انگشت نکار ی ارقام پسته ایرانی با نشانگرهای آی اس اس آر و رپید 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران یازدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
6 Effect of organic and chemical fertilizers on the essential oil content and constituents of lemon balm 1394 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
7 بررسی ترکیبات اسانس بذر گشنیز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی 1397 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی نمایش پیوند
8 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و درصد اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر تیمارهای کودی 1397 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی نمایش پیوند
9 ارزیابی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از نرم افزار i-Tree 1397 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
10 بررسی روند پوشش گیاهی بر کاهش آلودگی صوتی (مطالعه موردی درهفت ایستگاه شهر تهران) 1397 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی نمایش پیوند
11 روشهای تکثیر و ازدیاد نهال زیتون 1377 همایش بررسی کشت زیتون در دشت ورامین نمایش پیوند
12 نقش مدیریت گلخانه در ازدیاد زیتون 1378 سومین همایش ملی زیتون سومین همایش ملی زیتون نمایش پیوند
13 انگشت نگاری ارقام پسته ایرانی با استفاده از نشانگرهای (2) RAPD 1389 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
14 عکس العمل برخی تغییرات بیوشیمیائی و فیزیولوژی شش رقم زیتون در برابر تنش خشکی 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
15 مطالعه جداره های سبز و بکارگیری آنها به منظور توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار 1397 چهارمین کنفرانس ملی مهندس عمران و معماری با تاکید بر فناوری های بومی ایران نمایش پیوند
16 بررسی نقش و کاربرد گیاهان در منظر پسا صنعتی 1397 چهارمین کنفرانس ملی مهندس عمران و معماری با تاکید بر فناوری های بومی ایران نمایش پیوند
17 تاثیر فضای سبز با رویکرد رفتاری در کاهش استرس 1397 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فناوری بومی ایران چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فناوری بومی ایران نمایش پیوند
18 پوشش های مناسب جایگزین چمن 1397 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی نمایش پیوند
19 نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی برسلامت روان 1397 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی نمایش پیوند
20 بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهرک صنعتی البرز، بر آلودگی خاک و گیاه 1396 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری نمایش پیوند
21 کاشت گیاهان بومی گامی در جهت تحقق اکولوژی شهری - نمونه موردی طرح کاشت پارک المپیک لندن 1396 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری نمایش پیوند
22 کاهش آلودگی صوتی از شریانهای پرتردد شهری با استفاده از سطوح سبز نمونه موردی محدوده ی پل فردیس کرج 1396 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری نمایش پیوند
23 تاثیر آب مغناطیسی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه ذرت تحت شرایط تنش خشکی 1396 کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی نمایش پیوند
24 باغ مشارکتی(نمونه موردی محله ی مینو در شهر قزوین) 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نمایش پیوند
25 نقش منظر شفابخش جهت ارتقای سلامت روان و بررسی نمونه موردی بیماستان میلاد تهران 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نمایش پیوند
26 حذف فلزت سنگین از مناطق آلوده ی صنعتی با استفاده از روش گیاه پالایی ( نمونه موردی کارخانه سیمان آبیک) 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوری نوین در علوم نمایش پیوند
27 بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر میزان و ترکیبات اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم نمایش پیوند
28 تحلیل ابعاد آموزشی و ترویجی راه اندازی سایت - موزه کشاورزی 1396 کنگره بین المللی عمران معماری و شهرسازی معاصر جهان نمایش پیوند
29 بررسی و مقایسه تاثیر آب شهری و مغناطیسی بر روی عملکرد برخی گیاهان 1395 سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ،راهکار ها و چالش ها سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ،راهکار ها و چالش ها نمایش پیوند
30 بررسی تاثیر فضای سبز در پویایی محورهای شهری 1395 چهارمین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری نمایش پیوند
31 بررسی نگرش سامانه بام سبز با رویکرد توسعه پایدار 1395 دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار نمایش پیوند
32 مطالعه مدیریت تلفیقی آب و کود به منظور بهبود بهره وری مصرف آب(مطالعه موردی گیاه گندم) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی نمایش پیوند
33 اثر تنش خشکی بر ویژگی ظاهری و درصد ماده موثره گیاه رزماری 1395 اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی و کشاورزی و انرزی پاک نمایش پیوند
34 تاثیر توسعه فضای سبز جهت جذب توریسم با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی شهر قزوین) 1395 اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طببیعی، کشاورزی و انرژی پاک نمایش پیوند
35 همسویی گیاه پالایی با پارک های محله ای جاذب آلودگی 1395 کنفرانس بین المللی عمران، معماری مدیریت و محیط زیست در هزاره سوم نمایش پیوند
36 بررسی ظرفیت های منظرین جنگل های دریایی(نمونه موردمطالعه جنگل حرا در قشم) 1395 کنفرانس بین المللی عمران، معماری مدیریت و محیط زیست در هزاره سوم کنفرانس بین المللی عمران، معماری مدیریت و محیط زیست در هزاره سوم نمایش پیوند
37 بررسی منظر مناسب در اقلیم گرم وخشک با تاکید برگونه های گیاهی ( مطالعه موردی شهر کرمان) 1395 کنفرانس بین المللی عمران،معماری مدیریت و محیط زیست در هزاره سوم نمایش پیوند
38 ایجاد پایداری اقلیمی با استفاده از سبزینگی در اقیلم گرم و خشک معماری سنتی 1395 کنفرانس بین المللی عمران،معماری مدیریت و محیط زیست در هزاره سوم نمایش پیوند
39 کشاورزی شهری نقشی موثر در توسعه پایدار محیط های اکولوژی شهرها 1395 کنفرانس بین المللی عمران،معماری مدیریت و محیط زیست در هزاره سوم نمایش پیوند
40 بررسی نگرش تاثیر رنگ و فضای سبز بر سلامت روانی نوجونان با رویکرد توسعه پایدار 1394 سومین کنگره بین المللی عمران، معماری وتوسعه شهری نمایش پیوند
41 مطالعه نقش فضای سبز در زندگی سالمندان (مطالعه موردی شهرستان کرج) 1394 اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری نمایش پیوند
42 ارزیابی فضای سبز مراکز بهداشتی - درمانی با رویکرد فضای سبز پایدار ( مطالعه موردی -بیمارستان البرز کرج) 1394 اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری نمایش پیوند
43 بررسی برخی گونه های گیاهی مقاوم به تنش خشکی در عرصه فضای سبز (مطالعه موردی شهر کرج) 1394 اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش های کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش های کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار نمایش پیوند
44 نقش محیط زیست و گیاهان دارویی در فضاهای سبز شهری 1394 اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری نمایش پیوند
45 جایگاه بام سبز در پایداری اکولوژی شهر 1394 اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری نمایش پیوند
46 توسعه گردشگری پایدار با رویکرد منظرین(نمونه مورد مطالعه منطقه ورسک) 1394 اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری نمایش پیوند
47 کشاورزی شهری، راهکاری مشارکتی جهت مدیریت آب 1394 اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری نمایش پیوند
48 بررسی نقش طراحی منظر شبانه در توسعه گردشگری با ارائه راهکار گیاهان شب تاب 1394 کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری نمایش پیوند
49 نمود معماری پایدار در باغ ایرانی با تاکید بر مفاهیم دینی 1394 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری نمایش پیوند
50 بررسی تاثیر شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران 1394 همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نمایش پیوند
51 تحلیل زیست محیطی توسعه فضای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه خشک 1394 اولین همایش ملی فضای سبز کم آب نمایش پیوند
52 تحلیل و برآورد نیاز آبی در فضای سبز شهری 1394 اولین همایش ملی فضای سبز کم آب اولین همایش ملی فضای سبز کم آب نمایش پیوند
53 بررسی نقش باغ های عمودی در فضاهای شهری با رویکرد توسعه پایدار 1394 دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
54 بررسی بیو انفورماتیک پروتئین لینالول در گیاه اسطوخودوس 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران نمایش پیوند
55 ارزیابی صفات موثر برعملکرد گیاه اسطوخودوس تحت تنش خشکی 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران نمایش پیوند
56 اهمیت فضای سبز در برنامه ریزی و طرح ریزی شهری 1393 کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا نمایش پیوند
57 اصول طراحی کاشت گیاه در میادین شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی میدان آزادی قزوین 1393 کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا نمایش پیوند
58 اقتضائات طراحی فضای سبز با امکان ایجاد پایداری زیست محیطی در پارک های حاشیه شهری 1393 کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا نمایش پیوند
59 بررسی میزان فعالیت آنزیم دی ان آز وابسته به کلسیم در گیاه اسطوخودوس تحت تنش خشکی 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر نمایش پیوند
60 تنش علف های هرز بدون استفاده از علف کش های برای رسیدن به کشاورزی پایدار 1393 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
61 طراحی فضای سبز پایدار در محوطه های درمانی با بهره گیری از الگوی باغ ایرانی (نمونه مورد مطالعه بیمارستان رازی قزوین 1393 نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری نمایش پیوند
62 شهر نشینی و اثرات زیست محیطی آن 1393 اولین همایش معماری، عمران و محیط زیست شهری نمایش پیوند
63 بررسی توانمندی و پتانسیل های فضاها یگمشده 1393 دومین همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان نمایش پیوند
64 تاثیر موج مدرنیته در شکل گیری فضای گمشده 1393 دومین همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان نمایش پیوند
65 برسی جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایدار 1393 اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز ایران نمایش پیوند
66 جایگاه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار 1393 اولین همایش توریسم و گردشگری سبز ایران نمایش پیوند
67 نقش فضای سبز در توسعه اکوتوریسم شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری(نمونه موردی ایل گلی تبریز 1393 اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران نمایش پیوند
68 بررسی جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایدار 1393 اولین همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران نمایش پیوند
69 الگو ها و شاخص های توسعه پایدار شهری 1393 همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری نمایش پیوند
70 نقش فضای سبز در توسعه ی پایدار شهری 1393 همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری نمایش پیوند
71 جایگاه فضای سبز در کنترل آلودگی های مناطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار شهری 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهر پایدار نمایش پیوند
72 عوامل موثر در شکل گیری فضاهای گمشده شهری 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
73 ضرورت به کار گیری مفهوم توسعه پایدار در محله های شهری 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
74 ضرورت به کار گیری مفهوم توسعه پایدار در محله های شهری 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
75 نقش فضای سبز شهری در کاهش آلودگی های بصری با رویکرد توسعه پایدار 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
76 نمود هم آوایی معماری و طبیعت در باغ ایرانی 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
77 مناسب سازی فضاهای عمومی شهری با تاکید بر ترکیب های کاشت گیاهان 1393 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
78 نقش فضای سبز در حمایت از کارکرد های اکولوژی و اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار نمایش پیوند
79 عوامل موثر در شکل گیری وندالیسم در فضاهای عمومی شهری 1393 کنفرانس ملی معماری و مظر شهری پایدار نمایش پیوند
80 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در شناسائی محل ها های مناسب جهت توسعه فضای سبز 1392 اولین همایش ملی جغرافیا، شهر سازی و توسعه پایدار نمایش پیوند
81 مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از جی آی اس و روش مقایسه زوجی 1392 اولین همایش ملی جغرافیا، شهر سازی و توسعه پایدار نمایش پیوند
82 ارزیابی فضای سبز مراکز بهداشتی و درمانی با رویکرد فضای سبز پایدار نمایش پیوند
83 ارزیابی فضای سبز مراکز بهداشتی و درمانی با رویکرد فضای سبز پایدار 1392 اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار نمایش پیوند
84 بررسی معیارهای ایرانی - اسلامی در باغ ایرانی و چگونگی حفظ و گسترش آنها توسط باغ ایرانی 1392 اولین همایش ملی جغرافیا، شهر سازی و توسعه پایدار نمایش پیوند
85 بررسی سطوح شیبدار و معرفی گونه های گیاهی مناسب آن 1392 اولین همایش توسغه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی نمایش پیوند
86 تاثیر کاربرد سطوح مختلف ازت (نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و اوره( بر برخی صفات چمن اسپرت بارنبروگ 1392 اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار نمایش پیوند
87 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی و درصد اسانس در گیاه دارویی اسطوخودوس 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
88 نقش گیاهان دارویی در فضای سبز با رویکرد ایجاد باغ شفا بخش 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
89 اصول طراحی فضای سبز محل بازی کودک 1393 اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی، و محیط زیست پایدار اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی، و محیط زیست پایدار نمایش پیوند
90 بررسی و تعیین گونه های گیاهی مناسب سطوح شیبدار 1392 دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم نمایش پیوند
91 القا مقاومت به سرما بر درختان بادام با استفاده از مواد شیمیایی 1392 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
92 بررسی گونه های گیاهی مورد استفاده در بام سبز در جهت کاهش آلودگی هوا 1392 دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست نمایش پیوند
93 اثرات مخرب سموم و آفت کشهای بر محیط زیست و جایگزینی آنها با آفت کشهای طبیعی 1392 دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست نمایش پیوند
94 اهمیت فضای سبز در زیر ساخت های شهری و نقش آن در کاهش آلودگی های زیست محیطی 1392 دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست نمایش پیوند
95 نقش گیاهان در طراحی موطه شهری با رویکرد به محیط زیست پایدار 1392 دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست نمایش پیوند
96 نقش گیاه پالایی در کاهش آلودگی سایت های صنعتی با رویکرد پسا صنعت 1392 دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست نمایش پیوند
97 توسعه اکوتوریسم با رویکرد حفاظت از محیط زیست 1392 دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین نمایش پیوند
98 جایگاه فضای سبز شهری در جذب گردشگر با رویکرد به اکوتوریسم پایدار(نمونه موردی میدان نقش جهان اصفهان 1392 دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین نمایش پیوند
99 گردشگری سبز با رویکرد توسعه پایدار 1392 دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین نمایش پیوند
100 توسعه گردشگری شهری با رویکرد پایداری 1392 دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین نمایش پیوند
101 نقش فضای سبز در توسعه گردشگری (مطا لعه موردی اصفهان -حاشیه زاینده رود 1392 دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین نمایش پیوند
102 بام سبز در مجتمع های مسکونی، راهی به سوی توسعه پایدار شهری 1392 همایش معماری پایدار و توسعه شهری نمایش پیوند
103 بررسی آلایندگی فلز کروم در خاک و گیاهان آبیاری شده با پساب شهرک صنعتی البرز قزوین و مقایسه با مقادیر شاهد و استاندارد 1391 اولین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا نمایش پیوند
104 پروفیل پروتئینی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
105 شناسایی و گزینش نشاگر های مطلوب آر ای پی دی در طبقه بندی ارقام زیتون داخلی و خارجی 1391 دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
106 بررسی تاثیر شماری از فاکتورهای موثر در ریز ازدیادی زیتون رقم آربکین 1391 دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
107 بررسی محیط کشت منبع کربنی و نور بر شاخسارزایی زیتون (Olea eurpaea L)رقم ماری 1391 دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
108 تشخیص بیماری گرینیگ در نهال های مرکبات دوازدهمین کنگره زنتیک ایران 12 th iranian genetics congress دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
109 بررسی تاثیر محیط کشت و منبع کربوهیدرات بر تکثیر درون شیشه دو رقم زیتون 1391 همایش ملی زیتون نمایش پیوند
110 شناسایی و گزینش نشانگر مطلوب آی اس اس آر در طبقه بندی ارقام زیتون داخلی و خارجی 1390 هفتمین همایش ملی بیو تکنولوژی هفتمین همایش ملی بیو تکنولوژی نمایش پیوند
111 غربالگری گامتوفیتی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون 1390 اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی نمایش پیوند
112 انگشت نگاری ارقام پسته ایرانی با استفاده از نشانگرهای رپید 1389 11th Iranian Crop science Congress نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش های تکثیر زیتون با رویکرد مباحث کشت بافت اول 1397 نمایش پیوند