۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1365/02/13
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 758
  • شماره تلفن دفتر : 33901889
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : khanalipour@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی حقوق 1383 1387 دانشگاه گیلان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1387 1389 دانشگاه گیلان نمایش پیوند
3 دکترا حقوق کیفری و جرم شناسی 1391 1397 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت جرم شناختی ریسک جرم از منظر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات 1389 1389 مجله علمی-پژوهشی دانش انتظامی نمایش پیوند
2 چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرایم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392 1399 1399 مجله علمی-پژوهشی حقوقی دادگستری نمایش پیوند
3 حکم اکراه در حدود؛ تحلیل بر قسمت اخیر ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1400 1400 مجله علمی-پژوهشی حقوقی دادگستری نمایش پیوند
4 مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی - امنیتی 1401 1401 مجله علمی-پژوهشی آموزه های حقوقی کیفری نمایش پیوند
5 مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر کیفرگزینی در حقوق کیفری ایران و آلمان 1401 1401 فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی نمایش پیوند
6 گفتمان‌های کلان اثرگذار بر فرایند قانونگذاری کیفری 1397 1397 مجله علمی-پژوهشی فصلنامه مجلس و راهبرد نمایش پیوند
7 مشخصه‌های گفتمانی فرایند جرم‌انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی 1396 1396 فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی نمایش پیوند
8 حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی 1395 1395 مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق کیفری نمایش پیوند
9 چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت 1391 1391 مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق کیفری نمایش پیوند
10 ارجاع جنایت های بین المللی به دادگاه کیفری بین المللی ( ICC ) توسط شورای امنیت و آثار آن 1390 1390 مجله علمی-پژوهشی مطالعات حقوقی شیراز نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیشگیری فنی از جرم (درآمدی بر مدیریت جرم شناختی ریسک جرم) 1390 1000 بنیاد حقوقی میزان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق جزای اختصاصی 1 1397 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 جزای اختصاصی 2 1397 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 جرم شناسی 1397 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 کیفرشناسی 1399 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزای اختصاصی 2 1399 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 جامعه شناسی جنایی 1397 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 کیفرشناسی 1397 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند