۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1370
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 836
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : Dalvand@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری زبان و ادبیات فارسی (با معدل: 19/34) 1394 1397 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (با معدل: 19/37) 1392 1394 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
3 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (با معدل: 18/76) 1388 1392 دانشگاه لرستان نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ادوار شعر فارسی 1397 1397 دانشگاه زبانشناسی مسکو - روسیه (MSLU) نمایش پیوند
2 برگزاری کارگاه بلاغت فارسی 1398 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرهنگ موسیقایی - بلاغی حافظ 1397 1401 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
2 دانشنامه تحلیل ایهام در دیوان خاقانی (راهنما: دکتر سیروس شمیسا، مشاور: دکتر میرجلال الدین کزازی) 1394 1397 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
3 ایهام تناسب های پنهان در شعر حافظ (راهنما: دکتر سعید حمیدیان، مشاور: دکتر سیروس شمیسا) 1393 1394 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ادبیات کهن فارسی (نظم و نثر) - بلاغت و نقد - عربی (قواعد و متون) - زبان های باستانی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی (آشنایی با شیوه های تدریس) 1397 1397 دانشگاه زبانشناسی مسکو - روسیه (MSLU) نمایش پیوند
2 کارگاه طرح درس و فنون تدریس (1) 1398 / 06 / 28 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
3 کارگاه طرح درس و فنون تدریس (2) 1398 / 06 / 30 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
4 کارگاه اخلاق حرفه ای، اخلاق پژوهشی، اخلاق استادی 1401 / 04 / 14 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارکرد اسامی نوعی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب در ادب پارسی 1396 1396 متن پژوهی ادبی (علمی -پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 چند قاعده در کشف تصحیفات متون 1397 1397 آینه میراث (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 نقد و بررسی تصحیح و شرح دیوان اشعار منوچهری دامغانی 1395 1395 آینه میراث (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ایهام تناسب های پنهان در شعر حافظ 1394 1394 متن پژوهی ادبی (علمی -پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 دو واژه محل نظر در شاهنامه 1395 1395 متن پژوهی ادبی (علمی -پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 بررسی شیوه های خاص بهره جویی از آیات قرآن کریم در تاریخ جهانگشای جوینی و کتب مشابه 1394 1394 فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 نقد و بررسی تصحیح دیوان ظهیر فاریابی به کوشش استاد فقید امیرحسن یزدگردی 1396 1396 جستارهای ادبی (ادبیات تعلیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 بررسی شیوه های بهره جویی از آیات قرآن کریم در تذکره الاولیای عطار نیشابوری و مکتوبات مولوی 1396 1396 جستارهای ادبی (ادبیات تعلیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 ایهام تناسب در محور عمودی متن 1397 1397 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 تبیین اهمیت جنبه های بلاغی در تصحیح متون (با تکیه بر صنعت ایهام) 1398 1398 کهن نامه ادب فارسی (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 استخدام پرورده گونه ای نویافته در بلاغت فارسی 1400 1400 فنون ادبی (علمی - پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 بازنگری در مختصات سبکی متون کهن فارسی بر پایه متون پهلوی 1399 1399 متن پژوهی ادبی (علمی -پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 مقایسه تطبیقی climax در بلاغت انگلیسی و ارتفاع در بلاغت فارسی 1397 1397 پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 نقدی بر کتاب شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی 1393 1393 کتاب ماه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 نقد و بررسی کتاب پیشگامان شعر فارسی 1394 1394 گزارش میراث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 دوستان گفتند و آن را هم خطا پنداشتیم: پاسخی به نقد دکتر محمدرضا ترکی 1395 1395 گزارش میراث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 مانده من از تو به شگفت اندرا: نقد و بررسی کتاب چهار گوهر (شاعران حوزه ادبی عراق) 1395 1395 گزارش میراث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 یادداشتی درباره دو بیت از خاقانی 1396 1396 گزارش میراث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 پرده ماده یا پرده باده؟ 1396 1396 گزارش میراث  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 نباشد این نمط از عاقلان پسندیده: نقد و بررسی جدیدترین تصحیح دیوان منوچهری 1397 1397 فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 دو قاعده آوایی کهن در زبان فارسی و تبیین اهمیت آن در تصحیح و شرح متون 1399 1399 جشن نامه دکتر سیروس شمیسا نمایش پیوند
22 تأملی دیگر در معنای واژه «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ 1398 1398 پیش ادیب عشق: ارجنامه استاد دکتر سعید حمیدیان نمایش پیوند
23 از آن گنبد سیم سر بر زمین 1399 1399 جشن نامه دکتر محمود مدبری نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رویکردهای نوستالژیک در سرمویه های لری 1394 1394 اولین همایش ملی ادبیات عامه ایران زمین نمایش پیوند
2 دو قاعده آوایی کهن در زبان لری و تبیین اهمیت آن در تصحیح و شرح متون فارسی 1396 1396 دومین همایش ملی ادبیات عامه ایران زمین نمایش پیوند
3 نقد و بررسی یک قاعده آوایی کهن در آثار مولوی 1396 1396 سومین همایش متن‌پژوهی ادبی. دانشگاه علّامه طباطبایی و کتابخانة ملّی نمایش پیوند
4 قاعدة یاء معروف و مجهول و تبیین اهمیت آن در تصحیح و شرح متون 1396 1396 سومین همایش متن‌پژوهی ادبی. دانشگاه علّامه طباطبایی و کتابخانة ملّی نمایش پیوند
5 اصطلاحات نظامی در متون پارسی 2018 2018 همایش بین‌المللی فرهنگ و سیاست در تاریخ ایران (روسیه) نمایش پیوند
6 خوانشی سیاسی - انتقادی از قصاید سعدی 1400 1400 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مینوی خرد 1399 500 کتاب سده  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 عربی (1): قواعد و متون 1400 500 سمت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 زین آتش نهفته: پژوهشی در ایهام های پنهان شعر حافظ 1396 500 انتشارات علمی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 جشن نامه دکتر سیروس شمیسا 1399 1000 کتاب سده  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 شاعران حوزه خراسان 1394 1000 انتشارات علمی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 شاعران حوزه ادبی عراق 1396 500 انتشارات علمی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 پیشگامان نظم فارسی 1395 500 انتشارات علمی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 بلاغت کاربردی (انگلیسی - فارسی - عربی) 1401 400 انتشارات علمی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شاهنامه 1 1399 1399 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
2 شاهنامه 2 1398 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
3 تاریخ بیهقی 1398 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
4 اشعار سنایی 1399 1399 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
5 عروض و قافیه 1398 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
6 دستور زبان فارسی 1397 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
7 تاریخ ادبیات 4 1398 1398 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
8 نظامی گنجوی 1399 1399 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
9 آیین ویرایش متون علمی 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 کلیات ادبیات تطبیقی 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 شاعران حوزه ادبی عراق 1400 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 آشنایی با علوم قرآنی 1400 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 عربی (1): قواعد و متون 1399 1399 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
14 عربی (2): قواعد و متون 1399 1399 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
15 زبان و ادبیات فارسی 1395 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 کارکرد بلاغی واژگان و اصطلاحات نظامی در دیوان خاقانی 1396 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی (پروژه جایگزین خدمت سربازی) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیر تخصصی مجله پژوهش های میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی 1400 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 1400 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مشاور المپیاد ادبی 1400 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 پژوهشگر 1398 1398 دانشگاه شهید بهشتی (بنیاد شهید رواقی) نمایش پیوند
5 عضو دفتر واژه گزینی 1398 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی (طرح جایگزین خدمت سربازی) نمایش پیوند
6 داوری دومین همایش ملی ادبیات عامه ایران زمین 1396 1396 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
7 داور مجلات علمی پژوهشی و ... نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر 1394 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
2 پژوهشگر برتر 1396 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
3 دانشجوی شایسته تقدیر 1397 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
4 دانشجوی شایسته تقدیر 1390 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
5 دانشجوی شایسته تقدیر 1391 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
6 نفر اول دوره کارشناسی 1392 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
7 نفر اول دوره کارشناسی ارشد 1394 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
8 نفر اول دوره دکتری 1397 دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نمایش پیوند
9 دریافت جوایز بنیاد ملی نخبگان 1393 - 1394 - 1395 ... نمایش پیوند
10 عضو بنیاد ملی نخبگان 1393 (ادامه دارد) بنیاد ملی نخبگان نمایش پیوند