۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم ورزشی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mirakhori@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رزومه قابل چاپ  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1379 1383 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد-علوم ورزشی- رفتار حرکتی 1384 1386 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران نمایش پیوند
4 دکتری رفتار حرکتی 1392 1395 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تربیت بدنی عمومی1و2 1384 1386 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران نمایش پیوند
2 تربیت بدنی 1و2 1384 1390 دانشگاه تهران دانشکده علوم پزشکی نمایش پیوند
3 تربیت بدنی 2 1390 1392 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
4 شنا تخصصی 1390 1391 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
5 آب درمانی 1390 1391 دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
6 شنا تخصصی 1و2 و مقدمات نجات غریق 1390 1392 دانشگاه شریعتی تهران نمایش پیوند
7 تربیت بدنی 1و2- والیبال تخصصی -بدمینتون- بومی محلی-نجات غریق- دو میدانی 1389 1396 دانشگاه آزاد نمایش پیوند
8 رشد حرکتی - یادگیری حرکتی -مقدمات اناتومی -مقدمات حرکت شناسی -حرکت درمانی-اب درمانی 1390 1396 دانشگاه ازاد نمایش پیوند
9 حرکات اصلاحی - بهداشت و ورزش 1392 1396 دانشگاه ازاد نمایش پیوند
10 روانشناسی ورزش - جامعه شناسی ورزش -فعالیت بدنی و تندرستی 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 تربیت بدنی 1و2 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 شنا تخصصی 1و 2- ورزش های بومی سنتی-والیبال- امادگی جسمانی-مقدمات نجات غریق 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
13 دوره نجات غریق بین الملل 1و2- مدرسی آبدرمانی-داوری- مدرسی پارک های ابی 1386 1399 وزرات ورزش- فدراسیون نجات غریق و غواصی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 بررسی عملکرد فعالیت تیم های ملی- ناهنجار های ساختاری-معلولیت های ذهنی cp نمایش پیوند
2 ورزش بانوان-مشکلات زنان باردار و اب درمانی و روش های درمان نمایش پیوند
3 فعالیت بدنی در منزل در شرایط کرونا نمایش پیوند
4 ورزش های آبی شنا و قایقرانی نمایش پیوند
5 انواع بازخورد نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Asia-Pacific drowning course 1397 1397 Malaysia نمایش پیوند
2 sport administrators course 1397 1397 International Olympic Committee نمایش پیوند
3 مسیولیت های سرپرستان تیم های ملی 1397 1397 وزارت ورزش و جوانان نمایش پیوند
4 Diving school workshop 1398 1398 دانشگاه تهران نمایش پیوند
5 عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشی با تأکید بر علوم عصب شناختی و آسیب شناسی ورزشی 1394 1394 دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 the effects of congnitive and physical training on physiological and psychological levels of anxiety in the female elderly 2022 Journal of Exercise Science and Medicine نمایش پیوند
2 Virtual reality training improves dynamic balance in children with cerebral palsy 2019 International Journal of Developmental Disabilities نمایش پیوند
3 Effects of External and Internal Focus of Attention in Motor Learning of Children with Cerebral Palsy World Academy of Science, Engineering and Technology نمایش پیوند
4 The association of serum resistin with cardiovascular risk factors in diabetes International Journal of Advanced Life Sciences (IJALS) نمایش پیوند
5 The effect of aerobic training program on some indicator markers of diabetes in smokers Biological Forum – An International Journal نمایش پیوند
6 The effect of aerobic training program on some indicator markers of diabetes in smokers Biological Forum – An International Journal نمایش پیوند
7 Use of virtual reality intervention to improve reaction time in children with cerebral palsy: A randomized controlled trial Developmental Neurorehabilitation نمایش پیوند
8 Serum leptin in obesity and its relation with fasting glucose and Insulin resistance Trends in life sciences نمایش پیوند
9 Lipid profile and chronic exercise training in Cigarette smoke Biological Forum – An International Journal نمایش پیوند
10 بهبود تعادل ایستا از طریق تمرینات واقعیت مجازی در کودکان فلج مغزی 1399 نشریه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی نمایش پیوند
11 تاثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان 1399 نشریه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی نمایش پیوند
12 تاثیر بازخورد خودکنترلی و آزمونگر کنترلی پس از کوشش‌های خوب و ضعیف بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان فلج مغزی 1398 نشریه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی نمایش پیوند
13 ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دورۀ راهنمایی 1388 پژوهشکده دانشگاه آزاد نمایش پیوند
14 مقایسه شاخص های فیزیولوژیکی قایقرانان کایاک رو زن نخبه ایرانی در دو آزمون تجزیه گازهای تنفسی روی نوارگردان و کارسنج دستی 1390 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 the effect of knowledge manegement on performance of sport federations in the islamic republic of iran with mediating role of strategicthinking 2022 comparison of the effect of exercise and music on anexiety caused by covid 19 in medical staff with emphasis on the theory of desire نمایش پیوند
2 comparison of the effect of exercise and music on anexiety caused by covid 19 in medical staff with emphasis on the theory of desire 2022 comparison of the effect of exercise and music on anexiety caused by covid 19 in medical staff with emphasis on the theory of desire نمایش پیوند
3 effects of virtual training on plasma cortisol of housewives during the convid-19 2022 internation congress on eduction motor behavior sport an heahth نمایش پیوند
4 Effects of External and Internal Focus of Attention in Motor Learning of Children with Cerebral Palsy 2017 19th International Conference on Physical Therapy and Human Movement Sciences نمایش پیوند
5 The effect of attentional focus on acquisition, retention and transfer of linear movement task in children with cerebral palsy 2017 10th international congress on sport sciences نمایش پیوند
6 Effect of virtual reality exercise on selective reaction time in children with cerebral palsy 2017 10th international congress on sport sciences نمایش پیوند
7 Improvement of joint position sense through virtual training in hemiplegic children 2017 10th international congress on sport sciences نمایش پیوند
8 comparison of psychological well-being and resilience in athlete and non-athlete women 2015 8th international congress of physical education and sport sciences نمایش پیوند
9 اثر تمرینات مجازی بر بتااندورفین و عملکرد جسمانی زنان خانه دار 1400 هشتمین همایش ملی علوم ورشی دنشگاه بهشتی نمایش پیوند
10 اثر تمرین در خانه بر ترکیب بدن و عملکرد جسمانی زنان غیر فعال در دوران کرونا 1400 دومین همایش ورزش و سلامت عومی نمایش پیوند
11 اثر تمرین در خانه بر نیمرخ چربی و عملکرد جسمانی زنان خانه دار در دوران کرونا 1400 همایش اینده پژوهی و سلامت نمایش پیوند
12 نقش بازی های ادراکی- حرکتی در بهبود خلاقیت کودکان فلج مغزی دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها نمایش پیوند
13 ارتباط بین کیفیت زندگی و سلامت عمومی در زنان سالمند شرکت‌کننده در ورزش‌های تفریحی 1395 همایش ملی علوم زنان نمایش پیوند
14 مقایسه سلامت روانی در زنان سالمند دارای سطوح متفاوت فعالیت ورزشی هفتگی 1393 همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار نمایش پیوند
15 بررسی سبک های مقابله با استرس در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار 1393 همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Teaching Physical Education in the Primary School 1398 آوای ظهور نمایش پیوند
2 Learning to teach Physical education in The secondary school 13997 اوای ظهور نمایش پیوند
3 Improving Teaching and Learning in Physical Education 1398 اوای ظهور نمایش پیوند
4 آبدرمانی کاربردی 1398 قهرمان زاده نمایش پیوند
5 آموزش فنون نجات غریق و امداد در سواحل آبی 1401 قهرمان زاده نمایش پیوند
6 Sex hormones, exercise and women 1400 ویسادار نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاثیر بازخورد خودکنترلی و آزمونگر کنترلی پس از کوشش‌های خوب و ضعیف بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان فلج مغزی 1393 1395 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 تدوین طرح جذب اسپانسر برای فدراسیون نجات غریق با الگوی تحلیلی swot 1397 فدراسیون نجات غریق نمایش پیوند
3 طرح پیشگیری از غرق شدگی با تفاهم نامه وزارت اموزش و پرورش و وزرارت ارتباطات 1398 تهران نمایش پیوند
4 طرح تشویق برای زایمان طبیعی و کاهش عوارض زایمان از طریق تمرین در اب- معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری 1399 معاونت بانوان ریاست جمهوری نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو کمیسیون محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام 1399 1400 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایش پیوند
2 نایب ریس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران 1397 1399 وزارت ورزش و جوانان نمایش پیوند
3 مدیر مجموعه ورزشی-فرهنگی تزکیه 1392 1393 تزکیه نمایش پیوند
4 سرپرست کل مسابقات قهرمان کشوری نجات غریق 1396 1399 فدراسیون نجات غریق نمایش پیوند
5 سرپرست کل مسابقات لیگ نجات غریق 1397 1399 فدراسیون نجات غریق نمایش پیوند
6 ناظر فدراسیون در اولین دوره مسابقات نجات غریق وزارت علوم و تحقیقات 1397 وزارت علوم و تحقیقات نمایش پیوند
7 مسیول کمیته اب درمانی و پژوهش فدراسیون نجات غریق 1397 1399 فدراسیون نجات غریق نمایش پیوند
8 عضو هیات ریسه فدراسیون نجات غریق و غواصی 1397 1399 فدراسیون نجات غریق نمایش پیوند
9 عضو کارگروه مد و لباس معاونت ریاست جهموری با رویکرد پوشش ایرانی اسلامی بانوان 1398 1398 معاونت بانوان ریاست جمهوری نمایش پیوند