۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
 • درجه علمی : استادیار
 • گروه آموزشی : علوم ورزشی
 • تاریخ تولد : 1367/04/09
 • نشانی :
 • شماره اتاق : 766
 • شماره تلفن دفتر : 33901888
 • وبگاه شخصی :
 • رایانامه : Modaberi@soc.ikiu.ac.ir
 • نسخه انگلیسی (English)

 

 

My research interest focuse on: 

 • Exercise and Brain activity
 • Brain behavior relationship during motor skills learning 
 • Reward learning and memory
 • Motivation regulation for physical activity

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رزومه قابل چاپ  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1385 1389 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد (رفتار حرکتی) 1389 1391 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
4 دکتری (رشد و تکامل و یادگیری حرکتی) 1391 1396 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تربیت بدنی عمومی 1 و 2 1389 1398 دانشگاه آزاد اسلامی نمایش پیوند
2 یادگیری حرکتی 1396 1398 دانشگاه آزاد اسلامی نمایش پیوند
3 رشد حرکتی 1397 1398 دانشگاه آزاد اسلامی نمایش پیوند
4 مبانی تربیت بدنی 1398 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 اصول آموزش و برنامه ریزی در تربیت بدنی 1398 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 والیبال 1391 1399 دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 شنا 1390 1399 دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 آمادگی جسمانی 1 1397 1399 دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 آمادگی جسمانی 2 1397 1399 دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اختلالات حرکتی - یادگیری حرکتی - عملکردهای شناختی - روانشناختی -حافظه - سالمندی - مدل های حیوانی نمایش پیوند
2 اعتیاد و یادگیری مبتنی بر پاداش و شرطی سازی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 “Second International Course on Laboratory Animal Science”, 2022 2022 Best Medical Academy نمایش پیوند
2 Introduction to methodology of biomedical research”, Functional Neurosurgery research Center at Shohada Tajrish Comprehensive Neurosurgical Center of Excellence Shahid Beheshti University of Medical Science (FNRC-SBMU). 2021 2021 Neurosurgery research Center at Shohada Tajrish Comprehensive Neurosurgical Center of Excellence Shahid Beheshti University of Medical Science (FNRC-SBMU) نمایش پیوند
3 “Analysis of electrical oscillations of the brain”, Department of Physiology and Institute of Brain and Cognition, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 2021 2021 نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اثر بخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت 1391 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نمایش پیوند
2 تاثیر تداخل زمینه ای و اختصاصی بودن تمرین بر یادگیری یک مهارت پرتابی، بررسی پردازش کم تلاش، نشریه رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران 1390 نمایش پیوند
3 Comparison of the quality of life for healthy active and sedentary elderly and with osteoarthritis 2012 Annals of Biological Research نمایش پیوند
4 The Effect of Practice Length and Using Afferent Information in Physical and Imagery Practice on Learning: Exploring the Boundaries of the Specificity of Practice Hypothesis 2012 World Journal of Sport Sciences نمایش پیوند
5 The Effects of Attention Focus and Practice Arrangement on Performance Accuracy and Learning of Underhand Volleyball Serve 2013 International Journal of Sport Studies نمایش پیوند
6 The role of mild treadmill exercise on spatial learning and memory and motor acitivty in animal models of ibotenic acid induced striatum lesion 2017 Sport science for health نمایش پیوند
7 Combination effects of forced mild exercise and GABAB receptor agonist on spatial learning, memory, and motor activity in striatum lesion rats 2018 Motor Behavior Journal نمایش پیوند
8 A systematic review on detraining effects after balance and fall prevention interventions 2021 2021 Journal of clinical medicine نمایش پیوند
9 Disordered Eating Attitudes During the COVID-19 Pandemic: The Predictive Role of Physical Activity, Body Mass Index, and Gender 2021 2021 muq-hygiene نمایش پیوند
10 Effects of bilateral microinjections of ibotenic acid into neostriatal region and forced exercise on spatial learning and memory and anthropometric characteristics of male rats 2021 2021 Koomesh نمایش پیوند
11 Accreditation the Interpersonal and Intrapersonal Motor Coordination Measuring Instrument 2020 2020 JRSM نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Perceptual-Motor Activities for Children 1401 نشر ورزش نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 اختلالات رشدی و یادگیری و ورزش 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 یادگیری حرکتی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 آمادگی جسمانی 1 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 کار با دستگاه های ورزشی 1400 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 تربیت بدنی -عمومی 1398 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 ورزش - عمومی 1398 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند