۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : Akbarnejad@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - حقوق 1378 1382 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد - حقوق بشر 1384 1387 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
3 دکتری - حقوق بین الملل عمومی 1389 1393 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اجرای ملی حقوق بشر دوستانه در ایران 1387 1388 دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نمایش پیوند
2 طرح اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1382 1383 مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصل صلاحیت جهانی در آئینه دیوان کیفری بین‌المللی 1388 مجله پژوهش حقوق و سیاست نمایش پیوند
2 جنگ علیه حقوق انسان‌ها : نقض تعهد به رعایت حقوق بشردرجنگ 22روزه غزه 1388 مجله حقوقی بین المللی نمایش پیوند
3 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی : پویایی نظام‌های قضایی ملی درمقابله با بی‌کیفری 1388 مجله حقوقی بین المللی نمایش پیوند
4 تحولات استرداد اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل 1390 مجله پژوهشهای حقوقی نمایش پیوند
5 جلوه های عدم تقابل در نظام حقوق بین-الملل کیفری 1394 مجله پژوهش های حقوق جزا نمایش پیوند
6 جامعه بین المللی و عدالت کیفری بین المللی 1394 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی نمایش پیوند
7 حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟ 1396 مجله پژوهشهای حقوقی نمایش پیوند
8 بررسی تحلیلی-انتقادی جریان های زنان در غرب 1396 مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی نمایش پیوند
9 نگاهی بر رویه نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه زنان 1396 مجله مطالعات راهبردی زنان نمایش پیوند
10 ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 1397 مجله پژوهشهای حقوقی نمایش پیوند
11 دعوای منفعت عمومی در رابطه با موضوعات زیست محیطی در رویه دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر و دادگاه‌های داخلی کشورها 1389 مجله پژوهشهای حقوقی نمایش پیوند
12 حمایت کیفری از کودکان در مقابل سوءاستفاده در فضای مجازی در قوانین ایران و انگلیس و اسناد بین المللی 1399 مجله پژوهشهای حقوقی نمایش پیوند
13 بررسی پیش نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت 1399 مجله پژوهشهای حقوق جزا: علمی – پژوهشی نمایش پیوند
14 بررسی تحلیلی- تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده 1399 مجله مطالعات راهبردی زنان نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهبردهای جنسیت‌محور در توسعه پایدار با هدف تحکیم خانواده و توان‌افزایی زنان 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند
2 تحول رویکرد شورای اقتصادی اجتماعی: از اهداف توسعه هزاره (MDGs) تا اهداف توسعه پایدار (SDGs) 1395 بررسی عملکرد شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد نمایش پیوند
3 ‌مبارزه با تروریسم و اعمال فراسرزمینی حقوق بین‌الملل بشر 1396 همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی جرم‌شناختی تروریسم نمایش پیوند
4 نقد و بررسی جایگاه فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی در الگوی توسعه پایدار ۲۰۳۰ 1397 همایش بین المللی دین،فرهنگ و فناوری نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همکاری میان دیوان بین-المللی کیفری و دادگاه‌های ملی در مبارزه با جنایات بشری 1399 خرسندی نمایش پیوند
2 مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی نمایش پیوند
3 قلمروی تعهدات بین‌المللی در چارچوب اهداف چهارم و پنجم سند توسعه پایدار 2030 1398 شورای فرهنگی اجتماعی زنان نمایش پیوند
4 حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت: حق اختراع و حق دسترسی به دارو 1390 1000 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی نمایش پیوند
5 بررسی تحلیلی کنوانسیون حقوق کودک 1392 2000 شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نمایش پیوند
6 حقوق بین‌الملل اقتصادی در چارچوب سازمان جهانی تجارت 1393 1000 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی نمایش پیوند
7 ماهیت تعهدات حقوق بشری دولت ها در نظام بین المللی 1395 1000 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی نمایش پیوند
8 حقوق کودک در قوانین، اسناد بین‌المللی و اسلام 1396 2000 نشر معارف نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق بین الملل عمومی 1 مهر 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 حقوق بین الملل عمومی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
3 حقوق بین الملل عمومی 2 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
4 حقوق بین الملل عمومی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 حقوق بین الملل عمومی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 حقوق بین الملل عمومی 3 نمایش پیوند
7 حقوق بین الملل عمومی 3 نمایش پیوند
8 حقوق سازمان های بین المللی دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
9 حقوق بین الملل خصوصی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه امام صادق (ع)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 حقوق بین الملل خصوصی 2 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
11 حقوق کار دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
12 داوری تجاری بین المللی دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
13 حقوق رسانه دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
14 حقوق اساسی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
15 حقوق اساسی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
16 حقوق اساسی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
17 حقوق بین الملل عمومی (فقه و حقوق) دانشگاه اصول دین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تعارض قوانین در دعاوی خانوادگی 1395 تاکنون دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
2 حقوق تطبیقی خانواده 1395 تاکنون دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
3 حقوق مدنی و سیاسی 1394 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
4 حقوق بشر و آزادی های اساسی 1395 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
5 حقوق کودک 1394 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پایان نامه برتر در مقطع کارشناسی 1384 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
2 برگزیده بیستمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی 1392 جهاد دانشگاهی-وزارت ارشاد اسلامی نمایش پیوند
3 پایان نامه برتر در رشته حقوق بشر دانشگاه های تهران (مقطع ارشد) 1388 دانشگاه شهید بهشتی (کرسی حقوق بشر) نمایش پیوند
4 کسب رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 1387 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند