۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 696
  • شماره تلفن دفتر : 1396
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rezashakouri@ymail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر نمایش پیوند
2 دکتری دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Optical Thin Films نمایش پیوند
2 Ion assisted Deposition نمایش پیوند
3 Numerical Methods in Physics نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اثر شار اکسیژن بر روی ویژگی های اپتیکی لایه نازک Al2O3 تبخیر شده به روش باریکه الکترونی 1394 مجله پژوهش فیزیک ایران نمایش پیوند
2 بررسی ویژگیهای اپتیکی لایه منیزیم فلوراید تولید شده با روش تبخیر باریکه الکترونی در ناحیه طول موجی 1800-400 نانومتر 1396 مجله پژوهش بس ذره ایی نمایش پیوند
3 بررسی یکنواختی لایه نازک SiO2 تولید شده با روش تبخیر الکترونی و تبخیر گرمایی 1396 مجله پژوهش فیزیک ایران نمایش پیوند
4 Optical properties, microstructure, and multifractal analyses of ZnS 1998 Journal of Materials Science: Materials in Electronics نمایش پیوند
5 The TCVD Growth of CNTs over Copper-Silver-Palladium Nanoparticles Prepared by DC Magnetron Sputtering 2020 ACTA PHYSICA POLONICA A نمایش پیوند
6 Stereometric analysis of TiO2 thin films deposited by electron beam ion assisted 2020 OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS نمایش پیوند
7 Tuning the optical and photocatalytic features of copper selenide prepared by chemical solution deposition method 2020 Surfaces and Interfaces نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید لایه نازک منیزیم فلوراید با فناوری و بررسی برخی خواص فیزیکی آن 2017 کنفرانس خلاء نمایش پیوند
2 بررسی ویژگی های اپتیکی لایه های نازک دی اکسید تیتانیم و پنتاکسید تانتالیم با استفاده از طیف عبورآن ها 2017 کنفرانس خلاء نمایش پیوند
3 تولید و بررسی ویژگی های اپتیکی لایه ناز ناهمگن منیزیم فلوراید 1396 کنفرانس فیزیک نمایش پیوند
4 " مقایسه ویژگی های اپتیکی لایه اکسیدالومینیم تولید شده به روش تبخیری و پراکنش مغناطیسی 1395 کنفرانس فیزیک نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک محاسباتی 1393 موسسه نشر علوم نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک پایه 1، 2 و 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 تکنیک خلاء دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 ترمودینامیک و مکانیک آماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 فیزیک لیزر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی ویژگی های اپتیکی و ساختاری لایه نازک زیرکونیوم دی اکسید ZrO2، تولید شده به روش بخار فیزیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 99 نگین طالبانی نمایش پیوند