۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم ورزشی
  • تاریخ تولد : 1361/12/10
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 314
  • شماره تلفن دفتر : 33901667
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : pourrazi@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رزومه قابل چاپ  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1380 1384 دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 1384 1386 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
4 دکتری-فیزیولوژی ورزشی 1391 1394 دانشگاه تبریز نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی وضعیت آمادگی جسمانی کارکنان سپاه استان آذربایجان شرقی در سال 1388 و تهیه نورم ها و هنجارهای مربوطه. 1386 1388 بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح- تربیت بدنی دانشگاه امام حسین(ع) نمایش پیوند
2 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی 1391 1392 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
3 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل سازی سوپرکراتین بر عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی مردان فوتسالیست 1392 1393 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
4 بررسی آپوپتوز ناشی از ورزش ‌میوکارد موش‌های صحرایی با استفاده از تکنیک تانل 1393 1394 وزارت علوم و تحقیقات – دانشگاه علوم پزشکی تبریز نمایش پیوند
5 بررسی جامع وضعیت مصرف مکمل‌های غذایی و مواد نیروزا در ورزشکاران نخبه ایران 1394 1395 پژوهشگاه تربیت بدنی – صندوق حمایت از پژوهشگران کشور نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تغییرات بیوشیمیایی، الکتریکی و عملکردی قلب مردان غیرورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه 1387 1387 مجله(علمی پژوهشی) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نمایش پیوند
2 تأثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت (50 و 70 درصد یک تکرار بیشینه) بر شاخص‌های DOMS در مردان غیرورزشکار 1388 1388 نشریه علمی پژوهشی"پژوهش در علوم ورزشی" نمایش پیوند
3 تأثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیرورزشکار 1388 1388 مجله(علمی پژوهشی) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نمایش پیوند
4 Effect of regular aerobic exercise with ozone exposure on peripheral leukocyte populations in Wistar male rats. 2008 2009 JRMS نمایش پیوند
5 تأثیر وضعیت‌های بدنی مختلف حین فعالیت‌های مقاومتی تقویت‌کننده‌ی عضلات چهارسر ران بر شاخص‌های عملکردی قلبی-عروقی مردان تمرین کرده 1389 1389 نشریه علمی پژوهشی"پژوهش در علوم ورزشی" نمایش پیوند
6 تاثیر فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر کورتیزول و برخی شاخص‌های پیش‌التهابی سرم مردان غیرورزشکار 1389 1389 نشریه علمی پژوهشی"پژوهش در علوم ورزشی" نمایش پیوند
7 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی 1393 1393 نشریه علمی پژوهشی"علوم حرکت انسان" دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
8 تأثیر محدودیت غذایی دراز مدت بر آپوپتوز میوکارد 1394 1394 نشریه علمی پژوهشی"علوم پزشکی اصفهان" نمایش پیوند
9 Effect of Exercise Training on Bcl-2 and Bax Gene Expression in the Rat Heart 2014 2015 Gene Cell Tissue نمایش پیوند
10 تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر مسیر پیام رسانی WNT عضله اسکلتی موشهای صحرایی نر 1396 1396 مجله علوم پزشکی رازی نمایش پیوند
11 Comparison of two different resistance training intensities on metabolic syndrome risk factors in obese women 2019 2019 International Journal of Applied Exercise Physiology نمایش پیوند
12 Effects of a Combination of Dietary Restriction and Exercise Training on Myocardial Apoptosis in Male Rats 2019 2019 Nutrition and Food Sciences Research نمایش پیوند
13 تاثیر محدودیت غذایی با یا بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های بتا-کاتنین و گلیکوژن‌سنتازکیناز۳-بتا در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی نر 1397 1398 مجله علوم پزشکی رازی نمایش پیوند
14 تاثیر مکمل‌یاری کوتاه مدت بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر کورتیزول و تستوسترون سرمی مردان کشتی گیر متعاقب یک فعالیت ورزشی وامانده ساز 1399 1399 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نمایش پیوند
15 تاثیر مکمل‌یاری عصاره‌ مرزن‌جوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر 1398 1398 مجله دانشور پزشکی(دانشگاه علوم پزشکی شاهد) نمایش پیوند
16 Effect of pilates training on hepatic fat content and liver enzymes in middle-aged men with non-alcoholic fatty liver disease 2020 2020 Baltic Journal of Health and Physical Activity نمایش پیوند
17 Comparison of two different resistance training intensities on metabolic syndrome risk factors in obese women 2019 2019 International Journal of Applied Exercise Physiology نمایش پیوند
18 Effect of High-Intensity Interval Training on Apoptotic Gene Expression in Rat Myocardial Tissue 2020 2020 Gene Cell Tissue نمایش پیوند
19 The Effect of Eight-Week Total Body Resistance Exercise on Liver Functional Parameters in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 2019 2019 Hormozgan Medical Journal نمایش پیوند
20 تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر قدرت عضلانی، تعادل و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به فلج مغزی مونوپلژی 1398 1399 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری نمایش پیوند
21 The effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) and Caffeine Supplementation on BDNF and GDNF in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats 2021 2021 Journal of Kerman University of Medical Sciences (JKMU) نمایش پیوند
22 Disordered eating attitudes during the COVID-19 pandemic: the predictive role of physical activity, body mass index and gender 2021 2021 Archives of Hygiene Sciences نمایش پیوند
23 تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق 1399 1400 فیزیولوژی ورزشی نمایش پیوند
24 تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل کوآنزیم 10 بر بیوژنز میتوکندری عضله نعلی مدل موش های صحرائی چاق شده با رژیم پرچرب 1399 1401 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی نمایش پیوند
25 Effect of high-intensity interval training and coenzyme Q10 supplementation on cardiac apoptosis in obese male rats 2021 2022 ARYA Atherosclerosis نمایش پیوند
26 The effect of high-intensity interval training and CoQ10 administration on hepatic CEACAM1 and PDGFA proteins in diet-induced obese rats 2021 2022 Sport Sciences for Health نمایش پیوند
27 The Effect of High-Intensity Interval Training and Coenzyme Q10 on the Expression of Hepatic IRS-2 and SREBP1 Proteins in Obese Male Rats 2020 2021 Gene Cell Tissue نمایش پیوند
28 The effect of high intensity interval training on the intrinsic and extrinsic pathways of myocardial apoptosis in diet-induced obese rats 2021 2022 Hormozgan Medical Journal نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Relationship between RPP with ECG and serum CK-MB alterations in untrained males after one bout of maximal isometric exercise 1386 1387 یازدهمین کنگره پزشکی ورزشی آسیا نمایش پیوند
2 تأثیر سه وضعیت مختلف حرکت اسکات روی شاخص‌های عملکردی قلبی-عروقی مردان بدنساز 1385 1385 هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی نمایش پیوند
3 طراحی و ساخت نوارگردان هوشمند حیوانی برای مطالعات پزشکی ورزشی 1386 1387 اولین همایش ملی فناوری ورزشی نمایش پیوند
4 تأثیر مکمل سازی کراتین مونوهیدرات و دو ماه تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیرورزشکار 1387 1387 اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی نمایش پیوند
5 تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر برخی از شاخص‌های آپوپتوز میوکارد 1393 1394 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی نمایش پیوند
6 Relationship between Ventilation function with Myocardial Oxygen Expenditure and Serum Lactate Concentration during Exhaustive Exercise at different intensities 2018 2018 First Eurasian Sport Sciences Congress نمایش پیوند
7 Effect of eight weeks resistance training with two different intensities (50% and 75% of 1RM) on metabolic syndrome indices in obese women 2018 2018 First Eurasian Sport Sciences Congress نمایش پیوند
8 Effect of acute caloric restriction and one–session aerobic training with pleasant and unpleasant music on serum cortisol and serotonin in female athletes 2018 2018 First Eurasian Sport Sciences Congress نمایش پیوند
9 تاثیر چهار هفته مکمل سازی منیزیم بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکردی زنان والیبالیست 1397 1397 دومین همایش ملی علوم ورزشی و سلامت نمایش پیوند
10 تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر شاخص های سردرد و ترکیب بدنی زنان میانسال مبتلا به میگرن 1398 1398 کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت نمایش پیوند
11 تاثیر شش هفته مکمل دهی اسپیرولینا بر سطح سرمی پروتئین واکنش گر-C متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز در زنان رزمی کار 1398 1398 کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت نمایش پیوند
12 رابطه شاخصهای عملکردی، الکتریکی و بیوشیمیایی قلب مردان غیرورزشکار پس از یک وهله فعالیت ایزومتریک بیشینه 1386 1397 دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت نمایش پیوند
13 Comparison of Effects of Three Rapid Weight Loss Methods on some Indices of Physical and Motor Fitness in Elite Male Wrestlers 2020 2022 13th International Congress on Sport Sciences نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکمل‌های غذایی در ورزش و فعالیت ورزشی 1394 2000 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
2 راهبردهای مربیگری تغذیه برای تعدیل کارایی تمرینات ورزشی 1394 1000 طنین دانش نمایش پیوند
3 موفقیت در کاهش وزن (برنامه‌ریزی بر پایهی رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و مکمل‌های غذایی) 1389 1000 شایسته نمایش پیوند
4 حرکات شگفت انگیز یوگا برای کودکان 1388 1000 بامداد کتاب نمایش پیوند
5 بازی‌های آبی برای کودکان 1391 1000 یاران نمایش پیوند
6 تغذیه ورزشی برای کودکان و نوجوانان 1401 500 طنین دانش نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترکیب بدن و کنترل وزن 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 فیزیولوژی ورزشی گروه های خاص 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 فیزیولوژی ورزشی کودکان 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 آنتروپومتری حرکتی انسان 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 روش شناسی تمرین 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 دارو و ورزش 1393 1393 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
7 فیزیولوژی انسانی 1394 1394 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
8 فیزیولوژی ورزشی 1392 1392 دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز نمایش پیوند
9 ژیمناستیک 1 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 ژیمناستیک 2 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیولوژی ورزشی کودکان 1393 1393 دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد میانه نمایش پیوند
2 فعالیت ورزشی در پیشگیری و درمان بیماری ها 1394 1394 دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد میانه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اثر محدودیت کالریایی حاد و یک جلسه تمرین ایروبیک با موسیقی خوشایند و ناخوشایند بر کورتیزول و سروتونین سرم زنان ورزشکار 1396 دانشگاه تبریز افسون صمدزاده نمایش پیوند
2 رابطه ضربان قلب ذخیره با هزینه اکسیژن میوکارد، ریتم تنفسی و غلطت لاکتات سرمی حین شدت های مختلف فعالیت ورزشی 1393 دانشگاه‌ آزاد اسلامی میانه مجید احمدی نمایش پیوند
3 تاثیر دوماه تمرین قدرتی با شدت های 50 و 75درصد تکرار بیشینه بر برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان چاق 1393 دانشگاه‌ آزاد اسلامی میانه اشرف خانمحمدی نمایش پیوند
4 تاثیر چهار هفته مکمل سازی منیزیم بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکردی زنان والیبالیست 1393 دانشگاه‌ آزاد اسلامی میانه مینا مولایی نمایش پیوند
5 تاثیر هشت هفته تمرین با وزنه و مکمل دهی رازیانه بر سطح سرمی تستوسترون و مورفولوژی تخمدان زنان مبتلا به سندرم تخمدان 1394 دانشگاه‌ آزاد اسلامی میانه رقیه مختاری نمایش پیوند
6 وضعیت مصرف مکمل های غذایی و مواد نیروزا در ورزشکاران شهر میانه 1394 دانشگاه‌ آزاد اسلامی میانه اکرم رجب پوری نمایش پیوند
7 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت HMB بر کورتیزول و تستوسترون سرمی مردان جوان ورزشکار متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز 1397 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی داود توانگر نمایش پیوند
8 تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و TRX بر درجات مختلف کبدچرب غیرالکلی، میزان چربی احشایی و شاخص دور کمر به لگن در مردان میانسال غیر ورزشکار 1398 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی زیبا کیماسی نمایش پیوند
9 تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و TRX بر آنزیمهای کبدی AST ، ALT ، ALP در مردان میانسال غیر ورزشکار 1398 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی حمیدرضا یزدی نمایش پیوند
10 تاثیر دوماه تمرینات تناوبی با شدت بالا و مصرف کافئین بر میزان BDNF و GDNF موش های صحرایی نر مدل دیابتی 1398 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی محمد نوری نمایش پیوند
11 تاثیر 6 هفته مکمل دهی اسپرولینا بر پاسخ التهابی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در زنان رزمی کار 1399 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی آرزو خالقی نمایش پیوند
12 تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل دهی زنجبیل بر ترکیب بدنی و نیم رخ لیپیدی سرم زنان چاق و دارای اضافه وزن 1398 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی کیاندخت ملاحسینی نمایش پیوند
13 تاثیر 12 هفته تمرین انتروال با شدت بالا بر برخی شاخص های آبوپتوتیک دریافت میوکارد رت های نر نژاد ویستار 1399 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی سهیلا عباسی نمایش پیوند
14 بررسی مصرف مکمل های غذایی و مواد نیروزا در بین ورزشکاران نوجوان و جوان پرورش اندام شهر قزوین 1398 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی مهرداد مهرعلیان نمایش پیوند
15 تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر شاخص های سردرد و ترکیب بدنی زنان میانسال مبتلا به میگرن 1399 دانشگاه دانش البرز الهه مرادی نمایش پیوند
16 طراحی و ساخت دستگاه ورزشی خانگی چند منظوره قابل حمل 1399 دانشگاه دانش البرز سیدعباس علوی تبار نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر سه ماه تمرین هوازی تناوبی و مکمل‌یاری Q10 بر آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرائی نر چاق 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مسعود رفعتی نمایش پیوند
2 تاثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید و مکمل یاری Q10 بر بیوژنز میتوکندریایی عضله اسکلتی موش‌های صحرائی نر چاق 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کامله آستانی نمایش پیوند
3 تاثیر تمرین HIIT همراه با مکمل سازی Q10 بر برخی پروتئین های درگیر در کبدچرب غیرالکلی موش‌های صحرائی نر چاق شده با رژیم غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز سونیا قیاسی نمایش پیوند
4 تاثیر سه ماه تمرین هوازی اینتروال و مکمل کوئرستین بر بیان پروتئین های آلفاسینکلئین و BDNF در هیپوکامپ موش های صحرایی نر مدل پارکینسونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز سیروس کیانمهر نمایش پیوند
5 تاثیر تمرین هوازی و محدودیت غذایی بر بیان پروتئین های آلفا-سینوکلئین و سیرتوئین-1 در بافت مغزی موش های صحرایی مدل پارکینسونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز سیما موحد نمایش پیوند
6 تاثیر تمرین هوازی و ملاتونین بر بیان ژن های درگیر در زوال نورون های دوپامینوژنیک جسم سیاه در موشهای صحرایی نر مدل پارکینسونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز امیر صفابخش نمایش پیوند
7 تاثیر تمرین تناوبی شدید همراه با استیل_ ال _کارنتین بر اکسیداسیون نورون های دوپامینرژیک و سطوح پروتئین آلفا سینوکلئین و تیوردوکسین مغز موش های پارکینسونی ناشی از 6_هیدروکسی دوپامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز یوسف غفاری نمایش پیوند