۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 851
  • شماره تلفن دفتر : 33901651
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : a.mousavi@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1383 1385 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 دکتری تخصصی حقوق خصوصی 1385 1391 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تغییرات سبب در دعاوی مدنی و آثار آن تحقیقات حقوقی-دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 اثر انتقالی پژوهشخواهی در دعاوی مدنی 1394 حقوق خصوصی-دانشگاه تهران(علمی -پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 1395 حقوق خصوصی-دانشگاه تهران(علمی -پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 تاثیر ورشکستگی در حوزه اسناد تجاری 1384 داور دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
5 نرم افزار به مثابه کالا(ترجمه) کانون وکلا نمایش پیوند
6 واکاوی فقهی-حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی 1397 1397 پژوهش نامه حقوق اسلامی-دانشگاه امام صادق ع (علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 تصمیم مجمع عمومی شرکت سهامی در خصوص تقسیم سود و آثار آن 1397 1398 مجله دیدگاههای حقوق قضایی-دانشگاه علوم قضایی(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
8 نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری 1399 1400 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز -دوره سیزدهم شماره چهارم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح 1400 1401 مجله پژوهشهای حقوقی شماره 49  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی و نحوه بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران 1398 1398 مطالعات حقوق انرژِی دانشگاه تهران دوره 5 شماره 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ضمانت اجرای معاملات بورس کالا 1395 همایش ملی حقوق بازار سرمایه( علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 آینده پژوهی حقوقی؛کارآمد سازی قوانین و ایجاد بستر امن توسعه پایدار 1398 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی؛مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند
3 تعهدات دولت های میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی(ECT) و بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران 1398 1398 همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی(دانشگاه تهران) نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سبب در دعاوی مدنی 1000 ارشدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 حقوق بازر سرمایه در پرتو حقوق اقتصادی(اثر مشترک) اول 1000 میزان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آیین دادرسی مدنی یک نمایش پیوند
2 آیین دادرسی مدنی دو نمایش پیوند
3 آیین دادرسی مدنی سه نمایش پیوند
4 حقوق بیمه نمایش پیوند
5 حقوق مالکیت فکری نمایش پیوند
6 ادله اثبات دعوی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق بین الملل خصوصی نمایش پیوند
2 آیین دادرسی مدنی تطبیقی نمایش پیوند
3 داوری تجاری بین المللی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 رتبه اول فارغ التحصیلان مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 رتبه اول اختبار کانون وکلای مرکز از بین 1473 شرکت کننده نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 متون حقوقی (حقوق خصوصی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 جزوه درس حقوق بین الملل خصوصی مقطع کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 متون حقوقی(حقوق عمومی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقایسه جنبه های حقوقی قراردادهای آتی و قراردادهای سلف در بورس 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی وحید ایمانی رحیملو نمایش پیوند
2 مقایسه آثار معاملات وکیل و حق العمل کار 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد احمدنژاد کریمی نمایش پیوند
3 مبنا و حدود تعهد ایمنی در حقوق مصرف کننده 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی شعله قربانی نمایش پیوند
4 بررسی موانع اجرای حکم راجع به تسلیم مال معین و آثار مترتب بر آن 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی سارا محمدپور نمایش پیوند
5 جهات حکمی رای داور در قوانین داوری جمهوری اسلامی ایران 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی المیرا دیدبان نمایش پیوند
6 جایگاه توافق طرفین دعوی در اثبات جهات موضوعی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی مسعود حسومی نمایش پیوند
7 بررسی وجوه افتراق دفاع ماهوی و دعوای متقابل 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی یاسر سلطانی نمایش پیوند
8 آثار توافق محکوم له و محکوم علیه در مرحله اجرای احکام مدنی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمدرسول سلطانلو نمایش پیوند
9 مطالعه تطبیقی قصد و رضا در معاملات در حقوق ایران و افغانستان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی عبدالخالق فیضی نمایش پیوند
10 مطالعه تطبیقی اشتباه در قراردادها در حقوق ایران و افغانستان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی عزیز احمدنوری نمایش پیوند