۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : آینده پژوهی
  • تاریخ تولد : 1359
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 756
  • شماره تلفن دفتر : 1887
  • وبگاه شخصی : e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir
  • رایانامه : a.keshavarz@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آینده پژوهی نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 تراز یابی نظام های آینده پژوهی نمایش پیوند
3 خط و مشی گذاری عمومی نمایش پیوند
4 روش تحقیق پیشرفته نمایش پیوند
5 آینده پژوهی –برای رشته کارآفرینی فناوری نمایش پیوند
6 - تدریس در دانشگاه ها در دروس روش تحقیق پیشرفته، مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد. نمایش پیوند
7 تدریس در کارگاه آینده پژوهی فرهنگی، مدیران فرهنگی استان، کارگاه آینده نگاری استان قزوین (سازمان مدیریت و برنامه) و ... نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آینده نگاری منطقه ای نمایش پیوند
2 آینده نگاری راهبردی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه چارچوب ریخت شناسانه دیده بانی فرهنگی با کاربست مفاهیم آینده پژوهی 1397 راهبرد اجتماعی فرهنگی نمایش پیوند
2 ارائه یک مدل فرایندی برای آینده نگاری راهبردی 1397 فصلنامه مدیریت بازرگانی نمایش پیوند
3 14. درآمدی بر چارچوب فرایندی دیده بانی فرهنگی الگویی بر جمهوری اسلامی ایران 1397 فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی نمایش پیوند
4 13. Identifying the hidden layers of cultural changes and pinpointing the contributing factors of cultural changes using the casual layered analysis 2018 foresight نمایش پیوند
5 12. طراحی الگوی پارادایمی کارآفرینی راهبردی در حوزه دفاع مقدس با رویکرد آینده پژوهی 1396 آیند پژوهی دفاعی نمایش پیوند
6 11. الگوی نهادی آینده نگاری راهبردی منطقه ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران 1396 فصلنامه راهبرد نمایش پیوند
7 ارائه مدل یکپارچه ارزیابی و مدیریت پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در سطوح ملی و سازمانی" زمستان 1395. فصلنامه سیاست گذاری عمومی نمایش پیوند
8 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر با رویکرد آینده نگاری راهبردی" سال هفتم، شماره1، 1395. فصلنامه امداد و نجات، نمایش پیوند
9 8. " گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران" فصلنامه شماره 14- سال 1394-تابستان. پژوهش های انقلاب اسلامی ایران- نمایش پیوند
10 7. "ارائه روش شناسی برای آینده نگاری شهرهای هوشمند: مطالعه موردی نقشه راه شهر هوشمند تبریز در افق 1404 "– 1394 بهار. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی- نمایش پیوند
11 الگوی فرآیندی سیستم برنامه ریزی فرهنگی شده در نظام توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی تابستان 1394. مجله علمی پژوهش شهر ایرانی اسلامی، نمایش پیوند
12 طراحی الگوی آینده‏پژوهانه اسناد سیاست‏گذاری فناوری در انقلاب اسلامی" 1394 مجله علمی پژوهش پژوهشنامه انقلاب اسلامی- نمایش پیوند
13 تدوین سناریوهای تهدیدات نوظهور فرهنگی انقلاب اسلامی با رویکرد عدم قطعیت بحرانی" 1394 مجله علمی پژوهش پژوهشنامه انقلاب اسلامی- نمایش پیوند
14 نظام بر نامه ریزی فرهنگی شده در انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهی " 1392 مجله علمی پژوهش پژوهشنامه انقلاب اسلامی نمایش پیوند
15 عوامل و روندهای موثر بر برنامه ریزی فرهنگی شده در جهان اسلام " 1392 مجله علمی پژوهش مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
16 بررسی عوامل و روندهای موثر در انگیزه خدمات داوطلبانه امدادگران با استفاده از روش تحلیل علی لایه ای CLA))" 1391 مجله علمی پژوهشی امداد و نجات نمایش پیوند
17 Corporate foresight: developing a process 2018 European Journal نمایش پیوند
18 جایگاه تصویر پردازی از آینده در چشم انداز ملی بر مبنای آموزه های اسلام 1396 آینده پژوهی ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توسعه روش شناسی آینده نگاری مبتنی بر پیوند میان روش های کمی و کیفی 1395 1395 اولین کنفرانس ملی مدلها و تکنیکهای کمی در مدیریت نمایش پیوند
2 نقشه راه سیاست های آینده نگارانه نوآوری ساختمان های سبز 1395 1395 پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری نمایش پیوند
3 بررسی ضرروت توسعه فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی دراستان قزوین 1394 1394 همایش آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی نمایش پیوند
4 کاربرد اینترنت اشیا (IOT) در برنامه آمایش سرزمینی 1397 1397 همایش ملی آمایش علم و فناوری نمایش پیوند
5 ارائه روش شناسی برای آینده نگاری شهر های هوشمند (مطالعه موردی نقشه راه شهر تبریز در افق 1404) 1394 1394 دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی نمایش پیوند
6 ارایه روش شناسی آمایش علم و فن آوری مبتنی بر پیوند میان روش های کمی و کیفی آینده نگاری، سیاست گذاری و آمایش سرزمین 1397 1397 همایش ملی آمایش علم و فناوری نمایش پیوند
7 بررسی تاثیرات آینده نگاری علم وفناوری در بین المللی سازی آموزش عالی 1395 1395 آینده پژوهی آموزش عالی ایران چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها چالش های آن نمایش پیوند
8 بررسی عوامل و روندهای وثر بر انتخاب الگوی برنامه ریز فرهنگی و اجتماعی شهر قزوین( رویکرد آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی) 1394 1394 همایش آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شکل دهی مجدد برنامه ریزی از طریق فرهنگ 1392 تیسا نمایش پیوند
2 4. دانش نامه" آینده پژوهی در مدیریت و برنامه ریزی شهری" مرکز مطالعات شهرداری تهران نمایش پیوند
3 جدیدترین پیشرفت ها و تحولات در روش شناسی آینده نگاری 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در آینده : پتانسیل ها و محدودیت های مطالعات آینده نگاری 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 - مجری طرح پژوهشی " تدوین مبانی نظری و مفهومی آینده پژوهی صنعتی ( مطالعه موردی صنعت بسته بندی استان قزوین)" شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین نمایش پیوند
2 - مجری طرح پژوهشی "آینده پژوهی صنعت بسته بندی ( شناسایی روند ها و پیشران های صنعت بسته بندی در استان قزوین)"، شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین نمایش پیوند
3 - مجری طرح"تدوین ساختار اجرایی و الگوی روش شناختی آینده نگاری استان قزوین"، 1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، نمایش پیوند
4 - مجری طرح "شناسایی و بررسی روندها و سناریوهای اجتماعی و فرهنگی شهر تهران در افق ۱۴۰۴"- 1394 1395 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نمایش پیوند
5 - مجری طرح تهیه، تدوین " سند چشم انداز و برنامه پنج ساله" استراتژیک شهر بویین زهرا شهرداری بویین زهرا نمایش پیوند
6 - مجری طرح"رابطه میان بسته‌بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان به تفکیک گروه محصول"، شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین نمایش پیوند
7 - مجری طرح تدوین سند "آمایش آموزش عالی استان قزوین" و تدوین سند "آمایش فراملی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)" نمایش پیوند
8 - همکار اصلی طرح "مطالعه و راه اندازی رصدخانه فرهنگی استان قزوین"، استانداری قزوین نمایش پیوند
9 - همکار درتدوین طرح" مطالعه و راه اندازی پژوهشکده آینده پژوهی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)"، . نمایش پیوند
10 - مجری طرح مطالعاتی "بررسی میزان رضایتمندی کارکنان جمعیت هلال احمر استان قزوین و راهکارهای ارتقائ آن" هلال احمر استان قزوین نمایش پیوند
11 - مجری طرح مطالعاتی "بررسی عوامل مؤثر در انگیزه خدمات داوطلبانه امدادگران در جمعیت هلال احمر استان قزوین" هلال احمر استان قزوین نمایش پیوند
12 - تدوین برنامه استراتژیک (5 ساله) شهرداری قزوین، 1391 شهرداری قزوین، نمایش پیوند
13 آینده‌نگاری راهبردی در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین و ترسیم چشم انداز آتی 13/2/96 10/7/97 حوزه هنری استان قزوین نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 - مدیر گروه پژوهشی آینده نگاری 1394 1397 پژوهشکده آینده پژوهی نمایش پیوند
2 - مشاور رییس و مدیر گروه ارزیابی و نظارت 1390 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 - قائم مقام پژوهشکده آینده پژوهی 1391 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 - دبیر علمی همایش آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی نمایش پیوند
5 - عضو هیات تحریریه فصلنامه "آینده پژوهی ایران" پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
6 - عضو کارگروه تخصصی آمایش آموزش عالی استان قزوین نمایش پیوند
7 - عضویت در کارگروه اقتصادی و تولیدی استان و کارگروه صادرات غیر نفتی استان 1388 1389 نمایش پیوند
8 - عضو کمیته راهبری طرح "راهبرد توسعه شهر قزوین" نمایش پیوند
9 - مشاور شهردار قزوین در امور تدوین راهبرد توسعه شهر نمایش پیوند
10 - مشاور بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان قزوین نمایش پیوند
11 - دبیر اتاق تعاون استان قزوین 1388 1389 نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیرتجانس(ارتباط)تصویرپردازی ازآینده درسطوح فردی وسازمانی درصنعت بیمه)مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران) نمایش پیوند
2 طراحی سناریو های تامین مالی در صنعت فولاد نمایش پیوند
3 بررسی عوامل تاثیر گذار بر درآمد پایدار در شهرداریها (مطالعه موردی شهرداری قزوین) نمایش پیوند
4 بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان نسبت به برندهای لوکس در صنعت پوشاک با رویکرد پویش محیطی نمایش پیوند
5 ارزیابی عملکرد بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد کَمِل و ... نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیشرفت های فناوری اطلاعات و سناریوهای پیش روی دولت-ملت نمایش پیوند
2 ارائه الگوی یکپارچه آینده نگاری راهبردی در سیاست گذاری و برنامه ریزی منطقه ای ایران نمایش پیوند
3 طراحی مدل آینده نگاری راهبردی سازمانی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
4 طراحی الگوی دیده بانی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
5 طراحی سناریو های آینده نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414 نمایش پیوند