۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1361
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901345
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sm.abtahi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای 1384 1387 دانشگاه شهید بهشتی ---
2 دکتری مهندسی هسته ای 1387 1393 دانشگاه شهید بهشتی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه شبیه سازی فرآیندهای هسته ای 94/1/20 94/1/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 کد شبیه سازی MCNP 95/02/23 95/02/24 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 MCNPX مقدماتی 96/01/24 96/01/24 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 MCNPX پیشرفته 96/02/27 96/02/27 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 دزیمتری نمایش پیوند
2 ژل دزیمتری نمایش پیوند
3 شبیه سازی با کدهای محاسباتی MCNPX، MCNP و MCNP5 نمایش پیوند
4 پرتودرمانی نمایش پیوند
5 پلاسمای کانونی نمایش پیوند
6 فعالسازی نوترونی نمایش پیوند
7 پردازش تصاویر MRI و تشخیص هوشمند با استفاده از R2-map نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A new approach to contrast enhancement in MAGICA Gel dosimeter image with MRI technique 2008 International Journal of Radiation Research نمایش پیوند
2 بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی مریPAGAT به نوترون های گرمایی 1389 Journal of Nuclear Science and Technology (مجله علوم و فنون هسته ای) نمایش پیوند
3 بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل پلیمر - PAGAT برای تعیین توزیع سه بعدی دز در اطراف قلب رآکتور 1391 Journal of Nuclear Science and Technology (مجله علوم و فنون هسته ای) نمایش پیوند
4 بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه ای ویژه ی حمل پسمان های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر 1391 Journal of Nuclear Science and Technology (مجله علوم و فنون هسته ای) نمایش پیوند
5 بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی پلیمری MAGICA 1392 Journal of Nuclear Science and Technology (مجله علوم و فنون هسته ای) نمایش پیوند
6 Optical and MRI investigations of an optimized acrylamide-based polymer gel dosimeter 2014 journal of radioanalytical and nuclear chemistry نمایش پیوند
7 An investigation into the potential applicability of gel dosimeters for dosimetry in boron neutron capture therapy 2014 International Journal of Radiation Research نمایش پیوند
8 ارزیابی تغییرات توزیع دز در مقطع نگاری کامپیوتری با تغییر موازی سازی با استفاده از فیلم EBT و فانتوم PMMA 1394 Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement نمایش پیوند
9 Investigation of an improved MAA-based polymer gel for thermal neutron dosimetry 2015 journal of radioanalytical and nuclear chemistry نمایش پیوند
10 Characteristics of a Novel Polymer Gel Dosimeter Formula for MRI Scanning Dosimetry Toxicity and Temporal Stability of Response 2016 physica medica نمایش پیوند
11 An Investigation into the Effect of Magnetic Resonance Imaging (MRI) Echo Time Spacing and Number of Echoes on the Sensitivity and Dose Resolution of PAGATUG Polymer-Gel Dosimeter 2017 International journal of radiation research نمایش پیوند
12 Dependence of Micronuclei Assay on the Depth of Absorbed Dose 2017 Reports of Practical Oncology Radiotherapy نمایش پیوند
13 Polymer gel dosimeters with PVA-GA matrix 2017 Australasian Physical Engineering Sciences in Medicine نمایش پیوند
14 Dosimetric characteristics of PASSAG as a new polymer gel dosimeter with negligible toxicity 2018 Radiation physics and chemestry نمایش پیوند
15 Evaluation of dose rate and photon energy dependence of PASSAG 2018 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
16 بررسی تاثیرات پهنای باند دریافتی تصویربرداری تشدید مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی پلیمری PAGATUG 1397 مجله سنجش و ایمنی پرتو نمایش پیوند
17 A systematic review of clinical applications of polymer gel dosimeters in radiotherapy 2018 Applied Radiation and Isotopes نمایش پیوند
18 A new less toxic polymer gel dosimeter: Radiological characteristics and dosimetry properties 2018 Physica Medica نمایش پیوند
19 A novel method for increasing the sensitivity of NIPAM polymer gel dosimeter 2018 Radiation Physics and Chemistry نمایش پیوند
20 Investigation of the radiological properties of various phantoms for their application in low energy X-rays dosimetry 2018 2019 Radiation Physics and Chemistry نمایش پیوند
21 Response overshoot: a challenge for the application of polymer gel dosimeters 2019 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
22 Assessment of photon energy and dose rate dependence of U-NIPAM polymer gel dosimeter 2020 Radiation Physics and Chemistry نمایش پیوند
23 Dose distribution verification in intraoperative radiation therapy using an N-isopropyl acrylamide-based polymer gel dosimeter 2020 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
24 A new formulation of polymer gel dosimeter with reduced toxicity: dosimetric characteristics and radiological properties 2020 Zeitschrift für Medizinische Physik نمایش پیوند
25 Investigation of the dose enhancement effect of spherical bismuth oxide nanoparticles in external beam radiotherapy 2020 Nanomedicine Research Journal نمایش پیوند
26 Assessment of secondary particles in Breast Proton therapy by Monte Carlo simulation code using MCNPX 2021 International journal of radiation research نمایش پیوند
27 طراحی، ساخت و سنجه‏ بندی دزیمتر نوین فردی 1400 Journal of Nuclear Science and Technology (مجله علوم و فنون هسته ای) نمایش پیوند
28 Readout temperature effect on the response of the genipin gel dosimeter 2021 International journal of radiation research نمایش پیوند
29 Investigation of a modified radiochromic genipin-gel dosimeter: Dosimetric characteristics and radiological properties 2021 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry volume نمایش پیوند
30 Evaluation of X-ray dose distribution in adult male and female organs due to plasma focus device function 2021 Journal of Nuclear Science and Technology (مجله علوم و فنون هسته ای) نمایش پیوند
31 بررسی اثرات تخریبی یون های آرگون و هیدروژن تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی گرافیت 1400 مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای نمایش پیوند
32 مقایسه اثرات تخریب تابش پالس های پرانرژی پروتون در دستگاه پلاسمای کانونی بر فلزات واسطه 1400 فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو نمایش پیوند
33 The Effect of N, Nʹ-Methylene-bis-acrylamide Removal ‎from a Polymer Gel Dosimeter Formulation: Spin–Spin ‎Relaxation Rate: Investigation and Post-irradiation ‎Time Instability 2021 Applied Magnetic Resonance نمایش پیوند
34 The Investigation of the Destructive Effects of High Energy Hydrogen Ions on Molybdenum and Copper 2021 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشی جدید برای افزایش کنتراست تصویر تشدید مغناطیسی از دزیمتر ژل- پلیمری MAGICA : حذف آرتیفکت مغناطیس پذیری 1386 چهاردهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
2 بررسی توزیع دز در راکتور حرارتی تهران با استفاده از تکنیک ژل دزیمتری 1387 پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
3 The Effects of Hydrogenous Medium on MRI Image of MAGICA Gel Dosimeter 2009 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Munich, Germany نمایش پیوند
4 طراحی حفاظ رادیولوژیکی کانتینر حمل پسمان های گروه 2 نیروگاه اتمی بوشهر 1388 شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
5 بررسی قابلت استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT برای تعیین دز مجموع در میدان مخلوط نوترون- گاما 1388 شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
6 طراحی رادیولوژیکی انبار موقت نگهداری پسمان های گروه 2 نیروگاه اتمی بوشهر 1390 هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
7 بررسی اثر تغییر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ نهائی ژل دزیمتری با تکنیک قرائت MRI 1390 هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
8 Thermal neutron dose evaluation using MAGICA polymer gel dosimeter 2012 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China نمایش پیوند
9 بررسی قابلیت استفاده از ژل دزیمتری جهت کاربرد در درمان بوسیله گیراندازی نوترون (BNCT) 1391 نوزهمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
10 Selecting the best proton energy in 7Li(p,n)7Be reaction use in BNCT 2013 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering نمایش پیوند
11 روشی نوین جهت محاسبه درصد دز عمقی: بررسی روش دزیمتری بیولوژیک 1392 بیستمین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
12 A new approach to biological dosimetry using blood samples 2015 International congress on blood diseases and clinical administrations, Yasooj, Iran نمایش پیوند
13 امکان سنجی تولید رادیوایزوپ های Ir-192 ، Sm-153 ، Lu-177 و P-32 به روش فعال سازی 1394 بیست و دومین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
14 روشی نوین جهت قرائت اپتیکی پاسخ دزیمترهای ژلی پلیمری در پرتودهی اشعه گاما 1394 بیست و دومین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
15 امکان سنجی تولید رادیوایزوپ Ir-192 به روش فعال سازی نوترونی در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران 1395 کنفرانس فیزیک ایران نمایش پیوند
16 ارئه روشی نوین جهت طراحی حفاظ رادیولوژیکی راکتور همجوشی پلاسمای کانونی: استفاده از پلی اتیلن با بارگزاری بور و سرب 1395 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای نمایش پیوند
17 شبیه سازی تابش سنکروترونی الکترون کیهانی در میدان مغناطیسی خورشید و ستاره نوعی 1396 بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران نمایش پیوند
18 شبیه سازی تابش سنکروترونی الکترون با انرژی 1 و 1.5 و 2 گیگاالکترون ولت در میدان مغناطیسی نزدیک به ستاره نوترونی 1396 بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران نمایش پیوند
19 برآورد خطرات تابش نوترون های گسیل شده از دستگاه پلاسمای کانونی آی کا آی یو با استفاده از کد ام سی ان پی ایکس 1396 بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران نمایش پیوند
20 شبیه سازی روش توموگرافی کامپیوتری برای تشخیص ترک در قطعات فلزی 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی آزمونهای غیر مخرب ایران نمایش پیوند
21 بررسی تاثیر حجم فانتوم بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلیمری NIPAM 1396 کنفرانس فیزیک ایران نمایش پیوند
22 امکان سنجی استفاده از فانتوم های معادل بافت مرسوم برای تعیین توزیع دز در سیستم پرتودرمانی حین عمل جراحی 1396 کنفرانس فیزیک ایران نمایش پیوند
23 تاثیر شعاع و ارتفاع آند در پلاسمای کانونی مدر بر خروجی اشعه ایکس نرم 1397 ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران نمایش پیوند
24 Small field size dose-profile measurements: A comparison between Eclipse™ treatment planning system with NIPAM polymer gel dosimeter dose measurement 2018 12th Iranian Congress of Medical Physics نمایش پیوند
25 simulation of dose distribution of proton and flux of secondary particle in breast prton herapy 2018 12th Iranian Congress of Medical Physics نمایش پیوند
26 بررسی تاثیر ولتاژ تیوب سی تی اسکن بر دز جذبی تیروئید در تصویربرداری قفسه سینه 1397 کنفرانس فیزیک ایران نمایش پیوند
27 بررسی وابستگی به انرژی دزیمتر ژلی پلیمری NIPAM در پرتودهی با فوتونهای 50 کیلوولتاژ حاصل از سیستم Intrabeam و شتابدهنده خطی 6 مگاولتاژ 1397 کنفرانس فیزیک ایران نمایش پیوند
28 بررسی دوز و شار ذرات ثانویه درون بافت ریه در پروتون درمانی پستان با استفاده از کد شبیه سازی مونت کارلو 1397 پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیریونساز نمایش پیوند
29 بررسی دزیمترهای ژل های نورموکسیک مورد استفاده در دزیمتری نوترو ن 1398 دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
30 مروری بر تکنیک های قرائت دزیمترها ی ژله ا ی 1398 دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی فیزیک و مهندسی سیستم های تصویربرداری پزشکی بر پایه اشعه ایکس (تالیف) جهاد دانشگاهی نمایش پیوند
2 طراحی راکتورهای هسته ای جهاد دانشگاهی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک هسته ای و آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 محاسبات عددی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 فیزیک پایه 1 (مکانیک) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تکنیک خلا دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 تاریخ و فلسفه علم دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 کاربرد کامپیوتر در فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 فیزیک پایه 2 (الکتریسته و مغناطیس) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 فیزیک پایه 3 (شاره ها و امواج) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک هسته ای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 ساختار هسته دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 فیزیک محاسباتی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 موضوعات ویژه در فیزیک هسته ای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 آزمایشگاه پیشرفته فیزیک هسته ای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 فیزیک شتابدهنده ها دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طراحی و ساخت دزیمترهای ژلی –پلیمری PAGAT و MAGICA جهت دزیمتری نوترونهای حرارتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نمایش پیوند
2 محاسبه توزیع دز ناشی از بشکه های حاوی پسمان پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی ایران نمایش پیوند
3 طراحی حفاظ رادیولوژیکی کانتینر ویژه حمل بشکه های حاوی پسمان پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی ایران نمایش پیوند
4 طراحی حفاظ رادیولوژیکی انبار نگهداری موقت پسمان پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی ایران نمایش پیوند
5 طراحی و ساخت نوعی دزیمتر ژلی- پلیمری جهت تعیین دز در سیستم های پرتودهی صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 ارزیابی خطرات تابش های گسیلی از دستگاه پلاسمای کانونی IKIU و طراحی حفاظ های لازم 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 بررسی اثر شیب دز بر پاسخ دزیمتری ژله ای پلیمری 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رئیس گروه تخصصی ارتباط با جامعه و صنعت 1399 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی 1394 1396 جهاد دانشگاهی استان قزوین نمایش پیوند
3 عضو شورای شعبه جهاد دانشگاهی 1394 1396 جهاد دانشگاهی استان قزوین نمایش پیوند
4 عضو شورای دانشگاه 1399 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 عضو شورای راهبردی شتابدهنده های ذرات 1401 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 عضو کمیته منتخب پژوهشی مرکز 1400 تا کنون مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا نمایش پیوند
7 عضو شورای پژوهشی دانشگاه 1399 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بهینه سازی پرکل های تصویربرداری MRI جهت قرائت پلیمر ژل دزیمتر 1392 شهید بهشتی نمایش پیوند
2 بررسی امکان استفاده از دزیمتری بیولوژیک برای تعیین توزیع دز عمقی در فانتوم معادل بافت 1393 شهید بهشتی نمایش پیوند
3 طراحی و ساخت یک فانتوم معادل بافت جهت استفاده در پرتودرمانی 1393 شهید بهشتی نمایش پیوند
4 توسعه روشی نوین جهت اندازه گیری توزیع سه بعدی شاخص دز در دستگاه سی تی اسکن چند ردیفی 1394 شهید بهشتی نمایش پیوند
5 طراحی و بهینه سازی هدف در تولید 192Ir 1395 دانشگاه زنجان نمایش پیوند
6 ارزیابی دزیمتریک میدان های فوتونی کوچک با استفاده از یک نو دزیمتر ژلی پلیمری ابداعی و بررسی ترابرد پرتوهای گاما در ژل دزیمتر ابداعی با استفاده از روش مونت کارلو به وسیله کد ( MCNPX ) 1395 آزاد علوم تحقیقات نمایش پیوند
7 بررسی تابش سینکروترونی حاصل از الکترون های به دام افتاده در میدان مغناطیسی یک ستاره نوعی با استفاده از روش مونت کارلو و بررسی اثرات آن بر روی زمین 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 بررسی توزیع دز در پرتو درمانی به روش براکی تراپی با استفاده از دزیمتری ژلی-پلیمری 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 شبیه سازی روش توموگرافی کامپیوتری CT برای تعیین ترک در قطعات فلزی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 شبیه سازی توزیع دوز حاصل از پروتون تراپی در درمان پستان در ارگان های هدف وغیر هدف با استفاده از روش مونت کارلو بوسیله کد MCNPX 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر بر بهسازی دزیمتری ژلی-پلیمری 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 امکان سنجی استفاده از دزیمتر - ژلی پلیمری برای تعیین توزیع دز در روش پرتودرمانی حین عمل - (IORT) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 بررسی توزیع دزهای اولیه و ثانویه در ارگان های حیاتی بیماران تحت تابش پرتوهای پزشکی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
14 مطالعه یک سیستم زیربحرانی با دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
15 تعیین غلظت عناصر اورانیوم ، توریم و پتاسیم در خاک های سطحی استان قزوین 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
16 طراحی ، ساخت وکالیبراسیون دزیمتر فردی نوین 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
17 ارائه ی فرمولاسیونی جدید برای ساخت دزیمتر ژلی-پلیمری- کاهش معضل سمعیت 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
18 بررسی تاثیر آنتی اکسیدان بر پاسخ دزیمتر ژلی –پلیمری PASSAG 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
19 بررسی صحت روش فعالسازی نوترونی برای نمونه های مایع در مقایسه با ICP-MASS 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
20 سنتز، کنترل کیفی و بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیم-۶۸ و گادولینیوم به عنوان یک عامل ترانوستیک جدید برای ادغام فتودینامیک تراپی با لیزر، تصویربرداری هسته ای با تکنیک توموگرافی نشر پوزیترون و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
21 امکان سنجی تولید باریکه دوترون های ثانویه حاصل از بر هم کنش پروتون با ماده و تعیین بهره تولید نوترون های قابل حصول از طریق واکنش های (d.n) با استفاده از روش مونت کارلو 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی دوزیمتر ژلی با سمیت کم و بررسی کاربرد آن در پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته ( IMRT) 1397 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 مدلسازی اشعه ایکس گسیلی از دستگاه پلاسمای کانونی 1400 واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
3 فرمولاسیون، شبیه سازی و ساخت یک ژل دزیمتر نوین اصلاح دمای ذوب و کاربرد آن برای تعیین دز IMRT 1400 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
4 مقایسه سیستم های پلاسمای کانونی مدر و فیلیبوف بر اساس دو مدل Lee و ML و تعیین توانمندی سیستمهای پلاسمای کانونی 1401 واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند