۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1360
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 452
  • شماره تلفن دفتر : 02833901152
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mafshar@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی عمران-عمران 1378 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کارشناسی ارشد عمران-سازه 1383 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 دکتری عمران-سازه 1385 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی عمران 1385 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نمایش پیوند
2 کارشناسی مهندسی عمران 1386 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد عمران-سازه 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 دکتری مهندسی عمران - سازه 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بهسازی لرزه ای مخازن آب مدفون 1388 1392 شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ---
2 مطالعه آزمایشگاهی اثرات اندرکنش های غیرخطی دینامیکی سازه های نامنظم 1393 1395 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
3 طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با صفحات خورشیدی منعطف 1391 1393 دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ---
4 طراحی و ساخت و مطالعه آزمایشگاهی سازه سبز موقت و سریع الاحداث از جنس بامبو 1398 1400 معاونت پژوهشی دانشگاه امام علی (ع)/دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 کنترل لرزه ای سازه ها ---
2 سیستم های سازه ای نوین با رویکرد کنترلی ---
3 اندرکنشهای خطی و غیرخطی و تحلیل آشوب در سازه ها ---
4 پایداری استاتیکی و دینامیکی سازه ها ---
5 شناسایی و سلامت سازه ای ---
6 کاربرد ریاضی در سازه ها ---
7 طراحی اتصالات در سازه های بامبو ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی 1400 مهندسی سازه و ساخت ---
2 Seismic Control of Damaged Structure by Pole Assignment and Intermittent Wavelet-Based Identification 2021 Journal of Vibration and Control ---
3 Study on Linear and Nonlinear Dynamically P-delta Effects on Frame Structures under earthquake spectra, harmonic and stochastic excitations 2021 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin ---
4 Three-mass Structural-isolating-damping Model Subjected to Near- and Far-fault Earthquakes 2021 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin ---
5 ارائه یک مکانیزم مناسب جهت کاهش فراجهش سازه تحت بار انفجار 1400 مواد پرانرژی ---
6 The efficiency of Darcy and two-dimensional diffusion flow models to estimate water penetration into concrete 2021 Journal of Building Engineering ---
7 تحلیل رفتار مهار بازویی میراشده در سازه های بلند به روش فوریه در فضای هیلبرت 1399 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ---
8 مطالعه ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی های حاوی دوده ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک 1399 مهندسی عمران شریف ---
9 Effect of inertia nonlinearity on dynamic response of an asymmetric building equipped with tuned mass dampers 2020 Earthquake Engineering and Engineering Vibration ---
10 Study and comparison of Seismic behaviour of isolator-damper hybrid control system with conventional structural systems 2020 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin ---
11 Adaptive control of rotationally non-linear asymmetric structures under seismic loads 2018 Structural Engineering and Mechanics ---
12 مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی 1397 نشریه مهندسی سازه و ساخت ---
13 Optimization of pendulum tuned mass damper in tall building under 2016 Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège ---
14 On inertia nonlinearity in irregular-plan isolated structures under seismic excitations 2016 journal of sound and vibration ---
15 بهبود کنترل لرزه‌ای سازه‌های قابی در برابر زلزله‌های دور و نزدیک گسل با استراتژی جدید کنترل بهینه خطی گوسی 1395 مهندسی عمران مدرس ---
16 مدل مکانیک غیرخطی اندرکنش سازه نامتقارن با جداساز لرزه ای تحت بارهای هارمونیک و زلزله و مطالعه پدیده های غیرخطی آن 1393 مهندسی مکانیک مدرس ---
17 Non-linear Dynamics of Asymmetric Structures under 2:2:1 Resonance 2012 International Journal of Non-linear Mechanics ---
18 Saturation in Asymmetric Structures under Internal Resonance 2011 Acta Mechanica ---
19 MODIFIED PREDICTIVE OPTIMAL LINEAR CONTROL OF STRUCTURES IN SEISMIC REGION 2008 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING ---
20 Large deformations of a flexural frame under nonlinear P-delta effects 2022 Earthquakes and Structures ---
21 Nonlinear dynamic P-delta interaction between TMD and the frame structure under proportional internal resonances 2022 Structural Control and Health Monitoring ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اندرکنش غیرخطی و تحلیل آشوب در سازه‌های نامتقارن 1398 جهاد دانشگاهی (واحد تهران) ---
2 ریاضیات عالی مهندسی – با رویکرد حل مسئله 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دینامیک ---
2 استاتیک ---
3 مقاومت مصالح 1 ---
4 مقاومت مصالح 2 ---
5 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ---
6 تحلیل سازه های 1 ---
7 تحلیل سازه های 2 ---
8 مقررات ملی ساختمان ---
9 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ---
10 طراحی ساختمان های بتنی ---
11 ایستایی 1 ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کنترل لرزه ای سازه ها (دکتری) ---
2 ریاضیات عالی مهندسی (ارشد) ---
3 تئوری پایداری سازه ها (ارشد) ---
4 تئوری صفحات و پوسته ها (ارشد و دکتری) ---
5 تئوری الاستیسیته (ارشد) ---
6 سمینار و روش تحقیق (ارشد) ---
7 تحلیل و طراحی غیر ارتجاعی سازه ها (ارشد و دکتری) ---
8 طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته (ارشد) ---
9 دینامیک سازه ها (ارشد) ---
10 مباحث ویژه (دکتری) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با صفحات خورشیدی منعطف 1391 1393 دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ---
2 بهسازی لرزه ای مخازن آب مدفون 1388 1392 شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ---
3 طراحی و ساخت و مطالعه آزمایشگاهی سازه سبز موقت و سریع الاحداث از جنس بامبو 1398 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)/دانشگاه امام علی (ع) ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن با فیبرهای گونه‌های بومی بامبوی ایران 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سیاوش ذکافروغی ---
2 بررسی مقاومت سایشی انواع بامبو در گونه‌های بامبوی ایرانی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ملیکا جعفری ---
3 بررسی مشخصات مکانیکی ملات ماسه سیمان با الیاف بامبوی بومی ایران 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جواد نعمت الهی ---
4 مطالعه ی آرایش مختلف جداسازهای پایه در سازه ها تحت زلزله های دور و نزدیک 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا کبیریایی ---
5 بررسی لنگی برشی در آنالیز مودال در سازه بلند تحت اثر نیروی زلزله و باد 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مژگان یحیایی ---
6 مطالعه تفکیک و تجهیز سازه ها با میراگر برپایه روش بهینه سازی قابلیت اعتماد 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بابک صمدی ---
7 مطالعه رفتار لرزه ای سازه ها با اثر پی-دلتا تحت تحریکات لرزه ای تصادفی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سجاد حاجی طیبی ---
8 تحلیل کمانش در اعضای قاب خمشی با رفتار ویسکوالاستیک 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امیرحسین طاهرخانی ---
9 بررسی و تعیین بهترین سیستم ساپورت لوله ای (پایپ رک ها ) در ایستگاه های گازی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سمانه فاخر قاشقای ---
10 بررسی پارامترهای بهینه میراگر پاندولی در سازه های با ارتفاع های مختلف تحت مولفه های جانبی و قائم بارهای لرزه ای 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) احمد احمدخمیس ---
11 مطالعه و مقایسه رفتار لرزه ای سازه های کنترل شده با جداساز لرزه ای موضعی با سیستم های سازه ای متداول 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عباس آزاد مظلوم ---
12 کنترل سازه ‏ها بر مبنای روش موجک در برابر زلزله 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سحر گلستانه زاده ---
13 کنترل لرزه ای سازه های مجاور هم توسط ابزار های کنترل نیمه فعال و غیر فعال 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شیما قربان پور ---
14 بهینه یابی پارامترهای مختلف میراگر ویسکوز در سیستم سازه ای ترکیبی مهاربند بازویی و میراگر ویسکوز، جهت کنترل شاخص های عملکردی مختلف 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهادر خانلری ---
15 کنترل لرزه‏ای سازه‏های مجاور هم با میراگرهای ویسکوز تحت اثر اندرکنش خاک 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) یاسمن محمدی هاشمی ---
16 بررسی مقایسه ای عملکرد سازه های فولادی مجهز به سیستم های میرایی غیر فعال مهار بندی کمانش تاب و میراگر ویسکوز و مهار بندی همگرا 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سید نوید نجومی ---
17 بررسی موقعیت بهینه ی میراگر پاندولی در سازه های بلندمرتبه تحت مولفه های قائم و جانبی زلزله 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهاب حسنی ---
18 بررسی موقعیت بهینه ی میراگر ویسکوز در سازه های نا منظم بر مبنای کمینه سازی برش و لنگر پایه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) حمیدرضا شیخی ---
19 بررسی پاسخ لرزه ای سازه با جداگر بادر نظر گرفتن اندر کنش خاک وسازه اثر P-Δ 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) میرکاوه مهدیخانی ---
20 مطالعه اندر کنش جداساز لرزه ای و سازه نامتقارن 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سپهر آقایی پور ---
21 بررسی اندرکنش غیر خطی سازه های نامتقارن یک طبقه در تشدید ترکیباتی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) احمدضیاء برهانی ---
22 بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر رفتار دیوار برشی فولادی مسطح شده با سخت کننده های مورب 1395 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان نسترن یزدی ---
23 بررسی عملکرد سیستم جداساز لرزه ای در بهبود رفتار پل های شهری دربرابر زلزله ( مطالعه موردی پل نادری قزوین) 1395 دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان رضا کیماسی سلخوری ---
24 بررسی اثر فاصله و ابعاد سخت کننده قطری و ضخامت ورق بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سعید هادیان نایینی (مشاوره) ---
25 ارزیابی تئوری و تحلیلی اثر نفوذپذیری بتن با استفاده از روش محفظه استوانه ای و تعیین مقاومت بتن با روش پیچش در دماهای مختلف 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سید علی منتظری سانیچی (مشاوره) ---
26 ارزیابی تئوری و عملی تاثیر تغییرات دما بر نفوذپذیری و مقاومت بتن خودمتراکم ، با بکار گیری روش های "محفظه استوانه" ای و "پیچش". 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سید پدارم شایسته نژاد (مشاوره) ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه دینامیکی اثرات P-deltaو غیرخطی هندسی در سازههای قابی شکل و اندرکنش غیرخطی آن با TMDبه روش تحلیل آشوب 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانا افشار ---
2 جستجوی مکانیزم جرم – فنر - میراگر، جهت کاهش فراجهش سازه تحت بار انفجار 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) طه پارسائیان ---
3 بهینه سازی رفتار دینامیکی سازههای جداسازی شده خاص با آرایشهای مختلف جداسازی 1400 دانشگاه قم سپهر آقایی پور ---
4 مطالعه آزمایشگاهی و تئوریک تاثیر عوامل تشکیل دهنده بتن بر نفوذپذیری بتن سخت شده با بکارگیری روش محفظه استوانه‌ای 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علیرضا کبودان (مشاوره) ---