۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1357
  • نشانی : 16818-34149
  • شماره اتاق : 853
  • شماره تلفن دفتر : 33901653(0
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی علوم اقتصادی 1375 1379 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1380 1383 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری علوم اقتصادی 1385 1390 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزشی تربیت عاملین توسعه خوشه های کسب و کار 1386 1388 دانشگاه صنایع و معادن- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---
2 دوره آموزشی تربیت عاملین توسعه خوشه های کسب و کار 1388 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دوره آموزشی تربیت عاملین توسعه خوشه های کسب و کار 1391 1392 دانشگاه شهید باهنر کرمان- اتاق صنعت، معدن و تجارت استان کرمان- شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان ---
4 دوره آموزشی تربیت عاملین توسعه خوشه های کسب و کار 1391 1392 دانشگاه صنعتی اراک - شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی ---
5 دوره آموزشی تربیت عاملین توسعه خوشه های کسب و کار 1386 1388 دانشگاه علم و فرهنگ- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---
6 دوره کارشناسی حسابداری 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
7 دوره کارشناسی ارشد حسابداری 1389 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
8 دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(MBA) 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
9 دوره دکتری آینده پژوهی 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
10 دوره دکتری حسابداری 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تأثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در زیر بخش های صنعت در ایران 1382 1383 وزارت صنایع و معادن ---
2 امکانسنجی در خصوص بند دوم سیاستهای کلی بخش تعاون مندرج در ذیل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه ایجاد تعاونیهای مولد اشتغال برای بیکاران 1383 1384 وزارت تعاون ---
3 مأخذ شناسی اشتغال 1382 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام ---
4 مأخذ شناسی بهره وری و کارایی 1382 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام ---
5 بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر شاخص های کلان اقتصادی 1382 1383 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ---
6 مطالعه فراگیر و نقشه کشوری خوشه های صنعتی "در سال 1387 برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 1386 1387 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---
7 تدوین سناریوهای مختلف بکارگیری رادیوهای شناخت گر (C.R) جهت مدیریت پویای طیف و تاثیر آن بر جنبه‌های فنی، مقرراتی و اقتصادی طیف رادیویی کشور 1390 1390 مرکز تحقیقات مخابرات ایران ---
8 مطالعات توجیهی استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهرهای استان آذربایجان شرقی 1391 1391 شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ---
9 تدوین چارچوب ارزیابی سرویس های ارزش افزوده تلفن های همراه 1392 1392 مرکز تحقیقات مخابرات ایران ---
10 تدوین چارچوب اجرایی مدل پیمانکاری فرعی در استان قزوین 1392 1392 شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین ---
11 تهیه و تنظیم طرح خوشه های کسب و کار اشتغالزا به تعداد 10 طرح در گرایش های صنعتی، کشاورزی و خدمات به همراه طرح های توجیهی مربوطه 1390 1391 اتاق تعاون استان قزوین ---
12 تهیه و تدوین پروپزالهای جلب حمایتهای مالی سازمانهای توسعه ای بین المللی در راستای توسعه خوشه های کسب و کار و صنایع کوچک 1395 1395 شرکت شهرکهای صنعتی قزوین نمایش پیوند
13 ارائه الگویی برای توسعه و ارتقای قابلیت‌های تأمین‌کنندگان در ساختار نظام پیمانکاری فرعی 1396 1396 شرکت شهرکهای صنعتی قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 موضوعات مرتبط با خوشه های کسب و کار( نقشه کشوری و امکانسنجی توسعه خوشه های کسب وکار) 6ماه یکسال ---
2 موضوعات مرتبط با پروژه های پیمانکاری فرعی و مشارکت صنعتی 3 ماه 6ماه ---
3 موضوعات مرتبط با رشد و توسعه صنعتی 6 ماه یکسال ---
4 موضوعات مرتبط با بازار کار و اشتغال 6 ماه یکسال ---
5 موضوعات مرتبط با سرمایه اجتماعی 6ماه یکسال ---
6 موضوعات مرتبط با صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط 6ماه یکسال ---
7 موضوعات مرتبط با صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط 6ماه یکسال ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزشی تربیت عاملین توسعه خوشه های کسب و کار 1385 1385 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---
2 دوره آموزشی پرورش مشاورین و ناظرین توسعه خوشه های کسب و کار 1387 1387 دانشگاه علم و فرهنگ- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری بر اشتغال صنایع بزرگ 1383 1384 مجله علمی– پژوهشی اقتصاد ایران، شماره 24  دریافت فایل Download ---
2 تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال کشورهای در حال توسعه 1383 1383 مجله علمی – پژوهشی دانش و توسعه  دریافت فایل Download ---
3 کاربردی از نرخ بازدهی نسبت به مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تعیین پتانسیل اشتغالزایی مخارج سرمایه گذاری 1385 1386 مجله علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصادی  دریافت فایل Download ---
4 تحلیل مقایسه ای سطح و روند بهره وری عوامل تولید در صنایع ایران 1386 1387 مجله علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصادی  دریافت فایل Download ---
5 واکنش بنگاه‌ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی 1389 1390 مجله علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصادی  دریافت فایل Download ---
6 سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی ازطریق بهبود نوآوری و فناوری 1391 1392 مجله علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصادی  دریافت فایل Download ---
7 رابطه توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران 1390 1392 مجله علمی – پژوهشی دانش و توسعه ---
8 The Effects of Industrialization on Social Capital: The case of Iran 2012 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ECONOMICS ---
9 سازوکارهای تأثیر خوشه‌های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه‌ای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی 1395 نشریه علمی - پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی ---
10 کشش جانشینی، بازدهی به مقیاس و کارآمدی سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی 1395 فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی ---
11 بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکردسیاست های طراح یشده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران 1395 فصلنامه علمی - پژوهشی سیاستگذاری عمومی ---
12 تحلیل آثار اقتصادی فعالیت‌های حسابرسی انجام‌ شده در سطح صنعت 1395 نشریه علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی ---
13 تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تاکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی) 1395 نشریه علمی ترویجی رشد و فناوری ---
14 سازوکارهای تأثیر خوشه های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران رویکرد داده های تابلویی 1396 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی نمایش پیوند
15 بررسی تآثیر ریسک نااطمینانی تقاضای محصول بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران 1396 اقتصاد و توسعه کشاورزی نمایش پیوند
16 تحلیل نقش خوشه های صنعتی در رشد صادرات بنگاه های صنعتی در ایران 1396 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران نمایش پیوند
17 تحلیل عوامل کلان موثر بر فرآیند انباشت سرمایه اجتماعی در ایران 1397 مجلس و راهبرد نمایش پیوند
18 بررسی تاثیرصنعتی شدن بر کیفیت محیط زیست در ایران با تاکید بر نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی(رهیافت فیلتر کالمن) 1397 محیط شناسی نمایش پیوند
19 ناکارآمدی سیاست ها و تاثیر آن بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور 1395 سیاست های راهبردی و کلان نمایش پیوند
20 انتخاب فناوری پاک و نوآوری سبز، راهکاری برای بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع کوچک و متوسط 1396 توسعه تکنولوژی صنعتی نمایش پیوند
21 بررسی اثر قوانین محیط زیستی و فشار مشتریان بر عملکرد نواورانه سبز بنگاههای کوچک و متوسط( مطالعه موردی شهرک صنعتی ماهدشت) 1397 توسعه تکنولوژی صنعتی نمایش پیوند
22 ارزیابی مقایسه ای میزان تاثیر ابزارهای سیاستی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد عدم تعادل در بازار کار 1397 فصلنامه اقتصاد مقداری نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایگاه مدل های توسعه صنایع کوچک و متوسط در تقویت توان تولیدی بنگاهها( با تأکید بر الگوی توسعه خوشه های کسب و کار 1391 1391 مصرف کالای ایرانی ---
2 کارایی و اثر بخشی حمایتهای دولت از بنگاههای کوچک و متوسط و راهکارهای تقویت آن 1391 1391 اقتصاد مقاومتی ---
3 ارتقا بهره وری آب از طریق سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی( مطالعه موردی ایران) 1394 همایش آب سرچشمه زندگی ---
4 بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی گروههای سنی مختلف کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت داروسازی اسوه) 1394 دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه ---
5 برآورد توابع رگرسیون خطی و تحلیل اقتصادی شاخص های موثر بر مصرف سوخت در تقاطعات چراغ دار دو فاز و سه فاز 1394 اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقت ---
6 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان(مطالعه موردی؛ سازمان تأمین اجتماعی شهرستان رشت) 1394 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ---
7 تخمین توابع خطی و لگاریتمی تقاضای بنزین خانوارهای شهری به روش حداقل مربعات بین سالهای 1367 تا 1389 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و امو ---
8 ارائه مدلی برای تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی(سطح خرد و کلان) در بین المللی شدن آموزش عالی 1395 اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران؛چشم ا ---
9 مروری جامع بر نوآوری سبز، عملکرد زیست محیطی و مزیت رقابتی سازمان a coperehensive review on green 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رو ---
10 مروری جامع بر روند شکل گیری، تاثیرات و کاربرد مالیات سبز در سطوح مختلف اقتصادی 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رو ---
11 تکنولوژی سبز، فصل مشترک صنایع آلاینده با محیط زیست 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رو ---
12 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری آنلاین در بین بانک های دولتی ایران 1395 اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ---
13 بررسی تأثیر هویت برند بر ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش میانجی وفاداری به برند (مطالعه موردی شرکت لبنیات وارنا) 1395 اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ---
14 بررسی تاثیر استرس مالی و عدم قطعیت سیاسی بر سهام بازار فلزات با استفاده از روش رگرسیون چندک 1395 پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری نمایش پیوند
15 ارزیابی اثر تعدیل کننده اختلاف جنسیتی و فردگرایی0 جمع گرایی در سطح فردی بر پذیرش تکنولوژی تجارت موبایلی دیدگاه TAM3 (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاههای کابل افغانستان) 1396 همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی international conference on management economics and marketing همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی نمایش پیوند
16 مطالعه تاثیر تصویر ادراک شده بر وفاداری مشتریان 1396 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با کنسرسیوم های صادراتی 1388 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---
2 پروژه های توسعه خوشه ای 1388 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ---
3 توسعه خوشه های کسب و کار در ایران( دستاوردها و تجارب عملی) 1393 1000 آیین محمود ---
4 رویکردها و مدل های توسعه صنایع کوچک در ایران 1394 ---
5 خوشه های کسب و کار شناسایی شده در ایران 1394 ---
6 نگاهی بر پروژه های توسعه خوشه ای در ایران( الگوسازی برنامه توسعه خوشه ای) 1394 ---
7 الگوی پیمانکاری فرعی صنعتی رویکردی برای تقویت پیوند صنایع کوچک و بزرگ 1394 ---
8 سرمایه اجتماعی و توسعه صنعتی در ایران 1395 نشر نی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اقتصاد خرد 1386 1388 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---
2 اقتصاد کلان 1386 1388 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---
3 اقتصاد خرد 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 اقتصاد کلان 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
5 اصول تهیه و تنظیم بودجه دولتی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
6 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
7 پول، ارز و بانکداری 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
8 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
9 ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح های اقتصادی 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل آماری 1388 حال حاضر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
2 بازار شناسی و مسائل بازاریابی 1389 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
3 مدیریت صادرات و واردات 1389 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 اقتصاد خرد 1391 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
5 اقتصاد سنجی 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
6 کارگاه آینده پژوهی برای دانشچویان مقطع دکتری 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
7 اقتصاد مدیریت 1392 تاکنون موسسه آموزش عالی سهره وردی ---
8 اقتصاد سنجی پیشرفته 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
9 اصول اقتصاد 1394 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند ( شرکت لبنیات وارنا ) 1392/03/06 1392/10/23 حبیب الله بلخی- کارشناسی ارشد ---
2 نقش باز بودن اقتصاد در درجه تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارج بر صادرات کشورهای عضو اکو و آسه آن 1391/12/07 1392/11/30 محمد لطیف مبلغ- کارشناسی ارشدMB ---
3 بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری آنلاین در بین مشتریان بانکهای دولتی ایران 1391/12/07 1392/12/13 دانیال جعفری تیرتاشی- کارشناسی ارشد ---
4 بررسی مقایسه ای همبستگی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1394 مهیار برکتان- ارشد ---
5 بررسی عوامل موثر بر همگرایی تجاری افغانستان با کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 نعت الله محسنی- ارشد ---
6 تاثیر مالیات سبز بر عملکرد سازمان با تاکید بر ساز و کارهای تکنولوژی پاک و نوآوری سبز(مطالعه موردی صنایع شیمیایی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 سپیده محمد نزاد- ارشد ---
7 ارزیابی اثر تعدیل کننده اختلاف جنسیتی و فردگرایی-جمع گرایی در سطح فردی بر پذیرش تکنولوژی تجارت موبایلی: دیدگاه TAM3 (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های کابل، افغانستان) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 نجمه معادی- ارشد ---
8 بررسی تاثیر پیشبردهای فروش پولی و غیرپولی روی قصد خرید مشتری، در مراحل معرفی و بلوغ از چرخه ی عمر مشتری( مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهر اراک) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 امین اقانوری- ارشد ---
9 بررسی نقش خدمات توسعه کسب و کار در رشد تولید بنگاه های صنعتی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 مریم رضایی- ارشد ---
10 بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی و تکنولوژی های تجارت الکترونیک بر ایجاد ارزش کسب و کار (مطالعه موردی شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد) 1396 مفتحی مریم- ارشد نمایش پیوند
11 بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف رسانه اجتماعی و عملکرد شغلی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی 1396 ملک محمدی بابک/ ارشد نمایش پیوند
12 مداخلات فروش و بازاریابی و تأثیر آن بر توسعه محصول جدید با تأکید بر نقش میانجی درگیری مشتری (مورد مطالعه: صنایع مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد) 1396 قاسمی مهران/ ارشد نمایش پیوند
13 بررسی تأثیر ظرفیت نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط(‌مطالعه موردی: شهرک صنعتی هشتگرد) 1397 ابوالحسنی سجاد نمایش پیوند
14 تأثیر تناسب ارزش و شباهت مشتریان بر ایجاد ارتباط با مصرف کننده با تأکید بر نقش میانجی جذابیت برند و تعیین هویت مشتری به وسیله برند( مورد مطالعه: برند آقای فرش) 1397 احمدزاده منوچهر نمایش پیوند
15 بررسی تاثیر تغییر محتوا بر رفتار کاربر در بازاریابی محتوایی به روش پیش‌آزمون-پس آزمون (مورد مطالعه بازی موبایلی سانجو) 1397 اعرابی علی نمایش پیوند
16 انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب بر اساس ارزیابی منابع مزیت رقابتی سازمان با رویکرد الکتره(مورد مطالعه کارخانجات تولید روغن خوراکی استان مازندران) 1397 چایی چی زینب نمایش پیوند
17 ارزیابی تاثیر بررسی های آنلاین جعلی بر قصد خرید مشتریان ایرانی با نقش میانجی اعتمادپذیری (مورد مطالعه: مشتریان سایت دیجی کالا) هومن نوروزی نمایش پیوند
18 شناسایی و رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات زعفران ارگانیک ایران مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی AHP عرفان آشوری فر نمایش پیوند
19 بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم و کیفیت نتیجه خدمات بر قصد ادامه خرید خدمات با نقش میانجی باورهای بی اعتمادی. (مورد مطالعه شرکت محک) مهرنوش کیامهر نمایش پیوند