۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 477
  • شماره تلفن دفتر : 33901275
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : abbasskaviani@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی- مهندسی کشاورزی-آبیاری 1377 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی 1382 1384 دانشگاه تهران ---
3 دکتری- مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی 1384 1391 دانشگاه تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 سنجش از دور ---
2 ارزیابی زیست محیطی منابع آب های سطحی و زیرزمینی ---
3 آبیاری تحت فشار ---
4 تبخیروتعرق و نیاز آبی گیاهان ---
5 هوش مصنوعی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اجرای آبیاری تحت فشار 1384 1384 وزارت جهادکشاورزی ---
2 مهندسی ارزش 1386 1386 دانشگاه علم و صنعت ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقایسه دو روش ماتریس اصلاح شده LEOPOLD و ماتریس ICOLD در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد مخزنی کور (نهنگ) در استان سیستان و بلوچستان 1390 1391 فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست ---
2 Crop Water Productivity Estimation in Qazvin Plain with Remote Sensing and Lysimeter 2011 2011 Ecology and Envinronmental and conservation Journal ---
3 کاربرد الگوریتم SEBAL در تخمین تبخیروتعرق واقعی و بهره وری آب کشاورزی در دشت قزوین و مقایسه نتایج آن با داده های لایسیمتر 1390 1390 نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
4 تخمین بهره‌وری آب کشاورزی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر MODIS و AVHRR و داده‌ لایسیمتر 1391 1392 مجله پژوهش آب ایران ---
5 بررسی عوامل موثر برغلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه، ذرت و سبزیجات با استفاده از مدل NLEAP و ارائه راهکار در اراضی کرج 1390 1390 مجله پژوهش آب در کشاورزی ---
6 بررسی روند تغییرات آبشویی نیترات به زیر منطقه ریشه در مزارع کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی 1387 1387 مجله کشاورزی ---
7 تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال شده (NDVI) در تصاویر سنجنده‌های MODIS و Landsat ETM+ 1392 1392 نشریه هواشناسی کشاورزی ---
8 ESTIMATION OF AGRICULTURAL WATER PRODUCTIVITY IN QAZVIN PLAIN WITH USING IMAGES OF MODS AND AVHRR 2011 2011 An international journal for engineering and information sciences ---
9 تخمین مقدار ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ 1394 1395 مدیریت آب و آبیاری ---
10 بررسی نتایج تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل های متریک و سبال در دشت قزوین 1395 1395 پژوهش آب در کشاورزی ---
11 ارزیابی روش های تبخیروتعرق پتانسیل و تشت تبخیر با مقادیر لایسیمتر در یم اقلیم نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1395 1395 مجله اکوهیدرولوژی ---
12 تخمین تبخیر-تعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی: منطقه خرم دره در استان زنجان) 1395 1395 اکوهیدرولوژی ---
13 تخمین تبخیر-تعرق واقعی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و الگوریتم متریک 1395 1395 نشریه هواشناسی کشاورزی ---
14 ارزیابی داده‌های ماهواره GRACE در برآورد تغییرات سطح آب زیرزمینی در استان قزوین 1396 1396 اکوهیدرولوژی ---
15 ارزیابی داده‌های تبخیروتعرق، بارش و دمای هوا حاصل از مدل سطح زمین (GLDAS) با استفاده از داده‌های مشاهداتی در استان قزوین 1395 1396 پژوهش‌های حفاظت آب و خاک ---
16 شبیه‌سازی عملکرد، برآورد تبخیروتعرق و بهره‌وری یونجه در سال‌های مختلف برداشت با استفاده از مدل AquaCrop (مطالعه موردی: شهرستان اردستان) 1395 1396 آب و خاک ---
17 مقایسه نتایج تخمین تبخیر و تعرق واقعی حاصل از مدل‌های متریک و سبال با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و ETM+ 1395 1396 سنجش از دور و GIS ایران ---
18 مقایسه اثر آبیاری با آب معمولی و مغناطیسی بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت تحت شرایط تنش خشکی 1395 1396 فصلنامه علمی-پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی ---
19 مطالعه تاثیر تنش های شوری و حاصلخیزی خاک، بر تبخیروتعرق ذرت علوفه ای 1395 1396 تحقیقات آب و خاک ایران ---
20 تخمین عملکرد محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 1395 1396 تحقیقات آب و خاک ایران ---
21 برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاهان زراعی به کمک الگوریتم‌های بیلان انرژی در دشت قزوین 1396 1397 اکوهیدرولوژی ---
22 برآورد تبخیروتعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین 1396 1397 پژوهش آب در کشاورزی ---
23 بررسی تغییرات شور پروفیل ۴ خاک محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل Aquacrop 1396 1397 نشریه آب و خاک ---
24 مقایسه نتایج تخمین تبخیروتعرق واقعی حاصل از الگوریتم‌های SEBS و SEBAL (مطالعه موردی: دشت قزوین) ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
25 ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ نشریه علمی-ترویجی نیوار ---
26 تعیین روابط بین عملکرد و تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن 1396 1397 پژوهش آب در کشاورزی ---
27 اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب ks و مقدار آب سهل الوصول ذرت 1396 1397 نشریه آب و خاک ---
28 بررسی تغییرات بلند مدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده های پایگاه اطلاعاتی CRU TS 1397 1397 حفاظت منابع آب و خاک ---
29 امکان سنجی آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل های گیاهی برای پیش بینی عملکرد و طول دوره های رشد گندم 1397 نشریه علمی-ترویجی نیوار ---
30 تخمین دمای هوا و سطح زمین با استفاده از GLDAS و NCEP/NCAR 1397 نشریه آبیاری و زهکشی ---
31 تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفر بر عملکرد، تعرق و بهره وری مصرف آب غلات اصلی در دشت قزوین 1397 مهندسی منابع آب ---
32 تخمین بارش با استفاده از مدل GLDAS 1397 1398 سنجش از دور و GIS ---
33 ارزیابی اجزای بیلان آب حاصل از مدل سطح زمین GLDAS-2 و GLDAS-2.1 در استان قزوین 1397 1398 نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
34 ارزیابی مدل Aquacrop در برآورد روند تغییرات رطوبت خاک، تبخیر-تعرق و عملکرد ذرت، تحت تنش های شوری و حاصلخیزی 1397 1398 تنش های محیطی در علوم زراعی ---
35 آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس آباد مغان 1397 1398 نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
36 ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان 1398 1398 نشریه آبیاری و زهکشی ---
37 تخمین تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و ETM+ در اراک 1397 تحقیقات آب و خاک ایران ---
38 تخمین تبخیروتعرق واقعی براساس الگوریتم‌های تک منبعی و دومنبعی سنجش از دوری (مطالعه موردی: برازجان) 1397 1398 آب و خاک ---
39 تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن 1398 1398 نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
40 برآورد تبخیروتعرق پتانسیل در اقلیم‌های مختلف ایران 1398 1398 تحقیقات آب و خاک ایران ---
41 تصفیه نیترات زهاب های کشاورزی با استفاده از بیوراکتور 1398 1399 نشریه محیط زیست طبیعی ---
42 Evaluation and analysis of different regression models for estimation ECe from EC51:5 with the case study in Buin-Zahra , Iran 2019 2020 Irrigation and Drainage ---
43 مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت، برای افزایش بهره‌وری آب و کود 1398 1399 آب و خاک ---
44 Salinity and Fertility Stresses modifies and Readily Available Water Coefficients in Maize (Case study: Qazvin region) 2020 2021 Irrigation Science ---
45 Effects of applying Biochar and Straw on Nitrate Leaching and maize yield production 2020 2021 Water and Environment Journal ---
46 تعیین آستانه های بهره‌برداری پایدار از اکوسیستمهای مرتعی با تلفیق تکنیکهای سنجش از دوری و شاخصهای هواشناسی ( مطالعه موردی حوضه‌ی آبریز رودخانه کرج) 1399 اکوهیدرولوژی ---
47 Spatiotemporal variations of evapotranspiration and reference crop water requirement over 1957–2016 in Iran based on CRU TS gridded dataset 2020 2021 Journal of Arid Land ---
48 مقایسه مفاهیم تبخیرتعرق پتانسیل (ETp) و تبخیرتعرق مرجع (ETo) با استفاده از داده‌های لایسیمتری در استان قزوین 1399 1400 محیط زیست و مهندسی آب ---
49 بهبود قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی براساس تکنیک‌های ریزمقیاس و اثر آن در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع 1400 نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
50 اصلاح ضرایب معادلات برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع 1400 محیط زیست و مهندسی آب ---
51 تخمین تبخیر-تعرق واقعی براساس آخرین ویرایش اصلاح شده از الگوریتم بیلان انرژی روی سطح با استفاده از داده های لایسیمتر 1400 1400 نشریه آبیاری و زهکشی ایران ---
52 ارزیابی روش‌های ریزمقیاسسازی حرارتی DisTRAD و TsHARP به منظور افزایش وضوح مکانی تصاویر باند حرارتی سنجنده مادیس در کشت و صنعت امیر کبیر 1399 1400 نشریه حفاظت منابع آب و خاک ---
53 تخمین تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از کالیبراسیون خودکار در الگوریتم های PY_SEBAL و METRIC در دشت قزوین 1400 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
54 ارزیابی نقش الگوریتم بیلان انرژی مبتنی بر سنجش ازدور در بهبود مدیریت آبیاری در دشت قزوین 1400 1401 مدیریت آب و آبیاری ---
55 شبیه سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و زیرسطحی بر توزیع نمک با مدل HYDRUS-2D 1400 1401 مدیریت آب و آبیاری ---
56 ارزیابی محصول WaPOR فائو و الگوریتم PYSEBAL در تخمین مقدار آب مصرفی 1401 تحقیقات آب و خاک ایران ---
57 پیش بینی و بررسی داده های دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش ایستگاه همدیدی قزوین با به کارگیری مدل LARS-WG و پایگاه اطلاعاتی DKRZ 1401 نیوار ---
58 ارزیابی داده‌های TRMMوECMWF جهت پایش زمانی خشکسالی (مطالعه موردی: استان کردستان) 1401 آب و خاک ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی پارامترهای بیلان آب سطحی با استفاده از GLDAS (مطالعه موردی: استان همدان) 1395 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ---
2 ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه سد مخزنی کور با استفاده از ماتریس اصلاح شده Leopold ( ماتریس ایرانی) 1388 1388 سومین کنفرانس ملی روز ملی محیط زیست ---
3 بررسی عوامل موثر برغلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه، ذرت و سبزیجات با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارائه راهکار در اراضی کرج 1392 1392 دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ---
4 بررسی عوامل موثر برغلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه، ذرت و سبزیجات با استفاده از مدل NLEAP و ارائه راهکار در اراضی کرج 1392 1392 دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ---
5 آبشویی نیترات به زیر منطقه ریشه گیاهان صیفی در آبیاری شیاری 1383 1383 دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور ---
6 شبیه سازی حرکت آب و املاح به طرف زهکش‌ها با استفاده از نرم‌افزار Drainmod 1384 1384 کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری و زهکشی انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران ---
7 Investigation of Nitrate leaching changes process below the root zone in Karaj farms with geographic information system 2011 2011 Singapore international water week ---
8 Karaj groundwater simulation using NLEAP model and GIS 2011 2011 Singapore international water week ---
9 بررسی وضعیت آبشویی نیترات از مزارع یونجه و صیفی با استفاده از مدل های NLEAP و GLEAMS 1393 1393 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
10 بررسی امکان استفاده از پساب های صنعتی در آبیاری اراضی زراعی دشت قزوین 1393 1393 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
11 کاربرد الگوریتم سبال در تخمین تبخیروتعرق واقعی در دشت قزوین و مقایسه نتایج آن با داده های لایسیمتر 1392 1392 دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ---
12 ارزیابی اجزاء بیلان آب سطحی در مناطق فاقد آمار با استفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) 93 93 دومین همایش ملی بحران آب ---
13 بررسی امکان استفاده از سطح ایستابی شور کم‌عمق برای آبیاری از دیدگاه توزیع املاح 93 93 دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
14 کاربرد مدل CSM-CERES-Sweet corn v4.5 در پیش بینی شاخص سطح برگ و کل وزن خشک توده هوایی)بیوماس) گیاه ذرت شیرین 93 93 دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
15 پیش بینی رطوبت لایه های مختلف خاک طی دوره رشد ذرت شیرین تحت کودآبیاری با دو روش بارانی و جویچه‌ای و سطوح مختلف کود نیتروژن 93 93 دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
16 تاثیر پلیمر سوپر جاذب آکوسورب بر عملکرد و صفات رشدی گوجه فرنگی 1393 1393 دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ---
17 ارزیابی روش‌های مختلف تجربی تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت قزوین 1393 1393 کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها ---
18 ارزیابی روش دمایی هارگریوز سامانی با روش‌های ترکیبی پنمن بمنظور برآورد تبخیروتعرق پتانسیل در دوره بلندمدت 21ساله در دشت قزوین 1394 خرداد ماه 1394 نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست ---
19 بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیروتعرق پتانسیل دشت قزوین 1394 نهمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست ---
20 ارزیابی روش‌های ترکیبی تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت قزوین 1394 اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، غذای سالم و جامعه سالم ---
21 ارزیابی روش‌های تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در برازجان 1394 سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ---
22 بررسی توزیع رطوبت در آبیاری سطحی و زیرسطحی و مقایسه نتایج آن با مدل Hyrus-2D 1394 1394 دومین همایش ملی آب، انسان، زمین ---
23 معرفی الگوریتم‌های بیلان انرژی برای محاسبه تبخیروتعرق واقعی با استفاده از تکنیک سنجش از دور 1394 1394 اولین کنگره بین‌المللی زمین، فضا و انرژی پاک ---
24 ارزیابی داده های تبخیر-تعرق حاصل از مدل سطح زمین (GLDAS) با استفاده از داده های لایسیمتر در استان قزوین 1395 پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ---
25 تخمین تبخیروتعرق پتانسیل با روش های انتقال جرم در استان آذربایجان شرقی 1395 پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ---
26 ارزیابی محصولات بارش، دما و رطوبت از مدل سطح زمین GLDAS در استان خراسان رضوی 1394 اولین همایش بین المللی کشاورزی سالم، غذای سالم و جامعه سالم ---
27 شبیه سازی عملکرد، برآورد تبخیروتعرق واقعی و بهره وری یونجه در چین ها و سال های مختلف با استفاده از مدل Aquacrop 1395 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
28 بررسی تاثیرپذیری عملکرد گندم، جو و کلزای دیم از مقدار بارندگی و کود 1395 1395 اولین کنفرانس بین‌المللی آب، محیط‌زیست و توسعه ---
29 بررسی مدل عمومی گردش جو (GCM) 1395 اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگر ---
30 بررسی سناریوهای تغییر اقلیم 1395 اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگر ---
31 تخمین بارش و دما با استفاده از مدل GLDAS (مطالعه موردی: استان همدان) 1395 اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگر ---
32 ارزیابی عملکرد مدل های زنجیره مارکوف در شبیه سازی وقوع بارش در سطح شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ---
33 بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد گیاه خیار بوته ای (رقم بومی قزوین) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در... ---
34 بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر گرفتگی قطره چکان در آبیاری نواری (تیپ) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در... ---
35 ارزیابی روش‌‌‌های تجربی برآورد تبخیر‌و‌تعرق پتانسیل در اقلیم خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی دشت قزوین) 1396 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ---
36 برآورد تبخیروتعرق واقعی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و الگوریتم ساده شده بیلان انرژی در منطقه دشت قزوین 1396 1396 دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی ---
37 ارزیابی اجزای بیلان آب حاصل از مدل GLDAS-2.0 و GLDAS-2.1 در استان قزوین 1396 1396 دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی ---
38 پیش بینی عملکرد و مراحل مختلف رشد گیاه گندم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 1396 1396 چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ---
39 بررسی کارایی مصرف آب و ازت تحت تنش های محیطی در کشت ذرت 1396 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
40 تاثیر آبیاری موضعی (تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1396 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
41 ارزیابی دو روش دمایی برآورد تبخیروتعرق مرجع در برخی از شهرهای ایران 1398 1398 پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ---
42 ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیروتعرق مرجع گیاه در برخی از شهرهای ایران 1398 1398 چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و توریست ---
43 روند توسعه و تکمیل مدل DRAINMOD 1398 1398 چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و توریست ---
44 comparison of reference evapotranspiration estimating models in Iran 2019 2019 III. International Eurasia agriculture and natural sciences congress ---
45 estimation of evapotranspiration by using MODIS and ETM+ imageries in Arak, Iran 2019 2019 III. International Eurasia agriculture and natural sciences congress ---
46 بررسی تاثیر بیوچار و کاه و کلش گندم بر روی کاهش حجم آب آبیاری 1398 1398 اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
47 مقایسه مفاهیم تبخیروتعرق پتانسیل و تبخیروتعرق مرجع 1399 1400 دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ---
48 صحت سنجی تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم PY-SEBAL 1400 1400 دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ---
49 تخمین تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم METRIC 1400 1400 دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ---
50 بررسی الگوریتم SEBS در براورد تبخیر-تعرق در دشت قزوین 1401 1401 سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ---
51 استفاده از فناوری هوش مصنوعی در برآورد مقدار تبخیر-تعرق 1401 1401 سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تبخیروتعرق در سیستم خاک-گیاه-اتمسفر صفیر سیمرغ ---
2 اندازه گیری و تخمین تبخیر و تبخیروتعرق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 شیوه های آبیاری و مدیریت آب در مزرعه (جلد دوم) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 سینتیک تبخیر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 پاسخ عملکرد گیاه به آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هوا و اقلیم شناسی ---
2 آبیاری عمومی ---
3 مبانی زهکشی ---
4 کیفیت آب ---
5 مهندسی آب و فاضلاب ---
6 مکانیک سیالات ---
7 سنجش از دور و GIS ---
8 مبانی محیط زیست ---
9 نقشه برداری ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبیاری میکرو ---
2 مدل های ریاضی در آبیاری و زهکشی ---
3 استفاده از آب های نامتعارف ---
4 مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ---
5 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی ---
6 موضوعات نو در هواشناسی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعات طراحی سامانه آبیاری میکرو در باغات 1386 1389 استان کردستان ---
2 مطالعات طراحی سامانه آبیاری میکرو 1385 1386 استان قم ---
3 مطالعات طراحی سامانه آبیاری میکرو 1387 1389 استان تهران ---
4 مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد 1385 1391 استان سیستان و بلوچستان ---
5 مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری میکرو باغات زیتون 1385 1386 استان قم ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رییس 1388 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده ---
2 مدیر خدمات آموزشی 1394 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 نماینده تام الاختیار برگزاری آزمون های دانشگاه 1395 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دانشگاه 1396 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 عضو حقیقی کارگروه بررسی توانایی علمی اعضاء هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 عضو حقوقی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان قزوین 1396 1400 دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان قزوین ---
7 عضو حقوقی شورای گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه 1397 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1397 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 عضو حقیقی کارگروه بررسی توانایی علمی اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 عضو حقوقی هیات اجرایی جذب دانشگاه 1397 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 دبیر هیات ممیزه دانشگاه 1397 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 عضو حقوقی هیات نظارت و ارزیابی کیفیت موسسات آموزش عالی استان قزوین 1397 1400 ---
13 عضو حقوقی شورای دانشگاه 1395 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
14 نماینده هیات اجرایی جذب منطقه 1 آموزش عالی کشور 1399 1400 دانشگاه غیرانتفاعی رجاء ---
15 عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه 1399 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 محل انجام پروژه 1401-1402 دوم سنجش از دور  دریافت فایل Download ---
2 محل انجام پروژه 1401-1402 دوم مبانی زهکشی  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهکارهای بهبود اجزا ردپای آب در تولید گندم بهاره و پاییزه در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1400 بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تأثیر فواصل ردیف کاشت بر صفات پیاز رقم قولی قصه در روش آبیاری قطره‌ای 1389 دانشگاه آزاد اسلامی ---
3 ارزیابی الگوی کشت فعلی و ارائه الگوی کشت بهینه در بخش سجاسرود شهرستان خدابنده 1390 دانشگاه آزاد اسلامی ---
4 تخمین میزان تبخیر و تعرق سبزیجات با استفاده از تکنیک سنجش از دور در سطح دشت قزوین 1390 دانشگاه آزاد اسلامی ---
5 تخمین تبخیر و تعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم بیلان انرژی در سطح زمین؛ سبال(SEBAL)، (مطالعه موردی منطقه خرمدره) 1393 دانشگاه زنجان ---
6 مقایسه روش‌های برآورد تبخیر- تعرق واقعی مبتنی بر بیلان انرژی در دشت مشهد 1393 دانشگاه گیلان ---
7 تخمین تبخیر و تعرق واقعی گیاهان زراعی و باغی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم METRIC 1393 بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 بررسی پیشروی جبهه رطوبتی در آبیاری زیرسطحی در اعماق مختلف در مقایسه با آبیاری قطره‌ای سطحی 1394 بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 پیش بینی تولید محصول با استفاده از تکنیک سنجش از دور 1395 بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 تخمین تبخیرو تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم‌های بیلان انرژی و تصاویر ماهواره‌ای در دشت قزوین 1395 بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 بررسی امکان استفاده از پساب برای آبیاری با استفاده از سامانه آبیاری میکرو 1395 بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 اثر آب مغناطیسی بر روی گرفتگی قطره چکان در سامانه آبیاری میکرو 1395 بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 تخمین بهره وری آب با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی:اراضی شرکت کشاورزی فجر اصفهان) 1396 بین المللی امام خمینی (ره) ---
14 تخمین تبخیروتعرق واقعی گیاهان زراعی و باغی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های SEBAL، SSEB و TSEB 1396 بین المللی امام خمینی(ره) ---
15 بررسی راهکارهای آبشویی در سیستم‌های آبیاری موضعی با رویکرد استفاده پایدار از منابع آب لب‌شور 1396 بین المللی امام خمینی(ره) ---
16 تخمین بارش و دمای سطح زمین با استفاده از GLDAS 1396 بین المللی امام خمینی(ره) ---
17 توسعه معادلات تبخیروتعرق گیاه مرجع براساس اقلیم 1397 بین المللی امام خمینی(ره) ---
18 استفاده از آنالیز حساسیت برای کاهش پارامترهای مدل های گیاهی 1397 بین المللی امام خمینی(ره) ---
19 تصفیه زه‌آب با استفاده از بیوراکتور 1397 بین المللی امام خمینی(ره) ---
20 بررسی تاثیر استفاده از بیوچار و کاه‌و‌کلش بر غلظت آبشویی نیتروژن 1398 بین المللی امام خمینی(ره) ---
21 تعیین توابع تولید و تبخیروتعرق گندم در شرایط تنش شوری و کمبود ازت 1398 بین المللی امام خمینی(ره) ---
22 شبیه سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و نیمه زیرسطحی بر تجمع نمک در سطح خاک 1400 بین المللی امام خمینی(ره) ---
23 تخمین تبخیر-تعرق واقعی براساس آخرین ویرایش اصلاح شده از الگوریتم بیلان انرژی روی سطح با استفاده از داده‌های لایسیمتر 1400 بین المللی امام خمینی(ره) ---
24 بررسی سناریوهای کاهش آبشویی نیترات 1401 بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل‌سازی ضرایب تنش‌های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر- تعرق واقعی ذرت علوفه‌ای 1397 بین الملل امام خمینی(ره) ---
2 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی با استفاده از شاخص ماهواره ای پوشش و براساس خدمات اکولوژیکی مراتع در بخش فرسایش و رواناب 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 برآورد میزان زیست‌توده براساس داده‌های سنجش از دوری ریزمقیاس شده در مدل AquaCrop 1401 بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 ریزمقیاس سازی مکانی دمای سطح زمین (LST) در مناطق فاریاب با تغییرات رطوبتی زیاد 1401 بین المللی امام خمینی(ره) ---