۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1360
  • نشانی : 16818-34149
  • شماره اتاق : 422
  • شماره تلفن دفتر : 33901109 2
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : memarpour@eng.ikiu.ac.ir;memarpour.mahdi@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی عمران (کارشناسی) 1378 1382 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
2 مهندسی عمران - گرایش زلزله (کارشناسی ارشد) 1382 1384 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 مهندسی عمران - گرایش زلزله (دکتری) 1384 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی ساختمانهای بلند ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 طرح و تحلیل ساختمانهای بلند ---
2 طرح و تحلیل لرزه ای سازه پل ---
3 تحلیل اندرکنش خاک - سازه ---
4 تحلیل سازه های دریایی تحت بارهای محیطی (امواج، زلزله) ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سیستم های سازه ای ساختمان های بلند سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Characteristics of Horizontal and Vertical Near-Field Ground Motions and Investigation of Their Effects on the Dynamic Response of Bridges 2014 2016 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering نمایش پیوند
2 Comparison of Wind Speed-Up over Escarpments Derived from Numerical Modeling and Wind-Loading Codes 1397 Article in Press AUT Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
3 بررسی توزیع فضایی زلزله بر منحنیهای شکنندگی اجزای پلهای بزرگراهی با نشیمن مورب در حوزه دور و نزدیک زلزله 1395 1396 مهندسی زیرساخت های حمل ونقل نمایش پیوند
4 بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بلند لوله ای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه 1395 1396 مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند
5 Effects of Ground Motion Directionality on the Seismic Behavior of Mid-rise Concrete Buildings Considering Unequal Live-Load Distribution in Height 2017 2018 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering نمایش پیوند
6 بررسی عملکرد لرزهای کوله پلهای نامنظم در ارتفاع بر اثر اعمال زلزله در راستاهای مختلف 1396 1397 مهندسی زیرساخت های حمل ونقل نمایش پیوند
7 RSM-based modeling and optimization of self-consolidating mortar to predict acceptable ranges of rheological properties 2017 2018 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS نمایش پیوند
8 Performance Assessment of Bridge-Soil-Foundation System with Irregular Configuration Considering Ground Motion Directionality Effects 2017 2019 Soil Dynamics and Earthquake Engineering نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها 1393 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد نمایش پیوند
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سکوهای ثابت فلزی با استفاده از منحنی های شکنندگی 1394 دومین کنفرانس ملی زلزله نمایش پیوند
3 محل بهینه یک و دو سیستم کمربندی دیوار برشی برای سازه های بتنی مسلح بلند مرتبه به صورت دو بعدی 1394 دومین کنفرانس ملی زلزله نمایش پیوند
4 مقایسه مقیاس کردن شتابنگاشتها با استفاده از روش آیین نامه 2800 و یک روش کاراتر برای انجام تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی 1394 دومین کنفرانس ملی زلزله نمایش پیوند
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریایی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- شمع- سازه 1394 کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست نمایش پیوند
6 براورد ضریب کاهش سختی دیوارهای برشی فولادی بازشودار و عملکرد سخت کننده در بهبود 1394 کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست نمایش پیوند
7 تاثیر انعطاف پذیری پی بر توزیع توزیع نیروی برشی و قاب خمشی در سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی 1394 دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران نمایش پیوند
8 مقایسه تحلیل استاتیکی و دینامیکی در توزیع نیروی جانبی زلزله در سازه های بتنی مسلح با در نظرگرفتن اندرکنش خاک وسازه 1394 دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران نمایش پیوند
9 بررسی موقعیت بهینه دستک در ساختمانهای فولادی با سیستم مقاوم جانبی دستک و خرپای کمربندی تحت زلزله حوزه نزدیک 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
10 بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پدیده لنگی برشی در ساختمانهای بلند بتن مسلح با سیستم لوله ای 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
11 مروری بر ارزیابی شکنندگی لرزه ای پل های بتنی تحت اثر آب شستگی 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
12 بررسی کارایی سنجه های مختلف شدت زلزله برای تهیه مدل های احتمالاتی تقاضای لرزه ای پل های بزرگراهی 1396 هفتمین کنفرانس ملی سازه و زلزله نمایش پیوند
13 بررسی تاثیرات نشست فونداسیون بر ظرفیت و طراحی سازه های بتنی قاب خمشی و دیوار برشی 1396 نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی نمایش پیوند
14 بهینه یابی میرایی و موقعیت مهاربند بازویی در سیستم مهاربند بازویی میراشده 1396 چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه نمایش پیوند
15 Appropriate Intensity Measures in Seismic Performance Evaluation of Irregular Bridges 2018 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقاومت مصالح ---
2 تحلیل سازه های 1 و 2 ---
3 طراحی پل ---
4 اصول مهندسی زلزله ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دینامیک سازه ها ---
2 سازه های بلند ---