۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی
  • تاریخ تولد : 1349/6/2
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 0281 33902232
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : navid_atar.sharghi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترا - علوم زبانی فرانسه دانشگاه فرانش کنته ---
2 کارشناسی ارشد علوم زبانی فرانسه دانشگاه فرانش کنته نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد صنایع زبان فرانسه دانشگاه فرانش کنته نمایش پیوند
4 لیسانس آموزش زبان فرانسه دانشگاه فرانش کنته نمایش پیوند
5 لیسانس مترجمی زبان فرانسه ایران دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Analyse comparée de la structure du groupe déterminant du français et du persan Numéro 15 - Septième année, printemps-été 2012مجله قلم ---
2 La complémentation verbale et les compléments adverbiaux/non-objet dans les langues française et persane مجله قلم- la plume( Numéro18, 8ème année, automne 2013-hiver 2014 نمایش پیوند
3 بررسی تحلیلی نگرش های داخلی و خارجی به مسئله ی تغییر نظام خطی زبان فارسی: مورد های اوروفارسی، یونی پرس و پارسیک جستارهای زبانی (دوره ۷، شماره ۵ - پیاپی 34، پاییز ۱۳۹۵، صفحات ۱۷۴-۱۴۳ نمایش پیوند
4 بررسی تأثیر متغیرهای نظام خودانگیزشی زبان دوم دورنیه در یادگیری زبان خارجی: مورد فرانسوی ‌آموزان ایرانی جستارهای زبانی (دوره 10، شماره3، پیاپی 51، مرداد-شهریور 1398) نمایش پیوند
5 مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خود انگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان1398) نمایش پیوند
6 - بررسی نقش عوامل انگیزشی و خودهای شخصیتی در یادگیری زبان فارسی پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399) نمایش پیوند
7 بررسی تطبیقی مطالعات سبک نوشتار زنانه و تاثیر جنسیت بر ترجمه و تالیف در ایران جستارهای زبانی (دوره 12، شماره 2، پیاپی 62، خرداد-تیر 1400) نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گروه وابسته ی پیشین در زبان های فارسی و فرانسوی : توصیف ساختار و اهمیت آن در ترجمه ارائه در دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی، اردیبهشت 1392، شیزار، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات. نمایش پیوند
2 Ressemblances et différences des structures syntaxiques de base du persan et du français کنفرانس بین المللی ایران شناسی در فرانسه : تجربه دیروز چشم‌انداز فردا ، اسفند 1393 و اردیبهشت 1394 نمایش پیوند
3 نقد دیرینه شناختی ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی سوء تفاهم اثر آلبر کامو 14 آذر 1397 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی؛ دانشگاه بین المللی امام خمنی (ره)، نمایش پیوند
4 نقد دیرینه شناختی ترجمه ی نمایشنامه ی کالیگولا اثر آلبر کامو پنجم اسفند 1397 نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی؛ دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ، نمایش پیوند
5 آزمون نوشتن، ارزیابی آزمون نوشتار آزاد چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی؛ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، 23 مهر 1399 نمایش پیوند
6 ساخت و ترتیب وابسته‌های پسین هسته گروه اسمی در زبان فارسی چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی؛ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، 23 مهر 1399 نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 - نوبل،بنیاد نوبل و جوائز آن 1377 آتنا نمایش پیوند
2 ساختارهای نحوی بنیادین درزبان های فرانسوی و فارسی)، 1391 نشر طراوت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 تولید نوشتاری (نگارش)، 1396 انتشارات خاموش  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 Syntaxe comparée français-persan, Les groupes syntagmatiques, En vue d’une langue Contrôlée » ; 2015 paf, Saarbrücken, Deutschland,  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 - تومک، رودخانه ی واژگون 1(تنها برنده ی جایزه ی طلایی لاک پشت پرنده) 1394 محراب قلم،  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 خواندن و درک مطلب علوم انسانی برای فارسی آموزان سطح پیشرفته؛ نشر خاموش؛ 1396 1396 خاموش  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 درک خوانداری ، 1397 خاموش  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Grammaire pour les apprenants francophones de la langue persane : Les fonctions grammaticales et la formation des phrases simples du persan 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند