۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : مربی
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 683
  • شماره تلفن دفتر : 33901383
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.anbarloei@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Algebraic Hyperstructures نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A BOUND FOR THE LOCATING CHROMATIC NUMBER OF TREES 2015 Transactions on Combinatorics نمایش پیوند
2 The locating chromatic number of the join of graphs 2014 Bulletin of the Iranian Mathematical Society نمایش پیوند
3 Degree Distance Index of the Mycielskian and its Complement 2016 Iranian Journal of Mathematical Chemistry نمایش پیوند
4 On two-absorbing and two-absorbing primary hyperideals of a multiplicative hyperring 2017 Cogent Mathematics نمایش پیوند
5 بررسی نقش اخلاق در فرایند آموزش ریاضی 1396 فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش نامه اخلاق نمایش پیوند
6 On almost primary hyperideals and almost two-absorbing primary hyperideals of a multiplicative hyperring 2019 Southeast Asian Bulletin of Mathematics نمایش پیوند
7 On phi-two-absorbing and phi-two-absorbing primary hyperideals in multiplicative hyperrings 2019 Journal of the Indonesian Mathematical Society نمایش پیوند
8 On uniformly primary hyperideals and uniformly two-absorbing primary hyperideals 2019 Italian Journal of Pure and Applied Mathematics نمایش پیوند
9 n-ary two-absorbing and two-absorbing primary hyperideals in Krasner (m,n)-hyperrings 2019 Matematicki Vesnik نمایش پیوند
10 A generalization of prime hyperideals 2020 Journal of Algebraic Systems نمایش پیوند
11 A note on two classes of hyperideals 2021 Jordan Jornal of Mathematics and statistics نمایش پیوند
12 A study on a generalization of the n-ary prime hyperideals in a Krasner (m,n)-hyperring 2021 Afrika Matematika نمایش پیوند
13 Unifing the prime and primary hyperideals under one frame in a Krasner (m,n)-hyperring 2021 Communications in Algebra نمایش پیوند
14 two-prime hyperideals of multiplicative hyperrings 2022 Journal of Mathematics نمایش پیوند
15 On one-absorbing prime hyperideal and some of its generalizations 2022 Journal of Mathematics نمایش پیوند
16 J-hyperideals and their expansions in a Krasner (m, n)-hyperring 2023 Hacettepe Journal of Mathematics & Statistics نمایش پیوند
17 Krasner (m, n) - hyperring of fractions 2023 Jordan Journal of Mathematics and statistics نمایش پیوند
18 alpha-prime hyperideals in a multiplicative hyperring 2023 Journal of Mathematical Extension نمایش پیوند
19 Extensions of n-ary prime hyperideals via an n-ary multiplicative subset in a Krasner (m,n)-hyperring‎ 2023 Filomat نمایش پیوند
20 Classes of F-hyperideals in a Krasner F^(m,n)-hyperring 2023 Journal of Mahani Mathematical Research نمایش پیوند
21 Interval valued (α, β)-fuzzy hyperideals in Krasner (m, n)-hyperrings 2023 Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Degree distance and Gutman index of the Mycielskian and its Complement 1394 8th Conference and Workshop on Algebraic Combinatorics and Graph Theory نمایش پیوند
2 A Generalization of the two-absorbing primary hyperideals 2018 47th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
3 A note on ‎$‎n‎$‎-ary two-absorbing hyperideals 2019 International conference on recent achievements in Mathematical Science نمایش پیوند
4 On n-absorbing hyperideals 1399 پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران نمایش پیوند
5 An expansion of two-Absorbing hyperideals 1400 The 3rd National Congress on Mathematics and Statistics نمایش پیوند
6 One-absorbing ‎delta‎‎-primary hyperideals 1401 پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضی 1و2و3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 جبر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 نظریه حلقه و مدول دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مبانی ماتریسها و جبر خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 آموزش ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 معادلات دیفرانسیل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی اردیبهشت 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عدد تمایز گراف میسیلیسکی تعمیم یافته شهریور 1400 فاطمه جعفری بویینی نمایش پیوند
2 عدد رنگی گراف مقسوم علیه صفر روی مدولها شهریور 1400 فاطمه رسولی نمایش پیوند
3 بررسی مجموعه جزئا مرتب از زیرگروههای یک گروه متناهی شهریور 99 محمد زارعی نمایش پیوند
4 گراف پوچساز روی حلقه گروهها شهریور 99 رقیه زارعی نمایش پیوند
5 عدد فرا غالب گراف ها شهریور 98 راضیه رزمجو نمایش پیوند
6 بعد متری همبند متناظر با یک راس از گراف بهمن 98 سمیه جهانبخشی نمایش پیوند
7 رنگ آمیزی مکان یاب همسایه ای گراف ها بهمن 98 نرجس نظریان نمایش پیوند
8 عدد احاطه گری 2-رنگین کمان گراف آذر 1398 تهمینه کیماسی سلخوری نمایش پیوند
9 P-گروه های متناهی با زیر گروههای پدید آمده توسط دو عنصر مزدوج آذر 1398 محمد تاروردی نمایش پیوند
10 بررسی تعداد زیرگروههای دوری در گروه های متناهی تیر 1398 مجید طغرایی نمایش پیوند
11 گراف ایدال اساسی مجموع پوچساز ها از یک حلقه جا به جایی دی 1397 افسانه احمدیان فرد نمایش پیوند
12 بعد k-متری گرافها از دیدگاه کلی بهمن 1397 لیلا سادات مرتضوی نمایش پیوند
13 گراف مقسوم علیه صفر برای مدول ها نسبت به یک زیر مدول شهریور 1397 ربابه شجاعی علی آبادی نمایش پیوند
14 بعد متری گراف های گردشی تیر 1397 محمد رجبی نمایش پیوند
15 مینیمم رتبه، ماکزیمم پوچی و عدد تحمیلی صفر چند خانواده از گراف ها تیر 1397 مریم زرآبادی پور نمایش پیوند
16 تعمیمی از ایده الهای ابتدایی دو جاذب در حلقه های جابجایی تیر 1396 مریم عبدالهی نمایش پیوند
17 شاخص F برای ضرب ها و اعمال گراف‌ها شهریور 1396 فاطمه عطارزاده نمایش پیوند
18 گراف اشتراک همدسته ها برای گروه ها زمستان 1395 سکینه فیاض بخش نمایش پیوند
19 اندازه کلاس های تزویج و ساختار گروه های متناهی بهمن 1395 زینت کاظمی نمایش پیوند
20 گرف توانی و گروه های آبلی بهمن 1395 معصومه قیصری نمایش پیوند
21 درباره زیر مدولهای اول مدرج و زیرمدولهای اول کلاسیک مدرج بهمن 1395 شهناز آهنی نمایش پیوند
22 زیرمدولهای پوچساز کوچک شهریور 1395 الهام رحمانی نمایش پیوند
23 بعدهای گرنشتاین یکد ست و انژکتیو مدولهای ساده بهمن 1394 لیلا آقایی لیاولی نمایش پیوند
24 ویژگیهای ایده الهای اول وابسته به مدولهای کوهمولوژی موضعی و مدولهای Ext بهمن 1394 مهناز یوسف گمرکچی نمایش پیوند
25 مدول های FP-گرنشتاین هم تابدار شهریور 1393 سعیده فلاح نژاد نمایش پیوند
26 خواص متناهی تابعگون های توسیع روی مدول های هم متناهی بهمن 1393 سمیه رجبی نمایش پیوند
27 تعیین قطر گراف های جابجایی 1393 زهرا رادلاند نمایش پیوند