۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 301
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : manisseh@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مدیریت صنعتی دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی ( گرایش تحقیق در عملیات ) علوم و تحقیقات نمایش پیوند
3 دکتری - مهندسی صنایع و سیستم ها University Putra Malaysia نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت پروژه و قراردادها استانداری قزوین نمایش پیوند
2 Project Management University Putra Malaysia نمایش پیوند
3 Manufacturing Operation Management University Putra Malaysia نمایش پیوند
4 Computer Application in Manufacturing System University Putra Malaysia نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Aggregating group MCDM problems using a fuzzy Delphi model for personnel performance appraisal Journal of Scientific Research and Essay نمایش پیوند
2 A Fuzzy Group Decision Making Model for Multiple Criteria Based on Borda Count International journal of Physical Sciences نمایش پیوند
3 Developing a Fuzzy TOPSIS Model in Multiple Attribute Group Decision Making Journal of Scientific Research and Essay نمایش پیوند
4 Fuzzy Extension of TOPSIS Model for Group Decision Making under Multiple Criteria Artificial Intelligence Review, Springer نمایش پیوند
5 An Extended Group Decision making model for Personnel Performance Evaluation International Business and Entrepreneurship Development نمایش پیوند
6 Developing a new project risk ranking model by means of jackknife resampling method consider interval analysis Journal of Intelligent & Fuzzy Systems نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه مدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان بیستمین کنفرانس بین المللی برق نمایش پیوند
2 Personnel Performance Appraisal Using the MADM Models in Group International Colloquium on Business & Management نمایش پیوند
3 360 Degree Personnel Performance Appraisal Using the MADM Models and Presenting a Model for overall Ranking IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management نمایش پیوند
4 Implementation of Particle Swarm Optimization in Construction of Optimal Risky Portfolios IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management نمایش پیوند
5 Managing Foreign Language Learning and Teaching principles Using Analytic Hierarchy Process International Conference on Learning and Teaching نمایش پیوند
6 Priority of strategic plans in BSC model by using Borda method The 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing نمایش پیوند
7 Group Analytic Hierarchy Process Method and Best Selection of the Strategic Plans in Balanced Scorecard Model First International Conference in Business Management and Information Sciences نمایش پیوند
8 Priority of strategic plans in BSC model by using of Group Decision Making Model IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management نمایش پیوند
9 An Extended Group Decision making model for Personnel Performance Evaluation 2010 7th AGBA World Congress نمایش پیوند
10 Developing a Conceptual Model to Examine Relationships in Main Element of TQM Practices 2010 7th AGBA World Congress نمایش پیوند
11 Economic Production Quantity Model Considering to Total Quality Cost in Finite Production Process 2010 7th AGBA World Congress نمایش پیوند
12 A Fuzzy Extension of Borda Method for Group Decision Making 2015 V International Symposium Engineering Management and Competitiveness نمایش پیوند
13 Linguistic Project Manager Selection 2015 V International Symposium Engineering Management and Competitiveness نمایش پیوند
14 A Fuzzy Extension of Ordinal Approach for Group Decision Making Under Multiple Criteria 2016 VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness نمایش پیوند
15 Promethee Use in Personnel Selection 4th International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies نمایش پیوند
16 Presenting a Model based on Ordinal Approach and AHP for Best Selection of Green SCM First National Conference on Quantitative models and Techniques in Management نمایش پیوند
17 Identify and Ranking Factors Affecting to Improve the Quality of Products First National Conference on Quantitative models and Techniques in Management نمایش پیوند
18 The Effect of Establishment of PMO in Project-Based Organization First National Conference on Quantitative models and Techniques in Management نمایش پیوند
19 Best Selection of The Maintenance Policy in the Automotive Industry with Environmental Protection Approach by Using AHP and Topsis Methods 2017 VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness نمایش پیوند
20 Flight Arrival Simulation 2017 VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness نمایش پیوند
21 Ranking Condition Monitoring Criteria in Order to Decrease Downtime Using Entropy and QFD Methods 2nd International conference on Management & accounting نمایش پیوند
22 Factors Determining the Amount of Lean Production and Lean Measurement of an Organization Using Dimensional Analysis and GAHP 2nd International conference on Management & accounting نمایش پیوند
23 Ranking of Components and Sub-components of Total Quality Management (TQM) Using the Group Analytic Hierarchy Process 2nd International conference on Management & accounting نمایش پیوند
24 Factors Affecting Labor Productivity Using Fuzzy Method 2nd International conference on Management & accounting نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Heterogeneous Group Decision Making Models Under Linguistic Assessment lambert Academic publishing نمایش پیوند
2 Inventory Management and Loss-Based Quality Costs lambert Academic publishing نمایش پیوند
3 Use of Fuzzy Information for Heterogeneous Performance Evaluation Springer International Publishing Switzerland نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کنترل پروژه (مهندسی صنایع) دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 کنترل موجودی (مهندسی صنایع) دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 تحقیق در عملیات (1) (مهندسی صنایع) دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
4 تحقیق در عملیات (1) و (2) (مهندسی صنایع) دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا نمایش پیوند
5 کنترل پروژه (مهندسی صنایع - مهندسی مکانیک) دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا نمایش پیوند
6 کاربرد کامپیوتر در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 کنترل کیفیت آماری - مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تحقیق در عملیات (2) - حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 مدیریت پروژه دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 تحقیق در عملیات 1 و 2 - مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 طرح درس مدیریت کیفیت و بهره وری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 طرح درس مدیریت پروژه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 طرح درس تحقیق در عملیات 1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 طرح درس کامپیوتروکاربرد آن درمدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 مدیریت رفتار سازمانی - MBA دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 مدیریت پروژه - MBA دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 طرح درس مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 طرح درس برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 طرح درس مدیریت پروژه MBA  دریافت فایل Download نمایش پیوند