۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : ریاضی کاربردی
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۳/۱۳
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 692
  • شماره تلفن دفتر : 8371392-28
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mr.ansari@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ۱۳۶۸ دانشگاه شهید باهنر نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند
3 دکتری ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Superlinearly Convergent Exact Penalty Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares: Global Analysis 2012 Journal of Optimization ---
2 Superlinearly Convergent Exact Penalty Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares: Asymptotic Analysis 2012 Bulletin of the Iranian Mathematical Society ---
3 A Superlinearly Convergent Penalty Method with Nonsmooth Line Search for Constrained Nonlinear Least Squares 2012 Special Issue of SQU Journal for Science ---
4 A Robust Combined Trust Region-Line Search Exact Penalty Projected Structured Scheme For Constrained Nonlinear Least Squares 2014 2015 Optimization Methods and Software نمایش پیوند
5 Exact closed-form unique and dual solutions to the longitudinal fin with temperature-dependent properties and internal heat generation Apr-2018 2018 Canadian Journal of Physics نمایش پیوند
6 Buckling of doubly clamped nano-actuators in general form through optimized Chebyshev polynomials with interior point algorithm April 2017 2018 The European Physical Journal Plus نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 New Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares Problems 2010 International Conference on Operations Research 2010 نمایش پیوند
2 A Two-Step Super Linearly Convergent Exact Penalty Approach with New Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares 2011 The Third Workshop on Optimization and its Applications نمایش پیوند
3 Solving Constrained Nonlinear Least Squares Problems Using an Exact Penalty Structured Projected Scheme with a Hybrid Trust Region-Line Search Procedure 2011 4th International Conference of Iranian Operations Research Society نمایش پیوند
4 Constrained Nonlinear Least Squares: An Exact Penalty Approach with Structured Approximate Projected Hessian Updates 2011 The International Conference on Operations Research and Optimization نمایش پیوند
5 بهبود نواحی عیوب در تصاویر جوشکاری با استفاده از حداقل سازی نرم یک آذر ماه ۹۶ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی نمایش پیوند
6 عوامل پیش‌برنده تجارت الکترونیک در شرکت‌های صادراتی استان قزوین فروردین ۹۶ نمایش پیوند
7 شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری اثربخش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در صنایع کوچک و متوسط پوشاک استان قزوین ۹۵ ۹۶ دومین کنفرانس مدیریت و بازاریابی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پایه‌های برنامه‌ریزی خطی زمستان ۱۳۹۷ ۱۰۰۰ جهاد دانشگاهی مرکز قزوین نمایش پیوند
2 برنامه‌ریزی خطی:شبکه‌ها و روش‌های نقطه درونی مراحل نهایی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضی مهندسی تکمیلی ۱۳۹۱/۷/۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
2 ریاضی مهندسی پیشرفته ۱۳۹۱/۷/۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
3 ریاضیات پیشرفته ۹۲/۷/۱ ۹۲/۱۰/۳۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
4 تحقیق در عملیات پیشرفته ۹۲/۷/۱ ۹۲/۱۰/۳۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
5 ریاضیات مهندسی پیشرفته ۹۲/۷/۱ ۹۲/۱۰/۳۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
6 تحقیق در عملیات پیشرفته ۹۷/۷/۱ ۹۷/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 تحقیق در عملیات پیشرفته ۹۷/۷/۱ ۹۷/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 ریاضی مهندسی پیشرفته ۹۷/۷/۱ ۹۷/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 Design, Development, Analysis and Implementation of Efficient Algorithms for Solving Nonlinearly Constrained Nonlinear Least Squares Problems 2012 2014 Iran National Science Foundation - INSF نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 حل عددی یک مساله کنترل بهینه با مشتقات کسری با استفاده از ماتریس‌های عملیاتی برنشتاین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۳/۱۰/۲۸ فرزانه صفایی فخر نمایش پیوند
2 حل عددی یک مساله کنترل بهینه کسری با استفاده از ماتریس‌های عملیاتی برنشتاین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۳/۱۰/۲۸ تهمینه کریمی رحمانی نمایش پیوند
3 یک کلاس جدید از ماتریس‌های ارزشی توابع پایه‌ای شعاعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۴/۱۱/۱۲ راحله گودرزی نمایش پیوند
4 حل معادلات انتگرال با استفاده از روش‌های توابع پایه‌ای شعاعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۵/۶/۲۹ هاجر امامی نمایش پیوند
5 استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی در حل معادله تلگراف کسری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۵/۱۱/۲۵ مریم باجلان نمایش پیوند
6 حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل با استفاده از موجک‌های برنولی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۶/۱۰/۱۷ مریم رضایی خمیرمحله نمایش پیوند
7 روش مبتنی بر محاسبات ژنتیک برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل-انتگرال فردهلم-ولترا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۶/۱۰/۱۷ حسن کریمی‌نژاد نمایش پیوند
8 شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری اثربخش بازاریابی رسانه‌‌های اجتماعی در صنایع کوچک و متوسط پوشاک استان قزوین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین‌زهرا ۹۵/۱۱/۲۱ مهدی باقر نمایش پیوند
9 همگرایی جواب‌های تقریبی برای معادله انتگرال ولترا-فردهلم غیرخطی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۷/۱۱/۲۹ شهلا عظیمی سیف‌الدین نمایش پیوند
10 یک روش تقریبی کارا برای جواب معادله گرما با استفاده از توابع شعاعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۷/۱۱/۲۹ فهیمه رمضانی نمایش پیوند
11 یک روش هم‌مکانی کارا برای حل معادلات انتگرال فردهلم منفرد با هسته کوشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی حمیرا حبیبی نمایش پیوند
12 حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات کسری‌چندگانه با استفاده از ماتریس توابع میتاگ-لفلر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی آمنه حسنا نمایش پیوند
13 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی حجتالله رضایی ایرمحله نمایش پیوند
14 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی معصومه افشانی تکتمی نمایش پیوند
15 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی فاطمه طاهری نمایش پیوند
16 آنالیز حارتی پرک طولی و خواص وابسته به دما و تولید گرمای داخلی با استفاده از روش گالرکین باقیمانده وزن‌دار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۷/۱۱/۱۳ منیژه طاهرخانی نمایش پیوند
17 بهبود کنتراست تصاویر جوشکاری برای وضوح عیوب آن با استفاده از حداقل‌سازی نرم یک دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۶/۱۱/۲۹ آرام بیدکلمه نمایش پیوند
18 ماتریس عملیاتی بر پایه موجک برنولی برای حل معادلات دیفرانسیل تاخیری کسری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۶/۴/۲۴ سحر غلامی نمایش پیوند
19 نامساوی‌های شبه‌تغییراتی برداری ناهموار و مسایل بهینه‌سازی برداری ناهموار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹۴/۶/۲۹ ذبیح‌الله خدابنده‌‌لو نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معادلات دیفرانسیل  دریافت فایل Download ---
2 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
3 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
4 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
5 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
6 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
7 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
8 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
9 محاسبات عددی  دریافت فایل Download ---
10 محاسبات عددی  دریافت فایل Download ---
11 محاسبات عددی  دریافت فایل Download ---
12 تحقیق در عملیات  دریافت فایل Download ---
13 تحقیق در عملیات  دریافت فایل Download ---
14 برنامه نویسی  دریافت فایل Download ---
15 برنامه نویسی  دریافت فایل Download ---
16 ریاضی عمومی  دریافت فایل Download ---
17 ریاضی عمومی  دریافت فایل Download ---
18 ریاضی عمومی  دریافت فایل Download ---
19 ریاضی کاربردی  دریافت فایل Download ---
20 ریاضی اقتصاد  دریافت فایل Download ---
21 ریاضی اقتصاد  دریافت فایل Download ---
22 بهینه‌سازی غیرخطی ۹۵ اول  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حل عددی یک مساله کنترل بهینه کسری با استفاده از ماتریس‌های عملیاتی برنشتاین ۹۳/۱۰/۲۸ دانشگاه بین‌الملی امام خمینی تهمینه کریمی رحمانی نمایش پیوند
2 حل عددی یک مساله کنترل بهینه با مشتقات کسری با استفاده از ماتریس‌های عملیاتی برنشتاین ۹۳/۱۰/۲۸ فرزانه صفایی فخر نمایش پیوند
3 نامساوی‌های شبه‌تغییراتی برداری ناهموار و مسایل بهینه‌سازی برداری ناهموار ۹۴/۶/۲۹ ذبیح‌الله خدابنده‌لو نمایش پیوند
4 یک کلاس جدید از ماتریس‌های ارزشی توابع پایه‌ای شعاعی ۹۴/۱۱/۱۲ راحله گودرزی نمایش پیوند
5 حل معادلات انتگرال با استفاده از روش‌های توابع پایه‌ای شعاعی ۹۵/۶/۲۹ هاجر امامی نمایش پیوند
6 شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری اثربخش بازاریابی رسانه‌‌های اجتماعی در صنایع کوچک و متوسط پوشاک استان قزوین ۹۵/۱۱/۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین‌‌زهرا مهدی باقر نمایش پیوند
7 استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی در حل معادله تلگراف کسری ۹۵/۱۱/۲۵ مریم باجلان نمایش پیوند