۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
  • تاریخ تولد : 1355/08/05
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : jehyaei@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) 1374 1378 دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) 1379 1381 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) 1381 1389 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 بالانس خودکار محورهای انعطاف پذیر ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Vibration analysis of micro composite thin beam based on modified couple stress 2017 structural engineering and mechanics نمایش پیوند
2 Rotating Effects on Hygro-Mechanical Vibration Analysis of FG Beams Based On Euler-Bernoulli Beam Theory 2017 structural engineering and mechanics نمایش پیوند
3 Thermal buckling of FGM nanoplates subjected to linear and nonlinear varying loads on Pasternak foundation 2016 Advances in Materials Research نمایش پیوند
4 Nonlocal vibration analysis of FG nano beams with different boundary condition 2016 Advances in Nano Researc نمایش پیوند
5 Influence of porosity and axial preload on vibration behavior of rotating FG nanobea 2017 Advances in Nano Researc نمایش پیوند
6 Free vibration analysis of double walled carbon nanotubes embedded in an elastic medium with initial imperfection 2017 Advances in Nano Research نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دینامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 دینامیک ماشین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 ارتعاشات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 کنترل خودکار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 استاتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 طراحی مکانیزمها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 شبیه سازی و تجزیه و تحلیل رفتار سیستم تعلیق خودرو به وسیله رایانه نیما ژیلک زاده-کارشناسی ---
2 کاهش ارتعاشات موتور احتراق داخلی به وسیله پاندول های جاذب گریز از مرکز علی زرگری پور-کارشناسی ---
3 تحلیل و طراحی سیستم تعلیق وسائل نقلیه توسط simulinkو matlab پوریا سمندی-کارشناسی ---
4 معرفی روش طرح و تحلیل آزمایشها در بهینه سازی سیستمهای دینامیکی جواد کشاورز-کارشناسی ---