۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد : 1356
  • نشانی : 16818-34149
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901296 028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : n.bigdeli@eng.ikiu.ac.ir;nooshin_bigdeli@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

تحصیلات

Ø       دکترا، دانشگاه صنعتی شریف                                          بهمن 1380 تا شهریور 1386
عنوان رساله: سنتز و مدلسازی یک بستر مناسب برای ارزیابی و بهبود روشهای کنترل پویای صف برای کنترل انباشتگی در شبکه اینترنت
        استاد راهنما: دکتر محمد حائری
        معدل:36/17(رتبه اول)      نمره رساله: عالی
Ø       کارشناسی ارشد       ، دانشگاه شیراز                               مهر 1378 تا دیماه 1380
عنوان پایان نامه: سرو کنترل یک روبات دو درجه آزادی در جهتهای Pan/Tilt به کمک تصویر برداری بوسیله دوربین نصب شده روی آن.
           استاد راهنما: دکتر علیرضا خیاطیان              معدل:36/18(رتبه دوم)
Ø       کارشناسی                                                                  مهر 1374 تا شهریور 1378
          عنوان پایان نامه: PC-Based ECG (Design)
         اساتید راهنما: دکتر رحیم غیور- پ دکتر علیرضا خیاطیان      معدل: 65/17(رتبه اول)
 

اطلاعات شغلی

Ø   رییس دانشکده فنی و مهندسی،  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، بهمن 1400 تا کنون.
Ø  عضو هیئت علمی  گروه مهندسی برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مهر 86 تاکنون.
    
 

سوابق شغلی

Ø       مدیر گروه مهندسی برق(کنترل، مخابرات و قدرت) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، تیر 88 تا آبان 91.
Ø       عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین، مهر 89 تا مهر 92.
Ø       مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه، اسفند 91 تا شهریور 93. 
 
 

افتخارات علمی

1.        دریافت جایزه اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان در سال 87.
2.        اولین خانم فارغ التحصیل در رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف.
3.        دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال 1382 و جایابی در دانشگاه شیراز.
4.        رتبه اول مقطع دکترا (دانشگاه صنعتی شریف).
5.        رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.
6.        رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.
7.        عضو دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف و دریافت بورس تحصیلی در سال1383.
8.        رتبه 63 کنکور سراسری سال 1374.
9.        دریافت لوح تقدیر از نهاد مقام معظم رهبری بعنوان دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز سال 1378.
10.     برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق دانشگاه شیراز.
11.     برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور.
12.     برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در کنفرانس تجدید ساختار در صنعت برق دانشگاه صنعتی شریف.
13.     پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سالهای 1389  و 1391.
14. پژوهشگر برتر جهانی(2% موضوعی) بر اساس رتبه بندی دانشگاه استنفورد، 2019.
.15 پژوهشگر برتر جهانی(2% کلیه رشته ها) بر اساس رتبه بندی دانشگاه استنفورد و پایگاههای الزویر و اسکوپوس،2021.

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای تخصصی-مهندسی برق(کنترل) 80 86 دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی-برق(کنترل) 78 80 دانشگاه شیراز ---
3 کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) 74 78 دانشگاه شیراز ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدلسازی و کنترل شبکه های کامپیوتری ---
2 آشوب و سیستمهای مرتبه کسری ---
3 اقتصاد سیستمهای قدرت و بهینه سازی ---
4 داده کاوی و آنالیز سری زمانی ---
5 سیستمهای هوشمند ---
6 کنترل پیش بین نمایش پیوند
7 سیستمهای چند عاملی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 N. Bigdeli, M. Haeri, "Simplified Modeling and Generalized Predictive Position Control of Ultrasonic Motors", ISA Transactions, Vol. 44, Issue 2, April 2005, pp. 273-282. ---
2 N. Bigdeli, M. Haeri, "Time-series analysis of TCP/RED computer networks, an empirical study", Chaos Solitons & Fractals, Vol. 39, No.2, 30 Jan. 2009, pp. 784-800. ---
3 N. Bigdeli, M. Haeri, S. Choobkar, F. Jannesari, "Characterization of complex behaviors of TCP/RED computer networks based on nonlinear time series analysis methods", Physica D: Nonlinear Phenomena; Vol. 233, Issue 2, 15 September 2007, pp. 138-150. ---
4 K. Afshar, M. Ehsan, M. Fotuhi-Firuzabad, A. Ahmadi-Khatir, N. Bigdeli, "A New Approach for Reserve Market Clearing and Cost Allocating in a Pool Model", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B:Vol. 31, no. B6, 2007, pp. 593-602. ---
5 N. Bigdeli, M. Haeri, "AQM Controller Design for Networks Supporting TCP Vegas: A Control Theoretic Approach", ISA Transactions, Vol. 47, Issue 1, Jan. 2008, pp. 143-155. ---
6 N. Bigdeli, M. Haeri, "AARM-PFC, an Optimized AQM Controller in TCP/IP Newtorks," Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, vol. 31, no. B6, 2007, pp. 663-678. ---
7 N. Bigdeli, M. Haeri, "Predictive Functional Control for Active Queue Management in Congested TCP/IP Networks", ISA Transactions, vol. 48, no.1, 2009, pp.107-121. ---
8 N. Bigdeli, M. Haeri, "CDM Based Design and Performance Evaluation of a Robust AQM Method for Dynamic TCP/AQM Networks", Computer Communications, vol.32, no.1, 2009, pp. 213-229. ---
9 N. Bigdeli, K. Afshar, N. Amjady," Market Data Analysis and Short Term Price Forecasting in the Iran Electricity Market with Pay-as-Bid Payment Mechanism," Electric Power Systems Research (EPSR), vol.79, no.6, June 2009, pp. 888-898. ---
10 N. Bigdeli, K. Afshar, M. Fotuhi-Firuzabad, "A New Bidding Strategy Method for Pay-as-Bid Market Suppliers Based on Supplier-Market Interaction Analysis," Energy Conversion and Management , Vol. 51, Dec. 2010, pp. 2419-2430. ---
11 N. Bigdeli, K. Afshar, "Characterization of Iran electricity market indices with pay-as-bid mechanism", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 388, April 2009, pp. 1577-1592. ---
12 N. Bigdeli, K. Afshar, "Chaotic Behavior of Price in Iran Electricity Market with Pay-as-Bid Payment Mechanism", Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 42, Nov. 2009, pp. 2560-2569. ---
13 K. Afshar, N. Bigdeli, "Introduction of a Hybrid Method for Determination of Operating Reserve in the Well-Being Framework", Journal of Applied Sciences, 8 (18), 2008, pp. 3249-3254. ---
14 N. Bigdeli, K. Afshar, N. Torabi, "A Control Theoretic Approach for Congestion Control of Multi-hop Wireless Computer Networks", Journal of Applied Sciences, 8 (20), 2008, pp. 3536-3548. ---
15 N. Bigdeli, K. Afshar, B. I. Lame, A. Zohrabi, "Modeling of a Five-Link Biped Robot Dynamics Using Neural Networks", Journal of Applied Sciences, 8 (20), 2008, pp. 3612-3620. ---
16 S. Babainejad, S. Babainejad, N. Bigdeli, and K. Afshar, "Setting up a virtual laboratory for evaluation of congestion control algorithms in TCP/IP networks", Trends in Applied Sciences Research, Vol. 5, 2010, pp. 177-187. ---
17 Y. Farid, N. Bigdeli, K. Afshar, “A Novel Image Encryption/Decryption Scheme based on Chaotic Neural Networks,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 25, No.4, pp. 753-765, DOI: 10.1016/j.engappai.2012.01.007. ---
18 N. Bigdeli, Y. Farid, K. Afshar," Robust hybrid method for image encryption based on Hopfield neural network," Computers & Electrical Engineering, Vol. 38, No.2, pp.356-369. ---
19 Y. Abbasi, N. Bigdeli, K. Afshar, " Finding Nash equilibrium point for optimal bidding in PAB electricity markets based on PSO algorithm," International Review of Electrical Engineering-IREE, Vol. 6, No. 3, Jun. 2011, pp. 1455-1462. ---
20 Z. Yaghoubi, N. Bigdeli, K. Afshar, "Projective synchronization of a class of fractional-order chaotic systems," World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, 2011, pp. 837-842. ---
21 T. Vedadi Moghaddam, N. Bigdeli, K. Afshar, "Tuning a fractional order PID controller with lead compensator in frequency domain," International Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.5, No. 3, 2011, pp. 139-144. ---
22 E. Kholdi, N. Bigdeli, K.Afshar, "A New GA-Based Adaptive Filter for Fetal ECG Extraction," World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, 2011, pp. 240-244. ---
23 . T. Vedadi Moghaddam, N. Bigdeli, K. Afshar, "A new hybrid method for tuning fractional order proportional–integral–derivative (PID) controllers in frequency domain," International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, 2011, pp. 7699-7708. ---
24 . Farid, N. Bigdeli, "Inverse optimality in the class of Hopfield neural networks with input nonlinearity," Neural Computing and Applications, DOI: 10.1007/s00521-011-0756-6. ---
25 Y. Farid, N. Bigdeli, "Robust adaptive intelligent sliding model control for a clas of uncertain chaotic systems with unknown time-delay," Nonlinear Dynamics, Vol. 67, No.3, pp. 2225-2240, DOI: 10.1007/s11071-011-0141-0. ---
26 Y. Farid, N. Bigdeli, K. Afshar, "Anti-synchronization of chaotic neural networks with time varying delays via linear matrix inequality (LMI)," International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, No.34, pp.7699-7708. ---
27 N. Hasanabadi, K. Afshar, N. Bigdeli, " A Coordination Mechanism for Maintenance Scheduling of Generating Units in the Restructured Power Systems Based on Game Theory Considering Pay-as-Bid and MCP Payment Mechanism," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 4, No.2, 2012, pp.42-50. ---
28 K. Afshar, N. Bigdeli, "Data analysis and short term load forecasting in Iran electricity market using singular spectral analysis (SSA)," Energy, Vol. 36, No.5, 2011, pp.2620-2627. ---
29 K. Afshar, N. Bigdeli, H. Shayeghi, "Singular Spectral Analysis Applied for Short Term Electricity Price Forecasting," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol.4 No.3, 2012, pp.32-40. ---
30 Sh. Abdi, K. Afshar, N. Bigdeli, S. Ahmadi, "A Novel Approach for Robust Maximum Power Point Tracking of PEM Fuel Cell Generator Using Sliding Mode Control Approach ," International Journal of Electrochemical Sciences, Vol. 7, 2012, pp.4192-4209. ---
31 A. Nasrollahi, N. Bigdeli, "Synchronization of Chaotic Fractional Order Energy Resources of Demand Supply Systems via Active Hybrid Control," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Issue, 13, Vol.4 No.4, 2012, pp. 95-101. ---
32 Sh. Abdi, K. Afshar, S. Ahmadi, N. Bigdeli, M. Abdi, " Optimal recloser and autosectionalizer allocation in distribution networks using IPSO–Monte Carlo approach," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 55, February 2014, pp.602-611. نمایش پیوند
33 N. Bigdeli, K. Afshar, A.Shokri Gazafroudi, M.Yousefi Ramandi, "A comparative study of optimal hybrid methods for wind power prediction in wind farm of Alberta, Canada," Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.27, November 2013, pp. 20-29. نمایش پیوند
34 A. Nasrollahi, N. Bigdeli, "Extended Chen: a new class of chaotic fractional-order systems," International Journal of General Systems, Vol. 43, No.8, 2014, pp.880-896. نمایش پیوند
35 M. H. Shaban-Boloukat, K. Afshar, N. Bigdeli, "An effective method for generation expansion planning in restructured power systems with considering emission," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-014-5909-1, online: May 2014. نمایش پیوند
36 N. Bigdeli, “Optimal management of a hybrid PV/fuel cell/battery power system: A comparison of optimal hybrid approaches,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42, 2015, pp.377-393. نمایش پیوند
37 A. Shokri Gazafroudi, K. Afshar, N. Bigdeli, “Assessing the operating reserves and costs with considering customer choice and wind power uncertainty in pool-based power market,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 67, 2015, 202-215. نمایش پیوند
38 N. Bigdeli, “The design of a non-minimal state space fractional-order predictive functional controller for fractional systems of arbitrary order,” Journal of Process Control, May 2015. نمایش پیوند
39 . N. Bigdeli, H. Sadegh Lafmejani, “Dynamic Characterization and Predictability Analysis of Wind Speed and Wind Power Time Series in Spain Wind Farm”, Journal of AI and Data Mining, Vol. 4, No.1, 2016, 104-116. نمایش پیوند
40 M. Yousefi, K. Afshar, A. Shokri, N. Bigdeli, “Reliability and Economic Evaluation of Demand Side Management Programming in Wind Integrated Power Systems”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 78, 2016, 258-268. نمایش پیوند
41 P. Ojaghi, N. Bigdeli, M. Rahmani, “An LMI approach to robust model predictive contol of nonlinear systems with state-dependent uncertainties”, Journal of Process Control, Vol. 47, Nov. 2016, 1-10.32. نمایش پیوند
42 N. Bigdeli, H. Alinia Ziazi, “Finite-time fractional-order adaptive intelligent backstepping sliding mode control of uncertain fractional-order chaotic systems”, Journal of the Franklin Institute, Vol.354, Issue 1, January 2017, 160-183. نمایش پیوند
43 N. Bigdeli, M. Salehi Borujeni, K. Afshar, “Time series analysis and short-term forecasting of solar irradiation, a new hybrid approach”, Swarm and Evolutionary Computation, Vo.34, 2017, 75-88. نمایش پیوند
44 N. Bigdeli, H. Alinia Ziazi, “Design of fractional robust adaptive intelligent controller for uncertain fractional-order chaotic systems based on active control technique”, Nonlinear dynamics, Vol.87, Issue 3, February 2017, 1703–1719. نمایش پیوند
45 N. Bigdeli, E. Ghanbarian, K. Afshar, “Low Frequency Oscillations Suppression via CPSO based Damping Controller,” Journal of Operation and Automation in Power Engineering (علمی-پژوهشی), Vol.1, No.1, 2012. نمایش پیوند
46 حامد چباری، نوشین بیگدلی، علی خادم، "یک روش هیبریدی جدید جهت قطعه بندی و تشخیص تومورهای موجود در تصاویر ماموگرافی بافت پستان"، فصلنامه علمی-پژوهشی بیماریهای پستان، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1395، 14-24. نمایش پیوند
47 نوشین بیگدلی، حامد جباری؛ نگار ملکی، یک روش ترکیبی هوشمند برای تشخیص، مرزبندی و طبقه‌بندی توده‎های‏ پستان مبتنی بر ویژگی‌های بافت جدید مستخرج از دو نمای تصاویر ماموگرافی، ماشین بینایی و پردازش تصویر، پذیرفته شده ،25 آبان 1396 نمایش پیوند
48 K Afshar, FS Ghiasvand, N Bigdeli, "Optimal bidding strategy of wind power producers in pay-as-bid power markets", Renewable Energy, Vol. 127, 2018, 575-586. نمایش پیوند
49 M Sanatizadeh, N Bigdeli, "The Design of a Coprime‐Factorized Predictive Functional Controller for Unstable Fractional Order Systems", Asian Journal of Control, Vol. 21, No. 5, 2019, pp. 1–14. نمایش پیوند
50 حسن نصیری سلولکلو، نوشین بیگدلی، "کنترل پیشبین تابعی برای ردیابی تغییرات توان هسته راکتور آب سبک تحت فشار به کمک توابع لاگر و مدل کاهش یافته"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 229-306 نمایش پیوند
51 نوشین بیگدلی-حامد جباری، "یک روش جدید برای طبقه‎بندی نانوساختارها براساس آنالیز سری زمانی و منطق فازی"، پردازش علایم و داده ها، دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-130 نمایش پیوند
52 M Sanatizadeh, N Bigdeli, "The design of NMSS fractional-order predictive functional controller for unstable systems with time delay" 2019 ISA Transactions نمایش پیوند
53 M Dalir, N Bigdeli, "Fractional order robust adaptive intelligent controller design for fractional-order chaotic systems with unknown input delay, uncertainty and external disturbances" 2020 Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering نمایش پیوند
54 M Dalir, N Bigdeli, "The design of a new hybrid controller for fractional-order uncertain chaotic systems with unknown time-varying delays" 2020 Applied Soft Computing نمایش پیوند
55 Mahdi MohammadGholiha, Karim Afshar, Nooshin Bigdeli, " Optimal Reserve Determination Considering Demand Response in the Presence of High Wind Penetration and Energy Storage Systems" 2020 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering نمایش پیوند
56 Mostafa Yousefi Ramandi, Nooshin Bigdeli, Karim Afshar, "Introduction to Laguerre‐based stochastic economic predictive functional control for optimal real‐time power dispatch under uncertainty" 2020 IET Renewable Power Generation نمایش پیوند
57 Reza Aliakbarpour Shalmani, Mehdi Rahmani, Nooshin Bigdeli, "Nash-based robust distributed model predictive control for large-scale systems" 2020 Journal of Process Control نمایش پیوند
58 M Dalir, N Bigdeli, "Robust Adaptive Intelligent Controller Design for Magnetic Levitation System with Time Delay, Uncertainty and External Disturbance " 2020 Modares Mechanical Engineering نمایش پیوند
59 HN Soloklo, N Bigdeli, "Direct approximation of fractional order systems as a reduced integer/fractional-order model by genetic algorithm" 2020 Sādhanā نمایش پیوند
60 N Bigdeli, M Sanatizadeh, "The Design of a Fractional-order Predictive Functional Controller for the Magnetic Levitation System" 2020 AEROSPACE MECHANICS JOURNAL نمایش پیوند
61 M. Dalir, N. Bigdeli, “An Adaptive neuro-fuzzy backstepping sliding mode controller for finite time stabilization of ‎fractional-order uncertain chaotic systems with time-varying delays”‎ 2021 International Journal of Machine Learning and Cybernetics نمایش پیوند
62 H Jabbari, N Bigdeli, "Design and Evaluation of a New Capsule Neural Network (CapsNet) for Imbalanced Images Classification" 2021 Journal of Machine Vision and Image Processing نمایش پیوند
63 بیگدلی, نوشین, جباری, شچاعی,"یک روش هوشمند برای طبقه‏ بندی ترک در سازه‏ های بتنی بر اساس شبکه‏ های عصبی عمیق" 2021 مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
64 ‎ M. Zaeri Amirani, N. Bigdeli, M. Haeri, “Time-varying formation tracking for noisy multi-agent systems with ‎unknown leader trajectory”‎ 2022 ‎ Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering,‎ نمایش پیوند
65 M. Zaeri Amirani, N. Bigdeli, M. Haeri, “Distributed fault detection and isolation in time-varying formation ‎tracking UAV multi-agent systems”‎ 2022 Asian Journal of Control,‎ نمایش پیوند
66 H. Nasiri Soloklo, N. Bigdeli, “Fast-Dynamic nGrey Wolf Optimizer for Solving Model Order Reduction of ‎Bilinear Systems Based on Multi-Moment Matching Technique” 2022 Applied Soft Computing‎ نمایش پیوند
67 ‎ H. Nasiri Soloklo, N. Bigdeli, “Improved Bilinear Balanced Truncation for Order Reduction of the High-Order ‎Bilinear System Based on Linear Matrix Inequalities”‎ 2023 Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI)‎ نمایش پیوند
68 سن نصیری سلوکلو، نوشین بیگدلی، "یک روش ترکیبی جدید برای تقریب مرتبه کاهشی دوخطی معادله برگرز مبتنی بر برش ‌متعادل و الگوریتم ‏تکراری کریلوف نسبی"‏ بهمن 1401 شریه مهندسی مکانیک تبریز نمایش پیوند
69 Bi-level programming of retailer and prosumers aggregator to clear the energy of the day ahead ‎using the combined method of mixed integer linear programming and mayfly optimization in ‎smart grid‎ 2022 Journal of operation and automation in power engineering نمایش پیوند
70 F. Shamsini Ghiasvand, K. Afshar, N. Bigdeli, “Multi-retailer energy procurement in smart grid environment with ‎the presence of renewable energy resources and energy storage system‎ 2022 Energy Storage نمایش پیوند
71 M. Ghadirian, N.Bigdeli, “Hybrid Adaptive Modularized Tri-Factor Non-Negative Matrix Factorization for ‎‎Community Detection in Complex Networks”‎ 2022 Scientia Iranica‎ نمایش پیوند
72 محمد قدیریان، نوشین بیگدلی، "روشی نوین برای خوشه بندی نیمه نظارتی شبکه های پیچیده مبتنی بر معیار پیمانگی" 2022 پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی نمایش پیوند
73 ‎ H. Nasiri Soloklo,N,Bigdeli, "H2 model order reduction of bilinear systems via linear matrix inequality approach" 2023 IET Control Theory and Applications نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 N. Bigdeli, A. A. Safavi, Application of Intelligent Methods in Water Pollution Modeling, The First Conference in Water Resources, proceedings March 2002, Zabol, Iran. ---
2 N. Bigdeli, A. Khayatian, Visual Tracking of a Moving Target with a 2-DOF Pan/Tilt Camera-in-Hand Robot, The 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, proceedings, May 2002, Tabriz, Iran. ---
3 N. Bigdeli, A. A. Safavi, Water Pollution Modeling Using Neural networks, The 11th Iranian Conference on Electrical Engineering, proceedings, May 2003, Shiraz, Iran. ---
4 N. Bigdeli, M. Haeri, and M. Pakravan, “Improvement and Comparative Study of Control Theory-based AQM Methods for Networks with Realistic Traffic”, 2004 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2004), August 25-27, 2004, Bangkok, Thailand. ---
5 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Design of a Robust AQM Strategy for Dynamic TCP/AQM Networks based on CDM”, CCA05, Toronto, Canada, Aug. 28-31, 2005. ---
6 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Adaptive-CDM: A New AQM Controller to Cope with TCP/AQM Networks Dynamics”, ICICS 2005, Bangkok, Thailand, 6-9 Dec. 2005. ---
7 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Performance Analysis of CDM as an AQM Congestion Controller in Dynamic Networks”, Eurocon2005, Belgrade, and Nov. 22-24, 2005. ---
8 N. Bigdeli, and M. Haeri, “Adaptive Predictive Functional Control Applied as an AQM Controller in TCP/IP Networks”, WMSCI 2006, Orlando, USA, July 16-19, 2006. ---
9 Marami, N. Bigdeli, and M. Haeri, “Active Queue Management of TCP/IP Networks Using Rule-Based Predictive Control”, ISIE2007, Vigo Spain, June 4-7, 2007. ---
10 A. Mohsenian Rad, M. Haeri, and N. Bigdeli, “Window-Based Network Delay Dynamics Modeling in TCP: Architecture, Algorithm, and Characteristics”, ADCOM-2004, Ahmedabad, India, 15-18 Dec. 2004. ---
11 N. Bigdeli, M. Haeri, "Modeling of an Ultrasonic Motor Based on Hammerstein Model Structure," The ICARCV 2004, 6-9 Dec. 2004, Kunming, China. ---
12 N. Bigdeli, M. Haeri, "Position Control of an Ultrasonic Motor Using Generalized Predictive Control," The ICARCV 2004, 6-9 Dec. 2004, Kunming, China. ---
13 K. Afshar, N. Bigdeli, "Opportunity Cost Modeling for Reserve Clearing in Disaggregated Model", Conference on Restructuring in Power Systems, October 2007, Tehran- Iran pp. 130- 141. ---
14 M. R. Vedady Moghadam, K. Afshar, N. Bigdeli," A New Hybrid Method for Short-term Price Forecasting in Iran Electricity Market," International Conference on Management and Service Sceince, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5998135. ---
15 Y. Abbasi, N.Bigdeli, K. Afshar, " Risk-Constrained Optimal Bidding Strategy in Pay-as-Bid Electricity Markets," International Conference on Management and Service Sceince, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5998390. ---
16 N.Bigdeli, M. Jafarzadeh, K. Afshar, "Characterization of Iran Stock Market Indices Using Recurrence Plots," International Conference on Management and Service Science, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5999199. ---
17 M.H. Shaban Boloukat, K. Afshar, N. Bigdeli, "A New Approach for Generation Expansion Planning in the Deregulated Environment," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
18 M.M. Barati, K. Afshar, N. Bigdeli," A New Approach for Determination and Cost Allocation of Reserve in the Restructured power systems," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
19 S.M. Elmi, K. Afshar, N. Bigdeli, " Allocation of Optimal Size and Location of Distributed Generation Using Genetic Algorithm," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
20 S. Adeli, K. Afshar, N. Bigdeli, " Optimal Placement of DG for Improvement of Voltage Stability with Load Models," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
21 A. Fakharian, K. Afshar, N. Bigdeli, " Application of Particle Swarm Optimization for Reserve Clearing in the Deregulated Environment," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. ---
22 K. Afshar, Sh. Abdi, M. Rafiee, N. Bigdeli, "Wireless Communication Channels in Smart Metering and the Importance in Short-Term Load Forecasting," 2012 International Conf. on Power and Energy Systems, ICPES 2012, 12-13 May 2012, Hong Kong. ---
23 K. Afshar, S. Ahmadi, N. Bigdeli, "Bidding Strategy based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for a Generation Company," 2012 International Conf. on Power and Energy Systems, 12-13 May 2012, Hong Kong. ---
24 P. Parsa, N. Bigdeli, "A new Method for Color Image Segmentation," National Congress on Electrical Engineering, Information & Technology Engineering, 7-9 Nov. 2012, Mashhad, Iran. ---
25 N. Bigdeli, M. Abdolhosseini, "Data Analysis and Discussion on Predictability of Wind Speed with Short-Term Forecasting of Rostamabad City Wind Speed," 2nd Annual Clean Energy Conference, ACEC2012, 11-12 July 2012, Kerman, Iran. ---
26 نوشین بیگدلی، محمد مهدی کاظمی نسب، مصطفی یوسفی رامندی "آموزش شبکه عصبی به روش ICA برای پیش بینی میزان تابش خورشید و دما جهت مدل سازی یک سیستم هیدروژن خورشیدی، "بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، آبان 91، تهران-ایران. ---
27 27. فرشته محزون قدیری- نوشین بیگدلی، " Fuzzy Controller Design for Electromagnetic Lift Nonlinear System "، کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی، بهمن 91، تهران-ایران. نمایش پیوند
28 28. نوشین بیگدلی-زهرا یعقوبی-کریم افشار، " Forecasting of Iran Electricity Market Indices with Least Squares Support Vector Machines "، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق، اردیبهشت 92، مشهد، ایران. نمایش پیوند
29 29. مهدیه عادلی -نوشین بیگدلی- کریم افشار، " New Hybrid Hepaptitis Diagnosis System Based on Genetic Algorithm and Adaptive Network Fuzzy Inference System " بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق، اردیبهشت 92، مشهد، ایران. نمایش پیوند
30 30. َA. Ansari, K. Afshar, N.Bigdeli, “Optimal Placement of DG for Improvement of Voltage Stability with Load Models”, International conference on new research findings of sciences, engineering and technologies, Aug. 2016, Istanbul, Turkey. نمایش پیوند
31 1. َA. Ansari, K. Afshar, N.Bigdeli, “Placement and sizing of DGs in distribution system for reduction of losses, operartion and mainatinance costs, deferment of lines upgrade, and improvement of economic scale problem under load growth”, 4th international conference on science and engineering, June, 2016, Rome, Italy. نمایش پیوند
32 32. افشین انصاری-کریم افشار-نوشین بیگدلی، " طراحی واحدهای DG در افق زمان جهت بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش هزینه و سایر مزایا با توجه به رشد آتی شبکه های توزیع"، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور 1395، دانشگاه تهران، ایران. نمایش پیوند
33 33. N. Bigdeli, S. H. Hosseini, K. Afshar, “A new optimal hybrid UPFC placement method to reduce network losses and improving total transfer capability of the power network”, Third international conference on recent innovaions in Electrical and Computer Engineering, Sep. 2016, Tehran, Iran. نمایش پیوند
34 34. ابوالفضل گروسی - کریم افشار - نوشین بیگدلی، "جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع شعاعی به منظور ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان و سود حاصل از نصب منابع تولید پراکنده"، المللی مهندسی برق، اردیبهشت 1395، تهران، ایران. نمایش پیوند
35 35. ابوالفضل گروسی - کریم افشار - نوشین بیگدلی، " جایابی واحدهای تولید پراکنده با قید بهبود پروفیل ولتاژ با الگوریتم IPSO Monte Carlo"، اولین کنفرانس یین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 1395، تهران، ایران. نمایش پیوند
36 36. ابوالفضل گروسی - کریم افشار - نوشین بیگدلی، " مکان یابی و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات شبکه"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، ، اردیبهشت 1395، رامسر، ایران. نمایش پیوند
37 37. علی قاسمی- نوشین بیگدلی، " طراحی خودخلبان مقاوم هیبریدی برای یک پرتابه هدایت شونده، بخش اول، طراحی کنترل کننده برای کانال گردش "، چهارمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون، بهمن 1394، قزوین، ایران. نمایش پیوند
38 38. علی قاسمی- نوشین بیگدلی،-عباس تقی پور کمنی، " طراحی خودخلبان مقاوم هیبریدی برای یک پرتابه هدایت شونده، بخش دوم، طراحی کنترل کننده برای کانال خمش"، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران. نمایش پیوند
39 39. H. Jabbari, N. Bigdeli, A. Khadem, “A new hybrid method for segmentation and detection of the tumors in the mammographic images of the breast tissue” IEEE2015 2nd International conference on knowledge based enginnering and innovations (KBEI), Nov. 2015, Tehran, Iran. نمایش پیوند
40 40. حامد جباری-نوشین بیگدلی-علی خادم، "یک روش جدید برای مرزبندی تومورهای سینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ذرات"، دومین کنگره بین المللی فن آوری ارتباططات و دانش، آبان 1394، مشهد، ایران. نمایش پیوند
41 فائزه حمیدی زاده، نوشین بیگدلی، " یک روش هیبریدی جدید برا ی قطعه بندی هسته گلبول سفید در تصاویر لام خونی"، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، شهریور 1397، تهران، ایران. نمایش پیوند
42 مهدی دلیر ، نوشین بیگدلی، " طراحی کنترل کننده هوشمند تطبیقی برای سیستم آشوبناک مرتبه کسری چن تعمیم یافته دارای نامعینی"، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، شهریور 1397، تهران، ایران. نمایش پیوند
43 M Sanatizadeh, N Bigdeli, "The Desighn of Extended Coprime-Factorized Model Predictive Functional Controller for Unstable Systems: A Case Study of CSTR, Electrical Engineering (ICEE)", Iranian Conference on, 766-771, 2017. نمایش پیوند
44 نسرین قلیدوست، نوشین بیگدلی، "جداسازی سر اسپرم انسان برای تشخیص ناباروری ‏مردان با روش کانتورفعال وارتقاء یافته با استفاده از ‏عملکرد انرژی تغییرات بافتی وساختاری" 1398 ‎8th International ‎Conference on ‎Information ‎Technology, ‎Computer and ‎Telecommunication نمایش پیوند
45 محمد سلیمانی، نوشین بیگدلی، "کنترل پیش‌بین تعمیم یافته‌ی وفقی برای توربین ‏بادی سرعت-متغیر به منظور استخراج بهینه‌ی توان" 1399‏ بیست و ششمین کنفرانس ‏مهندسی برق‎ ‎ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیستمهای کنترل پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 شبکه های کامپیوتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 سیستمهای کنترل خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 الکترونیک 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدارهای الکتریکی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 سیستمهای کنترل خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 سیگنالها و سیستمها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیستمهای کنترل غبرخطی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مباحث ویژه در کنترل 1 1387 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کنترل پیش بین 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 تئوری تخمین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 طراحی کنترل کننده های هوشمند تطبیقی برای کنترل سیستمهای آشوبناک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1389 یوسف فرید- ارشد ---
2 استراتژی بهبنه پیشنهاد دهی قیمت با ترکیب آنالیز ریسک و الگوریتمهای هوشمند در بازار برق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1389 یحیی عباسی- ارشد ---
3 تنظیم ضرایب فیلترهای تطبیقی جهت استخراج سیگنال قلب جنین با استفاده از روش های هوشمند دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 ابراهیم خلدی گیکلو-ارشد ---
4 طراحی کنترل کننده های مرتبه کسری در حوزه فرکانس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 تهمینه ودادی مقدم - ارشد ---
5 مدلسازی و درمان بهینه ابتلای همزمان به بیماریهای ایدز و هپاتیت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 حمیدرضا بابایی فر- ارشد ---
6 بررسی و بهبود معیارهای پایش عملکرد سیستمهای کنترلی حلقه بسته دارای کنترل پیش بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 فاطمه نجفی - ارشد ---
7 کنترل بهینه سیستم تهویه هوای خورشیدی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 سید حمیدرضا فولادی-ارشد ---
8 مکان یابی و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده برای بهبود قابلیت اطمینان- کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی با در نظر گرفتن ماهیت بار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 شیرزاد عبدی-ارشد ---
9 کنترل و همزمان سازی سیستم های آشوبناک مرتبه کسری با کنترل کننده های هیبریدی مرتبه کسری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1391 علی نصراللهی- ارشد ---
10 مدیریت مصرف انرژی جهت بهینه سازی هزینه های مصرف کننده در شبکه های کوچک با سیسنم پشتیبان سلول خورشیدی و باطری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1391 مسعود صالحی بروجنی- ارشد نمایش پیوند
11 استخراج / انتخاب ویژگی بر اساس طبقه بندی مجموعه داده های ماسک شده برای طیف های زیست پزشکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 مرضیه احمدی-ارشد نمایش پیوند
12 مطالعه عملکرد و طراحی خانواده کنترل کننده های پیش بین مدل مرتبه کسری برای سیستم های مرتبه کسری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 مرتضی عبدالحسینی-ارشد نمایش پیوند
13 طراحی کنترل کننده مد لغزشی چند سطحی برای سیستم های مرتبه کسری هم مرتبه و غیر هم مرتبه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 حسین صادق لفمجانی-ارشد نمایش پیوند
14 مدیریت تولید و مصرف انرژی در یک ساختمان هوشمند مجهز به منابع انرژی تجدید پذیر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 ابوالفضل علوی هوشمند-ارشد نمایش پیوند
15 الیز مشخصات رفتاری و پیش بینی شاخص های تولید توان در نیروگاه های هیبریدی شامل مولدهای انرژی تجدید پذیر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 امیرحسین زندیه-ارشد نمایش پیوند
16 کنترل کننده پیش بین مقاوم برای سیستم های غیر خطی دارای نامعینی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 پگاه اجاقی-ارشد نمایش پیوند
17 مقایسه روشهای هیبریدی هوشمند – بهینه برای جایابی بهینه UPFC به منظور کاهش تلفات و بهبود بخشیدن ظرفیت انتقال توان کل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 سید حمیدرضا حسینی-ارشد نمایش پیوند
18 طراحی کنترل کننده های مقاوم هوشمند تطبیقی مرتبه کسری برای سیستم های آشوبگرانه مرتبه کسری نامعین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 حسین علی نیا زیازی-ارشد نمایش پیوند
19 شناسایی و مرز بندی تومور های بافت سینه با استفاده از ویژگی های بافت در تصاویر ماموگرافی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 حامدجباری-ارشد نمایش پیوند
20 طبقه بندی تومورهای موجود در بافت سینه در تصاویر ماموگرام با استفاده از روش های مبتنی بر منطق فازی و شناسایی آماری الگو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 نگار ملکی-ارشد نمایش پیوند
21 تشخیص و طبقه بندی لوسمی با استفاده از پردازش تصویر لامهای خونی رنگ آمیزی شده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 صابر اسمعیلی گلسفید-ارشد نمایش پیوند
22 طراحی خود خلبان بر اساس کنترل مقاوم برای یک پرتابه هدایت شونده دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1394 علی قاسمی-ارشد نمایش پیوند
23 طراحی کنترل کننده های مقاوم هوشمند تطبیقی مرتبه مرتبه صحیح و مرتبه کسری برای سیستم های آشوبناک مرتبه کسری به همراه تاخیر زمانی، نامعینی و اغتشاشات خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 مهدی دلیر- ارشد نمایش پیوند
24 تشخیص اتوماتیک سرطان خون از طریق آنالیز تصاویر میکروسکوپی گلبول‌های سفید دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1397 فائزه حمیدی زاده-ارشد نمایش پیوند
25 بررسی ناباروی در مردان با استفاده از شبکه های عصبی ‏یادگیری عمیق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1399‏ نسرین قلیدوست- ارشد نمایش پیوند
26 شناسایی سرطان سینه با استفاده از تصاویر ترموگرافی ‏و مدل یادگیری عمیق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 امیررضا خوش نقش-ارشد نمایش پیوند
27 خوشه بندی گراف ها و تبدیل آن به سری زمانی ‏جهت پیش بینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 سینا دارایی-ارشد نمایش پیوند
28 ارائه یک استراتژی جدید جهت مدیریت انرژی ‏سلول سوختی‎/ ‎باتری/ ابرخازن در خودروهای ‏الکتریکی هیبریدی مبتنی بر منطق فازی نوع دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 مجید کشاورز-ارشد نمایش پیوند
29 طراحی کنترل کننده هیبریدی مبتنی بر کنترل ‏کننده مد لغزشی حافظه دار برای سیستمهای ‏نامعین دارای گذار مارکوفی ‏ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 سمانه کاظمی-ارشد نمایش پیوند
30 مدیریت میکروگرید با منابع بادی متصل به شبکه ‏در حضور برنامه پاسخگویی بار به کمک کنترل ‏پیشبین اقتصادی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 حسین قلی بیگی-ارشد نمایش پیوند
31 بهینه سازی عملکرد قطارهای خط ٥ متروی تهران ‏در ایستگاه ها با الگوریتم ژنتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1400 هوتن مرزی-ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1  مدیر گروه مهندسی برق (کنترل، مخابرات و قدرت) تیر 88 آبان 91 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2  عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین مهر 89 1393 " ---
3 مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه 1391 1393 " ---
4 رییس دانشکده فنی و مهندسی بهمن 400 تاکنون نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 1. دریافت جایزه اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان 1387 ---
2 3. دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و جایابی در دانشگاه شیراز 1382 ---
3 4. رتبه اول مقطع دکترا (دانشگاه صنعتی شریف 1386 ---
4 5. رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1380 ---
5 6. رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1378 ---
6 7. عضو دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف و دریافت بورس تحصیلی 1383 ---
7 رتبه 63 کنکور سراسری 1374 ---
8 9. دریافت لوح تقدیر از نهاد مقام معظم رهبری بعنوان دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1378 ---
9 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1389 ---
10 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1391 ---
11 ‏ کسب عنوان محقق برتر جهانی در گروه مهندسی در رتبه بندی دانشگاه استنفورد ‏(2% موضوعی) 2019 نمایش پیوند
12 ‏ کسب عنوان محقق برتر جهانی در گروه مهندسی در رتبه بندی دانشگاه استنفورد ‏(2% کلیه رشته ها) 2021 نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی کنترل‌کننده‌های پیش‌بین مرتبه ‌صحیح ‏‏/کسری برای سیستم‌های خطی ناپایدار 98/11/7 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهسا صنعتی زاده نمایش پیوند
2 مدیریت اقتصادی زمان واقعی انرژی در ‏سیستم‌های قدرت هیبریدی در قالب یک ساختار ‏سلسله مراتبی کنترل پیش‌بین اقتصادی 98/11/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مصطفی یوسفی رامندی نمایش پیوند
3 کنترل آرایش متغیر بازمان سیستم‌های چندعاملی ‏چند رهبری در محیطی با وجود موانع ثابت و ‏متحرک 400/6/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجتبی زائری امیرانی نمایش پیوند
4 عیین مقدار و تخصیص هزینه رزرو بهره برداری در ‏سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با ‏مشارکت تولید منابع تجدیدپذیر و ذخیره سازها 99/6/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهدی محمدقلیها نمایش پیوند
5 طبقه بندی مجموعه تصاویر نامتوازن با استفاده از ‏یادگیری عمیق 401/6/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) حامد جباری نمایش پیوند
6 کاهش مرتبه سیستمهای دوخطی با استفاده از ‏روشهای هیبریدی 401/6/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) حسن نصیری سلوکلو نمایش پیوند