۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 34149-1681
  • شماره اتاق : 457
  • شماره تلفن دفتر : 33901157
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rajabpourاتساینeng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رزومه قابل چاپ  دریافت فایل Download ---
2 کارشناسی مهندسی مکانیک - جامدات ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
4 دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
5 فرصت مطالعاتی دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ دانشگاه توکیو ژاپن و دانشسرای عالی مرکزی پاریس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 شبیه سازی انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو ---
2 شبیه سازی دینامیک مولکولی ---
3 نویز و آکوستیک ---
4 جریان های میکرو و نانو ---
5 کالیبراسیون فشار و دما ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Thermal conductivity and thermal rectification of nanoporous graphene: A molecular dynamics simulation 2020 International Journal of Heat and Mass Transfer 146, 118884 ---
2 Effect of planar torsional deformation on the thermal conductivity of 2D nanomaterials: A molecular dynamics study 2020 Materials Today Communications 22, 100706 ---
3 Heat transport in 2D van der Waals heterostructures: An analytical modeling approach 2020 International Journal of Thermal Sciences 150, 106237 ---
4 MD-based design of bilayer graphene-hBN heterostructures: An insight into enhanced thermal transport 2020 International Journal of Heat and Mass Transfer 150, 119282 ---
5 Thermal rectification and interfacial thermal resistance in hybrid pillared-graphene and graphene: a molecular dynamics and continuum approach 2020 Nanotechnology 31 (28), 285707 ---
6 Study of the effects of particle shape and base fluid type on density of nanofluids using ternary mixture formula: A molecular dynamics simulation 2020 Journal of Molecular Liquids 305, 112831 ---
7 Thermal conductivity of graphene polymorphs and compounds: From C3N to graphdiyne lattices 2020 Carbon 161, 816-826 ---
8 Investigation of surface effects on the natural frequency of a functionally graded cylindrical nanoshell based on nonlocal strain gradient theory 2020 The European Physical Journal Plus 135 (9), 1-23 ---
9 Engineered porous borophene with tunable anisotropic properties 2020 Composites Part B: Engineering 200, 108260 ---
10 Determination of carbon nanotubes size-dependent parameters: Molecular dynamics simulation and nonlocal strain gradient continuum shell model 2021 Mechanics Based Design of Structures and Machines 49 (1), 103-120 ---
11 Effect of graphene and carbon-nitride nanofillers on the thermal transport properties of polymer nanocomposites: A combined molecular dynamics and finite element study 2021 Physical Review E 103 (1), 013310 ---
12 Tuning shear mechanical properties and tensile strength anisotropy of monolayer black phosphorene: A molecular dynamics study 2021 Materials Today Communications 26, 101796 ---
13 Application of two-dimensional materials as anodes for rechargeable metal-ion batteries: A comprehensive perspective from density functional theory simulations 2021 Energy Storage Materials 35, 203-282 ---
14 Thermodynamic Properties of Monatomic, Diatomic, and Polyatomic Gaseous Natural Refrigerants: A Molecular Dynamics Simulation 2021 Journal of Heat and Mass Transfer Research 8 (1), 61-69 ---
15 Investigation of effective parameters on capturing particles by secondary flows in rectangular microchannels 2021 Journal of Modeling in Engineering 19 (65) ---
16 Thermoelectric Characteristics of Two-Dimensional Structures for Three Different Lattice Compounds of B–C–N and Graphene Counterpart BX (X= P, As, and Sb) Systems 2021 The Journal of Physical Chemistry C 125 (27), 14525-14537 ---
17 Molecular dynamic simulation on the density of titanium dioxide and silver water-based nanofluids using ternary mixture model 2021 Journal of Molecular Liquids 333, 115966 ---
18 Inertial microfluidics: Determining the effect of geometric key parameters on capture efficiency along with a feasibility evaluation for bone marrow cells sorting 2021 Biomedical Microdevices 23 (3), 1-12 ---
19 Thermal transport in two-dimensional C3N/C2N superlattices: A molecular dynamics approach 2021 International Journal of Heat and Mass Transfer 177, 121561 ---
20 Lattice-dynamics-based descriptors for interfacial heat transfer across two-dimensional carbon-based nanostructures 2021 Journal of Applied Physics 130 (13), 135106 ---
21 Exploring thermal expansion of carbon-based nanosheets by machine-learning interatomic potentials 2021 Carbon ---
22 Enhanced local viscosity around colloidal nanoparticles probed by Equilibrium Molecular Dynamics Simulations 2021 The Journal of Chemical Physics 155 (17), 174701 ---
23 Interfacial thermal conductance between TiO2 nanoparticle and water: A molecular dynamics study 2021 Journal of Molecular Liquids, 118053 ---
24 Mechanical behaviors of titanium nitride and carbide MXenes: A molecular dynamics study 2021 Applied Surface Science 566, 150633 ---
25 Elucidation of thermo-mechanical properties of silicon nanowires from a molecular dynamics perspective 2021 Computational Materials Science 200, 110821 ---
26 Thermal conductivity of CNT–water nanofluid at different temperatures, volume fractions, and diameters: experimental investigation and molecular dynamics simulations 2021 Microfluidics and Nanofluidics 25 (12), 1-12 ---
27 Interfacial thermal conductance between gold and SiO2: A molecular dynamics study 2022 Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering ---
28 Exploring thermal expansion of carbon-based nanosheets by machine-learning interatomic potentials 2022 Carbon ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقاومت گرمایی کاپیتزا بین گرافن و ساختارهای دوبعدی نیترید کربن به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بهمن ۱۳۹۹ پانزدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ---
2 مقاومت گرمایی کاپیتزا بین گرافن و ساختارهای دوبعدی نیترید کربن به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی خرداد ۱۴۰۰ بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاههای حرارتی ---
3 تاثیر نیروی مگنوس بر تمرکز اینرسی ذرات کروی شکل در میکروکانالهای مستقیم خرداد ۱۴۰۰ بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاههای حرارتی ---
4 بررسی انتقال سیال در نانو کانال های دو بعدی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی اردیبهشت ۱۴۰۱ سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسائلی در ریاضیات مهندسی جهاد دانشگاهی تهران ---
2 مقدمه ای بر دینامیک شبکه بلور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 یادگیری سریع متلب و پایتون جهاد دانشگاهی قزوین نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 انتقال حرارت 1 و 2 ---
2 مکانیک سیالات زیستی ---
3 برنامه نویسی رایانه مقدماتی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترمودینامیک آماری ---
2 محاسبات عددی پیشرفته ---
3 انتقال حرارت در مقیاس نانو ---
4 ریاضیات پیشرفته ---
5 انتقال حرارت جابجائی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون پشتیبانی ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ پارک علم و فناوری استان قزوین نمایش پیوند
2 سرپرست (رییس) آذر ۱۳۹۱ آبان ۱۳۹۴ پارک علم و فناوری استان قزوین نمایش پیوند
3 دبیر کارگروه تدوین سند نانوفناوری استان قزوین ۱۳۹۳ استانداری قزوین ---
4 رئیس گروه ارتباط با صنعت و جامعه تیر ۹۷ آبان ۹۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین آبان ۹۹ تا کنون ریاست جمهوری نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان ---
2 مرکز فیزیک نظری پروفسور عبدالسلام ایتالیا 2014 مرکز فیزیک نظری پروفسور عبدالسلام ایتالیا ---
3 گرنت سرآمدان علمی کشور 1394 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نمایش پیوند
4 هیات علمی فعال در عرصه بین الملل 1396 معاونت بین الملل دانشگاه ---
5 گرنت سرآمدان علمی کشور 1395 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ---
6 پژوهشگر برتر ۱۳۹۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمایی و مشاوره بیش از 20 پایان نامه ارشد ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه تجربی و شبیه سازی دینامیک مولکولی خواص ترموفیزیکی نانوسیال دانشگاه سمنان فاطمه جباری ---
2 بررسی ویژگیهای گرمایی در نانوکامپوزیتهای پلیمری به روش شبیه سازی و مدلسازی محیط پیوسته دانشگاه سراسری زنجان لیلا رزاقی ---