۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : torkashvand@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

 

FARSHID  TORKASHVAND

Associate Professor, Arabic language and literature ,Faculty of Literature and Humanities Sciences- Imam Khomeini International University

 

Title and level of the course:

Ph.D- Arabic language and literature

  Iran -  University of Tehran

M.A- Arabic language and literature

  Iran - University of Tehran

B.A- Arabic language and literature

 Iran - Imam Khomeini International University

 

Favorite research:

Semantics

 

 

فرشید ترکاشوند

أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربیة و آدابها

بجامعة الإمام الخمینی الدولیة(ره)

 

المراحل الدّراسیة:

الدّکتوراه: إیران. جامعة طهران

الماجستیر: إیران. جامعة طهران

البکالوریا: إیران. جامعة الإمام الخمینی الدولیة(ره)

 

الإختصاص:

علم الدَّلالة

 

 

 

 

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ---
3 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1391 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 دکتری زبان و ادبیات عربی 1395 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 کارشناسی مترجمی زبان عربی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 معناشناسی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت 97/12/20 98/01/16 دانشگاه Jagiellonian کراکف - لهستان نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکاوی چیستی معنا و زیبایی در «قصیدة النثر» 1396 پژوهش ادبیات معاصر جهان ---
2 تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران) 1394 لسان مبین ---
3 کاربرد تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه از عربی به فارسی 1394 جستارهای زبانی ---
4 معنا در شعر عربی: از توصیف تا تولید 1394 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت ---
5 تک معنایی و چند معنایی در خوانش شعر معاصر عربی 1393 لسان مبین ---
6 تحلیل مقایسه ای سازوکار قرینه و بافت زبانی در فهم متن 1393 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ---
7 رویکرد متن محور در نظریه پردازی های مجله لبنانی شعر با تکیه بر اندیشه های ادونیس 1392 زبان پژوهی ---
8 تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی(با رویکرد کاربردشناسی) 1392 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ---
9 بلاغة المخاطب بین القدم و الحداثة 1395 اللغة العربیة و آدابها ---
10 تحلیل هرمنوتیکی نقش عناصر فرهنگی در درک زیبایی شناسیک شعر عربی قدیم 1395 پژوهش های ادبیات تطبیقی ---
11 چالش های بافت فرهنگی در ترجمه ادبی از فارسی به عربی: با تمرکز بر «گلستان سعدی» و «روضة الورد» 1396 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
12 عیار صفت سهلِ ممتنع در شعر سعدی و متنبی(از ساختارگرایی تا هرمنوتیک فلسفی) 1397 پژوهش های ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
13 تعامل المتلقی فی التحلیل الفینومینولوجی للخطاب الشعری 1399 بحوث فی اللغة العربیة و آدابها نمایش پیوند
14 مفهوم شعر در دیدگاه ادونیس و داریوش آشوری با تکیه بر دو کتاب «زمن الشعر» و «شعر و اندیشه» 1398 پژوهش های ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
15 کارکرد نظریه میدان های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر(مطالعه ابیاتی از خمریه ابن فارض) 1399 مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها نمایش پیوند
16 چیستی معنا و زیبایی در اندیشه و شعر ادونیس از منظر مبانی هرمنوتیک فلسفی 1399 ادب عربی. دانشگاه تهران نمایش پیوند
17 بررسی تاثیرات تداخل واژه های عربی بر یادگیری فارسی آموزان عربی زبان 1399 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
18 فلسفة الحضور و الخلود الشعری عند «أدونیس»و «داریوش شایگان» دراسة فی الکتابین الشعریة العربیة و پنج اقلیم حضور 1399 دراسات فی العلوم الإنسانیة نمایش پیوند
19 معناداری قصیده النثر از منظر مبانی هرمنوتیک گادامر (تحلیل نمونه‌هایی از اندیشه‌ها و اشعار ادونیس و انسی الحاج) 1401 زبان و ادبیات عربی- دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Metaphor in Poetry: from Word to Existence 1398 The Sixth International Conference on Applied linguistics Issues. Russia. Saint-Petersburg نمایش پیوند
2 اللغة العربیة فی إیران: رؤیة ثقافیة و أدبیة 1397 إلقاء المحاضرة فی مرکز الدراسات العربیة بجامعة (یاگیلونی) فی بولندا. نمایش پیوند
3 نقش و اهمیت زبان عربی در پژوهش های ایران شناسی 1397 ارائه سخنرانی علمی در مرکز شرق شناسی دانشگاه یاگیلونیان لهستان نمایش پیوند
4 هستی انسان در شاهنامه از منظر هرمنوتیک فلسفی(واکاوی دیدگاه داریوش شایگان در کتاب پنج اقلیم حضور) 1400/07/28 نخستین همایش بین المللی ایران شناسی در جهان نمایش پیوند
5 نقش استعاره های مفهومی در بلاغت جدید 1400 اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 درآمدی بر معنی شناسی در زبان عربی 1394 سمت ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ ادبیات معاصر 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 معنی شناسی 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی(کارشناسی ارشد) 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ادبیات تحلیل(کارشناسی ارشد) 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 تاریخ ادبیات معاصر(کارشناسی ارشد) 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 نقد و ادب معاصر (دکتری) 1395 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدل های ترجمه(کارشناسی ارشد) مهر 96 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 منظورشناسی زبان (کارشناسی ارشد) 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 کارکرد اجتماعی شعر ازدیدگاه منتقدان برجسته معاصر عرب مهران گرامی،کارشناسی ارشد ---
2 مفهوم و کارکرد " رؤیا " در شعر و نقد مدرن عربی معصومه افراز،کارشناسی ارشد ---
3 ترجمه کتاب ( حیاتی فی الشعر ) اثر صلاح عبدالصبور اکبر زمانی،کارشناسی ارشد ---
4 تحلیل معنایی عناوین قصائد شعر نو عراق ( بدر شاکر السیاب ، نازک الملائکه - عبدالوهاب البیاتی ) زهره محمدی کارشناسی ارشد ---
5 ترجمه کتاب "فن المقاله" اثر محمد یوسف نجم صدیقه بغدادی،کارشناسی ارشد ---
6 نقش بافت فرهنگی در فهم متون روایی معاصر عرب (مطالعه موردی رمان عصفور من الشرق اثر توفیق الحکیم) حسین ستاروند،کارشناسی ارشد ---
7 کارکرد بافت موقعیتی در درک متون داستانی معاصر عرب (مطالعة موردی رمان عودة الروح اثر توفیق الحکیم). اعظم السادات سید رضایی کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 ترجمه ی کتاب (الشعر و التلقی: دراسات فی الرؤی و المکونات) اثر نعیم الیافی همراه مقدمه ی تحلیلی سپیده شهراسبی کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 تحلیل نشانه شناختی نام ها در اشعار امرؤالقیس و رودکی سمرقندی مهناز احمدی کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 مفهوم ادبیّت در اندیشه ی کمال ابودیب( با تکیه بر کتاب فی الشعریة) آمنه کریمی کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 ترجمه کتاب "أزمة اللغة العربیة فی المغرب" بین اختلالات التعددیة و تعثرات "الترجمة"با مقدمه ای تحلیلى بر آن نبیل زارع کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 مفهوم شعر در نگاه ادونیس و داریوش آشوری با تکیه بر دو کتاب زمن الشعر و شعر و اندیشه نسرین قریبیان کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 ترجمه کتاب « قصص سهیل ادریس » - اقاصیص ثانیه – به همراه مقدمه تحلیلی محمد بهرامی(کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
14 مفهوم "حضور" در شعر حافظ و ابن فارض از منظر نشانه - معناشناسی گفتمان شاهین فعال (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
15 ترجمه مجموعه داستان های کوتاه (ارخص اللیالی) به همراه مقدمه تحلیلی بر آن راحله عینی(کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
16 بررسی مقایسه ای سیر تحول استعاره جدید در زبان‌های عربی و فارسی نگار گرده وشائی(کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
17 ترجمه کتاب« النظریة البراجماتیة اللسانیة (التداولیة) : دراسة المفاهیم والنشأة والمبادئ» با مقدمه تحلیلی سارا حمیدی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
18 بررسی مقایسه ای سیر تحول معناشناسی در زبان عربی و فارسی معاصر الهه شریعتی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
19 کارایی نظریه های معناشناسی در فهم و ترجمه متون ادبی(مطالعه شعر انشودة المطر بدر شاکر السیاب) محدثه جانی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
20 کارکرد بافت عاطفی در تحلیل واژگان شعر از منظر معنا شناسی( مطالعه موردی دیوان لن اثر انسی الحاج) امید رحماندوست(کارشناسی ارشد) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات عربی 94/9/1 معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم انسانی 93/11/1 اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دبیر اجرایی کارگاه تخصصی و بین المللی تحلیل الخطاب: النظریة و التطبیق با حضور دکتر محمد الشاوش از کشور تونس 95/10/14 95/10/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 96/2/20 1400/11/12 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدیر مسؤول فصلنامه لسان مبین 97/2/26 1401/08/22 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 عضو کارگروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه 98/02/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1396 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزوه تاریخ ادبیات عربی دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی ---
2 جزوه نقد ادبی ---
3 جزوه ادبیات تطبیقی ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل مؤلفه های تعهّد و زیبایی و چالش آن پس از شعر نو عربی و فارسی ( مورد پژوهی اندیشه ها و اشعار ادونیس، البیاتی، شفیعی کدکنی و قیصر امین پور ) مرتضی امیری نژاد نمایش پیوند
2 چالش گفتمان و هویت در نقد ادبی عربی و فارسی پس از ظهور نظریه های ادبی (تحلیل و مقایسه اندیشه های محمد عبدالله الغذامی و رضا براهنی) مهدی اکبری نمایش پیوند
3 کارآمدی نظریة استعاره‌های مفهومی در تحلیل بنیادهای فکری و فرهنگی شعر (مطالعة دفتر شعری أغانی مهیار الدمشقی ادونیس) سمیه پرماس نمایش پیوند