۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد : 1355/10/6
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 660
  • شماره تلفن دفتر : 02833901360
  • وبگاه شخصی : mohsennasrabady@gmail.com
  • رایانامه : nasrabady@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زمین شناسی 74/7/1 77/11/15 دانشگاه تربیت معلم تهران ---
2 کارشناسی ارشد پترولوژی 1379/7/1 1382/6/30 دانشگاه تربیت معلم تهران ---
3 دکترای تخصصی پترولوژی 1382/11/15 1388/9/23 دانشگاه تربیت معلم تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی سنگهای دگرگونی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1380/11/15 1382/6/30 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم ---
2 پترولوژی سنگهای دگرگونی نوار افیولیتی شمال سبزوار 1384/7/1 1388/9/23 رساله دکترای دانشگاه تربیت معلم تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 متامورفیسم و ماگماتیسم نوارهای کوهزایی ---
2 پترولوژی افیولیتها و سنگهای دگرگونی مناطق افیولیتی ---
3 پترولوژی سنگهای دگرگونی درجه بالای کمربندهای کوهزایی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Early Cretaceous migmatitic mafic granulites from the Sabzevar range (NE Iran): implications for the closure of the Mesozoic peri-Tethyan oceans in central Iran 2009 2010 Terra Nova  دریافت فایل Download ---
2 کانی شناسی، ترموبارومتری و تفسیر جایگاه تکتونیکی گنیسهای غرب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1389 1390 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
3 تغییرات پاراژنزهای کانی شناسی گرانولیتهای شمال غرب سبزوار در طی تحولات دگرگونی 1388 1390 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
4 کانی شناسی و ترموبارومتری شیست های آبی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1389 1390 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ---
5 ژئوشیمی گرانولیتهای شمال غرب سبزوار و تفسیر محیط تکتونیکی تشکیل آنها 1388 1389 علوم کاربردی زمین  دریافت فایل Download ---
6 Metamorphic history and geodynamic significance of the EarlyCretaceous Sabzevar granulites (Sabzevar structural zone, NE Iran) 2011 2011 Solid Earth - European geosciences Union ---
7 پیدایش کانی های غیر معمول در ترونجمیتهای منطقه سلطان آباد (شمال شرق سبزوار): شواهدی از شرایط تبلور و جایگزینی 1389/10/25 1390/2(5)/113-132 مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان ---
8 پتروژنز دایکهای هورنبلندیتی جنوب غرب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1391 1392 مجله پترولوژی  دریافت فایل Download ---
9 دما- فشارسنجی تودههای نفوذی منطقه سلطان آباد(شمال شرق سبزوار): با نگرشی ویژه به هاله مجاورتی و حاشیه واکنشی اطراف توده ها 1390 1391 مجله پترولوژی  دریافت فایل Download ---
10 تاریخچه دگرگونی و ژئوشیمی متابازیتهای میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1391 1392 فصلنامه زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
11 پتروژنز تودههای نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال شرق سبزوار 1391 مجله علوم زمین  دریافت فایل Download ---
12 تحلیل ساختاری و تعیین شرایط دگرشکلی پهنه برشی کوه سرهنگی در گرانیت ده زمان ، شمال باختری بلوک لوت بهار 93 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ---
13 Adakite differentiation and emplacement in a subduction channel: The late Paleocene Sabzevar magmatism (NE Iran) 2013 geologica society of america ---
14 کانی شناسی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی توده های نفوذی منطقه کوه سرهنگی (جنوب بردسکن) 1393 فصلنامه پترولوژِی  دریافت فایل Download ---
15 دما-فشار سنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی شیست های آبی مجموعه دگرگونی اسالم 1393 فصلنامه پترولوژی  دریافت فایل Download ---
16 Tectonic setting and geochronology of the Cadomian (Ediacaran-Cambrian) Arc magmatism in Central Iran (Kuh-e-Sarhangi region, NW Lut Block 2013 2014 journal of easian earth sciences ---
17 کانی‌شناسی، دما- فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی گارنت-کلینوپیروکسن آمفیبولیت‌های مجموعه افیولیتی نائین 1393 1394 مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download ---
18 پتروژنز، ژئوشیمی و کانی‌شناسی ماگماتیسم ائوسن نوار افیولیتی شمال سبزوار 1393 1395 مجله بلورشناسی و کانی شناسی  دریافت فایل Download ---
19 کانی­شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی متابازیت­های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت) 1393 1395 مجله بلورشناسی و کانی شناسی  دریافت فایل Download ---
20 دما-فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی سنگ­های دگرگونی مجموعه افیولیتی شمال تربت حیدریه 1393 1395 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ---
21 آنکلاوهای مخروط اسکوری قزلجه کند (شمال قروه): زینولیت یا کومولا؟ 1393 1394 فصلنامه زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
22 کانی‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های پلاژیوگرانیتی مجموعه افیولیتی جنوب مهریز (جنوب‌غرب یزد) 1394 1395 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی  دریافت فایل Download ---
23 ژئوشیمی و جایگاه پالئوتکتونیک متابازیت‌های مجموعه دگرگونی اسالم (شمال‌غرب رشت) 1394 1395 مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download ---
24 دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی پی‌سنگ دگرگونی پره‌کامبرین ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب‌غرب بردسکن) 1394 1395 مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download ---
25 MINERALOGICAL CONSTRAINTS ON THE PETROGENESIS OF SUBVOLCANIC INTRUSIONS IN SABZEVAR OPHIOLITE (NE IRAN) 2016 Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences  دریافت فایل Download ---
26 The calc–alkaline and adakitic volcanism of the Sabzevar structural zone (NEIran): Implications for the Eocene magmatic flare–up in Central Iran 2016 lithos ---
27 Tschermak fractionation in calc-alkaline magmas: the Eocene Sabzevar volcanism (NE Iran) 2016 Arabian journal of geosciences  دریافت فایل Download ---
28 دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی متاپلیت های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، غرب رشت) 1396 1397 مجله علوم زمین نمایش پیوند
29 ژنز تورمالین در سنگهای دگرگونی و آذرین مجموعه دگرگونی گشت 1396 1397 فصلنامه زمین شناسی ایران نمایش پیوند
30 پترولوژی توده‌های نفوذی مافیک جنوب بردسکن (شمال‌غرب لوت) 1395 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
31 Early Crboniferous subduction zone metamorphism preserved within the Paleo-Tethyan Rasht ophiolites (western Alborz, Iran). Geological Society of American Bulletin, DOI: 10.1144/jgs2016-130 2017 Journal of Geological Society نمایش پیوند
32 کانی شناسی و ریزساختار پلیمورفهای سرپانتین در توالی گوشتهای مجموعه افیولیتی صحنه (شرق کرمانشاه) 1396 1397 بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
33 ژئوشیمی روانه گدازه های هیدروماگمایی کرتاسه در منطقه سپارده، شمال شرق قزوین، البرز مرکزی 1396 1397 بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
34 کانی‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب‌شرق شاهین‌دژ) 1396 1397 بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
35 پترولوژی گرانیت های مجموعه دگرگونی گشت 1397 1399 یافته های نویین در زمین شناسی کاربردی نمایش پیوند
36 کانی شناسی، ژئوشیمی و دما فشارسنجی گنیس های مجموعه دگرگونی سلطان آباد - 1396 1397 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
37 ژئوشیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگماتیک پروتولیت متابازیت‌های مجموعه دگرگونی شمال اسدآباد (‌غرب همدان) 1397 1398 پژوهش های نوین در علوم زمین نمایش پیوند
38 دما-فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های دگرگونی ملانژ افیولیتی جنوب دهشیر (جنوب باختری یزد) 1398 1399 مجله علوم زمین دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
39 تحولات دگرگونی متابازیت‌های ملانژ افیولیتی شمال صوغان (شمال‌خاوری حاجی-آباد هرمزگان) 1399 مجله پترولوژی نمایش پیوند
40 کانی‌شناسی و ژئوشیمی دایک‌های مافیک توالی گوشته‌ای مجموعه افیولیتی جنوب سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار) 1398 1399 پترولوژی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
41 کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی پی‌سنگ دگرگونی بلوک کابل (خاور افغانستان) 1398 1398 پترولوژی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی سنگهای دگرگونی منطقه سلطان آباد 1381 1382 22 گردهمایی علوم زمین ---
2 petrology of Soltan Abad metamorphic complex 2005 2005 5th international earth sience, Ezmir, Turky ---
3 Early Cretaceous amphibolite dehydratation melting preserved within theTertiary Sabzevar ophiolitic suture (NE Iran): significance for the closure of the Alpine Tethyan oceans in central Iran 2010 2010 Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2010 ---
4 ROSSETTI F., GERDES A., NASRABADY M., THEYE T., VIGNAROLI G. 2009. Early Cretceoussubduction and partila melting of an oceanic slab in the upper plate of the Neotethyansubduction (Sabzevar Range, NE Iran): Tectonic implications. Convegno GEOITALIA 2009Rimini, 9-11 settembre 2009, Epitome, 3, 192., 2009 200 GEOITALLA ---
5 ROSSETTI, F., NASRABADY, M., VIGNAROLI, G., THEYE, T., GERDES, A., 2009. Early Cretaceous granulitefacies migmatites from the Sabzevar Range ophiolitic mélange (NE Iran) and its bearing on theclosure of Neothetys. Convegno annuale GIGS, Udine 25-28 febbraio 2009, Rendiconti on-line, 5,188-189., 2009 2009 Convegno annuale GIGS ---
6 ترکیب کانی شناسی و دما- فشارسنجی شیستهای آبی مجموعه ی دگرگونی اسالم (شمال غرب رشت شهریور 92 اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران  دریافت فایل Download ---
7 ارتباط شاخصهای ژئوشیمیایی و رویدادهای آتشفشانی در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه دختر، شمال شرق فرمهین، استان مرکزی شهریور 92 اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران  دریافت فایل Download ---
8 کانی‌شناسی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت‌های منطقه افیولیتی نائین آبان 92 هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور  دریافت فایل Download ---
9 تحولات کانی‌شناسی اکلوژیت‌های سولابست (جنوب‌شرق بیرجند) در طی تدفین و بالاآمدگی بهمن 92 32 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
10 ژئوشیمی متابازیت‌های شمال غرب اسدآباد بهمن 92 32 گردهمایی علوم زمین ---
11 Ti-ترمومتری آمفیبول ها و بیوتیت های متابازیت های شمال شرق گلپایگان بهمن 92 32 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
12 SLAB MELTING, ADAKITE DIFFERENTIATION AND EMPLACEMENT: EVIDENCE FROM THE LATE PALEOCENE SABZEVAR SUBDUCTION CHANNEL (NE CENTRAL IRAN 2013 Tethyan Evolution and Seismotectonics of Southwest Asia: In Honor of the 40 Years of Manuel Berberian’s Research Contrib ---
13 Slab melting, adakite differentiation and emplacement in a fossile subduction channel: the late Paleocene Sabzevar magmatism (NE Iran 2014 Geophysical Research Abstracts ---
14 ژنز و شرایط تشکیل آمفیبول در متاگابروهای مجموعه افیولیتی جنوب دهشیر شهریور 93 شهریور 93 افیولیت  دریافت فایل Download ---
15 پتروژنز پلاژیوگرانیتهای مجموعه های افیولیتی شمال کامرود و جنوب دهشیر شهریور 93 شهریور 93 افیولیت  دریافت فایل Download ---
16 ژئوشیمی پروتولیت شیستهای آبی مجموعه دگرگونی اسالم: شواهدی از حوضه اقیانوسی پالئوتتیس شهریور 93 شهریور93 افیولیت  دریافت فایل Download ---
17 مجموعه دگرگونی گشت: مثالی از دگرگونیP/T متوسط کمربندهای کوهزایی 1393 1393 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
18 شواهد ریزساختاری دگرشکلی دمابالای سنگهای دگرگونی و گرانیتوئیدی، خاور تکاب 1393 1393 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
19 ژئوشیمی و جایگاه پالئوتکتونیک متابازیتهای جنوب شرق دندی )شرق تکاب( اسفند 93 اسفند 93 33 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
20 دما-فشارسنجی آمفیبولیتهای مجموعه ی دگرگونی گشت اسفند 93 اسفند 93 33 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
21 جایگاه پالئوتکتونیک متابازیتهای مجموعه ی دگرگونی گشت اسفند 93 اسفند 93 33 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
22 ترموبارومتری گارنت پیروکسن آمفیبولیتهای مجموعه افیولیتی شمال مروست (جنوب غرب یزد) اسفند 93 اسفند 93 33 گردهمایی علوم  دریافت فایل Download ---
23 کانی شناسی و ژئوشیمی پلاژیوگرانیتهای مجموعهی افیولیتی شمال کامرود و جنوب دهشیر اسفند 93 اسفند 93 33 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
24 ترموبارومتری آمفیبولیتهای شمالشرق گلپایگان بر اساس شیمی کانیهای آمفیبول و پلاژیوکلاز اسفند 93 اسفند 93 33 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
25 دما فشارسنجی - متابازیتهای پی سنگ پره کامبرین ایران مرکزی (جنوب غرب بردسکن) اسفند93 اسفند93 33 گردهمایی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
26 پتروژنز ماگماتیسم مافیک در منطقه کاسف (شمال بردسکن) اسفند94 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
27 پتروژنز توده های نفوذی فلسیک منطقه کاسف (شمال بردسکن) اسفند94 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
28 ارزیابی شرایط دگرسانی و جایگزینی توده های مافیک جنوب بردسکن اسفند94 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
29 پتروژنز توده های مافیک جنوب بردسکن اسفند94 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
30 ترموبارومتری و تفسیر جایگاه تکتونیکی متاپلیتهای پی سنگ ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب بردسکن) اسفند94 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین ---
31 کانی شناسی و سازوکار تشکیل کانی های گروه سرپانتین در سرپانتینیت های آمیزه افیولیتی جنوب صحنه (غرب کرمانشاه) اسفند94 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین  دریافت فایل Download ---
32 تورمالین زایی در مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت) 1395 دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری  دریافت فایل Download ---
33 مطالعه ساختار و کانی شناسی رگه های دگرسانی، در توالی گوشته ای افیولیت صحنه (شرق کرمانشاه) 95 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
34 ترکیب لوکوسوم میگماتیت های مجموعه دگرگونی گشت و مقایسه آن با لوکوگرانیت های همجوار 95 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
35 پترولوژی گرانیت های مجموعه ی دگرگونی گشت (غرب رشت) 95 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
36 دما-فشارسنجی گنیس های فلسیک مجموعه دگرگونی غرب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 95 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
37 ژئوشیمی گنیس های مجموعه دگرگونی غرب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 95 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  دریافت فایل Download ---
38 ذوببخشی پروتولیت پلیتی غنی از موسکویت و تشکیل ماگمای گرانیتی مجموعه دگرگونی گشت 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 ژنز تورمالین در میگماتیت های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت) 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 دما فشارسنجی میگماتیتهای مجموعه دگرگونی گشت 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 شیمی کانیها و دما-فشارسنجی آمفیبولیتهای مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب شرق شاهین دژ) 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 تعیین جایگاه تکتونیکی آمیزه رنگین صحنه (شرق کرمانشاه) با استفاده از شیمی کانی های کروم اسپینل و پیروکسن 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
43 فابریک میگماتیتهای مجموعه دگرگونی گشت 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 شیمی کانیها و دما-فشارسنجی آمفیبولیتهای کالک سیلیکاته مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنب شرق شاهین دژ) 1396 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 بررسی شیمی کانی ها و ترمومتری متاپلیت های مجموعه دگرگونی محمودآباد 1396 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 دما-فشارسنجی گنیس های مجموعه دگرگونی گشت 1396 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 دما-فشارسنجی گارنت آمفیبولیت های پی سنگ آرکئن منطقه علی آباد (مرکز کابل، افغانستان) 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
48 دما-فشارسنجی شیست های پیسنگ آرکئن منطقه چهل ستون ( جنوب خاور کابل، افغانستان) 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
49 پیدایش پی سنگ بلوری ایران: کوهزائی پان آفریکن؟ 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
50 ژئوشیمی دایک های مافیک توالی گوشته ای افیولیت های جنوب سلطان آباد (شمال-شرق سبزوار) 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
51 دما-فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی دایکهای آمفیبول گابرویی توالی گوشته ای افیولیت های جنوب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی نمایش پیوند
52 دما-فشارسنجی و ارزیابی شرایط تبلور و جایگزینی توده گرانیتوئیدی هزاره بغل شمال غرب کابل (شرق افغانستان) 1397 1397 بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
53 رخساره پومپله‌ایت- اکتینولیت در متابازیت‌های مجموعه دگرگونی صوغان (شمال خاوری حاجی آباد) 1398 1398 دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
54 کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی شیست‌های آهکی غرب ارزوئیه (پهنه سنندج- سیرجان جنوبی) 1398 1398 دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
55 کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی کیانیت- گارنت شیست‌های غرب ارزوئیه (پهنه سنندج- سیرجان جنوبی) 1398 1398 دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
56 کانی شناسی و دما-فشارسنجی گارنت آمفیبولیت های شمال صوغان (شمال خاوری حاجی آباد-جنوب استان کرمان) 1398 1398 دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
57 پتروژنز توده الیوین گابروی شمال کلیشم در البرز باختری (خاور لوشان) سیزدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
58 تنوع ژادئیتیت در ملانژ افیولیتی شمال صوغان (خاور ارزوئیه-جنوب کرمان) سیزدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
59 پترولوژی توالی آتشفشانی پهنه افیولیتی جنوب سلطان آباد (شمال خاوری سبزوار) سیزدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
60 پترولوژی گنیس های پی سنگی در حاشیه ی کمپلکس افیولیتی شمال غرب سبزوار دومین همایش ملی دو سالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر نمایش پیوند
61 سازوکار شروع فرورانش در پهنه افیولیتی شمال سبزوار چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمای تصویری سنگ های دگرگونی در صحرا چاپ اول دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 زمین شناسی دگرگونی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی آذرین و دگرگونی 1387/11/15 1389/11/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 زمین شناسی فیزیکی 1387/11/15 1389/11/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 بلور شناسی هندسی و نوری 1389/7/1 1389/11/15 ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی دگرگونی 1390/7/1 1390/11/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 پترولوژی تجربی 1390/7/1 1390/11/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 پترولوژی آذرین 1390/11/20 1391/3/15 گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 ژئوکرونولوژِی 1390/11/20 1391/3/15 گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 پتروژنز سنگهای آذرین 1396/11/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 1396/11/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترموبارومتری گنیس های منطقه سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) 1388/10/1 1389/5/26 ---
2 ژئوشیمی گنبدهای آتشفشانی نوار افیولیتی شمال سبزوار دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه روماتره - دانشگاه دامغان نمایش پیوند
3 دما-فشارسنجی ترونجمیتهای منطقه سلطان آباد با نگرشی ویژه به هاله مجاورتی و آندواسکارن اطراف آنها 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 ماگماتیسم و متامورفیسم پی سنگ پره کامبرین ایران مرکزی در منطقه جنوب بردسکن دانشگاه بین المللی امام خمینی- - دانشگاه روماتره - دانشگاه اشتوتگارت نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ماگماتیسم و متامورفیسم مجموعه دگرگونی گشت 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه کیوتوی ژاپن نمایش پیوند
2 بررسی افیولیتهای جنوب سلطان آباد 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی و آکادمی علوم زمین چین نمایش پیوند
3 شیستهای آبی مجموعه دگرگونی شمال صوغان (سیخوران) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه روماتری ایتالیا نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاونت مرکز رشد واحدهای فن آور و مرکز کارآفرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1391/8/1 1397/6/23 ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر دانشگاه 1395 ریاست دانشگاه نمایش پیوند
2 استاد آموزشی برتر دانشگاه 1393 ریاست دانشگاه نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنگ شناسی دگرگونی 1388 دانشجویان زمین شناسی مقطع کارشناسی ---
2 سنگ شناسی دگرگونی 1390 دانشجویان کارشناسی ارشد پترولوژی ---
3 سنگ شناسی آذرین2 1390 دانشجویان کارشناسی ارشد پترولوژی ---
4 پترولوژی تجربی 1390 دانشجویان کارشناسی ارشد پترولوژی ---
5 ژئوکرونولوژی 1390 دانشجویان کارشناسی ارشد پترولوژی ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی مجموعه دگرگونی اسالم (راهنمایی) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد سعادت نمایش پیوند
2 پترولوژی آمفیبولیتهای مجموعه افیولیتی نائین(راهنمایی) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی مرجان پرتوی نمایش پیوند
3 تحولات دگرگونی اکلوژیتهای بیرجند در طی بالاآمدگی(راهنمایی) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی نسترن مخفی نمایش پیوند
4 پترولوژی مجموعه دگرگونی گشت(راهنمایی) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمدرضا جوانمرد نمایش پیوند
5 پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال اسد آبد با نگاهی ویژه به متابازیتهای آن(راهنمایی) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی سحر رجبی نمایش پیوند
6 پترولوژی آمفیبولیتهای منطقه افیولیتی دهشیر(راهنمایی) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم حیدری نمایش پیوند
7 پترولوژی ماگماتیسم مجموعه افیولیتی شمال بردسکن(راهنمایی) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی نجیبه یهری نمایش پیوند
8 پترولوژی توده های گابرویی جنوب بردسکن(راهنمایی) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ندا نژادی نمایش پیوند
9 پترولوژی پی سنگ پره کامبرین در منطقه جنوب بردسکن(راهنمایی) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی سمیه موسوی نمایش پیوند
10 تورمالین زایی در مجموعه دگرگونی گشت(راهنمایی) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم محمدی نمایش پیوند
11 گرانیی زایی در مجموعه دگرگونی گشت(راهنمایی) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی منیر زندی فر نمایش پیوند
12 میگماتیت زایی در مجموعه دگرگونی گشت(راهنمایی) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی صغری رزاقی نمایش پیوند
13 سرپانتین زایی توالی افیولیتی جنوب صحنه(راهنمایی) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی الهام فرهنگیان نمایش پیوند
14 ژئوشیمی گنیس های مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)(راهنمایی) دانشگاه بین المللی امام خمینی سمیه بهرامی نمایش پیوند
15 پترولوژی مجموعه دگرگونی شمال محمود آباد (شرق شاهین دژ)(راهنمایی) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی شبنم حاجی قربانی نمایش پیوند
16 پترولوژی توالی مافیک افیولیت های جنوب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)(راهنمایی) دانشگاه بین المللی امام خمینی راضیه باقری نمایش پیوند
17 پترولوژی سنگهای دگرگونی اطراف کابل (افغانستان)(راهنمایی) دانشگاه بین المللی امام خمینی علی محمد رمضانی نمایش پیوند
18 آنالیز رخساره های فورانی مخروطهای آتشفشانی منطقه سرایجوق- قزل قیه - شمال قروه- غرب ایران (مشاوره) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی سارا ویسی نمایش پیوند
19 بررسی رخساره ها و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی منطقه شهراب- فشک - شمال شرق فرمهین- اراک (مشاوره) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی فرخنده خادمی نمایش پیوند
20 مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های ماگمایی منطقه تالش-لیسار، غرب گیلان (مشاوره) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی رقیه جانی پور نمایش پیوند
21 ولکانیسم کرتاسه و ترشیری حوضه رسوبی مغان و نقش آن در سامانه هیدرو کربنی (مشاوره) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی حسین صفاری نمایش پیوند
22 ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی کرتاسه در منطقه سپاره، الموت، شمال شرق قزوین (مشاوره) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی راضیه جعفری نمایش پیوند
23 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های ماگمایی الیگومیوسن منطقه آوج (مشاوره) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی محبوبه امان آبادی نمایش پیوند
24 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی کرتاسه منطقه شاخدار، شمال غرب آبگرم، جنوب غرب قزوین (مشاوره) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی سهیلا زاهد مقدم نمایش پیوند
25 پترولوژی شیست های آبی سوغان، شمال خاوری حاجی آباد، جنوب استان کرمان 1398 بین المللی امام خمینی اکبر احمدوند نمایش پیوند
26 پترولوژی مجموعه دگرگونی روتشون، شمال خاوری حاجی آباد، جنوب استان کرمان 1398 بین المللی امام خمینی فاطمه دهقان نیری نمایش پیوند
27 پترولوژی گنیسهای مجموعه دگرگونی صوغان (شمال خاوری حاجی آباد 1399 بین المللی امام خمینی قربانی نمایش پیوند
28 پترولوژی توده گابرو شمال کلیشم (خاور لوشان) 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی سارا محسنی نمایش پیوند
29 پترولوژی توالی آتشفشانی جنوب سلطانآباد ( شمال خاوری سبزوار) 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نسرین قربانی نمایش پیوند
30 ترولوژی افیولیت‌های جنوب‌خاوری زاگرس، خاور ارزوئیه (جنوب استان کرمان): با نگاهی ویژه به توالی گوشته‌ای 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی امیر قربانی نمایش پیوند
31 پترولوژی مجموعه دگرگونی سرگز-آبشور پهنه سنندج-سیرجان جنوبی (جنوب استان کرمان) دانشگاه بین المللی امام خمینی سعید فرامرزی نمایش پیوند
32 پتروژنز واحد های آتشفشانی ائوسن البرز باختری در منطقه جنوب باختری منجیل دانشگاه بین المللی امام خمینی بیتا آقاجان نمایش پیوند
33 پترولوژی ماگماتیسم مافیک منطقه بادیز (شمال باختری کرمان) دانشگاه بین المللی امام خمینی عارفه بربری نمایش پیوند
34 پترولوژی ماگماتیسم فلسیک و کانه زایی آهن در منطقه بادیز (شمال باختری کرمان) دانشگاه بین المللی امام خمینی فائزه قدرتی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی سنگهای آتشفشانی نوار افیولیتی شمال سبزوار (مشاور) 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات علیرضا شیرزادی نمایش پیوند