۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 699
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901399
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : nahvifard@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 PhD - Laser & Optics Moscow Institute of Physics and Technology-Russia ---
2 M.S.C - Atomic & Molecular Physics Kerman Universitry-Iran ---
3 B.S.C. - Physics Sharif University-Iran ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Light scattering by products of hydrogen molecular ion dissociation ISI,USA 2002 Laser Physics ---
2 Quantum – State Tomogram From s- Parameterized Quasi distributions ISI,USA 2011 Journal of Russian Laser Research ---
3 Relation of The Tomographic Representation of States To The Bargman Representation of States ISI,USA 2012 Journal of Russian Laser Research ---
4 s- Ordered Exponential of Quadratic FormsGained via IWSOP Technique ISI,CHINA 2012 International Journal of Theoretical Physics ---
5 Эволюция Гауссова Перепутанного (сжатого) Состояния Параметрическом Возбуждении ISI,RUS 2003 Краткие Сообщения по Физике ФИАН ---
6 Stationary Perturbation Theory In The Probability Representation of Quantum Mechanics ISI,USA 2009 Journal of Russian Laser Research ---
7 Some Necessary Conditions For quantum- State Tomograms ISI,USA 2012 Journal of Russian Laser Research ---
8 Deriving Some quantum Optical Identities Using the Ordering Theorem ISI,CHINA 2012 Chinese Physics B ---
9 A New Approach for calculation of Ttime- Dependent Wigner Operator 2018 2019 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
10 Measurement of gain coefficient and resonator internal loss in Yb:YAG thin disk-laser 2019 2019 Optics and Laser Technology نمایش پیوند
11 Using a New Disentangling Technique in the Solution of the Master equation of a Driven Damped Harmonic Oscillator by Thermo Entangled State Representation 2018 2019 International Journal of Theoretical Physics نمایش پیوند
12 اندازه‌گیری مقادیر ضعیف برای توان‌های یک مشاهده‌پذیر 2018 2020 بس ذره ای نمایش پیوند
13 اثیر دما بر روی خواص نوری و توپوگرافی لایه های نازک ZrO2 تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسی فرکانس رادیوی RF 2020 2021 پژوهش فیزیک ایران نمایش پیوند
14 یک مدل جدید برای بررسی تاثیر ویسکوزیته مایع میزبان روی دینامیک کاویتاسیون تک حباب 2018 2020 پژوهش نوین فیزیک خوارزمی نمایش پیوند
15 Analyzing dissipation effects on the non- classicality witnessing by a qubit via the entangled state 2019 2020 JOURNAL OF MODERN OPTICS نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Light scattering by products of hydrogen molecular ion dissociation RUS, 2002 International quantum Electronics Conference ---
2 CWz-scan measurements using Fresnel diffraction theory in Tio2 nanocrystals prepared by pulsed laser ablation in water Belgium,Brussels 2012 Photonics Europe 2012-Conference 8424: Nonophotonics ---
3 عملگر توموگرافیک و نماد توموگرافیک ایران- شاهرود 2013(1392) کنفرانس اطلاعات کوانتومی (انجمن فیزیک ایران) ---
4 توصیف توام اندازه گیری های کوانتومی قوی و ضعیف ایران- شاهرود 96/6/2 دومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی ---
5 نمایش ویگنر برای اندازه گیری ضعیف ایران-قم 96/10/7 دومین کنفرانس فیزیک و ریاضی قم ---
6 بررسی و تصحیح پارامترهای مخرب سیگنال در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ Qانفعالی به وسیله دو مرحله تقویت کنندهی فلش لامپیNd ایران- قم 97/6/5 کنفرانس فیزیک ایران 97 ---
7 حل معادله مستر میرایی دامنه در شرایط تشدید برای مشاهده پذیرها 97/10/13 97/10/13 سومین کنفرانس فیزیک ریاضی قم نمایش پیوند
8 همبستگی غیرکلاسیکی ابزار- هدف در اندازه گیری ضعیف پس گزینشی سومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی شاهرود نمایش پیوند
9 بسط تیلور تابع موج از طریق اندازه گیری ضعیف پس گزینشی سومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی شاهرود نمایش پیوند
10 ضرب ستاره ای برای کلاس کامل شبه توزیع های گوسی 2019 کنفرانس فیزیک و ریاضی نمایش پیوند
11 یک رابطه پیچشی برای محاسبه تابع موج نهایی ابزار در اندازه گیری ضعیف پس گزینشی 2019 کنفرانس فیزیک و ریاضی نمایش پیوند
12 محاسبه تابع هوسیمی کانو برای محیط غیرخطی کر 2020 دی ماه 10-12 کنفرانس فیزیک و ریاضی نمایش پیوند
13 Investigation of 3D structure fabrications in optical transparent materials using picoseconds lasers 2022 دی ماه کنفرانس اپتیک و فوتونیک نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک مکانیک 1390 2000 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ریاضی فیزیک1و2و3 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 الکترو مغناطیس 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مکانیک تحلیلی 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اپتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترودینامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کوانتوم پیشرفته 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 لیزر پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مباحث ویژه اتمی و ملکولی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ---
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---