۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : مربی
  • گروه آموزشی : ریاضی کاربردی
  • تاریخ تولد : 1336/11/23
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 692
  • شماره تلفن دفتر : 1392
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rezashirkhorshidi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 1396 1400 دانشگاه یو-ام مالزی نمایش پیوند
2 کار شناسی ارشد - ریاضی کاربردی 1362 1364 امریکا نمایش پیوند
3 لیسانس - ریاضی و مهندسی فیزیک 1378 1382 امریکا نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The arbitrary-order fractional hyperbolic nonlinear scalar conservation law 2019 2020 Advances in Difference Equations نمایش پیوند
2 The analytical interface coupling of arbitrary-order fractional nonlinear hyperbolic scalar conservation laws 2020 2020 Advances in Difference Equations نمایش پیوند
3 Evolving Fuzzy Clustering Approach (EFCA): An Epoch Clustering That Enables Heuristic Post Pruning 2018 2019 IEEE نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 “Solutions of Ordinary Differential Equation by Continuous Groups” written by George Emanuel ( Translated from English to Persian ) 2002 500 سایه گستر نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Physics Lab 1 & 2 1982 1984 امریکا : Southeast Missouri State University, Missouri نمایش پیوند
2 Algebra 1984 1986 امریکا : Rolla University, Missouri نمایش پیوند
3 متغیر های مختلط 1371 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 آنالیز ریاضی 1 1371 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 ریاضی 1 رشته های علوم پایه، فنی و معماری 1370 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 ریاضی 2 رشته های علوم پایه، فنی و معماری 1370 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ریاضی 3 رشته ریاضی 1370 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 معادلات دیفرانسیل رشته های علوم پایه و مهندسی 1372 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 ریاضیات پایه در مدیریت 1371 1376 پیام نور- دانشگاه امام نمایش پیوند
10 Algebra & Calculus I 1986 1990 امریکا : Columbia University, Missouri نمایش پیوند
11 کاربرد ریاضیات در مدیریت 1372 1376 پیام نور - دانشگاه امام نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت اموراداری دانشگاه 1371 1376 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه 1376 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از روش تفاضلات متناهی و روش مشخصه ی کسری ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه ای فاطمه نمایش پیوند
2 روش تکرار روش تکرار اختلال هموتوپی تغییرات از مرتبه کسری و کاربرد ان در حل معادله پخش مرتبه کسریهموتوپی تغییرات از مرتبه کسری و کاربرد ان در حل معادله پخش مرتبه کسری 27/6/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سعیدی مهدی نمایش پیوند
3 حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از روش هیدرو دینامیک ذره هموار 25/11/1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) پوراکبر نادیا نمایش پیوند
4 مقایسه بین روش اختلال هموتوپی و روش تغییرات تکرار برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی خطی کسری 26/11/1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) لشگری وحید نمایش پیوند
5 حل عددی مسائل وابسته به زمان باعملگر بیضوی توان کسریnumerical solution of time-dependent problem with fractional power elliptic operator 10/3/1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) غفاری هشتچین نگار نمایش پیوند
6 حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات کسری چندگانه با استفاده از ماتریس توابع میتاگللفلرNumerical Solution of Multiterm Fractional Differential Equation Using the Matrix Mittage-Leffler Functions 12/3/1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حسنا آمنه نمایش پیوند
7 توابع بوبیکرمرتبه کسری وکاربردآن هادرحل مسائل کنترل بهینه کسری تاخیFractional-order Boubaker functions and their applications in solving delayfractional optimal control problemsری 25/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) یوسفلی معصومه نمایش پیوند
8 حل تعمیم یافته معادلات انتیگرال نوع اول ونوع دوم آبل به کمک روش هم محلی - تیلورsolving generalized Abels integral equations of the first and second kind via Taylor - collocation method 28/11/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بابازوی بشیر احمد نمایش پیوند
9 کاربرد روش تحلیلی هوموتوپی در مدل SIRS-SI بیماری مالاریاApplication of Homotopy analysis method in SIRS-SI model of Malaria disease 8/10/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مجیدی فاطمه نمایش پیوند
10 پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی توابع پایه شعاعی بهینه سازی شده با الگوریتم دسته ماهی های مصنوعیForecasting stock indices using radial basis function neural networks optimized by artificaial fish swarm algorithm 5/9/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قلی پور فرزانه نمایش پیوند
11 شرط کافی برای پایداری روش های انتگرال گیری مستقیم برای حل معادلات انتگرال ولتراA sufficient condition for the stability of direct quadrature methods for solving Volterra integral equations 29/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رضائی ژیلا نمایش پیوند
12 مقایسه ی روش های مرتبه هشتم برای یافتن ریشه های ساده ی معادلات غیر خطیComparative study of eighth – order methods for finding simple roots of nonlinear equations 27/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بنار زینب نمایش پیوند
13 روش تبدیل لاپلاس اختلال هموتوپی با تقریب اولیه دلخواه و بررسی خطای باقی ماندهLaplace transform-homotopy perturbation method with arbitrary initial approximation and investigate residual erro 6/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رضائی تبار پریسا نمایش پیوند
14 روش تکرارتغییرات لاپلاس برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل از مرتبه کسریA homotopy perturbation method for fractional-order advection-diffusion-reaction boundary-value problems 25/6/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برهانی ماندانا نمایش پیوند
15 روش اختلال هموتوپی برای مسائل مقدار مرزی از مرتبه کسری -همرفت- انتشار A homotopy perturbation method for fractional-order advection-diffusion-reaction boundary-value problemsm- 6/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ابراهیمی فلاح باقر نمایش پیوند