۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : روانشناسی
  • تاریخ تولد : 1350
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 849
  • شماره تلفن دفتر : 1649
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ali.reza_kakavand@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رزومه قابل چاپ  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 ;کارشناسی-روانشناسی کودکان استثنایی 1370 1374 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1374 1376 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
4 دکترای تخصصی-روانشناسی 1377 1381 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی میزان امید و ذهن آگاهی در بین جوانان استان قزوین و راهکارهای افزایش آن در راستای کاهش اختلال های رفتاری 20/11/1398 1400/5/6 اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده ، احساس تنهایی و هراس اجتماعی 1396 مجله روانشناسی مدرسه نمایش پیوند
2 تاثیر آموزش الگوی حل مساله اجتماعی بر کاهش مشکلات سلوکی دانش آموزان دختر بی سرپرست 1396 مجله روانشناسی مدرسه نمایش پیوند
3 تاثیر آمایه ذهنی بر عملکرد حل مساله تله خبرگی 1388 مجله علوم شناختی نمایش پیوند
4 تاثیر هوش هیجانی و سلامت عمومی بر بیشرفت تحصیلی 1378 فصلنامه مطالعات جوانان نمایش پیوند
5 مقایسه حافظه اشکار و نهان کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری 1383 مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی نمایش پیوند
6 مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار 1390 مجله روانشناسی کاربردی نمایش پیوند
7 رابطه سبک های شوخ طبعی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها 1389 مجله روانشناسی کاربردی نمایش پیوند
8 رابطه بین قدرت تحمل ابهام و خلاقیت 1389 مجله اندیشه های نوین تربیتی. نمایش پیوند
9 اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر اضطراب دختران دبیرستان 1389 مجله تخصصی علوم رفتاری نمایش پیوند
10 رابطه سبک دلبستگی با خوش بینی و احساس تنهایی در دانش آموزان 1390 فصلنامه روانشناسی سلامت نمایش پیوند
11 مقایسه خودکارامدی اختلال هیجانی و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی 1390 مجله روانشناسی کاربردی نمایش پیوند
12 رابطه بین کمال گرایی مادران با خودکارامدی و خوش بینی دختران. 1392 مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
13 تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی 1390 مجله روانشناسی سلامت نمایش پیوند
14 اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان 1392 مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
15 رابطه بین کمال گرایی و سبک های شناختی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کرج 1392 مجله روانشناسی تربیتی نمایش پیوند
16 اثربخشی آموزش تفکر مثبت در کمال گرایی ناسازگارانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد کرج 1392 مجله پژوهش های مشاوره. نمایش پیوند
17 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس در سالمندان مرد مبتلا به بیماری قلبی-عروقی 1394 روانشناسی پیری نمایش پیوند
18 نقش واسطه ای ترس از ارزیابی مثبت و منفی در ارتباط با اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن 1396 روانشناسی تحولی نمایش پیوند
19 بررسی تاثیر آموزش تصویر سازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر صمیمیت زناشویی زوج ها 1395 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی نمایش پیوند
20 اثر بخشی ذهن آگاهی بر نگرش های ناکارامد و نشانه های افسردگی در زنان سالمند مبتلا به اختلال افسردگی 1395 روانشناسی پیری نمایش پیوند
21 مقایسه اثر بخشی طرح واره درمانی و رفتار درمانی شناختی روی خودکارامدی و سبک زندگی مرتبط با کاهش وزن 1394 پژوهش در سلامت روانشناسی نمایش پیوند
22 نقش واسطه ای ذهن آگاهی مادر و تاب آوری خانواده در رابطه ی بین مشکلات رفتاری کودک دارای اختلال های طیف اوتیسم و بهزیستی روانشناختی مادر 1395 مجله روانشناسی افراد استثنایی نمایش پیوند
23 آموزش تفکر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران کودکان مبتلا به اختلال های برونی سازی 1394 دو فصلنامه مشاوره کاربردی نمایش پیوند
24 نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه ی ویژگی های شخصیت با پرفشاری خون در سالمندان 1395 مجله روانشناسی پیری نمایش پیوند
25 نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی 1395 مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
26 رابطه بین اضطراب و افسردگی با میانجی گری تفکر ارجاعی و کمال گرایی به روش معادلات ساختاری 1395 مجله اصول بهداشت روانی نمایش پیوند
27 تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بد ریخت انگاری بدن-نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی 1396 مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
28 مقایسه تاثیر روش های چند حسی فرنالد و اورتون-گیلینگهام در بهبود مهارت خواندن دانش اموزان نارسا خوان 1396 مجله ناتوانی های یادگیری نمایش پیوند
29 مقایسه بازداری شناختی در سه گروه از دانش آموزان با پیشرفت ریاضی بالا متوسط و پایین 1396 مجله راهبردهای شناختی در یادگیری نمایش پیوند
30 اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود علایم اختلالات اضطرابی دانش آموزان آزار دیده جنسی 1396 مجله روانشناسی مدرسه نمایش پیوند
31 رابطه سبک های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین 1390 اندیشه های نوین تربیتی نمایش پیوند
32 ). comparison of early maladaptive schemas and parenting origins in patients with opioid abuse and non abuser 1390 journal of Iranian journal of psychiatry نمایش پیوند
33 ). comparison of the satisfaction with life and psychological well-being in individual discontent with their gender befor and after sex reassignment surgery 2016 .tendenzen نمایش پیوند
34 ).The ralationship between the personality traits defense mechanisms and marital satisfaction of elementary school student parents 2016 .IIOAB JOURNAL نمایش پیوند
35 ). the relationship between early maladaptive schemas and mental skills with goal orientation of footballers 2015 environment conservation journal. نمایش پیوند
36 ارتباط نیازهای اساسی گلاسر با فشار خون بالا در میانسالان:نقش واسطه ای شوخ طبعی 1397 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایش پیوند
37 ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی گری ناگویی هیجانی 1397 مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
38 رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان 1397 مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
39 نقش میانجی تنظیم هیجان در وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی -نوجوانی و ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی در میانسالی:تحلیل مسیر 1397 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایش پیوند
40 comparison of ego strength between addicted and non addicted people from karaj and tehran cities of iran 2014 American journal of applied psychology نمایش پیوند
41 اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر استرس ادراک شده،خودکارامدی و کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان پستان 1393 فصلنامه روانشناسی کاربردی نمایش پیوند
42 اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارامدی اجتماعی و افسردگی 1396 روانشناسی تحولی نمایش پیوند
43 اثر بخشی برنامه درمان تلفیقی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی سالمندان 1399 مجله روانشناسی بالینی نمایش پیوند
44 تاثیرآموزش شفقت خود بر نگرش یایسگی زنان دارای علایم وازوموتور 1398 پزوهشنامه روانشناسی مثبت نمایش پیوند
45 تبیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی با پایداری زناشویی با میانجی گری ادراک انصاف 1399 مطالعات ناتوانی نمایش پیوند
46 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و رشد پس از سانحه بیماران همودیالیزی:یک مطالعه کار آزمایی بالینی 1400 علوم پزشکی قم نمایش پیوند
47 تجارب زیستی بعد از تروما در زنان قربانی خشونت خانگی 1400 ارمغان دانش نمایش پیوند
48 مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان توان بخشی شناختی حافظه فعال بر کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان 1400 مطالعات ناتوانی نمایش پیوند
49 تدوین مدل ساختاری رابطه هیجان خواهی با اعتیاد به اینترنت نوجوانان:نقش میانجی توانمندی خود 1400 مجله روانپزشکی و روانشناسی شناخت نمایش پیوند
50 بررسی اثر بخشی درمان توان بخشی شناختی در کنترل استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان 1399 مجله تازه های علوم شناختی نمایش پیوند
51 ارتباط نیاز های اساسی گلاسر با فشار خون بالا در میانسالان:نقش واسطه ای شوخ طبعی 1397 علوم پزشکی قزوین نمایش پیوند
52 مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و فراشناخت درمانی بر فشار خون در بیماران تحت همودیالیز 1399 علوم پزشکی قم نمایش پیوند
53 اثر بخشی شفقت درمانی بر حرمت خود،همدلی و بخشش در کودکان کار 1399 سلامت روان کودک نمایش پیوند
54 مطالعه اثر بخشی مراقبه شکرگذاری بر علایم وازوموتور یایسگی 1398 علوم پزشکی رازی نمایش پیوند
55 تدوین و اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر یکپارچه نگر برای ارتقاءادراک پیری در سالمندان ایران 1398 مجله علوم روانشناختی نمایش پیوند
56 نقش میانجی سبک های دلبستگی،در رابطه سلامت روان با اعتیاد به اینترنت نوجوانان 1399 ارمغان دانش نمایش پیوند
57 تاثیر مراقبه شکر گذاری بر استرس ادراک شده ناشی از علایم وازوموتور زنان یایسه شهر تنکابن 1400 سلامت جامعه نمایش پیوند
58 نقش واسطه ای ترس از ارزیابی منفی در رابطه بین تاب آوری و سرزندگی تحصیلی،احساس تنهایی در همشیر های کودکان با اختلال های عصبی-تحولی 1399 سلامت روان کودک نمایش پیوند
59 رابطه عاطفی و جنسی،تعهد زناشویی و روابط فرا زناشویی اینترنتی:مدل یابی معادلات ساختاری 1399 خانواده پژوهی نمایش پیوند
60 رابطه عاطفی و جنسی،تعهد زناشویی و روابط فرا زناشویی اینترنتی:مدل یابی معادلات ساختاری 1399 خانواده پژوهی نمایش پیوند
61 تبیین مدل ارتباط اضطراب فراگیر و کمال گرایی در دانشجویان علوم پزشکی استان البرز با نقش واسطه ای تفکر ارجاعی 1399 توسعه آموزش جندی شاپور نمایش پیوند
62 اثر بخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 1397 مددکاری اجتماعی نمایش پیوند
63 اثر بخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 1399 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمایش پیوند
64 رابطه بین ذهن آگاهی و تفکر مثبت:نقش میانجی تنظیم هیجانی و شفقت خود 1400 مجله مطالعات روانشناختی نمایش پیوند
65 رابطه بین اختلال های مرتبط با اضطراب و تکانشگری با تعامل همسالان در دانش آموزان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی 1398 مطالعات ناتوانی نمایش پیوند
66 مطالعه سرعت پردازش عددی، حافظه آشکار و نهان، فعال و منفعل، توانایی نگهداری ذهنی، و مهارت های دیداری- فضایی دانش آموزان با اختلال ریاضی 1398 سلامت روان کودک نمایش پیوند
67 مقایسه ادراک انصاف،حمایت اجتماعی ادراک شده و بخشش در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی و عادی 1399 خانواده پژوهی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اضطراب کامپیوتر و قدرت تحمل ابهام. 1387 چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان نمایش پیوند
2 بررسی تاثیر درمان شناختی -رفتاری بر نگرش های ناکارامد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی.د 1389 ومین همایش علمی دانشجویان نمایش پیوند
3 بررسی ومقایسه تاثیر فقدان پدر و مادر بر میزان اختلالات رفتاری کودکان تحت پوشش بهزیستی با کودکان فاقد پدر تحت پوشش کمیته امداد. 1389 دومین همایش علمی دانشجویان نمایش پیوند
4 تاثیر مشاوره در ارتقای سلامت روانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری. 1389 .دهمین سمینار انجمن مشاوره ایران. نمایش پیوند
5 اثر بخشی آموزش مدیریت استرس و خشم بر تاب اوری بیماران ام-اس. 1395 کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی نمایش پیوند
6 رابطه سبک های شناختی با تفکر کما ل گرایانه. 1395 سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه نمایش پیوند
7 رابطه کمال گرایی،فشار فرهنگی- اجتماعی و قومیت فرهنگی با نارضایتی از تصویر بدن دانشجویان دختر. 1394 دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. نمایش پیوند
8 مقایسه ادراک موفقیت ورزشی در میان ورزشکاران رزمی و غیر رزمی و رابطه ان با طرحواره های ناسازگار اولیه . 1394 چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامت نمایش پیوند
9 مقایسه بهزیستی روانشناختی و اضطراب مرگ در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس و غیر مبتلایان.ا 1395 ولین کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی اسلامی نمایش پیوند
10 مقایسه ویژگی های شخصیتی هگزاکو در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس و غیر مبتلایان. ا 1395 اولین کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی اسلامی نمایش پیوند
11 اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت زناشویی. 1396 ششمین کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی نمایش پیوند
12 پیش بینی هوش معنوی دانش آموزان تیزهوش ناحیه یک قزوین بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه،کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی مادران آن ها. 1395 سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی نمایش پیوند
13 پیش بینی گرایش به خودکشی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. 1395 سومین کنفرانس بین المللی ن آوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری. نمایش پیوند
14 پیش بینی گرایش به خودکشی بر اساس سبک های شخصیتی. 1395 سومین کنفرانس بین المللی ن آوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری نمایش پیوند
15 مقایسه بهزیستی روانشناختی،رفتار مقابله ای اجتناب و حمایت اجتماعی ادراک شده در والدین دارای فرزند فنیل کتونوریا و سالم. 1395 کنفرانس علوم آموزشی و روانشناسی نمایش پیوند
16 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه،بر نشانه های بیش فعالی عزت نفس و اضطراب کودکان. 1395 کنفرانس علوم آموزشی و روانشناسی نمایش پیوند
17 مقایسه کارکرد های اجرایی و نظریه ذهن در افراد مبتلا به کم توجهی/بیش فعالی و اوتیسم. 1395 کنفرانس علوم آموزشی و روانشناسی نمایش پیوند
18 ).the therapeutic process in crisis intervention. 2004 2nd asian psychotherapy congress.Iran.tehran.University of social welfare and Rehabilitation science نمایش پیوند
19 ).rejection by peers in children with learning disability. 2011 international congress child and adolescent psychology نمایش پیوند
20 ).relationship of cognitive styles with perfectionistic thinking.. 2011 international congress child and adolescent psychology نمایش پیوند
21 ).resiliency and quality of life of mothers of children with low mental ability). 2011 international congress child and adolescent psychology نمایش پیوند
22 ).the relationship of perfectionism and cognitive style in girl high schools students of karaj city. 2011 international congress child and adolescent psychology نمایش پیوند
23 ).attachment style- optimism and loneliness.. 2011 international congress child and adolescent psychology نمایش پیوند
24 ).the comparison between big five and parenting behavior in mothers of children with ADHD and normal children. 2011 international congress child and adolescent psychology نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روانشناسی مرضی کودک ویرایش نمایش پیوند
2 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی روان نمایش پیوند
3 عالی به نظر برسید احساس عالی داشته باشید. روان نمایش پیوند
4 کودکان استثنایی-رویکرد فراگیر سازی روان نمایش پیوند
5 اختلالات یادگیری از نظریه تا عمل ارسباران نمایش پیوند
6 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی- سرافراز نمایش پیوند
7 روانشناسی عمومی سرافراز نمایش پیوند
8 اختلال نقص توجه – بیش فعالی سرافراز نمایش پیوند
9 ناتوانی های یادگیری سرافراز نمایش پیوند
10 شناخت آموزش و درمان اختلال های طیف اوتیسم سرافراز نمایش پیوند
11 رویکردهای آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان مبتلا به اوتیسم سرافراز نمایش پیوند
12 اوتیسم بازی و تعامل اجتماعی سرافراز نمایش پیوند
13 نابهنجاری های طیف اوتیسم.راهبرد های عملی برای والدین معلمان و سایر متخصصان سرافراز نمایش پیوند
14 زبان و تفکر سرافراز نمایش پیوند
15 مدیریت استرس روان نمایش پیوند
16 روانشناسی عمومی سرافراز نمایش پیوند
17 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل اماری سرافراز نمایش پیوند
18 آموزش و پرورش کودکان استثنایی سرافراز نمایش پیوند
19 آمار در روانشناسی سرافراز نمایش پیوند
20 مشاوره با رویکردی التقاطی سرافراز نمایش پیوند
21 آمار در روانشناسی و علوم تربیتی سرافراز نمایش پیوند
22 مغز خود رابفهمید،کار بیشتری انجام دهید،کارکردهای اجراییADHD 1399 500 ویرایش نمایش پیوند
23 اختلال های عصبی-تحولی 1400 500 رشد فرهنگ نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر مرکز مشاوره دانشجویی 1391 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
2 مدیر مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره 1397 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 مدیر مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه 1399 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برگزیده در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور 1385 وزارت علوم نمایش پیوند
2 پژوهشگر برگزیده دانشگاه زنجان 1383 دانشگاه زنجان نمایش پیوند
3 پژوهشگر برگزیده دانشگاه زنجان 1385 دانشگاه زنجان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رابطه بین الگوهای ارتباطی زنان متاهل با تحمل پریشانی:نقش واسطه ای جو عاطفی خانواده 29/6/1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نارین عباسی نمایش پیوند
2 رابطه بین کنترل عواطف با سازگاری زناشویی:نقش واسطه ای صمیمیت زوجین 28/6/1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره آمنه حبیبی نمایش پیوند
3 ارتباط تاب آوری و جرات ورزی با سلامت روان 1400/2/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره فاطمه گنجینه نمایش پیوند
4 نقش واسطه ای هوش اخلاقی در رابطه بین ادراک عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی 27/11/1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مریم رواس نمایش پیوند
5 تاثیر فیلم های مستند روانشناختی بر فرزند پروری مادران 29/6/1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره فاطمه وفایی نمایش پیوند
6 رابطه بین سبک فرزندپروری با اعتیاد به اینترنت:نقش واسطه ای هوش اخلاقی 28/11/98 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مهدی پرداختی نمایش پیوند
7 رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با اختلال های بیرونی شده کودکان با نقش میانجی تنظیم شناختی -هیجانی 28/11/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره رقیه خویینی نمایش پیوند
8 رابطه بین تاب آوری و سر زندگی تحصیلی با احساس تنهایی با نقش واسطه ای ترس از ارزیابیمنفی در همشیر های کودکان با اختلال های رشدی-عصبی 30/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره سهیلا یوسفی نمایش پیوند
9 ارتباط باورهای فراشناختی بر اضطراب مادران دارای کودک دچار اضافه وزن : نقش میانجی نگرش به تغذیه 30/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره زهرا خدایی نمایش پیوند
10 پیش بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس عدالت سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی 29/11/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره سید نوید سید موسوی نمایش پیوند
11 فرایند،سازو کار و علت های افسردگی از دیدگاه روانکاوی تعاملی 30/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مهدی سیفی نمایش پیوند
12 بررسی پیامدهای رفتاری بر مشاهده کنندگان اعدام 30/2/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره تندیس فرجی نمایش پیوند
13 رابطه آسیب های کودکی با اختلال خوردن:نقش واسطه ای تفکر ارجاعی 23/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره زهره پور جلالی نمایش پیوند
14 مقایسه هوش های هیجانی،معنوی و درون فردی در گستره نوجوانی تا سالمندی 16/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره فرشته عاج نمایش پیوند
15 اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علایم شکست عاطفی در دانشجویان دختر دانشگاه های تهران 15/11/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره آرزو سیفی نمایش پیوند
16 رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ،جرات ورزی و خود کارامدی فرزندان 31/6/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مرتضی نوروزی نمایش پیوند
17 رابطه سازگاری شغلی و رضایت شغلی با میزان پرخاشگری کارگران غرف میوه و تره بار سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 19/6/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره علیرضا صیاد نمایش پیوند
18 تاثیر نیازهای شغلی،جو سازمانی،و خوش بینی بر رفاه و استرس در کارکنان پخش اخبار صدا و سیمای تهران 30/11/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره رضا اردهی نمایش پیوند
19 تحلیل روان پویشی فثار هنری پدرو و آلمادوار و اصغر فرهادی 29/6/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره داود بیات نمایش پیوند
20 اثر بخشی بازی درمانی بر احساس تنهایی و ناامیدی کودکان دختر تحت سر پرستی بهزیستی 26/4/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره فاطمه کاظمی نمایش پیوند
21 رابطه تعهد زناشویی و روابط فرا زناشویی اینترنتی بر اساس روابط عاطفی و جنسیتی زوجین و سبک های دلبستگی:مدل یابی معادلات ساختاری 26/4/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ریحانه حسینی نمایش پیوند
22 رابطه مکانیز های دفاعی و تحریف های شناختی با گرایش به خودکشی در دانشجویان دختر افغانستانی و ایرانی 30/11/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مژگان شهاوند نمایش پیوند
23 رابطه مکانیز های دفاعی و تحریف های شناختی با گرایش به خودکشی در دانشجویان دختر افغانستانی و ایرانی 30/11/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مژگان شهاوند نمایش پیوند
24 اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خود کارامدی اجتماعی و افسردگی دختران نوجوان تحت سر پرستی بهزیستی 12/11/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره سمیه مهدی زاده نمایش پیوند
25 رابطه تعارض کار-خانواده و هوش سازمانی با فرسودگی شغلی در کارمندان سازمان صدا وسیما 12/11/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره لیلا احمدی زاده نمایش پیوند
26 مقایسه بهزیستی روانشناختی،رفتار مقابله ای اجتنابی و حمایت اجتماعی ادراک شده در والدین دارای فرزند فنیل کتونری با والدین دارای فرزند سالم 23/6/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره رضوانه هاشمی نمایش پیوند
27 تحلیل روانشناختی آثار سهراب شهید ثالث و عباس کیا رستمی با تاکید بر رویکرد های روانکاوی و انسانگرایی 5/11/1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مهین قاسمی نمایش پیوند
28 تاثیر موسیقی درمانی فعال بر الگوهای پردازش حسی و مهارت های حرکتی کودکان طیف اوتیسم سطح یک 30/5/1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره فهیمه احمدی زاده نمایش پیوند
29 بررسی مدل رابطه بین ذهن آگاهی و تفکر مثبت:نقش میانجی تنظیم هیجانی و شفقت خود 19/11/1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره زهرا قدیری نمایش پیوند
30 رابطه تحمل آشفتگی و شفقت خود با شایستگی اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان البرز 18/11/1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مازیار غریبی نمایش پیوند
31 پیش بینی آمادگی به اعتیاد در کودکان کار بر اساس ویژگی های شخصیتی،راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اعتماد در روابط بین فردی 28/11/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نفیسه فنودی نمایش پیوند
32 رابطه صفات شخصیت،رضایت از زندگی با بهزیستی روانشناختی:نقش میانجی سرمایه روانشناختی در دانشجویان 19/7/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نازنین سادات موسوی نمایش پیوند
33 مقایسه ادراک انصاف،حمایت اجتماعی ادراک شده،بخشش در مادران کودکان ADHD و عادی 30/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ماندانا پیریایی نمایش پیوند
34 تحلیل مدل ساختاری پیش بینی گرایش به سیگار کشیدن و کاهش وزن مبتنی بر شفقت خود در نوجوانان دختر:میانجی فشار فرهنگی - اجتماعی 27/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره معصومه شاهرخ نمایش پیوند
35 رابطه بین تحمل ابهام و ادراک انصاف با کیفیت زناشویی 27/6/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره فاطمه خمسه نمایش پیوند
36 تبیین مدل نقش عوامل اجتماعی-اقتصادی دوران کودکی-نوجوانی بر ابتلای به بیماری ها قلبی-عروقی در میانسالی بر اساس رویکرد دوره زندگی با میانجی گری وضعیت اجتماعی-اقتصادی و تنظیم شناختی-هیجانی 23/11/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره سیده منصوره حکاک نمایش پیوند
37 هنجاریابی و اعتبار سنجی پرسشنامه آسیب های کودکی در جامعه ایرانی 25/10/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مهسا نجفی نمایش پیوند
38 اثر بخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای مادران کودکان اوتیسم 7/9/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره معصومه هشیار نمایش پیوند
39 پیش بینی اجتناب تجربی و دشواری تنظیم هیجانی بر اساس آسیب های کودکی و صفات شخصیت 16/8/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره طیبه کاووسی کیش نمایش پیوند
40 ارتباط نیازهای اساسی گلاسر با شکایات روان تنی و فشار خون:نقش واسطه ای شوخ طبعی 15/8/1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره شکوفه کاظمی نمایش پیوند
41 رابط رفتارهای مخرب کودکان طیف اوتیسم با بهزیستی روانشناختی مادرانشان،نقش واسطه ای متغییر ذهن آگاهی و تاب آوری خانواده 27/6/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره زهره حسین زاده نمایش پیوند
42 رابطه بین تاب آوری و مهارت های حل مساله با رضایت زناشویی و رضایت جنسی در دانشجویان متاهل دانشگاه بین المللی امام خمینی 27/6/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره الهام غلام حسین زاده نمایش پیوند
43 رابطه بین تاب آوری و مهارت های حل مساله با رضایت زناشویی و رضایت جنسی در دانشجویان متاهل دانشگاه بین المللی امام خمینی 27/6/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره الهام غلام حسین زاده نمایش پیوند
44 رابطه اضطراب اجتماعی با اختلال خوردن و اختلال بد ریخت انگاری بدن:نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی 27/6/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نسیم دمرچلی نمایش پیوند
45 تاثیر آموزش مدیریت رفتار والدین به مادران کودکان مبتلا به اختلال لجبازی و نافرمانی 27/11/1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره زهره شاه علی نیا نمایش پیوند