۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : روانشناسی
  • تاریخ تولد : 1337
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 816
  • شماره تلفن دفتر : 02833901616
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : jalali@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رزومه قابل چاپ  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی 1357 1364 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی و تجربی 1365 1369 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
4 دکتری روان شناسی عمومی 1369 1377 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مطالعات میان رشته ای نمایش پیوند
2 روان شناسی شناختی نمایش پیوند
3 روان شناسی اجتماعی و سیاسی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل رابط نابرابری های طبقاتی و نابرابریهای آموزشی با تأکید بر نقش متغیر های واسطه ای نمایش پیوند
2 بررسی رابطه متغیر شخصیتی افزایش دهنده و کاهش دهنده درد و سلامت نمایش پیوند
3 تأثیر پیام تصویری بر افزایش توان پیشگیری در واجهه با بیماری ایدز نمایش پیوند
4 رابطه میان شیوه های فرزند پروری و سبک های دلبستگی در دانش آموزان نمایش پیوند
5 مقایسه آموزش تشکیل مفهوم در بین کودکان شنوا و ناشنوا نمایش پیوند
6 A study of the mal adaptive early opeioid abuses and nonabuses نمایش پیوند
7 رابطه بین سبک دلبستگی با نوع هویت در زندانیان نمایش پیوند
8 مطالعه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان مبتلا به وابستگی به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار نمایش پیوند
9 نقش یادگیری در فراشد تکوینی نوروپسیکولوژی نمایش پیوند
10 مقایسه میزان خودکارامدی عزت نفس اضطراب اجتماعی کم رویی و پرخاشگری در نوجوانان با سطوح جرأت ورزی متفاوت نمایش پیوند
11 پرسشنامه هراس اجتماعی در نوجوانان ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی نمایش پیوند
12 سازگاری ایرانی نمایش پیوند
13 رابطه باورهای غیرمنطقی و مهارت های تفکر انتقادی با میزان و نوع خوش بینی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 یونگ و هنر 1397 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 روان شناسی سیاسی 1397 وزارت ارشاد نمایش پیوند
3 جستارهای تصویری در روان شناسی 1393 میردشتی نمایش پیوند
4 مجموعه مقاله های سپمزیوم هفتم نوروپسیکولوژی 1397 هنر نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخچه و مکاتب راوان شناسی نمایش پیوند
2 روان شناسی یادگیری نمایش پیوند
3 بهداشت روانی نمایش پیوند
4 روان شناسی اعتیاد نمایش پیوند
5 روان شناسی جنایی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روان شناسی رشد پیشرفته نمایش پیوند
2 روان شناسی یادگیری و تفکر نمایش پیوند
3 روان شناسی جنایی نمایش پیوند
4 نظریه های شخصیت نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی مقایسه ای میزان اضطراب دانشجویان در مواجهه با ... نمایش پیوند
2 پیمایش در سنجش میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان و تأثیر ... نمایش پیوند
3 بررسی تفاوت های شخصیتی دانش آموزان خاطی مدارس پسرانه نمایش پیوند
4 بررسی رابطه عزت نفس و سبک اسنادی در دانشجویان نمایش پیوند
5 بررسی مقایسه ای میزان سلامت عمومی و افسردگی مردم بم نمایش پیوند
6 پیمایش در سنجش میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان و تأثیر ... نمایش پیوند