۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 610
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901610
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : dr.sharifi.se@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی حقوق 1365 1369 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1369 1372 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 دکترای حقوق خصوصی 1372 1378 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1370 1375 دانشگاه آزاد واحد دامغان نمایش پیوند
2 کارشناسی 1371 1395 دانشگاه آزاد واحد کرج نمایش پیوند
3 کارشناسی 1375 1379 دانشگاه آزاد واحد تهران نمایش پیوند
4 کارشناسی 1375 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین نمایش پیوند
5 کارشناسی ارشد 1382 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین نمایش پیوند
6 کارشناسی ارشد 1389 1395 دانشگاه آزاد واحد کرج نمایش پیوند
7 دکتری 1392 1396 دانشگاه آزاد واحد کرج نمایش پیوند
8 دکتری 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تهیه پیش نویس بخش قراردادهای تجاری لایحه تجارت 1385 1385 مجلس شورای اسلامی نمایش پیوند
2 نقد و بررسی لایحه تجارت و ارائه راهکارهای قابل اعمال در خصوص اصلاح قانون تجارت 1386 1386 مجلس شورای اسلامی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 حقوق قرادادها ، حقوق قراردادهای تطبیقی، شرکتها نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت درنظام های حقوقی ایران و انگلیس 1379 1379 فصلنامه مدرس (علمی پژوهشی)، شماره 4  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 نظارت بر عملکرد مدیران شرکتهای سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس 1383 1383 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 5 نمایش پیوند
3 بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی معادلات در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه 1383 1383 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 6 نمایش پیوند
4 نقد و بررسی نظریه وکالت بانک ها از مشتریان در خصوص سپرده های سرمایه گذاری 1384 1384 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 7 نمایش پیوند
5 حمایت از سرمایه گذاران از رهگذر پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا 1385 1385 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 9 نمایش پیوند
6 بررسی حقوقی استفاده مدیران از اموال و فرصت های متعلق یا مربوط به شرکت در یک مطالعه تطبیقی 1385 1385 پژوهشنامه علوم انسانی ، شماره 1و2 نمایش پیوند
7 نقد شیوه قانون نویسی در لایحه قانون تجارت 1387 1387 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 14 نمایش پیوند
8 بررسی انتقادی لایحه تجارت 1387 1387 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 14 نمایش پیوند
9 اصل تقدم تفسیر به زیان متعهد له و تنظیم کننده قرارداد 1387 1387 مجله نامه مفید (علمی پژوهشی) ، شماره 70 نمایش پیوند
10 مطالعه تطبیقی ممنوعیت های دارندگان اطلاعات محرمانه در رابطه با معاملات اوراق بهادار درحقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران 1389 1389 مجله پژوهش های حقوقی (علمی ترویجی) ، شماره 17 نمایش پیوند
11 مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی،اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران 1389 1389 مجله نامه مفید ، حقوق تطبیقی(علمی پژوهشی) ، شماره 79  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 حق الزحمه در قرارداد درمان 1391 1391 دانشنامه حقوقی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ، شماره 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 مقایسه نظریه هاردشیپ و نظریه فورس ماژور در اصول قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران 1392 1392 مجله پژوهش های حقوق تطبیقی(علمی پژوهشی) ، دوره 17 ، شماره4  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 مطالعه تطبیقی نظریه اختیار ظاهری با تاکید بر اصول حقوق قراردادهای اروپایی 1392 1392 مجله تحقیقات حقوقی(علمی پژوهشی) ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 62  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 بررسی تطبیقی ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی در نظام های حقوقی ایران و انگلیس 1393 1393بهار مجله پژوهش های حقوق تطبیقی(علمی پژوهشی) ، دوره 18 ، شماره 1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا 1395 زمستان 1395 دو فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (مفید) ، علمی پژوهشی، دوره 4 ، شماره 107  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 بررسی شرط پوشش دادن به غرامات در قراردادهای ساخت و ساز دو فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (مفید) ، علمی پژوهشی نمایش پیوند
18 بررسی ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی 1392 1397 مجله پژوهش های حقوق خصوصی، شماره 33، 1397 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسئولیت مدنی تولید کننده ، ارائه کننده خدمات و فروشنده تجهیزات پزشکی درقبال بیماران 1392 1392 همایش کشوری طب و قضا نمایش پیوند
2 تعهد به درمان : تعهد به وسیله یا نتیجه 1392 1392 همایش کشوری طب و قضا نمایش پیوند
3 مخاطرات حقوقی در قرارداد با نمایندگان هوشمند بهمن 1394 بهمن 1394 هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی نمایش پیوند
4 نقش اراده مادر در سقط جنین آبان 1396 آبان 1396 ششمین همایش سراسری طب و قضا نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 3 1371 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه آزاد نمایش پیوند
2 حقوق مدنی 6 1371 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه آزاد نمایش پیوند
3 حقوق مدنی 7 1371 1389 دانشگاه بین المللی اما م خمینی و دانشگاه آزاد نمایش پیوند
4 حقوق مدنی 8 1371 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه آزاد نمایش پیوند
5 حقوق تجارت 2 1377 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 ادله اثبات دعوی 1375 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 1 ارشد 1382 1397 دانشگاه بین المللی اما خمینی و دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند
2 حقوق مدنی تطبیقی ارشد 1382 1397 دانشگاه بین المللی اما خمینی و دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند
3 سمینار ارشد 1383 1397 دانشگاه بین المللی اما خمینی و دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند
4 حقوق مدنی 2 ارشد 1388 1393 دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند
5 حقوق مدنی پیشرفته دکتری 1394 1397 دانشگاه بین المللی اما خمینی و دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند
6 حقوق مدنی تطبیقی دکتری 1394 1397 دانشگاه بین المللی اما خمینی و دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند
7 حقوق تجارت بین الملل دکتری 1395 1397 دانشگاه آزاد کرج نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تهیه پیش نویس بخش قراردادهای تجاری لایحه تجارت 1385 1385 مجلس شورای اسلامی نمایش پیوند
2 نقد و بررسی لایحه تجارت و ارائه راهکارهای قابل اعمال در خصوص اصلاح قانون تجارت 1386 1386 مجلس شورای اسلامی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حقوق 1383 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 مدیر گروه حقوق 1395 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول و قواعد تفسیر قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپائی 1385 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
2 شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس 1385 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 اصول و قواعد تفسیر قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپائی 1386/07/10 بین المللی امام خمینی ره حسن حاتمی نمایش پیوند
4 بررسی تطبیقی ضوابط اعتبار قراردادها در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و موازین حقوقی ایران 1386/11/22 بین المللی امام خمینی ره احمد حیدری نمایش پیوند
5 بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس 1386/12/14 بین المللی امام خمینی ره حجت کرمانی نمایش پیوند
6 بررسی تطبیقی قاعده استاپل و تاسیسات مشابه آن در فقه و حقوق ایران 1387/04/31 بین المللی امام خمینی ره ایمان قدرتی نمایش پیوند
7 معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا 1387/11/29 بین المللی امام خمینی ره شقایق بهشتی نمایش پیوند
8 بررسی رژیم بازرسی شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیستان 1387/12/12 بین المللی امام خمینی ره عباس نعمت اللهی خیرآبادی نمایش پیوند
9 بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروطیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس 1388/07/07 بین المللی امام خمینی ره فریدون محمدی نمایش پیوند
10 مقایسه اصول و قواعد حاکم بر اجرای تعهدات در حقوق مدنی و تجارت 1388/07/12 بین المللی امام خمینی ره حیدر خلیل زاده نمایش پیوند
11 بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران 1388/07/12 بین المللی امام خمینی ره میترا میرهاشمی نمایش پیوند
12 مطالعه تطبیقی نظریه هاردشیپ (دشواری در اجرای قراردادها) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی - کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 1388/09/09 بین المللی امام خمینی ره ناهید صفری نمایش پیوند
13 مقایسه اصول حاکم بر اختیارات وکیل در حقوق مدنی و تجارت 1388/09/29 بین المللی امام خمینی ره فاطمه کرمی نمایش پیوند
14 بررسی نظریه وکالت بانک ها از مشتریان در خصوص سپرده های سرمایه گزاری 1389/04/08 بین المللی امام خمینی ره مریم سلگی نمایش پیوند
15 بررسی تاثیر عیب و نقص بر تلف عین مستاجر بر کسب سرقفلی 1389 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
16 بررسی تطبیقی ضمانت اجرایی تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس 1390 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
17 مطالعه تطبیقی پیش بینی نقص قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در نظام اروپا و حقوق ایران 1390 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
18 مطالعه تطبیقی قرارداد درمان در نظام های حقوقی ایران و انگلیس 1391 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
19 مطالعه تطبیقی جنبه های حقوقی قراردادهای ساخت در نظام های حقوقی ایران و انگلیس 1392 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
20 بررسی تطبیقی وضعیت قصد و رضا در عقود بانکی 1392 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
21 بررسی تحلیلی قراردادهای آتی در بازار بورس ایران 1392 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
22 بررسی تطبیقی قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس 1392 بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
23 نقش نمایندگان هوشمند در انعقاد قراردادهای الکترونیکی 1392/11/15 بین المللی امام خمینی ره گلناز بیرمی نمایش پیوند
24 موانع حقوقی الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان 1392/11/29 بین المللی امام خمینی ره سیده مونس خلیلی نمایش پیوند
25 بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای آتی 1393/07/01 بین المللی امام خمینی ره شهرام صاحبی فرهاد نمایش پیوند
26 مطالعه اذن در تصرف در نظام های حقوقی ایران و انگلیس 1393/07/05 بین المللی امام خمینی ره زهرا حیدری نمایش پیوند
27 بررسی فقهی و حقوقی اعراض از اموال 1393/09/08 بین المللی امام خمینی ره فاطمه محمدمرادی نمایش پیوند
28 مطالعه تطبیقی قراردادهای استاندارد در نظام های حقوقی ایران و انگلیس 1394/06/29 بین المللی امام خمینی ره مهری افشاری کاوه نمایش پیوند
29 بررسی شرط پوشش دادن به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردادها 1395/06/28 بین المللی امام خمینی ره سپیده اکبریان نمایش پیوند
30 مطالعه تطبیقی تقصیر در حقوق قراردادهای ایران و ایالات متحده آمریکا 1395/06/28 بین المللی امام خمینی ره صفورا ابراهیمی خبیر نمایش پیوند
31 بررسی ماهیت ضمانت نامه های بانکی با تحلیلی در حقوق بانکی ، حقوق تجارت و حقوق مدنی 1395/10/01 بین المللی امام خمینی ره سیده مرضیه مومنی آبندانسری نمایش پیوند
32 وظایف امانی وکیل در حقوق ایران و انگلیس 1395/11/25 بین المللی امام خمینی ره فاطمه عبدالملکی نمایش پیوند
33 اختیارات زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه زناشویی در حقوق انگلستان و بررسی جایگاه آن در حقوق ایران 1396/06/27 بین المللی امام خمینی ره گلنوش سادات طالب هاشمی نمایش پیوند
34 بررسی و تحلیل علل صدور احکام حجر در رویه قضایی 1396/10/03 بین المللی امام خمینی ره شکوفه سادات حسینی پور نمایش پیوند
35 مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی 1397/06/26 بین المللی امام خمینی ره سعید چگینی نمایش پیوند
36 بررسی تطبیقی ایفای تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس بهار 1390 بین المللی امام خمینی ره ام البنین کریمی جابری نمایش پیوند
37 محل داوری و نقش آن در داوری بازرگانی بین المللی 1397 بین المللی امام خمینی ره سیده نجمه حسینی نمایش پیوند
38 نقش اعلام و اعلان در نهاد وکالت 1397 بین المللی امام خمینی ره نگین عباسی نمایش پیوند
39 مسئولیت مدنی بانک ها در برابر مشتریان زمستان 1393 آزاد تهران مرکز فاطمه منصوری نمایش پیوند
40 مسئولیت قراردادهای ناشی از قراردادهای تور مسافرتی زمستان 1394 آزاد تهران مرکز علی چراغی نمایش پیوند
41 آثار حقوقی نقص، عیب و تلف عین مستاجر بهار 1384 آزاد اسلامی واحد ایرج جعفری نمایش پیوند
42 بررسی و تحلیل ماده 420 قانون مدنی زمستان 1384 آزاد تهران مرکز سید علی ذوالقدر نمایش پیوند