۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1348/3/27
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 851
  • شماره تلفن دفتر : 33901612
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : saei@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد پیوسته / معارف اسلامی وحقوق خصوصی 1366 1374 تهران - دانشگاه امام صادق (ع) ---
2 دکتری / حقوق خصوصی 1376 1383 تهران - دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سر قفلی و مقایسه آن در قوانین 1385 1385 ---
2 بررسی وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین 1385 1385 مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ---
3 حق حبس در قراردادهای بین المللی کالا ---
4 بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ 1389 1389 مجله علمی - پژوهشی مفید ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Islamic Laws and the Ban it Imposes on Ones Acting Harshly Inside the Family 1385 1385 کنفرانس خشونت در دنیای معاصر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه علم حقوق 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 حقوق مدنی 2 1378 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 حقوق مدنی 5 1378 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 حقوق مدنی 7 1378 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 حقوق مدنی8 1378 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 اصول فقه 2 1375 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 2 1386 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 اصول فقه 1 و 2 1386 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 متون فقه 1 و 2 1386 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 قواعد فقه 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی مدنی در حقوق ایران 1389 کارشناسی ارشد ---
2 بررسی ماهیت و آثار حقوقی نقض جزئی تعهد در حقوق ایران و انگلستان 1388 کارشناسی ارشد ---
3 جایگاه اصولی و قواعد دادرسی مدنی در نظام دادرسی مدنی ایران 1388 کارشناسی ارشد ---
4 اشتغال زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 1388 کارشناسی ارشد ---
5 مطالعه تطبیقی جایگاه فرض تقصیر در فقه و تأثیر آن در تحولات حقوق ایران 1388 کارشناسی ارشد ---
6 قراردادهای غیر اخلاقی 1387 کارشناسی ارشد ---
7 بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت 1387 کارشناسی ارشد ---
8 بررسی تطبیقی آثار اراده یک طرفه در اعمال حقوقی ( فقه امامیه و حقوق ایران ) 1387 کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حقوق 1374 1376 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 رییس دانشگاه پیام نور قزوین 1383 1385 دانشگاه پیام نور قزوین ---
3 معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی 1385 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مشاور رییس و رییس حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی 1387 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 معاون توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 مشاور ریاست دانشگاه در امور بین الملل 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---