۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد : 1342
  • نشانی : -
  • شماره اتاق : 819
  • شماره تلفن دفتر : 8371619-28
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : alebooye@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

<p>&nbsp;شماره تلفن دفتر ریاست دانشگاه: 3780042&nbsp; 281&nbsp; 98+&nbsp;</p> <p>رایانامه&nbsp;ریاست دانشگاه: <a href="mailto:president at ikiu dot ac dot ir ">president at pst dot&nbsp;ikiu dot ac dot ir </a></p>

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1367 دانشگاه علامه طباطبایی ---
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1369 دانشگاه تهران ---
3 دکترای زبان و ادبیات عربی 1380 دانشگاه تهران ---
4 کاردانی زبان و ادبیات فارسی 1363 مرکز تربیت معلم تبریز ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آموزش زبان ---
2 نقد ادبی ---
3 ادبیات تطبیقی ---
4 مطالعات و ترجمه ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سید حمیری شاعر مدایح علوی 1382 پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 از یوش تا جیکور بررسی دو شعر افسانه از نیما یوشیج و شعر فی السوق القدیم از بدر شاکر سیاب 1389 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی ---
3 عناصر زیبایی شناسی سخن از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و بندتو کروچه و آ. ای. ریچاردز 1389 فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین ---
4 السید حسن نصرالله فی الشعر العربی المعاصر 1391 فصلنامه أهل البیت، دانشگاه اهل البیت عراق ---
5 جلوه های پایداری در شعر ابوالقاسم شابّی 1389 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری ---
6 سیمای امام حسین(ع) در شعر عاشورایی فارسی و عربی 1389 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی ---
7 بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی 1390 فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین ---
8 الشعر العربی المعاصر بین الرومانسیه و الواقعیه 1390 فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین ---
9 رویکردها و ویژگی های شعر سیاسی عراق در سال های 1914 تا 1945 م فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب (فرهنگ قواعد عربی) 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ترجمه کتاب (اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه) 1378 بنیاد نهج البلاغه ---
3 ترجمه کتاب (غوغایی بر بام جهان) 1387 مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر ---
4 تألیف کتاب (متون تاریخی به زبان عربی) 1384 دانشگاه پیام نور ---
5 تألیف کتاب (الترجمه و التعریب) 1387 دانشگاه پیام نور ---
6 تألیف دوره کتاب خودآموز عربی (5 جلد) 1382 مؤسسه آموزش از راه دور، وابسته به وزارت آموزش و پرورش ---
7 تألیف درس و راهنمای تدریس در حوزه آموزشی زبان عربی (5 جلد) 1368 سازمان پژوهش و تألیف کتاب های درسی ---
8 تألیف کتاب المنهج فی الإنشاء (زیر چاپ) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 ترجمه کتاب نماد و نقاب در شعر معاصر عربی در حال داوری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 صرف و نحو کاربردی (1) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 متون نظم و نثر معاصر (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 زبان عربی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 مکالمه (1)، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 فن ترجمه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 قرائت و درک مفاهیم متون معاصر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 تاریخ زبان و فرهنگ عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 علوم بلاغی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 مکالمه و مخاصره سمعی و بصری (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 فن ترجمه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 زبان عربی (1)، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 ادبیات عرب (4) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
14 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا معاصر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
15 روزنامه ها و مجلات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
16 روش تحقیق و مأخد شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
17 متون حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
18 آزمایشگاه (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
19 انشاء (1)، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
20 صرف (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
21 نحو (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
22 متون نظم و نثر دوره اندلس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
23 تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
24 تاریخ ادبیات دوره عباسی (اول) و (دوم) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
25 تمرین صرف و نحو (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
26 ادبیات تطبیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
27 تاریخ ادبیات دوره معاصر (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
28 متون نظم و نثر از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
29 ادب سیاسی در اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
30 ادب سیاسی و ادب متعهد اهل بیت علیه السلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
31 فقه اللغه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
32 نامه نگاری و خلاصه نویسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
33 تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا معاصر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
34 قرائت متون عربی (2) و (5) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
35 قرائت متون عربی (2) و (5) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقاله نویسی و محاضره IKIU - کارشناسی ارشد ---
2 متون ادبی در راستای نهج البلاغه IKIU - کارشناسی ارشد ---
3 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا معاصر IKIU - کارشناسی ارشد ---
4 روش تحقیق و سمینار مسائل علمی IKIU - کارشناسی ارشد ---
5 فنون و روش های پیشرفته ترجمه IKIU - کارشناسی ارشد ---
6 زبان عربی( قرائت متون تاریخی به زبان عربی) IKIU - کارشناسی ارشد ---
7 سمینار مسائل ترجمه IKIU - کارشناسی ارشد ---
8 مبانی نظری ترجمه IKIU - کارشناسی ارشد ---
9 متون نظم و نثر دوره معاصر IKIU - کارشناسی ارشد ---
10 نقد و بررسی آثار ترجمه شده ادبی IKIU - کارشناسی ارشد ---
11 کارگاه ترجمه IKIU - کارشناسی ارشد ---
12 سمینار ادبیات تطبیقی IKIU - کارشناسی ارشد ---
13 نقد و ادب معاصر IKIU - دکتری ---
14 متون نظم و نثر معاصر IKIU - دکتری ---
15 سمینار و سخنرانی و مقاله نویسی به زبان عربی IKIU - دکتری ---
16 متون مصنوع IKIU - دکتری ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 عشق عاشق و معشوق از منظر ابن فارض مصری نیمسال اول 86 نیمسال اول 87 بهرام بدری ماشمیانی - کارشناسی ارشد ---
2 شعر سیاسی عراق در سال های 1945-1914 در شعر معروف احمد الرصافی النجفی - محمد مهدی الجواهری نیمسال اول 86 نیمسال اول 87 اصغر پاکند - کارشناسی ارشد ---
3 بررسی اشعار خلیل مطران از سنت تا تجدد نیمسال اول 87 نیمسال اول 88 سجاد باوندپور ---
4 مبانی زیباشناختی سخن از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و بندتو کروچه و معاصران مشهور وی نیمسال اول 87 لیلا ورز - کارشناسی ارشد ---
5 بازتاب علم و دین در شعر جمیل صدقی الزهاوی و معروف الرصافی نیمسال اول 88 ابراهیم ناطق تجرق - کارشناسی ارشد ---
6 گذر از رومانتیسم به واقع گرایی در شعر معاصر غرب نیمسال اول 88 مهدی اسمعیلی - کارشناسی ارشد ---
7 اسلوب قصه و زیبایی های آن در قرآن نیمسال اول 88 فاطمه ناصربخت - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر امور آموزش 1371 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 راه اندازی دانشکده علوم انسانی / معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 1372 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 سرپرست ریاست دانشکده علوم انسانی (با حفظ سمت معاون دانشکده) 1376 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 راه اندازی گروه زبان و ادبیات عربی / مدیر گروه 1376 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 مدیر گروه الهیات (با حفظ سمت معاون دانشکده) 1373 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 راه اندازی گروه زبان و ادبیات عربی / سرپرست گروه 1384 1388 دانشگاه پیام نور منطقه یک ---
7 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری استان قزوین 1372 ---
8 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری استان قزوین 1385 1387 ---
9 معاون دانشگاه 1380 1382 دانشگاه پیام نور منطقه یک ---
10 ریاست دانشگاه 1382 1385 دانشگاه پیام نور منطقه یک ---
11 معاون آموزشی دانشگاه 1385 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 قائم مقام ریاست دانشگاه 1387 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 سرپرست دانشگاه 1388/02/22 1389/12/18 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
14 ریاست دانشگاه 1389/12/18 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره پرسش های چهارگزینه ای عربی (3 جلد) 1382 انتشارات مدرسه ---