۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم سیاسی
  • تاریخ تولد : 1343
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 109
  • شماره تلفن دفتر : 33901732
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ghasemi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی علوم سیاسی 1366 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 1370 دانشگاه تهران ---
3 دکتری علوم سیاسی 1380 دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ابعاد جشنواره ها و جوایز مهم فرهنگی جهان 1388 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات –پژوهشکده ارتباطات ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه استفاده از منابع و پایگاههای الکترونیکی Elsevier, ProQuest, Springer, & OUP 7/3/86 یکروزه 8ساعت معاونت پژوهشی دانشگاه (کتابخانه مرکزی) ---
2 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی 17/11/90 یکروزه8ساعت معاونت آموزشی دانشگاه ---
3 کارگاه علمی "آشنایی با فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری در سازمانهای فرهنگی بین المللی" 29/6/90 یکروزه 8ساعت پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ---
4 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارتهای مبانی IT ، ویندوز، Word ، اینترنت) زمستان 1382 60ساعت سازمان تکتا وابسته به صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ---
5 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارت پاور پوینت) بهار 1384 20ساعت انستیتو ایز ایران ---
6 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارت اکسس) بهار 1384 26 ساعت انستیتو ایز ایران ---
7 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارت اکسل) بهار 1384 26 ساعت انستیتو ایز ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استراتژی امریکا در خلیج فارس 1371 فصلنامه سیاست دفاعی ---
2 برداشتهای متفاوت از امنیت ملی 1372 فصلنامه سیلست دفاعی ---
3 موانع رشد همگرایی در خاورمیانه 1372 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ---
4 کنترل تسلیحات غیر متعارف : ضرورتها و موانع 1372 فصلنامه سیاست دفاعی ---
5 اقتصاد امنیت ملی 1372 فصلنامه سیاست دفاعی ---
6 تاثیرات منطقه ای سیاستهای دولت جدید اسرائیل 1376 فصلنامه سیاست دفاعی ---
7 عملیات روباه صحرا وسه هدف عمده امریکا 1377 فصلنامه ندا ---
8 تاثیر حمله امریکا به افغانستان بر خاورمیانه 1380 فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی ---
9 پست صهیونیسم وتاثیر ان براسرائیل 1387 فصلنامه سیاست ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ---
10 اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس: یک فراورده و دو دیدگاه آذر و دی 87 اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال 20، شماره 3 و4 ---
11 نقش نخبگان درفرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری 1383 فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی ---
12 کارکرد برنامه های سیاسی درصدا وسیما 1383 ماهنامه افق (ش 53-52 ) ---
13 اشغال عراق وتاثیرآن برمنافع امنیتی اسرائیل 1384 فصلنامه مطالعات دفاعی وامنیتی شماره 42 ---
14 سازمان ملل متحد بازیگری با نقشهای متفاوت 1385 ماهنامه زمانه - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ---
15 جایگاه رسانه در مهندسی فرهنگی 1386 ماهنامه زمانه –پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ---
16 تاکتیکهای نظامی اسرائیل در جنگ 33روزه لبنان بهار 1387 فصلنامه مطالعات منطقه ای، سال نهم، شماره 2 ---
17 همبستگی ملی در کتب درسی دوره ابتدایی شهریور 87 موسسه مطالعات ملی ---
18 آموزش علوم سیاسی آموزش قدرت محور تیر87 دانشگاه تهران: انجمن علوم سیاسی ایران ---
19 تاثیر نظام بین المللی بر واگرایی ملنها در حوزه ایران فرهنگی دی 87 فصلنامه مطالعات ملی ---
20 تحولات ژئوپلتیک در حوزه خزر و تغییر نقش قدرتهای بزرگ 1390 فصلنامه ژئوپلتیک ---
21 جهانگرایی در اندیشه و آثار سعدی 1391 فصلنامه مطالعات ملی ---
22 عوامل ساختاری ناکارآمدی ارتش شاهنشاهی در جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی پائیز 88 پژوهشنامه علوم سیاسی ---
23 ماهیت تصنعی و تحمیلی دولت اسرائیل 1382 فصلنامه مطالعات منطقه ای ---
24 منطقه گرایی: گریز از ملی گرایی و آمادگی برای جهان گرایی 1388 ---
25 ازخاورمیانه جدید تا خاورمیانه بزرگ (بررسی الگوی رفتاری امریکا در خاورمیانه براساس طرح خاورمیانه بزرگ ) 1385 قاله ( مقاله برگزیده چهادهمین جشنواره بین الملی مطبوعات) ---
26 TITLE : Media and Revolutionary Movements in the Arab Countries زمستان۱۳۹۲ زمستان۱۳۹۲ مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
27 ترتیبات امنیتی مطلوب خلیج فارس از منظر جمهوری اسلامی ایران پائیز۱۳۹۳ پائیز۱۳۹۳ فصلنامه مطالعات فرهنگی-سیاسی خلیج فارس نمایش پیوند
28 عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان زمستان۱۳۹۳ پژوهشنامه علوم سیاسی نمایش پیوند
29 : بررسی مقایسه ای سیاست بوش و اوباما در قبال تروریسم در جهان اسلام زمستان۱۳۹۳ مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
30 : نقض کرامت و حقوق شهروندی و ظهور جنبش های انقلابی، مورد مطالعه پیدایش بیداری اسلامی در خاورمیانه زمستان۱۳۹۵ مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
31 چیستی و چرایی مفهوم میان رشته ای آینده نگاری راهبردی در فرارشته ی آینده پژوهی تابستان۱۳۹۶ مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی نمایش پیوند
32 الگوی نهادی آینده نگاری راهبردی منطقه ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران پائیز۱۳۹۶ راهبرد نمایش پیوند
33 درآمدی بر چارچوب فرایندی دیده بانی فرهنگی؛ الگویی برای جمهوری اسلامی ایران بهار1397 بهار 1397 پژوهشنامه انقلاب اسلامی نمایش پیوند
34 نقش اتاق فکرها در ترویج اسلام هراسی در انگلستان (مطالعه موردی: اتاق فکر «تبادل سیاست») بهار 1397 مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
35 سازمان های غیر رسمی زنان در مالزی و ترویج ارزش های فرهنگی ایران بهار 1397 پژوهش های سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
36 شرق آسیا: فرصت ها و تهدیدها در پیشبرد سیاست خارجی ایران زمستان 1398 مطالعات روابط بین الملل نمایش پیوند
37 New Media and Peacemaking Diplomacy زمستان 1398 journal of cyberspace studies نمایش پیوند
38 ارائه چارچوب ریخت شناسانه دیده بانی فرهنگی با کاربست مفاهیم آینده پژوهی تابستان 1397 راهبرد اجتماعی- فرهنگی نمایش پیوند
39 Crafting decision options and alternatives for designing cultural observation system using general morphological modelling 2018 Decision Science Letters نمایش پیوند
40 تحلیل عوامل موثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت جمهوری اسلامی ایران در افق 1424: ارائه یک الگو زمستان 1398 آینده پژوهی ایران نمایش پیوند
41 خوشه بندی و نگاشت روند 40ساله پژوهش های حوزه آینده نگاری زمستان 1398 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند
42 فرصتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی زمستان 1398 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز نمایش پیوند
43 نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران بهار 1399 پژوهش های روابط بین الملل نمایش پیوند
44 تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده پائیر 1399 accreditation and quality assurance نمایش پیوند
45 تحلیل پیشرانهای راهبردی موثر بر اعتماد عمومی به دولت با رویکرد آینده نگاری بهار 1400 مدیریت فردا نمایش پیوند
46 تأثیرات آینده نگاری در تقویت سیاست گذاری و حکمرانی پیش نگر با تأکید بر چشم اندازهای جهانی بهار 1400 سیاست نامه علم و فناوری نمایش پیوند
47 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران بهار 1400 سیاست گذاری عمومی نمایش پیوند
48 ارایه چارچوب تحلیل موضوعات ژئوپلتیک دفاعی مبتنی بر آینده نگاری راهبردی بهار 1400 آینده پژوهی دفاعی نمایش پیوند
49 آینده نگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگذاری (مطالعه موردی: سازمانهای دفاعی) تابستان 1400 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر انقلاب اسلامی بر آموزش و پژوهش علوم سیاسی 1386 وضعیت آموزش علوم سیاسی -انجمن علوم سیاسی ایران- دانشگاه تهران ---
2 امام خمینی (ره ) و احیاء روند همگرایی در جهان اسلام 1386 همایش امام خمینی و سیاست خارجی – دفتر مطالعات وزارت امورخارجه ---
3 آموزش روابط بین الملل :تحول در موضوع، تکامل در آموزش تیر 87 انجمن ایرانی روابط بین الملل ---
4 The Impacts of Globalization On International Relations خرداد 87 مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی در مالزی ---
5 Legitimizing Violence For Preventing Violence اسفند 1385 :International Seminar On Coping With Violence In Today's World-India-Patalia ---
6 تاثیر همکاریهای اقتصادی بر فرایند امنیت در منطقه خلیج فارس مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس(دانشگاه تهران و وزارت امور خارجه ) ---
7 ایده خاورمیانه بزرگ وتزلزل درمبانی مشروعیتهای سنتی 1384 مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس ---
8 منطقه گرایی و جهانی شدن : تقابل یا تعامل 1382 همایش منطقه گرایی در عصر جهانی شدن ---
9 ماهیت تصنعی وتحمیلی اسرائیل و پیامدهای ان 1382 فصلنامه مطالعات منطقه ای (مرکز مطالعات خاورمیانه ) ---
10 کارکرد رسانه ها در جنگ نرم همایش رسانه و جنگ نرم ( تهران، خرداد 90) ---
11 نقش صدا و سیما در همبستگی ملی اسفند 1386) همایش نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی (تهران ---
12 تاثیر دین بر هویت ملی ایرانیان همایش الگوی هویت اسلامی ایرانی در چشم انداز 1415 ---
13 کارکرد علوم سیاسی در مطالعات آینده پژوهی 1389 ایران سیاست آینده شناسی ---
14 Iran's Middle East Policy After the Islamic Revolution 2010 International Conference on Islamic Revolution in Iran at the Dawn of Its Fourth Decade ---
15 بررسی تطبیقی تأثیرات سیاست جنگ با تروریسم با سیاست ائتلاف برای صلح در خلیج فارس 1381 سیزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در پرتو دگرگونی های جهانی و تحولات منطقه ای ---
16 موانع شکل گیری سیاست دوستی در خاورمیانه 1392 هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ---
17 جهانی شدن و جنبش های اسلامی 1390 همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن ---
18 تاثیر تحولات آسیا بر نظام بین الملل 1382 دوازدهمین همایش بین المللی خلیج فارس ---
19 آموزش علوم سیاسی: آموزش قدرت محور 1387 همایش بررسی وضعیت آموزش علوم سیاسی در ایران ---
20 منطقه گرایی: گریز از ملی گرایی و آمادگی برای جهان گرایی 1388 همایش مطالعات منطقه ای: بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران ---
21 حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و ترتیبات امنیتی در این منطقه ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ نهمین همایش ملی خلیج فارس نمایش پیوند
22 تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با فشارهای ناشی از آن ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی نمایش پیوند
23 ترتیبات امنیتی مطلوی ایران در خلیج فارس و چشم انداز آن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ خلیج فارس، عسلویه و امنیت نمایش پیوند
24 تحلیل گفتمان و ترسیم سناریوهای آینده تمدنی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی (آینده نگاری تمدن نوین اسلامی) نمایش پیوند
25 رقابت تمدنی بین جهان اسلام و غرب و سناریوهای پیش روی تمدن نوین اسلامی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی (آینده نگاری تمدن نوین اسلامی) نمایش پیوند
26 مفصل بندی گفتمان سیاست خارجی دولتهای هفتم وهشتم در پرتو نظریه گفتمان موسوم به دولت اصلاحات ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ International Confernce on New Findings on Humanitie and Socia Science نمایش پیوند
27 جهانی شدن و جنبش های اسلامی ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ همایش بین المللی هویت و جهانی شدن نمایش پیوند
28 جمهوری اسلامی ایران و الگوی اسلامی ایرانی کمک خارجی ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی نمایش پیوند
29 همگرایی و واگرایی جوامع شیعی ایران و جمهوری آذربایجان ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ همایش ژئوپلتیک شیعه نمایش پیوند
30 تاثیر جهانی شدن بر هویت اسلامی ایرانی ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ همایش ملی الگوی هویت اسلامی ایرانی در چشم انداز ۱۴۱۵ نمایش پیوند
31 نقش رسانه های تعاملی در بسط هویت اسلامی ایرانی ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ همایش ملی الگوی هویت اسلامی-ایرانی در چشم انداز ۱۴۱۵ نمایش پیوند
32 تاثیر دین بر هویت ملی ایرانیان از نظر اساتید دانشگاه ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ همایش ملی الگوی هویت اسلامی- ایرانی در چشم انداز ۱۴۱۵ نمایش پیوند
33 موانع شکل گیری سیاست دوستی در خاورمیانه ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ همایش حکمرانی سیاست و دوستی نمایش پیوند
34 کاربرد سناریونویسی در بحرانهای اجتماعی ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ آینده پژوهی فرهنگی-اجتماعی استان قزوین نمایش پیوند
35 تحولات اجتماعی و الگوی تعامل روستا و شهر در آینده(مورد مطالعه الگوی تعامل روستا شهر در استان قزوین) ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ آینده پژوهی فرهنگی-اجتماعی استان قزوین نمایش پیوند
36 مطالعه آینده نگرانه در بین المللی شدن آموزش عالی در ایران مسائل، چالش ها و سازماندهی راهکارها با کاربست روش چرخه آینده ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران چشن انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن نمایش پیوند
37 آینده نگاری تمدن نوین اسلامی با کاربست روش تحلیل لایه ای علت ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی نمایش پیوند
38 برگزیت و تاثیرات آن بر منطقه گرایی در اروپا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ همایش بین المللی مطالعات منطقه ای، رویکردهای نظری و تجربه های عملی نمایش پیوند
39 TITLE : Violence Vis-A-visviolence. An Investigation of the Policy of War Against Terrorism ۱۳۸۵/۱۲/۰۳ ۱۳۸۵/۱۲/۰۴ TITLE : International seminar on coping with violence in todays world نمایش پیوند
40 رویکردی نوین به مفهوم دیده بانی فرهنگی، درآمدی بر مبانی آینده پژوهانه با تاکید بر افق پویی 1397/2/15 نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی-کد اختصاصی همایش: 20506-96171 نمایش پیوند
41 تاملی پیرامون ضرورت آینده نگاری اعتماد عمومی به دولت یک روش شناسی تکثر گرا 1398/8/22 کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند
42 تحلیلی بر آینده اعتماد عمومی به دولت ج.ا. ایران بر اساس مدل STEEPبا تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی 1398 همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی نمایش پیوند
43 تأثیرات آینده نگاری و چشم اندازهای جهانی در تقویت سیاستگذاری و حکمرانی پیش نگرانه 1398 سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی نمایش پیوند
44 طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر صنعت تجهیزات پزشکی پاییز 1400 همایش آینده پژوهی سلامت نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عوامل ساختاری بحران امنیتی در اسرائیل پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی1388 ---
2 پایه ها و پیامدهای صهیونیسم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1392 ---
3 بررسی ابعاد جشنواره ها و جوایز مهم فرهنگی جهان پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات1389 ---
4 (تالیف فصلی از کتاب )Iran & the World Cambridge Scholars Publishing _2010 ---
5 Violence: Impact & Interventionran (فصلی از کتاب ) Atalantic 2008 ---
6 امنیت خلیج فارس دانشگاه امام حسین 1372 ---
7 روزنه ای به آگاهی پائیز۱۳۹۶ ۳۰۰ موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی نمایش پیوند
8 راهکارهای بهره گیری از سازمانهای فرهنگی غیر دولتی در ترویج ارزشهای فرهنگی جمهوری اسلامی : اسفند۱۳۹۳ مراکز علمی دانشگاهی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاثیر همکاریهای اقتصادی برفرایند امنیت در منطقه خلیج فارس 89/10/19 معاونت پژوهشی دانشگاه ---
2 پروژه مبانی صهیونیسم 1384 پژوهشکده فرهنگ و اندیشه ---
3 تبیین نظری فرآیند شکل گیری دولتها ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 طرح جامع فرهنگی- اجتماعی شهر (مطالعه موردی شهر قزوین) ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شهرداری قزوین نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری و روند دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی 1387/02/23 کارشناسی ارشدـ کرمی محمد ---
2 تروریسم بین المللی و تاثیر آن بر نظام بین المللی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی 1387/04/17 کارشناسی ارشد ـ خاندایی قمصری مجتبی ---
3 بررسی عوامل موثر بر جهت گیری سیاست خارجی دولت های خاتمی و احمدی نژاد 1388/08/18 کارشناسی ارشد ـ صحرائیان عبدالمجید ---
4 بحران اوستیای جنوبی و تاثیر آن بر روابط بین الملل 1388/12/17 کارشناسی ارشد ـ طاهری شکرالله ---
5 تاثیر تحولات کردستان عراق بعد از سقوط صدام بر گرایشات قوم کرد در ایران 1388/12/17 کارشناسی ارشد ـ پوریا آمنه ---
6 نقش احزاب در ثبات سیاسی 1388/12/17 کارشناسی ارشد ـ امینی مجید ---
7 بررسی تحولات اندونزی در دوره اصلاحات 1389/08/24 کارشناسی ارشد ـ میکائیل کیکی ---
8 سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از یازده سپتامبر با تاکید بر سیاست دموکراسی سازی 1389/08/24 کارشناسی ارشد ـ رحیمی ---
9 عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در اشغال عراق از سو.ی آمریکا 1389/08/24 کارشناسی ارشدـ ذبیحی محمدرضا ---
10 تاثیر جهانی شدن بر مفهوم شهروندی 1390/09/28 کارشناسی ارشد ـ کاظم پور لقمان ---
11 بررسی مساله کرکوک در تحولات نظام فدرال عراق بعد از سقوط صدام 1390/10/26 کارشناسی ارشد ـ کاک حمد محمد ---
12 تاثیر فن آوری اطلاعات بر امنیت بین الملل 1390/09/21 کارشناسی ارشد ـ پرتو فتح الله ---
13 یونسکو و حفظ تنوع فرهنگی و زبانی در جهان - جالشهای پیش رو 1391/03/08 کارشناسی ارشد ـ صالحی ندا ---
14 نظام امنیتی مطلوب در خلیج فارس از دیدگاه جمهوری اسلامی 1390/12/22 کارشناسی ارشد ـ سرابی لیلا ---
15 عوامل موثر در فرآیند دولت سازی در افغانستان (2001-2012) 1391/04/12 کارشناسی ارشد ---
16 سیاست انرژی ایالات متحده آمریکا در اقلیم کردستان عراق ( 2003 – 2012 ) 1391/08/29 کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیرگروه علوم سیاسی 1382 1392 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیر گروه مطالعات سازمانهای فرهنگی بین المللی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات- پژوهشکده روابط فرهنگی بین الملل ---
3 مدیرگروه آموزشی آینده پژوهی 1393 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهی 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 گروه برتر آموزشی دانشگاه 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 گروه برتر پژوهشی دانشگاه 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 گروه برتر پژوهشی دانشگاه 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 قاله ( مقاله برگزیده چهادهمین جشنواره بین الملی مطبوعات) 1385 جشنواره بین المللی مطبوعات ـ وزیر ارشاد ---