۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 708
  • شماره تلفن دفتر : 1258
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : shpayrovi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1365 1369 دانشگاه بیرجند ---
2 کارشناسی ارشد 1369 1372 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری 1373 1377 دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم ) ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد 1379 ---- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دکتری 1387 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 جبر جابجایی، جبر همولوژی و گراف های جبری مقالات و کتب مربوط به سه موضوع فوق ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A generalization of Cohen-Macaulay modules by torsion theory 1997 1997 Honam Math Journal ---
2 Reduced atomic chains of Artinian modules 1998 1998 Southeast Asian Bulletin of Mathematics ---
3 On the minimal injective resolution of modules 1999 1999 Algebra Colloquium ---
4 Mayer-Vietoris sequence and torsion theory 2000 2000 Bulletin of Korean Mathematical Society ---
5 Structure of the flat covers of Artinian Modules 2002 2002 Journal of Korean Mathematical Society ---
6 Structure of the flat covers of injective Modules 2003 2003 Mathematicum Colloquium ---
7 Minimal flat resolution of Artinian modules 2005 2005 Algebra Colloquium ---
8 On the Bass numbers of modules with Gorenstein dimension zero 2008 2008 BDUJ ---
9 On the Bass numbers of modules with finite Gorenstein dimension 2008 2008 International Journal of Algebra ---
10 Tensor products of complexes 2010 2010 International Journal of Algebra ---
11 Modules having very few zero-divisors 2010 2010 Comm. in Algebra ---
12 Artinianness of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals 2010 2010 .Bull. Malays. Math. Sci. Soc ---
13 Finiteness of local cohomology modules defined by a pair of ideals 2013 2013 Comm. in Algebra نمایش پیوند
14 Lower bounds for local cohomology modules defined by a pair of ideals 2015 2015 Algebra coll نمایش پیوند
15 On the two-absorbing submodules 1393 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics نمایش پیوند
16 Meiotric dimensn of Andrasfai graphs 2019 Opuscula Mathematica نمایش پیوند
17 The intersection graph of annihilator submodules of a module 2019 Opuscula Mathematica نمایش پیوند
18 On the compressed essential graph of a commutative ring 2019 Bulletin of the Belgian Mathematical Society نمایش پیوند
19 بعد متری مجاورتی گراف وابسته به ایده الهای دوجاذب 2019 پژوهش های نوین در ریاضی نمایش پیوند
20 A generalization of the zero- divisor graph for modules 2019 De L'Institute Mathematics نمایش پیوند
21 On the associated primes of the generalized d-local cohomology modules 2020 J. of Algebriac Structures and Their Applicatio نمایش پیوند
22 The Annihilator Graph for Modules over Commutative Rings 2021 J. of Algebriac Systems نمایش پیوند
23 A generalization of the essential graph for modules over commutative rings 2021 International Electronic Journal of Algebra نمایش پیوند
24 On the compressed essential graph of a module over a commutative ring 2021 Asian-Eurpean J. of Mathematics نمایش پیوند
25 Resolvabilty in complement of the intersection graph of annihilator submodules of a module 2021 J. of Algebra and Related Topics نمایش پیوند
26 ‎Some classes of perfect annihilator-ideal graphs associated with commutative rings 2021 J. of Algebra and Related Topics نمایش پیوند
27 Two absorbing Submodules 2009 2012 Coll. Algebra ---
28 On the two absorbing ideals 2012 2012 International Mathematical Forum ---
29 On the two absorbing ideals in commutative rings 2012 2012 Bull. Malays. Math. Sci. Soc ---
30 On the Cofiniteness of Generalized Local Cohomology Modules 2013 2013 International Mathematical Forum نمایش پیوند
31 On the order graphs of groups 2014 Algebraic Structures and their Applications نمایش پیوند
32 Bass numbers of generalized local cohomology modules 2015 Publication Del Institute Mathematiques نمایش پیوند
33 Upper bounds and attached primes of local cohomology modules defined by a pair of ideals 2014 Journal of Hyper Structures نمایش پیوند
34 On the two absorbing ideals and zero divisors graph of equivalence classes of zero divisors 2014 Journal of Hyper Structures نمایش پیوند
35 Finiteness properties of generalized local cohomology modules for minimax modules 2017 Cogent Mathematics نمایش پیوند
36 The comprressed annihilators graph of a commutative ring 2018 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics نمایش پیوند
37 A submodule-based zero divisor graph for modules 2017 Iranian Journal of Mathematical Science and Informatics نمایش پیوند
38 On the annihilator submodules and the annihiator essential graph 2019 Acta mathematica Vietnamica نمایش پیوند
39 On the associated primes of the d-local cohomology modules 2019 International Electronic Journal of Algebra نمایش پیوند
40 Some remarks on the annihilator graph of a commutative ring 2018 Hokkaido Mathematical Journal نمایش پیوند
41 Attached primes and annihilators of top local cohomology modules defined by a pair of ideals 2019 Algebra and Discrete mathematics نمایش پیوند
42 On the Vanishing Properties of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals 2012 EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS نمایش پیوند
43 On the Graded 2-Absorbing Primary Submodules of Graded Multiplication Modules Thai. J. Math نمایش پیوند
44 Perfectness of the annihilator graph of Artinian commutative rings J. Algebraic Systems نمایش پیوند
45 On the 2-absorbing submodules and zero-divisor graph of‎ ‎equivalence classes of zero divisors Comm. Korean Math. Soc نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Flat resolution of injective modules 1380 1380 13- سمینار جبر ایران ارومیه ---
2 On the Bass numbers of modules with Gorenstein dimension zero 1386 هجدهمین سمینار جبر ایران نمایش پیوند
3 On the cofiniteness of local cohomology modules defined by a pair of ideals 2012 پنجمین کنفرانس ریاضی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
4 Results of local cohomology modules of ZD-modules 2013 The 44th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
5 On the finiteness of generalized local cohomology modules 2013 The 44th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
6 On I-ZD modules 2013 23th Iranian Algebra Seminar نمایش پیوند
7 A note on some top local cohomology modules 2014 The 45th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
8 Two-absorbing ideals in graded rings 2014 The 45th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
9 A topology on edges of the total graphs 2014 The 45th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
10 On the cofiniteness of generalized local cohomology module 2010 21th Iranian Algebra Seminar نمایش پیوند
11 On the non-vanishing of local cohomology modules defined by a pair of ideals 2012 22th Iranian Algebra Seminar نمایش پیوند
12 Some results on local cohomology modules defined by a pair of ideals s 2012 The 41th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
13 Metric Dimension of Jewel and Jelly fish graphs 1397 اولین همایش ملی ریاضی و آمار نمایش پیوند
14 Resolvability in Nested triangle graph 1397 اولین همایش ملی ریاضی و آمار نمایش پیوند
15 A generalization of two absorbing submodules 1398 دومین همایش ملی ریاضی و آمار نمایش پیوند
16 Two absorbing Submodules 2011 International School on Computational Commutative Algebra and Algebraic Geometriy نمایش پیوند
17 On the essential graph of a finite commutative ring 1400 The 52th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
18 Some results on the essential graph of Zn 1400 The 52th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه مقدماتی اعداد 1384 1500 سایه گستر ---
2 معادلات دیفرانسیل معمولی 1385 1500 سایه گستر ---
3 مبانی نظریه اعداد 1394 1000 سایه گستر- مهرگان دانش نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معادلات دیفرانسیل 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 ریاضی عمومی 3 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مبانی ریاضیات 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 نظریه اعداد 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 جبر 1 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 جبر2 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 جبر 3 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر جابجایی 1 1379 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 جبر همولوژی 1379 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 جبر پیشرفته 1379 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 گروه های متناهی 1380 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 جبر جابجایی 2 1387 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 جبر همولوژی 2 1387 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اعداد باس مربوط به مدول های با بعد گرنشتاین متناهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---
2 دنباله مایر - ویتوریس و ارتباط آن با نظریه تابدار(Torsion Theory) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 پوشش یکدست مدول ها دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 ایده ال های دو جذب کننده 1389/07/01 1390/10/01 دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی 81/09/25 83/09/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مدیر گروه ریاضی 83/09/25 84/10/03 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر گروه ریاضی 85/19/10 86/19/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مدیر گروه ریاضی 89/01/24 90/03/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1393/10/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر 1 دوره کارشناسی ریاضی ---
2 جبر جابجایی 1 دوره کارشناسی ارشد ریاضی ---
3 جبر همولوژی 1 دوره کارشناسی ارشد ریاضی ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواص دوگان اعداد باس 1381/11/29 دانشگاه بین المللی امام خمینی یاور ایرانی نمایش پیوند
2 وجود پوشش یکدست برای مدولها 1382/04/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی اکبر عظیمی نمایش پیوند
3 بعد گرنشتاین مدولهای متناهی مولد 1383/09/11 دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم روستایی نمایش پیوند
4 مدولهای با بعد پروژکتیو متناهی و تعمیمی از قضیه اوسلندر 1385/06/29 دانشگاه بین المللی امام خمینی سیده مریم موسوی مجد نمایش پیوند
5 کاتگوری مدولهای با بعد گرنشتاین صفر 1385/06/29 دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم حجتی نمایش پیوند
6 کران های پایین برای اعداد بتی توسیع های خاص 1385/11/19 پیام نور مشهد افسانه طاهرخانی نمایش پیوند
7 ساختمان یک حلقه گرنشتاین خاص 1386/07/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی ساناز آشوری نمایش پیوند
8 بعد گرنشتاین مدولها روی مورفیسم ها 1386/07/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهری سادات میرفخار نمایش پیوند
9 تعمیم بعد کرول برای مدولها 1387/10/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهره یعقوبلو نمایش پیوند
10 محمل مدولهای کوهمولوژی موضعی 1387/10/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی ربابه محرابی نمایش پیوند
11 مقسوم علیهای اول و ماکزیمال در حلقه های حسابی 1388/07/12 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا چگینی نمایش پیوند
12 خواص جبری خمینه های ریمانی با نقص همگنی کوچک 1388/10/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدی راشدی نمایش پیوند
13 حلقه های چند جمله ای پواسون 1388/08/20 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدی کاظمی پور نمایش پیوند
14 ایده ال های خطی مولفه ای 1387/07/12 دانشگاه بین المللی امام خمینی خدیجه دوست صمغی نمایش پیوند
15 اعداد بتی مدولهای Z_n مدرج 1387/08/20 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمود کرمی نمایش پیوند
16 ساختار مدولهای کوهن-مکالی تعمیم یافته دنباله ای 1389/10/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی سمیرا محمدی نمایش پیوند
17 ویژگی هم متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی 1389/06/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی سکینه بابایی خمارکی نمایش پیوند
18 مدولهای کوهمولوزی موضعی نسبت به دو ایده ال 1387/10/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا حسینی نمایش پیوند
19 بعد گرنشتاین مدولها 1390/07/06 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا رحیمی ملایی نمایش پیوند
20 بعد گرنشتاین مدولها 1390/07/06 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا رحیمی ملایی نمایش پیوند
21 کوچکترین اعداد بتی مدرج و ایده الهای پایدار 1390/12/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی ساناز کیوان نمایش پیوند
22 مدولهای شبه QGP-انژکتیو 1391/06/06 دانشگاه آزاد - واحد تحصیلات تکمیلی- شیرا رقیه بهرام نژاد نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برخی از ویژگی‌های مدول‌های کوهمولوژی موضعی نسبت به دو ایدآل 1391/09 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره مرتضی لطفی پارسا نمایش پیوند
2 ایده‌آل‌ها و زیرمدول‌های دو جاذب 1393/02 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره سکینه بابایی خمارکی نمایش پیوند
3 زیرمدولهای اول و دوجاذب 1394 محقق اردبیلی حجت مصطفی نسب نمایش پیوند