۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1354 1358 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1362 1365 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکتری 1370 1374 دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی وزن و موسیقی شعر در سبک آذربایجانی نشریه ادب و زبان نمایش پیوند
2 عروض عربی و فارسی (بررسی و تحقیق در زحاف غبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی) فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی) نمایش پیوند
3 نقد ریخت شناسی حکایت های کشف المحجوب و تذکره الاولیا پژوهش های ادبی نمایش پیوند
4 شکل شناسی داستان های کوتاه مجید قیصری براساس مجموعه داستان طعم باروت پژوهش های ادبی نمایش پیوند
5 عنصر روایی شخصیت در مکاشفات عرفا نامه فرهنگستان نمایش پیوند
6 کاربرد خاص اصطلاحات نجومی یکی از خصیصه های سبکی فردوسی، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی نمایش پیوند
7 بررسی رمز در سلامان و ابسال جامی فنون ادبی نمایش پیوند
8 نقد روانکاوانه شخصیت دقوقی در مثنوی معنوی فصلنامه عرفان نمایش پیوند
9 love in the poetry of saed tabrizi European online journal of natural and social sciences نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهش در سبک های شعر فارسی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند