۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدیر گروه :  شاهرود اعظمی

شاهرود اعظمی
 • زمان تأسیس :
 • امکانات گروه :

 هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسان حرفه ای شایسته جهت همکاری در برنامه ریزی صحیح مملکتی است که قادر به تجزیه و تحلیل مسائل علمی در سازمان های صنعتی اقتصادی باشند. همچنین تربیت افرادی برای انتقال علم ریاضی، پاسخ گویی به نیاز سایر رشته های علوم، پیشبرد مرزهای دانش و ایجاد روح علمی در جامعه است.

اعضای هیئت علمی ریاضی محض

علی آبکار

 علی آبکار


 • رتبه علمی : استاد
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
شیرویه پیروی چشناسر

 شیرویه پیروی چشناسر


 • رتبه علمی : استاد
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
عبدالرحمن رازانی

 عبدالرحمن رازانی


 • رتبه علمی : استاد
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رضا میرزائی

 رضا میرزائی


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
ابراهیم وطن دوست

 ابراهیم وطن دوست


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
سجاد محمود رباطی

 سجاد محمود رباطی


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
شاهرود اعظمی

 شاهرود اعظمی


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتضی اویسی‌ها

 مرتضی اویسی‌ها


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
علی بهتوئی

 علی بهتوئی


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
قدرت‌اله فصیحی رامندی

 قدرت‌اله فصیحی رامندی


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری
مهدی انبارلویی

 مهدی انبارلویی


 • رتبه علمی : مربی
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش ها و مقاطع تحصیلی در ریاضی محض

رجمقطع تحصیلی عنوان رشتهبرنامه جامعسرفصل دروسزمان تأسیس
1دکتری تخصصیهندسه دریافت فایل Download
2دکتری تخصصیجبر دریافت فایل Download
3دکتری تخصصیآنالیز دریافت فایل Download
4کارشناسی ارشدهندسه دریافت فایل Download
5کارشناسی ارشدجبر دریافت فایل Download
6کارشناسی ارشدآنالیز دریافت فایل Download
7کارشناسیریاضیات و کاربرها دریافت فایل Download دریافت فایل Download
بروزرسانی : دوشنبه 23 اسفند 1395 - 09:50:37
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.