۱۵ بهمن ۱۴۰۱
جستجو در وبگاه

دانشکده علوم اجتماعی

رئیس :  عباس صادقی

مهدی نصراللهی
معاون آموزشی
عباس صادقی
رئیس دانشکده
مرتضی قلیچ
معاون پژوهشی

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکدة علوم اجتماعی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون 8 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و پژوهشی اشتغال دارند.

همکاران

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

شماره تماس

پست الکترونیکی

1

کارشناس مسئول آموزش

ملیحه زارع پورکاظمی

--

33901683 028

pourkazemi@org.ikiu.ac.ir

 

2

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

حمید کشاورز طارمی

دکترا

آینده پژوهی

33901688 028

 

علوم سیاسی

حقوق خصوصی

ارشد

حقوق جزا  و جرم شناسی

حقوق خصوصی

3

کارشناس آموزش

ملیحه معصوم خانی

دکترا

حسابداری

33901686 028

masomkhani@org.ikiu.ac.ir

 

ارشد

حسابداری

علوم سیاسی

روابط بین الملل

3

کارشناس آموزش

احسان قاسم زاده

ارشد

فیزیولوژی ورزشی

33901690 028

 

روان شناسی عمومی

مدیریت صنعتی

مدیریت mba

4

کارشناس آموزش

فاطمه اسماعیل خانی

کارشناسی

حقوق

33901657 028

 

علوم ورزشی

کارشناس گروه های آموزشی

5

کارشناس آموزش

مونا زندی

کارشناسی

حسابداری

33901686 028

zandi@org.ikiu.ac.ir

 

علوم سیاسی

جامعه شناسی

کارشناس گروه های آموزشی

6

کارشناس آموزش

سعید جوتابان

کارشناسی

مدیریت صنعتی

33901898 028

 

روان شناسی

7

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

ابراهیم فدایی

--

33901604 028

 

8

عامل مالی

محمد میرباقری

--

33901687 028

 

9

کارشناس پژوهش

مهدیه سادات قافله باشی

--

33901897 028

 

10

کارشناس نشریات

معصومه صالحی

--

33901635 028

m.salehi@org.ikiu.ac.ir

 

11

مسئول امور عمومی

رامین روشن پور

--

33901685 028

 

 
 

 

 

دریافت مستندات مرتبط

بروزرسانی : یکشنبه 24 مهر 1401 - 16:13:03
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.