۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

حوزه معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


                معاون اداری و مالی

 


امور اداری

امور مالی

برنامه و بودجه


معاون توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی : دکتر محمدی زنجیره

  این معاونت نیز نقش اساسی در تامین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه های دانشگاه را بر عهده دارد. از این رو یکی از وظایف آن پیش بینی های لازم و دقیق در مورد هزینه ها و تنظیم منابع درآمد و اشراف کامل بر نحوه هزینه کردن بودجه و ایجاد تعامل درآمدها است. این معاونت در راستای اهداف دانشگاه دو وظیفه اصلی را برعهده دارد.

وظایف و فعالیت ها

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه تحت نظارت و هماهنگی معاونت اداری و مالی
 • دفاع از بودجه دانشگاه در هر یک از سطوح رسیدگی
 • انجام امور مربوط به اصلاحیه بودجه
 • تهیه گزارش از وضعیت بودجه برای مسؤولین
 • انجام امور مربوط به اصلاحات، تغییرات و پیشنهادات تشکیلاتی
 • انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل
 • انجام امور مربوط به آموزش کارکنان
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل بودجه
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش های انجام کار
 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی
 • انجام امور استخدامی کارکنان
 • انجام کلیه امور مربوط به کسب مجوز استخدامی
 • ارزیابی مشاغل، تهیه و تعیین شرایط احراز شغل، و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
 • تهیه گزارش مستمر ماهانه در مورد نقل و انتقالات و تغییرات نیروی انسانی
 • جمع آوری اطلاعات پرسنلی و تهیه آمار کارکنان، تنظیم و نگهداری پرونده های پرسنلی و اداری
 • انجام بررسی به منظور برآورد نیروی انسانی، خدمات عمومی و سایر مایحتاج
 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه ها با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
 • ابلاغ بودجه مصوب هریک از واحدها
 • رسیدگی بر مصرف اعتبارات مصوب از طریق سنجش میزان پیشرفت برنامه ها در هر یک از واحدها
 • جمع آوری و تلفیق بودجه های پیشنهاد شده از طرف واحدها
 • تهیه گزارش های آماری مقایسه ای در مورد عملکرد دانشگاه
 • تهیه و تنظیم گزارش های مالی و ارائه به رییس دانشگاه
 • نظارت بر تامین کمک هزینه های دانشجویی شامل کمک های بلاعوض، وام و غیره
 • انجام بررسی های لازم به منظور تعیین شهریه دانشگاه
 • همکاری با واحدهای ذی ربط در تشکیل و اداره کلاس های آموزشی
 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه
بروزرسانی : سه شنبه 23 فروردین 1401 - 14:43:03
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.